آینده رژیم صهیونیستی اسرائیل در میان کشورهای اسلامی

احمد مزارعی 

تایپ و ویرایش : آمادوراشتراک

   صرفنظر از اینکه یهودیان اروپا در اصل ترک خزری (۱) و یا یهودیان اصیل بوده باشند ٬ آنها در تاریخ هزار ساله اروپا روزگار تیره و تاری داشتند. آنان متهم بودند که به حضرت مسیح خیانت کرده و او را به کشتن داده اند و یا اینکه بقول «اسرائیل شاهاک» استاد زبانهای عبری در دانشگاههای اسرائیل و مؤلف کتاب «دین یهود» و «تاریخ یهود» ٬ یهودیان در اروپا ابزار ظلم وستم در دست فئودالها برعلیه کشاورزان بودند و زحمتکشان اروپائی ٬ بهترین دستاویز برای تالان یا غارت یهودیان و با سرکوب و آواره کردنشان ٬ همین خیانت آنها در کشتن حضرت مسیح را علم میکردند ٬ بهمین جهت یهودیان همیشه در انزوا و در اماکنی بنام «گتو» بسر میبردند و امروز بقایای این گتوها در بیشتر شهرهای اروپا همچون رم ٬ آمستردام ٬ پاریس ٬ لندن و…. دیده میشود. از طرفی آنها چون منزوی بوده و در زیر حکومت رهبران مذهبی میزیستند ٬ بیشتر ایزوله میشدند و فاصله نوع زندگی آنها ٬ طرز تفکرشان ٬ نگاه آنها نسبت به مسیحیان بسیار عجیب و غریب بود و حتی در هنگام انقلاب فرانسه نیز بنا بدستور خاخامها ٬ فرصت نیافتند در تحولات اجتماعی شرکت کنند ٬ لذا «روشنفکران» یهود «از اینجا مانده و از آنجا رانده» اینبار ملغمه «هشلهفی» را بنام صهیونیسم اختراع کردند که در حقیقت آنها را بیشتر و بیشتر در موضع ضدیت با جامعه اروپا و سایرین قرار داد٬ با این ادعا که یهودیان تافته جدا بافته ای هستند که حضرت باریتعالی «حیواناتی» را در شکل انسان خلق کرده تا به یهودیان خدمت کنند و یهودیان هرچه زجر و بدبختی و شکنجه را از این حیوانات تحمل کنند تا سپس در آینده چند هزار ساله ٬ خداوند یهوه آنانرا بر حیوانات غلبه دهد و وعده الهی بکرسی بنشیند. شرح این حیوان بودن غیریهودیان و اینکه یهودیان باید از این حیوانات حداکثر بهره برداری را بکنند ٬ در مقاله طولانی و مفصل فئودور داستایوسکی ٬ که در روزنامه ای بنام «یاد داشتهای روزانه» انتشار داده ٬ آمده است.

