Month: آوریل 2013

ونزوئلا تجربه ای بی بدیل

بابك پاكزاد منتشر شده در نشریه مهرگان برای مطالعه بقیه مطالب مهرگان کلیک کنید آيا چاويسم نوعي دولت رفاه است؟ براي چپ گرايان نسبت چاوز با سوسياليسم به امري چالش برانگيز بدل شده! تجربه چاوز ممكن است براي يك سوسياليست پر از علامت سوال باشد؛ اما از يك چيز مي توان اطمينان داشت ، اين كه سوسياليسم قرن بيست ويكم قرار است در محيط و شرايط قرن بيست ويكم نشو ونما كند و نه شرايط قرن بيستم. از اين رو، برچسبي نظير دولت رفاه كه بسيار بي مهابا به تجربه چاويسم مي زنند از موضوعيت ساقط است زيرا دولت رفاه محصول قرن بيستم و جهان دو قطبي بوده ، شرايطي كه ديگر موجود نيست. و اما مي توان از اقدامات رفاهي سخن گفت كه خود بورژوازي در قرن بيستم نه تنها متمايل به آن نبود بلكه در اولين فرصت تمام تلاشش را بكار بست تا تجليات آن را (حتي در قالب دولت رفاه) منهدم كند و تا حد زيادي موفق نيز شد. مقاومت كارگران و ديگر اقشار زحمتكش براثر وجود اقدامات رفاهي دولت تحكيم مي …

روز جهانی کارگر روز ماست – رضارخشان

در حالیکه تنها چند روز دیگر به اول ماه  مه مانده است با اینهمه برای منه کارگر این روز( یعنی روز جهانی کارگر) حکم تحویل سال نو کاریمان است . روزیست که پایان سالیست که رفته  ،توام با موفقیتها ویا شکستها و مشکلات ویا کامیابی های احتمالی، در سال کاری که گذشته است. همچنین آغاز سالیست که امیدواریم بهبودی وسیع وعمیقی در زندگی ما کارگران همراه باشد. اگر در سرتاسر جهان واز ملل و کشورهای گوناگون جهت مشخص نمودن گذرایام از سالنامه هایی چون،میلادی،شمسی ،سال چینی وهندی وغیره  استفاده میشود اما روز جهانی کارگر یگانه تقویم مشترک تمامی کارگران جهانست.که این خود به تنهایی گواه همبستگی تمامی توده های کارگران است. بعبارت دیگر،شیئیت وماهیت مادی کارگران آنچنان به هم نزدیک است که از تمامی مرزهای سیاسی وتاریخی وفرهنگی گذر می نمایند که این خود ناشی ازذات  طبقاتی مشترک ،درد مشترک و راه حلهای مشترک برای رفع  تمامی معضلات این طبقه عظیم است. همانطور که میدانیم ،تقویم روز جهانی کارگر با کشته شدن دوازده کارگر ساکن در آمریکا بوجود آمد . یعنی کشته شدن تعدادی کارگر …

دستگیری ها در بنگلادش هنگامی که کمپانی های بزرگ هنوز در امان هستند

لورن مك كاولي برگردان: بابك پاكزاد  به دنبال فرو ريختن ساختماني كه منجر به كشته شدن بيش از 350 نفر  و وضعيت نامعلوم صدها تن ديگر شد، تعداد قابل توجهي دستگير شده اند. با اين حال، مجرمان حقيقي – توليد كنندگان بزرگ پوشاك و مشتريانشان در آن سوي آبها – از جرم و مجازات مبرا باقي مانده اند. عصر جمعه، مالك و مدير عامل New Wave Style ، بزرگترين كارخانه از ميان پنج كارخانه در ساختمان ويران شده رانا پلازا ، به پليس تسليم شد و روز شنبه دو مهندسي كه در طراحي مجتمع دخيل بودند نيز در محل منزل اشان دستگير شدند. به گزارش رويتر، روز يكشنبه نيز محمد سهيل رانا، مالك سومين كارخانه، در حين تلاش براي فرار به هند، در شهر مرزي بناپل دستگير شد . همه آنها متهم  هستند كه بصورت مكرر هشدارها پيرامون امنيت مجتمع كارخانه را ناديده انگاشته اند- بوِيژه  پس از ترك وشكافي كه روز سه شنبه ايجاد شد- و كارگران اشان را مجبور به ادامه كار كرده اند. با اين حال، با اين كه ميزان تلفات به …

در سوریه چه میگذرد؟

حمید مدرس دکترین اوباما در مورد سوریه با اشکالات متعددی روبرو گشته، اوباما توسط یک حلقه منسجم از سیاستمداران داخلی آمریکائی و متحدین اسرائیلی آنها و شیوخ کشورهای عربی خلیج فارس محاصره شده و هر روز بیشتر به سمت پرتگاه سوریه هول داده میشود. سیاست آمریکا در سوریه بر سه پایه استوار است، ارسال کمک های مالی، فنی ، جاسوسی  و اسلحه به نیروهای مخالف دولت سوریه، سازماندهی سیاسی مخالفین بین المللی و داخلی برای ایجاد یک جبهه یک پارچه بر علیه دولت سوریه و بیرون نگاه داشتن نیرو های خودی و ممانعت از شرکت مستقیم ارتش آمریکا در یک جنگ دیگر در خاورمیانه. اهرم های اصلی پیش برد سیاست های فوق در منطقه عبارتند از کشورهای ترکیه ، قطر و عربستان سعودی. انتخاب این سه کشور کلاه شرعی بر سر دخالت مستقیم آمریکا و اسرائیل در سوریه خواهد بود و این کشور ها در سیاست اوباما نقشی اساسی را ایفا میکند. او با پیشگیری این راه کار با وجود دخالت «مستقیم» توسط کارگزاران منطقه ای اش در اوضاع داخلی کشور دیگری در خاورمیانه با …

