Month: آوریل 2013

ونزوئلا تجربه ای بی بدیل

بابك پاكزاد منتشر شده در نشریه مهرگان برای مطالعه بقیه مطالب مهرگان کلیک کنید آيا چاويسم نوعي دولت رفاه است؟ براي چپ گرايان نسبت چاوز با سوسياليسم به امري چالش برانگيز بدل شده! تجربه چاوز ممكن است براي يك سوسياليست پر از علامت سوال باشد؛ اما از يك چيز مي توان اطمينان داشت ، اين كه سوسياليسم قرن بيست ويكم قرار است در محيط و شرايط قرن بيست ويكم نشو ونما كند و نه شرايط قرن بيستم. از اين رو، برچسبي نظير دولت رفاه كه بسيار بي مهابا به تجربه چاويسم مي زنند از موضوعيت ساقط است زيرا دولت رفاه محصول قرن بيستم و جهان دو قطبي بوده ، شرايطي كه ديگر موجود نيست. و اما مي توان از اقدامات رفاهي سخن گفت كه خود بورژوازي در قرن بيستم نه تنها متمايل به آن نبود بلكه در اولين فرصت تمام تلاشش را بكار بست تا تجليات آن را (حتي در قالب دولت رفاه) منهدم كند و تا حد زيادي موفق نيز شد. مقاومت كارگران و ديگر اقشار زحمتكش براثر وجود اقدامات رفاهي دولت تحكيم مي …

روز جهانی کارگر روز ماست – رضارخشان

در حالیکه تنها چند روز دیگر به اول ماه  مه مانده است با اینهمه برای منه کارگر این روز( یعنی روز جهانی کارگر) حکم تحویل سال نو کاریمان است . روزیست که پایان سالیست که رفته  ،توام با موفقیتها ویا شکستها و مشکلات ویا کامیابی های احتمالی، در سال کاری که گذشته است. همچنین آغاز سالیست که امیدواریم بهبودی وسیع وعمیقی در زندگی ما کارگران همراه باشد. اگر در سرتاسر جهان واز ملل و کشورهای گوناگون جهت مشخص نمودن گذرایام از سالنامه هایی چون،میلادی،شمسی ،سال چینی وهندی وغیره  استفاده میشود اما روز جهانی کارگر یگانه تقویم مشترک تمامی کارگران جهانست.که این خود به تنهایی گواه همبستگی تمامی توده های کارگران است. بعبارت دیگر،شیئیت وماهیت مادی کارگران آنچنان به هم نزدیک است که از تمامی مرزهای سیاسی وتاریخی وفرهنگی گذر می نمایند که این خود ناشی ازذات  طبقاتی مشترک ،درد مشترک و راه حلهای مشترک برای رفع  تمامی معضلات این طبقه عظیم است. همانطور که میدانیم ،تقویم روز جهانی کارگر با کشته شدن دوازده کارگر ساکن در آمریکا بوجود آمد . یعنی کشته شدن تعدادی کارگر …

دستگیری ها در بنگلادش هنگامی که کمپانی های بزرگ هنوز در امان هستند

لورن مك كاولي برگردان: بابك پاكزاد  به دنبال فرو ريختن ساختماني كه منجر به كشته شدن بيش از 350 نفر  و وضعيت نامعلوم صدها تن ديگر شد، تعداد قابل توجهي دستگير شده اند. با اين حال، مجرمان حقيقي – توليد كنندگان بزرگ پوشاك و مشتريانشان در آن سوي آبها – از جرم و مجازات مبرا باقي مانده اند. عصر جمعه، مالك و مدير عامل New Wave Style ، بزرگترين كارخانه از ميان پنج كارخانه در ساختمان ويران شده رانا پلازا ، به پليس تسليم شد و روز شنبه دو مهندسي كه در طراحي مجتمع دخيل بودند نيز در محل منزل اشان دستگير شدند. به گزارش رويتر، روز يكشنبه نيز محمد سهيل رانا، مالك سومين كارخانه، در حين تلاش براي فرار به هند، در شهر مرزي بناپل دستگير شد . همه آنها متهم  هستند كه بصورت مكرر هشدارها پيرامون امنيت مجتمع كارخانه را ناديده انگاشته اند- بوِيژه  پس از ترك وشكافي كه روز سه شنبه ايجاد شد- و كارگران اشان را مجبور به ادامه كار كرده اند. با اين حال، با اين كه ميزان تلفات به …