   بر این اساس است که یهودیان اینهمه ظلم و ستم را در حق فلسطینیها اعمال میکنند. برای مثال در ابتدای تشکیل «دولت اسرائیل» در سال ۱۹۴۸ ٬ سران «دولت یهود» بوسیله امکان گسترده نظامی که در اختیار داشتند ٬ تحت برنامه ای بنام «دالت» بمدت شش ماه ٬ هشتصد هزار فلسطینی را قتلعام کرده و بر املاک ٬ اراضی ٬ باغها و گاو و گوسفند آنها چنگ انداختند که البته شرح جزئیات این «وظیفه مقدس صهیونیستی» در کتاب «نسل کشی فلسطینیها» تألیف ایلان پاپیه ٬استاد تاریخ دانشگاه حیفا در اسرائیل آمده است. صهیونیستها بر اساس همین تفکر٬ از ابتدای پیدایش «دولت اسرائیل» بتوسط دولتهای اروپائی ٬ هر روز که گذشته زمینهای بیشتری از مردم فلسطین را غصب و ساکنان آنرا از خانه و کاشانه اشان اخراج کرده اند. صهیونیستها در ابتدای مهاجرتشان به فلسطین تنها ۳/۵ ٪ زمین داشتند ٬ اما امروز بر ۸۵ ٪ سرزمین فلسطین چنگ انداخته اند. هیچ روز و ماه و هفته ای نیست که چند فلسطینی کشته نشود و زمینهای آنها به یغما نرود. البته آنها برای اخراج فلسطینیها روشهای بسیار شنیع و تبهکارانه ای در پیش میگیرند. چندی پیش در مجله «عرب الیوم» چاپ اردن مقاله ای بقلم جوان هاری ٬ نویسنده انگلیسی بچاپ رسید که گوشه ای از ستم یهودیان تازه وارد از اروپای شرقی ٬ که با زور در منطقه غرب اردن ساکن شده اند ٬ بتصویر کشیده بوددر غرب رود اردن چهار صد هزار نفر یهودی تازه وارد ساکن شده که تنها ۴ ٪ آنها برای دفع فاضلاب و آبهای کثیف ٬ از روش بهداشتی لوله کشی استفاده میکنند ٬ بقیه یعنی ۹۶ ٪ فاضلاب ٬ مدفوع و سایر آبهای کثیف و فاسد را بوسیله لوله های بزرگی بطرف مزارع٬ باغها و خانه های روستائیان فلسطینی سر زیز میکنند. ساکنان روستاها و شهرکهای فلسطینی برای مصون ماندن از مضرات فاضلابها ٬ گودالهای عمیقی در گوشه و کنار روستاها و شهرکها حفر کرده اند و آبها را بدرون آنها هدایت میکنند تا بنوعی راحتر زندگی کنند. در سال گذشته پیرزنی همراه با نوه دختری شانزده ساله اش بدرون یکی از این گودالهای «صهیونیستی» افتاده و خفه شدند. اما امسال حادثه بسیار بدی اتفاق افتاد که زندگی را برای مردم تبدیل به جهنم نمود». جوان هاری ادامه میدهدبا محمد سعید مسئول اداره آب غرب رود اردن دیدار داشتم. وی شرح میدادامسال بعلت باریدن باران شدید ٬ آب گودالهای فاضلاب بالا آمده و با آب مخازن اصلی آب منطقه مخلوط شده و کل آب منطقه فاسد و آلوده است.هم اکنون ٬ ما مجبورهستیم که برای همه آبهای شیشه ای آشامیدنی تهیه کنیم تا با اقدامات عاجل مخازن آب و سیستم لوله کشی شهرهای اطراف را تنظیف کنیم…و تو خود حدیث مفصل بخوان از این «دمکراسی ٬ حقوق بشر و آزادی» آمریکائی – اسرائیلی که هم اکنون غرب در نظر دارد با زور خمپاره ٬ بمب ٬ بنیادگرایان انتحاری نه تنها بر مردم سوریه  بلکه بر تمام منطقه حقنه کنند و در این میان عده ای مزدور هم از صبح تا شام مبلغ دروغپردازیها و فریبکاریهای رادیو تلویزیونهای بیگانگان و بقولی «لوس آنجلسی» هستند که حکمتیستهای رنگارنگ در پیشاپیش آنها هستند.