دست آوردهای اقتصادی تاچریسم: « معجزه بزرگ» یا « مصیبت عظیم»

 احمد سیف  توجه برای مطالعه مقاله با نمودارها یا اینجا کلیک کنید و یا به مجله مهرگان مراجعه فرمائید باتداوم بحران اقتصادی و ناتوانی مدیران اقتصاد سرمایه داری درمقابله با پی آمدهای هراس آور تداوم بحران، بازار توهم فروشان رونق گرفته است. هم زمان با مرگ خانم مارگرت تاچر نخست وزیر پیشین بریتانیا، رونق بازار دروغ گویان هم به آن اضافه شد. از « معجزه اقتصادی» سخن می گویند درحالی که خودشان هم می دانند که درهمان دوره که آن را به یک «معجزه» تشبیه کرده اند شاهد: افزایش چشمگیر نابرابری افزایش فقر نابودی جماعت (community) کاهش مشاغل تمام وقت بوده ایم و این مشخصات هرچه باشد نشانه بروز یک « معجزه اقتصادی» نیست. در1979 سالی که تاچر به قدرت رسید با همه روایت های ترسناکی که از بدی اقتصاد بریتانیا گفته می شود نرخ بیکاری 5.3% بود که از نرخ بیکاری دراقتصاد امریکا و دیگر اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی کمتر بود. دربریتانیا 71درصداز نیروی کار دربازار کار فعال بودند و این نسبت در دیگر اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تنها 63 …

موقعیت انفجاری جامعه ی ایران فرصت یا تهدید؟

پارسا نیک جو در آمد همه ی ناظران و کنش گران سیاسی از چپ و راست، پوزیسیون و اپوزیسیون، اصلاح طلب و انقلابی، یک صدا از موقعیت انفجاری جامعه ی ایران سخن می گویند. موقعیتی که در آن جامعه ی انباشته از نارضایتی و خشم، چون بشکه ی باروتی تصور می شود که هر جرقه ای در آن، هر چند کوچک و به ظاهر بی اهمیت، می تواند سبب انفجار جامعه شود. موقعیتی که وقوع هر انفجاری در آن، سریع فراگیر خواهد شد. موقعیتی که در آن هر اعتراض اجتماعی، بی واسطه سیاسی خواهد شد و هر اعتراض سیاسی در آن به سرعت، خصلتی آشتی ناپذیر خواهد یافت. معنای سیاسی چنین موقعیتی، بیش و پیش از هر چیز بیان گر آن است که در سمت و سو بخشیدن به رخ دادهای سیاسی پیشاروی جامعه، عامل موقعیت عینی و شورش های خود انگیخته، از عامل موقعیت ذهنی و پیکار طبقاتی سازمان یافته و آگاهانه، نقشی بس پر رنگ تر یافته است. بدیهی است که تداوم و تعمیق چنین موقعیتی، آبستن فرصت ها و تهدیدهای سیاسی بسیاری …

لایحۀ بودجۀ سال 92 و سهم نهادهای قدرت

منتشر شده در نشریه خیزش شماره 20 برای دریافت نشریه کلیک کنید شيده رخ فروز در حالی كه فقط کمی بیش از دو ماه تا انتخابات رياست جمهوری باقی مانده، مناقشه، جنجال و مانورهای جناح ها و دستجات درونی رژيم بر سر دستيابی به اين منصب، بازارِ گرمی در ميان رسانه ها، مطبوعات و مجامع وابسته به آنها ایجاد نموده است. تضاد بين جناح ها بر سر دستيابی به سلطۀ اقتصادی – سياسی و نشستن بر سر خوان يغمای ثروت و امكانات عظيم جامعه، بدست آوردن كرسی رياست جمهوری و نيز مجلس را در انتخابات رژيم وسوسه انگيز می سازد. نگاهی به لايحۀ بودجۀ سال 92  و ميزان اعتبارات اختصاص يافته به نهادها و مراكز مختلف رژيم اين مسئله را روشن تر می کند. مقايسۀ بودجۀ اين نهادها در سال 91 و 92 از افزايش 80 درصدی بودجۀ نهاد رياست جمهوری در سال 92 حكايت دارد: نام دستگاه اعتبار مصوب طبق قانون بودجه سال 91  (ميليارد تومان) اعتبار پيشنهای در لايحۀ بودجه سال 92  (ميليارد تومان) درصد تغيير اعتبارات دستگاه ها در لايحۀ بودجه سال …