در سوریه چه میگذرد؟

حمید مدرس دکترین اوباما در مورد سوریه با اشکالات متعددی روبرو گشته، اوباما توسط یک حلقه منسجم از سیاستمداران داخلی آمریکائی و متحدین اسرائیلی آنها و شیوخ کشورهای عربی خلیج فارس محاصره شده و هر روز بیشتر به سمت پرتگاه سوریه هول داده میشود. سیاست آمریکا در سوریه بر سه پایه استوار است، ارسال کمک های مالی، فنی ، جاسوسی  و اسلحه به نیروهای مخالف دولت سوریه، سازماندهی سیاسی مخالفین بین المللی و داخلی برای ایجاد یک جبهه یک پارچه بر علیه دولت سوریه و بیرون نگاه داشتن نیرو های خودی و ممانعت از شرکت مستقیم ارتش آمریکا در یک جنگ دیگر در خاورمیانه. اهرم های اصلی پیش برد سیاست های فوق در منطقه عبارتند از کشورهای ترکیه ، قطر و عربستان سعودی. انتخاب این سه کشور کلاه شرعی بر سر دخالت مستقیم آمریکا و اسرائیل در سوریه خواهد بود و این کشور ها در سیاست اوباما نقشی اساسی را ایفا میکند. او با پیشگیری این راه کار با وجود دخالت «مستقیم» توسط کارگزاران منطقه ای اش در اوضاع داخلی کشور دیگری در خاورمیانه با …

دست آوردهای اقتصادی تاچریسم: « معجزه بزرگ» یا « مصیبت عظیم»

 احمد سیف  توجه برای مطالعه مقاله با نمودارها یا اینجا کلیک کنید و یا به مجله مهرگان مراجعه فرمائید باتداوم بحران اقتصادی و ناتوانی مدیران اقتصاد سرمایه داری درمقابله با پی آمدهای هراس آور تداوم بحران، بازار توهم فروشان رونق گرفته است. هم زمان با مرگ خانم مارگرت تاچر نخست وزیر پیشین بریتانیا، رونق بازار دروغ گویان هم به آن اضافه شد. از « معجزه اقتصادی» سخن می گویند درحالی که خودشان هم می دانند که درهمان دوره که آن را به یک «معجزه» تشبیه کرده اند شاهد: افزایش چشمگیر نابرابری افزایش فقر نابودی جماعت (community) کاهش مشاغل تمام وقت بوده ایم و این مشخصات هرچه باشد نشانه بروز یک « معجزه اقتصادی» نیست. در1979 سالی که تاچر به قدرت رسید با همه روایت های ترسناکی که از بدی اقتصاد بریتانیا گفته می شود نرخ بیکاری 5.3% بود که از نرخ بیکاری دراقتصاد امریکا و دیگر اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی کمتر بود. دربریتانیا 71درصداز نیروی کار دربازار کار فعال بودند و این نسبت در دیگر اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تنها 63 …

موقعیت انفجاری جامعه ی ایران فرصت یا تهدید؟

پارسا نیک جو در آمد همه ی ناظران و کنش گران سیاسی از چپ و راست، پوزیسیون و اپوزیسیون، اصلاح طلب و انقلابی، یک صدا از موقعیت انفجاری جامعه ی ایران سخن می گویند. موقعیتی که در آن جامعه ی انباشته از نارضایتی و خشم، چون بشکه ی باروتی تصور می شود که هر جرقه ای در آن، هر چند کوچک و به ظاهر بی اهمیت، می تواند سبب انفجار جامعه شود. موقعیتی که وقوع هر انفجاری در آن، سریع فراگیر خواهد شد. موقعیتی که در آن هر اعتراض اجتماعی، بی واسطه سیاسی خواهد شد و هر اعتراض سیاسی در آن به سرعت، خصلتی آشتی ناپذیر خواهد یافت. معنای سیاسی چنین موقعیتی، بیش و پیش از هر چیز بیان گر آن است که در سمت و سو بخشیدن به رخ دادهای سیاسی پیشاروی جامعه، عامل موقعیت عینی و شورش های خود انگیخته، از عامل موقعیت ذهنی و پیکار طبقاتی سازمان یافته و آگاهانه، نقشی بس پر رنگ تر یافته است. بدیهی است که تداوم و تعمیق چنین موقعیتی، آبستن فرصت ها و تهدیدهای سیاسی بسیاری …