مال بد بیخ ریش صاحبش میباشد

   بدون شک «دولت اسرائیل» ٬ نظریه صهیونیسم و اعمال اینهمه جنایت در حق ملت فلسطین و سایر ملل منطقه را با تشویق سرمایه داری غرب که در جهت حفظ منافع آنها صورت گرفته و میگیرد و همانها هستند که سالانه میلیاردها دلار به حاکمیت فاشیستی صهیونیستی اسرائیل کمک میکنند تا چرخه عقب ماندگی ٬ جنگ و کشتار ٬ جاسوسی و ترور و توطئه ادامه یابد و شرق همچنان در اسارت غرب باقی بماند. یکی از کارهای مهم و بیاد ماندنی دکتر مصدق رهبر ملی ایران قطع رابطه فوری با صهیونیستها بود که تأثیر مهمی در آگاه کردن ملت ما نسبت به ماهیت اسرائیل ٬ صهیونیسم و استعمار داشت. سایر رهبران ملی کشورهای عربی همچون عبدالناصردر مصر٬ عبدالکریم قاسم در عراق ٬ حافظ اسد در سوریه ٬ رهبران یمن جنوبی ٬ رهبران جنبش آزادیبخش فلسطین ٬ یاسر عرفات ٬ نایف حواتمه و جورج حبش و بسیاری دیگر هیچگاه با دولت صهیونیستی سازش نکرده و امروز نیز نفرت و مخالفت توده های عرب با «دولت اسرائیل» رو بفزونی است و قراردادهای ننگین «کمپ دیوید» ٬ «اسلو» ٬ «وادی عربه» ٬ نتوانسته تضمینی برای صلح با رژیم صهیونیستی ایجاد کند.

سفرای صهیونیستی در دو کشور مصر و اردن در انزوا و وحشت بسر میبرند

   چندی پیش نشریه قاسیون Kassioun.orgوابسته به کمونیستهای سوریه گزارشی در مورد سفیر اسرائیل و مهمانانش داد که گوشه ای از رستوران مجللی را در قاهره را سفارش داده و به آنجا میروند. دقایقی نمیگذرد که بهر شکلی یکی از کارگران و یا مسئولان رستوران به بیرون خبر میدهد که سفیر رژیم صهیونیستی در این رستوران است. بفوریت عده ای در مقابل رستوران تجمع کرده و با سر دادن شعار «الموت للاسرائیل» ٬ «والموت للسفیر» خلاصه تهدید به آتش زدن رستوران میکنند. از آنطرف عده زیادی پلیس منطقه را محاصره کرده و خلاصه به سفیر میفهمانند که مسجد جای خرابی کردن نیست و سفیر دمش را روی کولش گذاشته و گم و گور میشود.

کاریکاتور ناتنیاهو

   در زمانیکه هنوز حسنی مبارک بر سر کار بود ٬ روزنامه «الاهرام» که از قدیمی ترین ٬ معروفترین و رسمی ترین نشریه در مصر و در عین حال قدیمی ترین نشریه خاورمیانه است ٬ کاریکاتوری بسیار جالب از ناتنیاهو کشیده ٬ برای وی دماغی بسیار دراز و سری عجیب و غریب و صورتی مضحک و در عین حال طوری طراحی شده بود که «رنگ رخسار خبر میداد از سر ضمیر» ٬ همه صفتهای ضد انسانی ناتنیاهو را میشد در آن مشاهده کرد.

   سفیر اسرائیل بفوریت به دفتر الاهرام میرود تا اعتراض کند ٬ اما با مخالفت کارکنان روبرو میشود که ویرا با شعار «مقدس» «الموت للاسرائیل» بدرقه کرده و دست از پا درازتر بیرونش میکنند. جناب سفیر یکسره به وزارت خارجه رفته تا اجازه ندهند این کاریکاتور به نشریات دیگر سرایت کند ٬ اما …اما ٬ تا روزهای زیادی کاریکاتور «نقل مجلس»همه بود.

     با شروع انقلاب وضعیت برای سفارتخانه اسرائیل بسیار بدتر شده ٬ باید گفت که اکنون جنگ و گریزهائی که در خیابانهای قاهره جریان دارد ٬ اگرچه ظاهرا برعلیه «اخوان المسلمین» است که هست ٬ اما ماهیت این شورش گسترده و همگانی برعلیه آمریکا و اسرائیلست و البته «اخوان» و مرسی که چندی پیش نامه ای برای شیمون پرز ٬ قاتل صدها فلسطینی در لبنان نوشت و از وی بعنوان برادر مهربان یاد کرد.