بیانیه اول ماه مه 2013 ما بردگان قرن بیست و یکم نخواهیم شد

فدراسيون جهاني اتحاديه هاي كارگري برگردان: بابك پاكزاد فدراسيون جهاني اتحاديه هاي كارگري از تمام سازمان هاي اتحاديه اي كارگري در جهان مي خواهد جهت بزرگداشت روز جهاني كارگر و شهداي طبقه كارگر ، در تمام كشورها و قاره ها ، فعاليتها و راهپيمايي ها را به مناسبت اول ماه مه 2013 سازماندهي كنند.هدف فدراسيون، براساس قطعنامه جلسه شوراي رؤسا در 7 الي 8 مارس 2013 در ليما – پرو،اين است كه شعار » شيكاگو راه را به ما نشان داد» در كنار شعارهاي مربوط به هر سازمان اتحاديه اي مطرح شده مورد استفاده قرار گيرد. جنبش بين المللي اتحاديه اي كارگري جهت حافظت و دفاع از روز جهاني كارگر دربرابر تلاش هاي دولت هاي سرمايه داري، كارفرمايان، نهادهاي گوناگون و سازمان هاي غير دولتي جهت درهم شكستن اين روز يا دگرگون كردن و اصلاح معناي آن ، مسئوليت سنگيني برعهده دارد. اول ماه مه براي طبقه كارگر در سطح بين المللي، نماد نقش غيرقابل جايگزيني است كه كارگران در جامعه و توليد برعهده دارند، نشانه اي است از دستاوردهاي مهم و پيروزمندانه مبارزه طبقاتي …

آن آفت سیاسی – فریبرز رئیس‌دانا

کارنامه‌ی تاچر و تاچریست‌ها در بریتانیا و ایران منتشر شده در تارنمای «نقد اقتصاد سیاسی» برای مطالعه مقاله با تصاویر لطفا کلیک کنید در فوریه‌ی 1979 دو راه‌حل پارلمانی برای بحران درحال‌ظهور سرمایه‌داری در انگلستان پیشاروی حزب حاکم و حزب محافظه‌کار مطرح بود که با یکدیگر تناقض عمیقی داشتند. محافظه‌کارانی که به رهبری هارلد مک‌میلان بودند هنوز به راه‌حل «کینزی» اعتقاد داشتند. این که همه دور هم جمع شوند و بفهند که همه چیز درست است و این که مردم از رهبری واحدی تبعیت می‌کنند. اتحاد بین اتحادیه‌های بزرگ کارفرمایی و کارگری و کلیسا برقرار شود. دولت متکی به این اتحاد سیاست‌های مالی مؤثر کینزی را با فرصت کافی اعمال و از وقوع بحران پیشگیری کند. این راه‌حل کمابیش با راه‌حل حزب کارگر، که کمی بیش‌تر به کنترل اقتصاد باور داشت شباهت بسیار داشت. چند ماه بعد، همه‌ی این آرزوها چون بادکنک چندرنگ در هوا ترکید. در حزب محافظه‌کار یک جناح ستیزه‌جو، ضدکارگری، طرفدار سرمایه‌داری بزرگ مالی، مخالف الگو و روش کینز به وجود آمده بود که در واقع پایه‌گذار نولیبرالیسم عملی هم بود. این …

برای رعایت حقوق بشر ریش عمو سام در چنگ چینی ها

روزنامه آلمانی «یونگه ولت»- ترجمه رضا نافعی منتشر شده در آینده ما پس از یک دهه » از دست رفته » در عرصه سیاست خارجی، بعبارت دیگر پس از  شکست امریکا در اندیشه و نقشه» خاور میانه بزرگ»، اینک  واشنگتن برای تحکیم هژمونی سیاسی و نظامی خویش بر آسیا،  بر تلاش خود می افزاید. اما چین با  وزن فزاینده اقتصادی، سیاسی و بیش از همه نظامی خود این تلاش را در برابر سوال قرارداده است. آمریکا با تلاش بیشتر می کوشد تا با چشمبندیِ گزارش در باره حقوق بشر به جهانیان چنین وانمود کند که گویا در موضع اخلاقی برتر قرار دارد. از نزدیک به دهسال پیش چین هم گزارشی از نقض حقوق بشر در آمریکا را منتشر می کند. امسال هم دو روز پس از انتشار گزارش آمریکا چین هم  روز یکشنبه  گذشته گزارش خود را منتشر کرد. در همان چند صفحه اول گفته می شود که واشنگتن ریاکارانه و با قیافه حق به جانب خود را بر مسند قضاوت در باره 190 کشور دیگر جهان می نشاند، در حالیکه  وقتی موضوع حقوق بشر …

فریاد کن ای کارگر!

بمناسبت اول ماه مه، روزفرخنده جهانی کارگران فریاد کن ای کارگر! از: حسن جداری در چنگ بیداد وستم ، فریاد کن ، ای کارگر عصیان علیه اینهمه بیداد کن ، ای کارگر سرمایه دار خیره سر، خونت مکد زالو صفت تا بگسلی بند ستم ، فریاد کن ، ای کارگر شیخ پلید کینه جو ، از خون تو سازد وضو خود را رها ، از چنگ این شیاد کن ، ای کارگر کس نیست در فکر تو در این شهر پر مکر و فریب خود را بدست خویشتن، آزاد کن ، ای کارگر تا حق خود گیری از این خصمان استثمارگر عزمت قوی ، چون آهن و پولاد کن ، ای کارگر این رسمهای کهنه تبعیض و استثمار را زیر و زبر، ازریشه و بنیاد کن ، ای کارگر بر جای این دنیای پر اندوه زور و بردگی دنیائی از صلح و صفا ، ایجاد کن ، ای کارگر آنگاه ، با دستان خود، با دولت شورائیت این خانه ویرانه را ،آباد کن ، ای کارگر 1388 همه قدرت ،از آن کارگر باد! از : …

جهانی که در آن زندگی می کنیم – بمناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