لایحۀ بودجۀ سال 92 و سهم نهادهای قدرت

منتشر شده در نشریه خیزش شماره 20 برای دریافت نشریه کلیک کنید شيده رخ فروز در حالی كه فقط کمی بیش از دو ماه تا انتخابات رياست جمهوری باقی مانده، مناقشه، جنجال و مانورهای جناح ها و دستجات درونی رژيم بر سر دستيابی به اين منصب، بازارِ گرمی در ميان رسانه ها، مطبوعات و مجامع وابسته به آنها ایجاد نموده است. تضاد بين جناح ها بر سر دستيابی به سلطۀ اقتصادی – سياسی و نشستن بر سر خوان يغمای ثروت و امكانات عظيم جامعه، بدست آوردن كرسی رياست جمهوری و نيز مجلس را در انتخابات رژيم وسوسه انگيز می سازد. نگاهی به لايحۀ بودجۀ سال 92  و ميزان اعتبارات اختصاص يافته به نهادها و مراكز مختلف رژيم اين مسئله را روشن تر می کند. مقايسۀ بودجۀ اين نهادها در سال 91 و 92 از افزايش 80 درصدی بودجۀ نهاد رياست جمهوری در سال 92 حكايت دارد: نام دستگاه اعتبار مصوب طبق قانون بودجه سال 91  (ميليارد تومان) اعتبار پيشنهای در لايحۀ بودجه سال 92  (ميليارد تومان) درصد تغيير اعتبارات دستگاه ها در لايحۀ بودجه سال …

بیانیه اول ماه مه 2013 ما بردگان قرن بیست و یکم نخواهیم شد

فدراسيون جهاني اتحاديه هاي كارگري برگردان: بابك پاكزاد فدراسيون جهاني اتحاديه هاي كارگري از تمام سازمان هاي اتحاديه اي كارگري در جهان مي خواهد جهت بزرگداشت روز جهاني كارگر و شهداي طبقه كارگر ، در تمام كشورها و قاره ها ، فعاليتها و راهپيمايي ها را به مناسبت اول ماه مه 2013 سازماندهي كنند.هدف فدراسيون، براساس قطعنامه جلسه شوراي رؤسا در 7 الي 8 مارس 2013 در ليما – پرو،اين است كه شعار » شيكاگو راه را به ما نشان داد» در كنار شعارهاي مربوط به هر سازمان اتحاديه اي مطرح شده مورد استفاده قرار گيرد. جنبش بين المللي اتحاديه اي كارگري جهت حافظت و دفاع از روز جهاني كارگر دربرابر تلاش هاي دولت هاي سرمايه داري، كارفرمايان، نهادهاي گوناگون و سازمان هاي غير دولتي جهت درهم شكستن اين روز يا دگرگون كردن و اصلاح معناي آن ، مسئوليت سنگيني برعهده دارد. اول ماه مه براي طبقه كارگر در سطح بين المللي، نماد نقش غيرقابل جايگزيني است كه كارگران در جامعه و توليد برعهده دارند، نشانه اي است از دستاوردهاي مهم و پيروزمندانه مبارزه طبقاتي …

آن آفت سیاسی – فریبرز رئیس‌دانا

کارنامه‌ی تاچر و تاچریست‌ها در بریتانیا و ایران منتشر شده در تارنمای «نقد اقتصاد سیاسی» برای مطالعه مقاله با تصاویر لطفا کلیک کنید در فوریه‌ی 1979 دو راه‌حل پارلمانی برای بحران درحال‌ظهور سرمایه‌داری در انگلستان پیشاروی حزب حاکم و حزب محافظه‌کار مطرح بود که با یکدیگر تناقض عمیقی داشتند. محافظه‌کارانی که به رهبری هارلد مک‌میلان بودند هنوز به راه‌حل «کینزی» اعتقاد داشتند. این که همه دور هم جمع شوند و بفهند که همه چیز درست است و این که مردم از رهبری واحدی تبعیت می‌کنند. اتحاد بین اتحادیه‌های بزرگ کارفرمایی و کارگری و کلیسا برقرار شود. دولت متکی به این اتحاد سیاست‌های مالی مؤثر کینزی را با فرصت کافی اعمال و از وقوع بحران پیشگیری کند. این راه‌حل کمابیش با راه‌حل حزب کارگر، که کمی بیش‌تر به کنترل اقتصاد باور داشت شباهت بسیار داشت. چند ماه بعد، همه‌ی این آرزوها چون بادکنک چندرنگ در هوا ترکید. در حزب محافظه‌کار یک جناح ستیزه‌جو، ضدکارگری، طرفدار سرمایه‌داری بزرگ مالی، مخالف الگو و روش کینز به وجود آمده بود که در واقع پایه‌گذار نولیبرالیسم عملی هم بود. این …

