پرش به محتوا

ماه: آوریل 2013

در سوریه چه میگذرد؟

حمید مدرس دکترین اوباما در مورد سوریه با اشکالات متعددی روبرو گشته، اوباما توسط یک حلقه منسجم از سیاستمداران داخلی آمریکائی و متحدین اسرائیلی آنها و شیوخ کشورهای عربی خلیج […]