ناهید جعفرپور جهانی که در آن زندگی می کنیم، جهانی مملو از تضاد هاست. در حالیکه عملکرد و توانائی اقتصاد جهانی سال بسال در حال رشد است، فقر و بیکاری در جوامع همچنان در حال صعود است. در حالیکه کنسرن های بزرگ سود های بیسابقه اندوخته می کنند، درآمدهای واقعی میلیونها کارگر در سرتاسر جهان همواره کم تر و کم تر می گردد. در حالیکه در کشورهای صنعتی غربی میلیون ها تن مواد غذائی نابود می گردند و به کشاورزان پول پرداخت می شود تا برای حفظ ثبات قیمت ها کاشت نکنند، میلیون ها نفر انسان در جهان از گرسنگی در رنج بسر می برند. وجود این تضاد ها به هیچ وجه اتفاقی و نتیجه تغییری ناگهانی و عجیب و غریب در طبیعت و یا قدرتی از بالا نیست. سیاست و تاریخ محصول کنش انسانی و تضاد ها بیان تعارض منافعی است که در جوامع ما در تقابل با هم قرار گرفته اند. بیش از 150 سال پیش مارکس و انگلس در » مانیفست حزب کمونیست» اعلام نمودند :» تاریخ تمامی جوامع موجود، تاریخ مبارزات …

دیگر هرگز استفان اسکوت!

کارگر (ارگان رسمى حزب کمونيست سوٸد- م·ل) آوريل ۲۰۰۰ ديگر هرگز استفان اسکوت! نويسنده: ماريو سوزو مترجم: پيام پرتوى برای مطالعه مقاله با تصاویر کلیک کنید اگر چه حاميان بورژوازى و سرمايه دارى از ده سال پيش مرگ کمونيسم و سوسياليسم را اعلام نموده اند٬ با اينحال توليد اکاذيب و تهمتهاى ضد کمونيستى همچنان ادامه دارند· وقتى به آنجايى ميرسيم که بايد بربرمنشانه ترين جنايات به کمونيسم و سوسياليست نسبت داده شوند٬ استفان اسکوت-ه خبرنگار يکى از فعالترين در اين صنعت است·  اٽر تازه او – «ديگر هرگز» – در اين زمينه٬ که با توجه به رقابت در اين شاخه ارتجاعى و دروغپردازى کم نميگويد٬ از بسيارى پيشى ميگيرد· ماريو سوزو٬ يکى از اعضاى با سابقه ى کميته مرکزى حزب کمونيست سوٸد (م·ل)٬ کتاب اسکوت را مورد بررسى قرار داده و نشان ميدهد که فردى در مقام او به منظور دادن آزادى عمل به افکار ضد کمونيستى خود تا چه ميزان آماده جعل اکاذيب است·  در خلال دهه هاى ۱۹۹۰ در جهان سرمايه دارى که ما در آن زندگى ميکنيم شمارى فراوانى از متون کمونيستى …

تضاد طبقاتی درعرصه ی تشکل یابی (به مناسبت 111مین سالگرد"چه بایدکرد" لنین)

اخیرا ، پس از گفت و گوئی که در تلویزیون اتحادچپ ایرانیان حسن حسام و من داشتیم که من روی وحدت اصولی پیشروان طبقه کارگر یعنی کمونیستها طبق آموزش کمونیسم علمی درحزب واحد کمونیست تکیه کردم و حسن حسام روی پلورالیسم تشکیلاتی کمونیستها انگشت گذاشت، سعید صالحی نیا از حزب کمونیست کارگری درسایت «آزادی بیان» طی مقاله ای به دفاع از نظر حسن حسام پرداخته و نوشت: «حق با حسن حسام است، چپ نمی تواند حول یک حزب متحد شود! در حاشیه اختلافات درون نشست نیروهای چپ و کمونیست«(9 مارس 2013). حسن حسام نیز لطف کرده و این نوشته را به من فرستاد تا شاید ازگفته هایم مُتَنَبٌه شوم. غافل از آن که این امر نشان داد که رویزیونیستهای چپ و راست باگذشت ایام دارند بهم نزدیک می شوند! آنها خوب است نظرات کارگران کمونیست فعالی رانیز که هم نظر با خط حزب رنجبران هستند برای مقایسه دونظر در تلویزیون اندیشه ملاحظه می کردند. این حمایت نظری نشان داد نبرد نظری حادی در درون جنبش چپ جریان دارد و دراین نبرد باید معلوم شود «حق» …

متخلفی بنام «امریکا», خط نگهدار حقوق بشر شده

یونگه ولت ترجمه رضا نافعی منتشر شده در آینده ما از چند دهه پیش آمریکا برای خود این حق را قائل شده که هرسال بر اساس  گزارشی که بنام حقوق بشر تهیه می کند به داوری در باره دیگر کشورها  بپردازد ولی خودپسندانه خطاهای خود را نادیده بگیرد. این نادیده گرفتن خطاها خود محصول  یک مغزشوئی دراز مدت و از روی برنامه است و در نتیجه اکثریت قریب به اتفاق آمریکائی ها  یقین قاطع دارند که ایالات متحده آمریکا همیشه در کنارفرشتگان قرار دارد و در اتحاد با آنها با بدی و پلیدی در جنگ است، به همین دلیل هیچ وقت دچار اشتباه نمی شود. یکی دیگر از اصول مسلم و بی تردیدی که آمریکائی ها به آن اعتقاد دارند این است که ایالات متحده یک ملت استثنائی است و ماموریت الهی آن این است که  اقتصاد بازار آزاد و دموکراسی را – طبق الگوی آمریکا – بر جهان  حکمفرما سازد. و اگر لازم شد حتی با بمب و خمپاره . پس از فروپاشی شوروی آمریکا احساس کرد که راه و روشش درست است و …

