افشاگری هکرها با اسناد غیرقابل انکار: اردوغان و القاعده بمبگذاران واقعی در شهر مرزی ترکیه

20130524-101432.jpg

ردگلوب
تارنگاشت عدالت

آيا دولت ترکيه پيشاپيش از سوءقصد ريحانلی/هتای که بنابر گزارشات رسمی روز ۱۱ مه به قتل ۵۱ نفر انجاميد مطلع بود؟ بنابر افشاگری يک گروه چپ هکر ترک به نام Red Hack که اسناد آن روز چهارشنبه در اينترنت منتشر شد جواب اين سئوال مثبت است. بنابر اسناد سازمان جاسوسی ژاندارمری ترکيه که گروه نامبرده در وب‌سايت خود منتشر کرده و ظاهراً متعلق به تاريخ ۲۳ آوريل می‌باشد، مامورين دولتی در اين تاريخ آگاهی داشتند که جبهه اسلامی النصره، که شاخه سوری شبکه القاعده به شمار می‌رود، در نظر دارد سه خودرو، که دقيقاً توصيف شده و مجهز به مواد منفجره بود برای اقدامات تروريستی در خاک ترکيه به ترکيه گسيل دارد.

گروه هکرها می‌نويسد: « اکنون ما می‌دانيم که چرا دولت گزارش‌ رسانه‌ها را پس از انفجارهای ۱۱ مه ۲٠۱۳ سانسور کرد». «اسناد منتشره نشان می‌دهد که مقامات در انتظار سوقصد نشسته بودند و از اين سوء قصد پيشاپيش آگاهی داشتند». با اين وجود دولت پس از وقوع اين حادثه، علوی‌ها و سازمان‌های چپ را در ارتباط با سازمان‌‌جاسوسی سوريه مسئول سوءقصد اعلام کرد. Red Hack می‌نويسد: «اگر اين اسناد در رابطه با فاکت‌های مشخص واقعه به طور دقيق مورد بررسی قرار گيرد، روشن خواهد شد که حقيقت در پس انفجار ريحانلی کدام است. … مردم محقند که از حقيقت باخبر شوند وما از افشای آن هراسی نداريم. آقای اردوغان وقتی که شما رژيم سوريه را مسئول اين انفجار اعلام نموديد، به مردم دروغ گفتيد ولی اين‌طور به نظر می‌رسد که اين يک تف سربالا بود».

Red Hack می‌پرسد آيا اين سوءقصد عمداً پذيرفته شد تا «جنگ آغاز گردد». و آيا اردوغان قبل از ملاقات با اوباما برای آن که يک جنگ احتمالی با سوريه را آغاز کند، از برنامه‌های جبهه النصره مطلع بود ؟» اين گروه در خاتمه خواستار استعفای فوری دولت شده است

http://redhack.tumblr.com