ارتباط انتخابات در ایران و بمبگذاری در ترکیه

20130524-222026.jpg
حميد مدرس
ميگويند در جهنم عقرب هائي پيدا ميشوند كه آدم هاي جهنمي از ترس آنان به مارهاي غاشيه پناهنده ميشود، حالا حكايت خليفه جديد مسلمين و نور چشم سبز اللهي هاي خودمان حضرت اردوغان است.
حضرتش عزم سفر به ينگه دنيا را داشت و نشست با وزراي مشاور به گپ و گفت و پس غور و بررسي عاليجناب را تصميم بر اين افتاد، حالا كه ميرويم ديدن حسين آقا اوباما با دست پر برويم و تلفن را برداشت و به رفيق گلستان و گرمابه اش در اسرائيل سفارش چند تروريست النصره اي چاق و چله مسلح به ماشين هاي مملو از مواد منفجره را داد تا قبل از سفرش به واشنگتن همچي بتركاند كه مو لاي درزش نرود و حسين باراك نه راه پس داشته باشد و راه پيش
پيش خودش تصور ميكرد و گفت كي به كي است ميتركانيم ميندازيم گردن بشار اسد كه فعلا اعتباري در چشممان ندارد و هر كس هر گندي ميزند ميندازد گردن او، ما هم روش.
عوضش آمريكا اين قبله عالم مسلمين را خر ميكنيم تا به سوريه لشگر بكشد.
گفتن همان و تركاندن همان، جان ترك علوي و پناهنده سوري هم كه با آشغال فرقي نمي كند مهم اين اين است با اين عمل فرخنده به اين همه جنايت در سوريه بايد پايان داد! هرچه باشد از آزادي و حقوق بشر بالاتر چيزي نيست!
خب بقيه ماجرا هم معرف حضور خوانندگان است.
دولت فخيمه اخوان المسلمين كه درايت و صداقتش زبانزد رفسنجاني و خاتمي و ديگر رهبران سبز ايرانزمين بوده و هست به وعده وفا كرد و جان بيش از پنجاه نفر را گرفت و گناه اين جنايت مهيب را كه در حق شهروندان خودش مرتكب شد بي هيچ فوت وقتي انداخت گردن بشار اسد و دستگاه امنيتي اش . سرعت عمل دارودسته اخوان المسلمين ترك براي زدن اتهام به اسد آنقدر اغراق آميز بود كه باراك اوباما كه تا بحال هر مزخرفي را باور ميكرد اينبار كمي شك كرد هرچه باشد دقت و صداقت و بي طرفي سازمان امنيت و پليس تركيه زبانزد خاص و عام است و اوباما هم در اين مورد چيزهاي شنيده بود!
نشان به اين نشان كه رجب خان كه در يك جيب سلاح شيميائى و در جيب ديگرش بمبگذاري را براي ارباب به ارمغان برده بود دست از پا دراز تر به دارالخلافه برگشت.
هر چه جلوي لوطي بالا و پائين پريد، بجز دعاي خير حسين خان و كنگره آمريكا چيزي نصيبش نشد.
رقيبان اما اينبار از بوي تعفن گند هاي متمادي رجب خان چنان بي صبر شده بودند كه با سرعتي باور نكردني علي رغم ممنوعيت خبري كه خليفه در تركيه برقرار نموده بود به پخش اين خبر پرداختند كه چه نشسته ايد حامي ونجات بخش خلق مسلمان ترك خود به ترك كشي آنهم با كمك القاعده افتاده، انتشار اسناد غير قابل كتمان ژاندارمري مبني بر آگاهي دارودسته اردوغان از قصد بمبگذاري در شهر ريحانلي توسط جانوران موسوم به النصره كه از همدستان دولت تركيه در جنگ سوريه اند كار را بر اردوغان دشوار نموده
اختلاف اردوغان با احزاب سكولار و بخش بزرگي از جامعه تركيه با اين عمل جنايت كارانه وارد مرحله جديدي ميگردد. اينباربا قتل عام هم وطنان ترك، اردوغان پا را از گليمش فراتر نهاده، خليفه ي خانه زاد آمريكا با اشتباهات اخيرش از يك سو ارباب را به دردسر انداخته و از سوي ديگر اعتبارش را ميان هواداران حزبش به چالش كشيده است.