اوضاع عمومی جنبش کارگری ایران، تزها و دورنماها

جابر کلیبی کارگران و زحمت کشان ایران طی سال های اخیر با مبارزاتی که علیه شرایط تحمل ناپذیر اقتصادی و معیشتی و نیز برای کسب حقوق اجتماعی و سیاسی لگدمال شده خویش انجام داده اند، به عنوان یک جریان ملموس اجتماعی مطرح گشته اند. این مبارزه – که خیلی ها می کوشند آن را صرفاً «اقتصادی» قلمداد کنند– مبارزه ای است سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و …، که درمقابل رژیم جمهوری اسلامی و سرمایه داران حاکم جریان دارد. بُعد اجتماعی این مبارزه حتا از منافع و مسایل ویژه طبقه کارگر فراتر است و شامل همه اقشار و گروه های زحمت کش جامعه می گردد. اصولاً تفکیک مسایل اجتماعی از یک دیگر و نفی ارتباط دیالکتیکی میان آن ها ازابداعات احزاب و جریانات سنتی و رفرمیست باقی مانده از کمینترن است. یک مبارزه اجتماعی به همان اندازه سیاسی است که خواست های عام مربوط به این یا آن قشر و طبقه را مطرح می کند و در همان حد اقتصادی است که به مسایل اقتصادی برخورد می کند. تجزیه مبارزه کارگران و زحمت کشان به سیاسی و …

مبارزه‌ی زنان کارگر برای کسب حقوق

  برگردان: بابک پاکزاد   مبارزه براي كسب حقوق زنان در سراسر جهان سيري صعودي به خود گرفته است. در افغانستان زنان خواستار حق برخورداري از آموزش و مشاركت در دولت هستند. در اردن، زنان با «ارتكاب قتل براي اعاده‌ی حيثيت» مبارزه مي‌كنند، اين سنت به اعضاي خانواده اجازه مي‌دهد در صورتي كه احساس كنند زني شرافت خانواده را لكه‌دار كرده، او را به قتل برسانند. زنان در لسوتو نيز براي حق مالكيتشان بر زمين مبارزه مي‌كنند. زنان براي حقوق خويش به مثابه‌ی كارگر نيز مبارزه مي‌كنند 74 هزار پرستار خانگي زن در لس‌آنجلس 10 سال است تلاش مي‌كنند به عنوان كارگر به رسميت شناخته شده و از حق چانه‌زني براي دستمزد بهتر برخوردار شوند. زنان در سيوداد خوارز در مكزيك، براي حفاظت از كارگران جوان كارخانه در برابر موج قتل و سوء‌قصد تحركاتي را سامان داده‌اند. تقريباً 500 هزار زن در هند، به اتحاديه‌اي قدرتمند از زنان شاغل در بخش غيررسمي اقتصاد شكل داده‌اند. شش ميليون زن در فيليپين – يعني 20 درصد جمعيت مشمول كار كشور – به عنوان خدمتكار به كشورهاي ديگر …

ارتش سوریه در انتظار چه بود تا جنگ را بپایان ببرد؟ مرحله پایانی جنگ٬ چرا اکنون؟

برگرفته از سایت: «اخبار شرق جدید» ترجمه٬ زیرنویسها و توضیح: احمد مزارعی٬ ۲۵ آپریل ۲۰۱۳ تایپ و ویرایش: آمادور – اشتراک    از شروع مرحله بحران در اوضاع سوریه و پیشرفتهای چشمگیر ارتش ملی٬ این اولین باریست که مراکز خبرپراکنی دشمن همچون الجزیره و العربیه٬ از پیشرفتهای ارتش سوریه صحبت میکنند. دو مرکز فوق در طول دوران جنگ بر علیه سوریه بیشترین تبلیغات زهرآگین را دامن زدند و بمثابه نوک پیکان حمله برعلیه سوریه بودند.    بدون شک پیشرویها و دستاوردهای نظامی سریع را که ارتش سوریه در همه استانها و شهرهای سوریه بطور برجسته ای نصیب خود نموده ٬ میتوان با وضوح تمام دستاوردهای مذکور را در خلال یکهفته گذشته مشاهده نمود٬ اما این بدان معنا نیست که ارتش در گذشته پیروزی نداشته و ضربات خود را بر تروریستها وارد نمیکرده است٬ بلکه ضربات متوالی ارتش ادامه داشته و در گذشته مانع شد تا آنان نتوانند بر مناطقی در استانهای مختلف تسلط پیدا کنند. ارتش بخوبی توانست کوششهای زیاد تروریستها را برای ورود به دمشق با شکست روبرو سازد.    آنچه امروز در سوریه میگذرد٬ …

غرش وفریاد! و قدرت زحمتکشان! دو شعر از حسن جداری

غرش وفریاد! از: حسن جداری ننگ ونفرت بر رژیم ظلم واستبداد، باد توده زحمتکش از چنگ ستم،آزاد باد تا اساس ظلم این دون فطرتان ، ویران شود پهنه ایران سراسر، غرش وفریاد، باد بین جلادان حاکم، نیست فرق ماهوی سرنکون از ریشه و بن، کاخ استبداد باد این حکومت، پایه اش بر قتل و بر آدمکشی است دستگاه ظلم این آدمکشان،بر باد باد در نبرد سهمگین با ارتجاع کینه توز، توده زحمتکشان را، عزم چون پولاد باد با قیام توده ها، با انقلاب توده ای واژگون کاخ ستم، از ریشه و بنیاد باد کشوری تا کی اسیر چنگ این جلادها ؟ از طریق انقلابی، دفع این بیداد، باد قدرت زحمتکشان! حسن جداری خواهم که فریادی کشم از دست این جلاد ها این حاکمان کینه جو، وین دیو خو شیاد ها از جور این آدمکشان، وز کین این نامردمان بر آسمان باید رسد، از توده ها، فریاد ها! با این همه بیداد ها، دانم که آخر بگسلد با قدرت زحمت کشان، زنجیر استبدادها!

