پرش به محتوا

ماه: جون 2013

عقلانیت را ما کارگران تعریف می کنیم

سعیدآقام علی مهدی الیاسی گفتگویی با سعید لیلاز ترتیب داده است تا ارزیابی وی را از پیروزی حسن روحانی در انتخابات دریابد . این مصاحبه در تاریخ 29 خرداد در […]

سفره و سلامت خانواده های محروم

منتشر شده در نشریه خیزش شماره 22 شیده رخ فروز روند افزایش قیمت کالاهای اساسی، طی سالهای اخیر و سیر صعودی (گاه روزانه) بهای مواد مصرفی که در بسیاری موارد […]

ایران، تخریب ضروری بخش ١۶

گاهنامۀ هنر و مبارزه 25 ژوئن 2013 نوشتۀ ژان میشل ورنوشه ترجمه توسط حمید محوی بخش 16 ضمیمۀ 4 22 فوریه 2012 _ جنگ پولی، جنگ جهانی برنامۀ جنگ، به […]