تا حالا فكر ميكردم كه اي بابا اين خاورميانه پر است از رهبران قصاب و بي رحم اين اردوغان هرچي نباشه حداقل دلش براي مردم غزه كباب است مگر نديديد كه چه ضرب شصتي به اين اسرائيلي ها نشان نداد، امروز در خبر ها خواندم اسرائيل در عمليات ريحانلي دستكي داشته، و از شورشيان مخالف اسد حمايت ميكرده و به درخواست شيخ نشين هاي عرب و همين اردوغان به سوريه حمله هوائي كرده!
پيش خودم گفتم اگر مردم تركيه در انتخابات بعدي اين فريب كار بد سابقه را كه مردم خودش را قرباني اهداف اربابش ميكند دوباره انتخاب كنند چقدر ذليل و خفيف اند؟
در همين افكار وحشتناك خودم غوطه ور بودم كه تلويزيون بي بي سي نظرم را به خود جلب كرد، هيئت عزاداران هاشمي مرا به خود خيره كرد از سران بي بي سي تا فرخ نگهدار بگير تا هر بي سرو پائي كه ميشناسيد مانند نوري زاده و سازگارا و مطهري و دختر خميني و نوه اش و كمونيست هاي سابق كه قبلا هم ابراز عشق عميقي به آقاي منتظري كرده بودند همه مشغول سينه زني و عزاداري براي دمكراسي در ايران و تعريف و تمجيد از عظمت رفسنجاني اين مرد تاريخ، اين شناسنامه انقلاب اين يار امام اين مظهر لطافت و اعتدال اين اميد زندگي راه كارگر و خلق هاي تحت ستم
بودند و هر كس به اندازه توان و وسعش دستمالي به دستش گرفته بود و ميماليد تا شايد آقاي خامنه اي يك حكمي بدهد و سلطان پسته اجازه بازي بگيرد.
از همه جالبتر اينكه تمام اين دلقك هاي سياسي با شور حالي وصف ناپذيرسعي داشتند براي ولي فقيه مسلمين و سپاه پاسداران امتيازات شركت رفسنجاني را درانتخابات به تصوير بكشند و مضرات عدم شركت وي را گوشزد نمايند.
همه انگشت به دهان و هاج و واج شده بودند و كه آقا چرا يك شل بي شناسنامه اي مانند جليلي را انداخته جلو و از اين مظهر اعتدال و پاكي و خوشنام ترين سياست مدار جمهوري اسلامي به اين آساني چشم پوشي ميكند؟
اكثريتي ها در سايت شان مصاحبه پشت مصاحبه منتشر ميكنند و از تنگ نظري شوراي نگهبان گله ميكنند. بهنود كه با صورتي بونزه شده كه نشان از تعطيلات توپي دارد به حال سيد علي افسوس ميخورد، جان كري در اسرائيل آستين بالا زده و از رفسنجاني حمايت ميكند و كم مانده كه خود خميني از قبر بلند شود و رفسنجاني را با يك دست بلند كند و بگويد پس از من اين كوسه را انتخاب كنيد تا حماسه ي غدير ديگري را رقم زند.
پيش خودم گفتم در جهنم عقرب هائي پيدا ميشوند كه آدم هاي جهنمي از ترس آنان به مارهاي غاشيه پناهنده ميشود
با اين تفاوت نميدانم از دست رفسنجاني بايد به خامنه اي يا برعكس پناه برد؟ يا از دست اين اپوزيسيون به كي ميتوان پناه برد؟ اصلا كو آن مار غاشيه كه به آن پناه ببريم؟ اين ها همه عقرب جرارند.
بعد من نگرانم كه ترك ها دوباره اردوغان را انتخاب نكنند!!