اندیشه ضد دیالکتیکی درعرصه سیاسی!

اخیرا علی جوادی، رهبر حزب اتحاد کمونیسم کارگری سابق که حزبش در حزب کمونیسم کارگری ـ حکمتیست، ادغام شد، طی مقاله ای تحت عنوان «ستم ملی، راه حل های ارتجاعی» (www.hekmatist.org، 22مارس 2013)، به بازگو کردن نظرمنصورحکمت راجع به مسئله ملت پرداخته و یک جانبه گری را درنفی وجود ملت ولی پذیرش ستم ملی !! تکرارکرد. انگیزه ی وی از نوشتن این مقاله افشای حرکت «جریانات قوم پرست در بروکسل علیه اعدامها در خوزستان» بود، که تحت عنوان «وحدت ملل غیرفارس در رویاروئی با سیاستهای لجام گسیخته دولت مرکزی ایران»» گردهم آمده بودند و «بحث حادی که پیرامون این جریانات و جریانات ملی اسلامی و ناسیونالیست پروغربی شده است. یک طرف بر ملیت و قوم پرستی و فدرالیسم و هویت قومی تاکید می کند، دیگری برتمامیت ارضی و ملت مقابله با تجزیه طلبی. آنچه دراین میان غائب است یک راه حل انسانی و کمونیستی به یک معضل و مساله تاریخ یعنی ستم ملی است «(به نقل از این مقاله) ازدیدکمونیستها ستم ملی یکی از اشکال ستمهائی است که نظامهای مختلف بورژوائی درجهان و درایران به …

فقر و فلاکت تحمیلی رژیم جمهوری اسلامی به طبقه کارگر

اول ماه می فرا می رسد و طبقه کارگر فرصتی دوباره می یابد که به پشت سر خود نگاهی بیاندازد و به مبارزات خود در سال گذشته دقیق تر شود تا بتواند آنرا جمع بندی کند .برای طبقه کارگر در این جمع بندی هم مبارزات رو در روی خود با سرمایه داری و هم تحولات درون اردوگاه سرمایه داری بسیار حائز اهمیت است . در سالی که گذشت شکاف در اردوگاه سرمایه داری عمیق تر و رقابت های افسار گسیخته تشدید و تضادهای گروههای مالی وامپریالیستی نظامی تر و فشرده تر شده است . عمیق تر شدن این تضادها همچنان به روند سقوط ارزش نیروی کار در بازارهای ملی و جهانی شتاب بخشیده ، که نتیجه آن ثروتمندتر شدن تروتمندان و فقیرتر شدن فقرا و زحمتکشان در تمامی جوامع بشری ،کنترل افسار گسیخته کمپانی ها و تراست های فراملی بر زندگی و سرنوشت نه تنها انسان ها بلکه محیط زیست و به خرابی کشاندن هرچه بیشتر محیط طبیعی در کره خاکی ما است رشد بحران نظام سرمایه داری ،ارزش نیروی کار را به چند شیوه …

زمینه چینی و توطئه برای تجاوز نظامی ناتو به سوریه و خوش رقصی رسانه های همدست ناتو

مهرداد مدرس در حالیکه چند هفته پیش بسیاری از رسانه‌های بین المللی از استفاده سلاح های شیمیائی توسط تروریست های وهابی و سلفی های وابسته به آمریکا و عربستان سعودی در سوریه خبر دادند امروز ناگهان ناتان یاهو و جناب هاگل وزیر جنگ جدید آمریکا خواب نما شده‌اند و با چرخاندن سر خر سلاح شیمیائی قصد دارند زیر لوای دروغین استفاده رژیم اسد از سلاح های شیمیائی بر علیه مخالفان – بر سبک و سیاق جورج بوش و شرکا مبنی بر وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق صدام حسین – شکست های سهمگین تروریست ها و حامیانشان (اخوان المسمین حاکم بر ترکیه) را در سوریه را با دخالت نظامی در این کشور جبران کرده و به صدور بمب ها و سلاح های اورانیومی دمکراتیک برای مردم سوریه بپردازند تا از طریق بمباران هوائی و باز گرداندن آنان به عصر حجر مقاومت دلیرانه نیروهای مبارز ، سکولار وملی سوری را در هم شکنند و سوریه سکولار را به کنام جانوران سلفی ها و و هابیون القاعده ای بدل سازند. در این توطئه چینی نقش بزرگی …