    رهبری عمده جنبش رو بگسترش مصر در درجه اول در دست نیروهای ناصریست است. آنها با اعتبارترین ٬ قدرنمدترین و فرهیخته ترین نیروهای اپوزیسیون هستند که تدارک گرفتن قدرت را میبینند. اسرائیل و آمریکا خوب میدانند که مبارزه ملت مصر بر علیه «اخوان» تیزکردن چاقو برای آنهاست. چندی پیش آقای حسنین هیکل در مصاحبه ای با کانال الجزیره اظهار داشت که عبدالناصر بوسیله اسرائیلیها آنچنان مسموم شد که علاج پذیر نباشد. اگرچه عبدالناصر را در آنزمان برای بیماری ناشناخته ای به روسیه منتقل کردند ولی نتیجه نداد.

   از ابتدای شروع مرحله انقلابی فعلی در مصر بارها به سفارتخانه های اسرائیل و آمریکا حمله شده است. در یک مورد تظاهر کنندگان با امکانات فراوان از قبیل اره برقی ٬ وسیله برش اکسیژن ٬ صدها پتک ٬ قلعه کوب (وسیله ایکه با چوب دراز یا فلز ساخته میشود و با جلو و عقب رفتن به دیوار یا دروازه میکوبند تا تخریب و ورود آسان شود. این ابزار جنگی در قرون وسطا بوده ولی در روزهای انقلاب جوانان مصری برای باشغال در آوردن سفارت اسرائیل که با چند دیوار و نرده مستحکم محاصره شده بود ٬ از این وسیله استفاده کرده و سفارت را اشغال کردند).

دیر و زود دارد ٫ سوخت و سوز ندارد

   خاورمیانه میرود تا بندهای اسارت امپریالیستی و استعماری را از دست و پا و گردن خود بر دارد. تجربیات بسیار غنی جنبشهای آزادیبخش ٬ بر سر کار آمدن حکومتهای دمکراتیک و اقدامات بسیار گسترده عدالتخواهانه در این کشورها با کمک برادرانه شوروی در آن دوره ٬ اسلحه قدرتمندی در حافظه و دستهای ملل محروم منطقه برای رسیدن به آزادی است :

پریرو تاب مستوری ندارد    در ار بندی سر از روزن در آرد

   عصر بیداری و آزادیست. جنایات ٬ توطئه ها ٬ کودتاها ٬ ترورها ٬ غارتهای گسترده ثروتهای ملی ملل منطقه ٬ فقر و محرومیت و بسیاری اجحافات استعماری و امپریالیستی ٬ رسوا شده و دوران پایانی خود را میگذراند.

   ادعاهای «دمکراسی » ٬ «آزادی» در افعانستان ٬ عراق ٬ زندانهای گوانتانامو ٬ ابوغریب و هزاران زندان مخفی و علنی در سرتاسر جهان در کشتیها ٬ در جنگلها و… چهره واقعی سرمایه داری غرب را رسوا کرده است و کمتر کسی را میفریبد.

زنده باد استقلال ٬ آزادی و عدالت اجتماعی

زیرنویس :

(۱)- بنا به نوشته «شلوموزاند» تاریخنویس اسرائیلی در دو کتاب اخیرش ٬ «پیدایش ملت اسرائیل» و «چگونه ملت اسرائیل اختراع شد» ٬ یهودیان پراکنده شده در اروپا ٬ بازماندگان امپراتوری خزر هستند که در دوره ای برای ضدیت آنها با امپراتوری اسلامی و بیزانط ٬ یهودی شدند ٬ خاقان آنها خواب نما شد که حضرت موسی … بعدها این امپراتوری که ابتدا مسلمان بودند ٬ در دوره یهودی بودنشان ٬ از روسیه شکست خورده و در سراسر اروپا پراکنده شدند. در حقیقت آنها شتر گاو پلنگی شدند که ابتدا از آسیای میانه آمده و شمن پرست بودند ٬ سپس مسلمان و در نهایت یهودی و دست آخر پراکنده شدند. برای فهم دقیق مسئله باید با اصل کتب مراجعه کرد.