تشکیل کنفرانس سوریه زیر علامت سئوال قرار دارد!

20130522-071240.jpg

اشپیگل آنلاین – ترجمه رضا نافعی
آينده ما

ارتش سوریه استراتژی خود را تغییر داد و دست به حمله زد . ارتش شهر قصیر را پس گرفت. این پیروزی نقطه عطف در جنگ داخلی سوریه است.

در سوریه ورق برگشت. تسخیر شهر قصیر نقطه اوج پیروزی های پی در پی ارتش سوریه و نیروهای چریکی است که همپیمان ارتش هستند. تسخیر قصیر استالینگراد شورشیان سوریه است: آغاز پایان تدریجی است .

رژیم سوریه در هفته های اخیر موفق شد تسلط خود بر کانون قدرت خویش – منطقه دمشق تا حمص و سواحل سوریه – را محرز کند . نیروهای اسد موفق شدند شورشیان را از چند منطقه پیرامون شهر دمشق برانند و بر راه به جنوب ، راهی که شورشیان از آن طریق کمک دریافت می کردند ، مسلط گردند. اینک رژیم سوریه با فتح قصیر راه ارتیاط شورشیان با غرب و در یافت کمک از آن سو را نیز قطع کرده است.

این پیروزی های نظامی موقعیت اسد را در مذاکرات کنفرانس سوریه تقویت می کند ، کنفرانسی که با ابتکار روسیه و آمریکا در ماه ژوئن در ژنو برپا خواهد شد. این که آیا این کنفرانس که در آغاز قرار بود در ماه مه برپاگردد، واقعا تشکیل خواهد شد، پرسشی است که آینده به آن پاسخ خواهد داد.

استراتژی نظامی تازه یک استراتژی موفق

تمرکز

رژیم از خطاهای گذشته خود آموخت. و با چند تغییر به این چرخش دست یافت:

تمرکز: بر خلاف گذشته که نیروهای زبده خود را از این منطقه سوزان به منطقه دیگر می فرستاد، این بار نیروی نظامی را در کانون قدرت خویش که غرب کشور است متمرکز کرد. ارتش سوریه اینک نقاطی را که از لحاظ استراتژی اهمیت دارند ، گلوگاههای ارتباطی و کمک گیری خود را حفظ و راههای ارتباطی و کمک گیری مخالفان را قطع می کند و کنترل مناطق را بعهده چریک های محلی گذاشته است.

میلیشیائی کردن

رژیم شیوه جنگی خود را تغییر داد. کادر های آموزشی ایرانی و حزب الله لبنان شیوه جنگ پارتیزانی را به نیروهای وفادار به رژیم آموختند. نیروهای رسمی نظامی امروز بیشتر به نیروهای چریکی شبیه هستند تا به یک ارتش. جنگ نیروهای چریک دولتی با چریک های شورشی. در حالی که در گذشته شورشیان با نیروی نظامی ارتشی می جنگیدند. برای این کار دهها هزار نفر چریک داوطلب از مردم سوریه در طول خطوط مناطق مرزی مذهبی تجهیز شدند. میلیشیای عراق و مبارزان حرب الله نیز کمک می کنند.

روحیه نبرد

میلیشیائی کردن داوطلبان در طول مرزهای مذهبی همبستگی میان نیروهای هوادار اسد را تقویت کرد، در عین حال رشته پیوند میان بقیه ارتشیان نیز محکم شده است. در آغاز رژیم سوریه با مسئله پیوستن ارتشیان به مخالفان روبرو بود . امروز کسانی در کنار اسد ایستاده اند که تقریبا همه آنها واقعا به رژیم اعتقاد دارند. همه می دانند که اگر شکست بخورند همه چیز را از دست خواهند داد.

نیروی هوائی

اسد برخلاف مخالفانش یک نیروی هوائی قدرتمند در اختیار دارد که با هماهنگی کامل با نیروی های زمینی از آن استفاده می کند. پیش از آن که نیروی میلیشیا وارد منطقه ای گردد، نخست آن منطقه بمباران می شود، در نتیجه شورشیان دیگر جائی برای پنهان شدن ندارند.

تامین نیازمندیها

نیروهای وفادار به رژیم، در منطقه مرکزی ، از دمشق تا ساحل ، وضع نسبتا مناسبی دارند برغم تحریم های اقتصادی علیه سوریه این منطقه از طریق لبنان با اقتصاد جهانی در ارتباط است. در این منطقه چند بندر وجو دارد از جمله طارطوس که پایگاه دریائی روسیه است و نیز چندین فرودگاه.

وضعیت کمک رسانی نیز بهتر است: مرکز بسیاری از سازمانها امدادی بین المللی در این منطقه است و کمک ها بدست این سازمانها می رسد .

مسائل کهنه شورشیان

از سوی دیگر مخالفان با مسائل قدیمی خود روبرو هستند. آنها امروز نیز چون گذشته چند دسته هستند.گرچه بسیاری از آنها در گروههای بزرگتری بیکدیگر پیوسته اند ولی رقابت میان آنها نیز تشدید شده است مثلا میان جبهه نصرت و نیروهای ملایمتر .

نیروهای شورشی ملایمتر هنوز هم با مشکل روبرو هستند مهمات آنها پیوسته تمام می شود. غرب تا کنون حاضر نشده سلاح در اختیار آنها بگذارد. در عین حال در سال سوم شورش کمک های کشورهای عربی خلیج فارس نیز بتدریج کاهش می یابد. وضع آنها نه تنها بهتر نمی شود بلکه وخیم تر نیز می گردد. افزون بر این تندرویهای آنها سبب شد که حامیان آنها کاهش یابند. مردم هم از آنها حمایت نمی کنند.

ممکن است شورشیان وضع خود را در شمال شرقی تحکیم کنند ولی جمعیت منطقه شمال شرقی بطور سنتی و در قیاس با بخش غربی سوریه که تحت تسلط دولت مرکزی است، بسیار اندک است.

در این جنگ بازنده فراوان است. در حدود 100 هزار نفر تا کنون جان خود را از دست داده اند و میلیونها نفر در حال فرار هستند. عبدالله الدارداری وزیر سابق برنامه ریزی در کابینه اسد که امروز از سوی سازمان ملل مسئول برنامه ریزی برای سوریه پس از جنگ است، تصور می کند که این جنگ احتمالا در سال 2015 پایان خواهد یافت. هزینه این جنگ برای سوریه تا کنون بین 60 تا 80 میلیارد دلار بوده است. 25 در صد از خانه ها 3هزار مدرسه و 2 هزار کارخانه ویران شده اند.

http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-assad-kann-gegen-die-rebellen-wichtige-erfolge-verzeichnen-a-900918-druck.html