سرمایه به طور عام و ساختار «سرمایه» مارکس

 مایکل هاینریش ترجمه حسن آزاد منتشر شده در تارنمای نقد اقتصاد سیاسی درک جدید از یادداشت­های اقتصادی مارکس 63-1861 نمونه دستنوشته های کارل مارکس اثر رومان روسدلسکی تحت عنوان «شکل­گیری کتاب سرمایه­ی مارکس» (1977) که چاپ اول آن در 1968منتشر شد، بر مباحث مربوط به سرمایه در آلمان غربی، در آغاز جنبش دانشجویی تأثیری قابل‌ملاحظه و پایدار بر جای گذاشت.(1) گرچه تفسیرهای متکی بر دیدگاه روسدلسکی، در تضعیف مبانی اکونومیستی و پوزیتیویستی مؤثر بود، ولی این امر غالباً به بهای بدفهمی­های فلسفی در مورد بنیاد اقتصادی و اجتماعی نقد مارکس از اقتصاد سیاسی انجام گرفته است. ظاهراً سرمایه از دو دیدگاه قرائت شده است: نخست، با درک معینی از شیوه­ی ارائه‌ی دیالکتیکی مطابق «منطق» هگل. دوم، با تکیه بر آرای روش­شناسانه‌ی ملهم از گروندریسه به‌خصوص کاربرد مفهوم «سرمایه عام» از سوی روسدلسکی. از شوخی روزگار، فروکش‌کردن بحث­های مربوط به «سرمایه» و شکست جنبش دانشجویی در اواسط دهه‌ی هفتاد با چاپ اول بسیاری از دست­نوشته­های مقدماتی برای تدوین کتاب سرمایه، همراه با نسخه­های بهتری از دست­نوشته­های قبلاً منتشر شده به شکل مجموعه­ی جدید و کاملی از …

شاهد تدارکات حمله به ایران هستیم!

ریانووستی – ترجمه رضا نافعی منتشر شده در آینده ما  «چاک هاگل» وزیر دفاع امریکا روز  دوشنبه در نخستین دیدار رسمی خود از اسرائیل  با همتای اسرائیلی خود  موشه جالون گفتگو کرد. این خبری بود که روز سه شنبه روزنامه روسی نساویسمایا گاستا منتشر کرد. آمریکا در هفته جاری قراردادی برای فروش تسلیحاتی به ارزش 10 میلیارد  دلار  با  اسرائیل، عربستان و امارات عربی  امضاء خواهد کرد. بنظر کارشناسان این کار اشاره ایست  صریح خطاب  به ایران. این سلاح ها ویژه حمله به  تاسیسات اتمی ایران هستند. دیدار وزرای دفاع دو کشور در پایگاه نظامی » کیریا «  در تل آویو صورت گرفت. در کنفرانس مطبوعاتی که پس از این دیدار برپا شد هاگل به همتای اسرائیلی خود اطمینان داد که آمریکا  به توافق هائی که در دیدار اخیر اوباما حاصل شده وفادار خواهد ماند. هاگل گفت از لحاظ آمریکا اتخاذ تصمیم  برای وارد آورد ضربه به ایران  بعهده  خوداسرائیل گذاشته شده است. به گفته هاگل  رادار های ضد راکت، سیستم های رادار،هواپیماهای ویژه سوخت گیری در هوا از نوع  Bell V-22 Osprey  در اختیار …

چرخش بزرگ در معادلات جنگ برعلیه سوریه

چرخش بزرگ در معادلات جنگ برعلیه سوریه نوشته: غالب قندیل٬ نماینده سابق پارلمان لبنان٬ رئیس انستیتوی «اخبار شرق جدید» و از اعضای اصلی جبهه مقاومت لبنان٬ شامل سازمانهای انقلابی٬ کمونیست و دمکراتیک ترجمه و زیرنویسها: احمد مزارعی تایپ و ویرایش: آمادور – اشتراک  درهم پاشی سریع گروه های بنیادگر٬ تکفیری٬ و شرکای بین المللی آنها٬ بسیاری را دچار بهت و ناباوری نمود. این فروپاشی به ارتش عربی سوریه و ملیشای توده ای امکان داد تا در مناطق وسیعی که تا آن روز بمدت بیش از یکسال در دست گروه های مسلح و تروریست بود٬ نفوذ کرده و تسلط خود را مستقر نماید٬ از این مناطق٬ بویژه میتوان٬از روستاها و شهرکهای استانهای ادلب٬ حمص و دمشق نام برد:    یکم – شک نیست که فرماندهی نظامی سوریه برنامه های تهاجمی خود را بیشتر تدقیق نموده و اسلوبهای کار خود را نیز تغئیر داده است٬ همچنین وجود ملیشای توده ای که هر روز نیز میدان عملشان گسترده تر میشود و فعالیتهای خود را به سایر استانها انتقال میدهند٬ بمثابه عنصر تازه ای است که از نظر معادله نظامی و جنگجوئی٬ …

قهرمانان فریب و اشتباهات بلشویکها

قهرمانان فریب و اشتباهات بلشویکها [1] لنین کنفرانس به اصطلاح دمکراتیک برگزار شده است. خدا را شکر، نمایش دیگری در پشت سر ماست و ما هنوز پیش می رویم، مشروط بر اینکه سرنوشت چیزی بیش از تعدادی معین از نمایشات مسخره برای انقلاب ما در چنته نداشته باشد. برای داوری صحیح دربارۀ نتایج کنفرانس، می باید در تبیین معنای دقیق طبقاتی آن، چنانکه حقایق عینی دلالت دارند، بکوشیم. تجزیۀ بیشتر احزاب دولتی سوسیالیست رولوسیونرها و منشویکها؛ از دست دادن آشکار اکثریت شان در بین دمکراتهای انقلابی؛ گامی دیگر در جهت پیوند آقای کرنسکی و آقایان تسره تلی، چرنف و شرکاء و عیان شدن بناپارتیسم مشترکشان – چنین است اهمیت طبقاتی کنفرانس. سوسیالیست رولوسیونرها و منشویکها اکثریت خود را در شوراها از دست داده­اند. و لذا مجبور شده­اند به نیرنگ متوسل شوند – آنان قول خود مبنی بر دعوت کنگرۀ جدید شوراها در عرض سه ماه را زیر پا گذاشته­اند. از باز پس دادن گزارش به آنان که کمیتۀ اجرائی مرکزی شوراها را برگزیده­اند طفره رفته و کنفرانس «دمکراتیک» را علم کرده­اند. بلشویکها قبل از کنفرانس …

جنگ یا گفتگو سرنوشت سوریه میان دو گزینه!

