گاهنامه مجله هفته شماره ۳۴ منتشر شد

گاهنامه شماره ۳۴ مجله هفته همراه با ویژه نامه بزرگداشت هوگو چاوز منتشر شد

فلسفه دین” هگل مدخل گفتگو با نواندیشان دینی    

تحلیل تصویر نفی عملکرد زبانپسیکوزقدرت مطلق    

نگاهی گذرا به دومقولهً اساسی سیاسی    

صهیونیسم    

روشنفکران ایران و اوضاع کنونی (۱)    

شلیک به‌کاستروها: خرافه به‌جای دیالکتیک و دفاع از نئولیبرالیسم با ماسک «سوسیالیسم پرولتری»    

تضادها و آنتاگونیسم های ویژه سرمایه داری جهانی شده و خطر های شان برای بشریت    

ملت‌سازی در شرایط شوک و بهت: بازسازی نولیبرالی عراق    

دیالک تیک پایان پذیر ـ پایان ناپذیر    

پایان پذیری    

بهار درهم‌شکسته؟    

«فیسبوک» آفت زده و بیمار است آیا «زد سوسیال» راه کار است؟    

چاپ ۱۶ تریلیون دلار از سوی بانک مرکزی آمریکا و توزیع آن بین بانکها    

خصلت کار    

قشر نخبگان پولدار خود را مستقل می کند    

ونزوئلا تجربه ای بی بدیل    

سبز، درخت جاودان زندگی است – میراثی که هوگو چاوز برای طبقه کارگر به جا گذاشت    

«هوگو چاوز« زاپاتای فراموش نشدنی امریکا لاتین    

انقلاب نیازهای رادیکال: مبنای گزینش بولیواری راه سوسیالیستی    

انقلاب، ضد انقلاب و تجربه تازه ای در ونزوئلا    

بال‌هایی تازه برای سوسیالیسم سوسیالیسم در قرن بیست و یک    

کلاغ‌ها و لاشخورها    

ساختن کمون سوسیالیستی در مناطق روستایی ونزوئلا    

برای همیشه، فرمانده هوگو چاوز !    

آمریکا باید بپذیرد که جهان تغيیر یافته