برای رعایت حقوق بشر ریش عمو سام در چنگ چینی ها

روزنامه آلمانی «یونگه ولت»- ترجمه رضا نافعی منتشر شده در آینده ما پس از یک دهه » از دست رفته » در عرصه سیاست خارجی، بعبارت دیگر پس از  شکست امریکا در اندیشه و نقشه» خاور میانه بزرگ»، اینک  واشنگتن برای تحکیم هژمونی سیاسی و نظامی خویش بر آسیا،  بر تلاش خود می افزاید. اما چین با  وزن فزاینده اقتصادی، سیاسی و بیش از همه نظامی خود این تلاش را در برابر سوال قرارداده است. آمریکا با تلاش بیشتر می کوشد تا با چشمبندیِ گزارش در باره حقوق بشر به جهانیان چنین وانمود کند که گویا در موضع اخلاقی برتر قرار دارد. از نزدیک به دهسال پیش چین هم گزارشی از نقض حقوق بشر در آمریکا را منتشر می کند. امسال هم دو روز پس از انتشار گزارش آمریکا چین هم  روز یکشنبه  گذشته گزارش خود را منتشر کرد. در همان چند صفحه اول گفته می شود که واشنگتن ریاکارانه و با قیافه حق به جانب خود را بر مسند قضاوت در باره 190 کشور دیگر جهان می نشاند، در حالیکه  وقتی موضوع حقوق بشر …

فریاد کن ای کارگر!

بمناسبت اول ماه مه، روزفرخنده جهانی کارگران فریاد کن ای کارگر! از: حسن جداری در چنگ بیداد وستم ، فریاد کن ، ای کارگر عصیان علیه اینهمه بیداد کن ، ای کارگر سرمایه دار خیره سر، خونت مکد زالو صفت تا بگسلی بند ستم ، فریاد کن ، ای کارگر شیخ پلید کینه جو ، از خون تو سازد وضو خود را رها ، از چنگ این شیاد کن ، ای کارگر کس نیست در فکر تو در این شهر پر مکر و فریب خود را بدست خویشتن، آزاد کن ، ای کارگر تا حق خود گیری از این خصمان استثمارگر عزمت قوی ، چون آهن و پولاد کن ، ای کارگر این رسمهای کهنه تبعیض و استثمار را زیر و زبر، ازریشه و بنیاد کن ، ای کارگر بر جای این دنیای پر اندوه زور و بردگی دنیائی از صلح و صفا ، ایجاد کن ، ای کارگر آنگاه ، با دستان خود، با دولت شورائیت این خانه ویرانه را ،آباد کن ، ای کارگر 1388 همه قدرت ،از آن کارگر باد! از : …

جهانی که در آن زندگی می کنیم – بمناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

ناهید جعفرپور جهانی که در آن زندگی می کنیم، جهانی مملو از تضاد هاست. در حالیکه عملکرد و توانائی اقتصاد جهانی سال بسال در حال رشد است، فقر و بیکاری در جوامع همچنان در حال صعود است. در حالیکه کنسرن های بزرگ سود های بیسابقه اندوخته می کنند، درآمدهای واقعی میلیونها کارگر در سرتاسر جهان همواره کم تر و کم تر می گردد. در حالیکه در کشورهای صنعتی غربی میلیون ها تن مواد غذائی نابود می گردند و به کشاورزان پول پرداخت می شود تا برای حفظ ثبات قیمت ها کاشت نکنند، میلیون ها نفر انسان در جهان از گرسنگی در رنج بسر می برند. وجود این تضاد ها به هیچ وجه اتفاقی و نتیجه تغییری ناگهانی و عجیب و غریب در طبیعت و یا قدرتی از بالا نیست. سیاست و تاریخ محصول کنش انسانی و تضاد ها بیان تعارض منافعی است که در جوامع ما در تقابل با هم قرار گرفته اند. بیش از 150 سال پیش مارکس و انگلس در » مانیفست حزب کمونیست» اعلام نمودند :» تاریخ تمامی جوامع موجود، تاریخ مبارزات …