یونگه ولت ــ  ترجمه رضا نافعی منتشر شده در آینده ما قطر و عربستان بر مسلح کردن شورشیان پافشاری می کنند. تلاش بانکی مون، دبیر کل سازمان ملل نیز برای جلوگیری از ارسال سلاح به شورشیان با شکست مواجه شد. برای سوریه » فقط یک راه حل وجود دارد: کمک جدی برای پایان دادن  به این جنگ». این سخنی بود که براهیمی، واسطه ویژه برای حل مسئله سوریه، روز جمعه در نیویورک، مقر سازمان ملل متحد، به روزنامه نگاران گفت. او قبلا نمایندگان 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد را از » دشوارترین بحران» ی که در حال حاضر در جهان هست ، آگاه ساخته بود. بنظر او شورای امنیت اینک می داند که در سوریه باچه بحرانی روبروست. ابراهیمی در موقعیت دشواری قرار دارد. از یک سو اعضای شورای امنیت برای اتخاذ یک روش مشترک در سوریه به توافق نمی رسند، از سوی دیگر اتحادیه عرب با جانبداری از شورشیان، اجرای ماموریت ابراهیمی را دشوار می سازد. و سرانجام خود ابراهیمی نیز با سخنانی که علیه بشار اسد رئیس جمهور سوریه گفت …

آمریکای مأیوس …و تهدیدات سترون

نوشته : سرتیب دکتر امین محمد حطیط ٬ استاد دانشگاه و متخصص استراتژیک نظامی ٬ لبنان ترجمه و زیر نویس : احمد مزارعی تایپ و ویرایش : آمادور – اشتراک    اوباما فکر نمیکرد که برنامه ایکه خود بسیار مستحکم آنرا تنظیم نموده و همانطوریکه در قبل گفتیم ٬ انواع اسلحه های مدرن و سنگین نیز برایش فراهم آورده و از دیگر سو ٬ همه امکانات کشورهای همسایه را نیز برایش بخدمت گرفته ٬ آری حتی برای یک لحظه هم اوباما فکر نمیکرد که در سه هفته اول ٬ اینچنین دراماتیک با شکست روبرو شود. ارتش سوریه آنچنان ماهرانه با این برنامه اوباما روبرو شد که کسی فکرش را نمیکرد. اوباما که بدون شک همیشه معیارهای چندگانه ای برای پیشبرد منافع آمریکا در چنته خود دارد و همیشه چیزی را که میگوید ٬ در لحظاتی درست برعکس آن عمل میکند ٬ کوشید با این برنامه اخیر خود در سوریه ٬ که نام آنرا نیز «سقوط حتمی دمشق» گذاشتند ٬ شاید بتواند جهانیان را در برابر عمل انجام شده قرار داده ٬ پیروزی آمریکا را بر …

نقد و بررسی کتاب «تمایز: نقد اجتماعی، قضاوت‌های ذوقی»، اثر پی‌یر بوردیو؛

 ترجمه حسن چاوشیان، انتشارات ثالث،1390   نوشته : زهره روحی منتشر شده در تارنمای خانم روحی کتاب «تمایز» یکی از مهمترین آثار پی یر بوردیو است. در این اثر  وی به آشکارساختن رابطة غیرقابل تفکیک «موقعیت‌های اجتماعی» و «قضاوت‌های ذوقی» پرداخته و از سه بخش تشکیل شده است: «نقد اجتماعی قضاوت‌های ذوقی»، «اقتصاد عمل»، و «سلیقه‌های طبقاتی و سبک‌های زندگی». اگر بخواهیم در یک کلام موضوع کتاب «تمایز» را معرفی کنیم، می‌توان گفت دربارة فرهنگ است. بحثی که یقیناً یکی از مهمترین مسائل بشری‌ست، از اینرو که همزاد هستیِ انسان و جهانِ اجتماعی اوست و تفکیک‌اش از هر دو  محال؛ معمولاً در مواجهه با مفهوم و کارکرد «فرهنگ»، عادت بر این است که یا از آن به عنوان عامل سلب آزادی یاد شود، و یا به عکس به عنوان امری متعالی و آزادی بخش.  اما بوردیو از چنین منظری با فرهنگ کاری ندارد، بلکه همانگونه که در مقدمة کتاب تمایز می‌گوید، هدف او پیوند زدن  معنای محدود و هنجارمندِ فرهنگ (و کاربردهای متداولِ آن)، به مفهوم «انسان‌شناختیِ» فرهنگ است؛ تا از این راه بتوان درکی همه جانبه …

سپاه ماه مه

به باغِ خرمِ گیتی بهار می آید. بهارِ مردمِ چشم انتظار می آید.   پی بهار طبیعت  به شاخه‌های روان بهارِ دلکش و زیبای کار می آید.   به ماهِ خرمِ اردیبهشتِ خرم پی به دیده پرچم و گل بی‌شمار می آید.   به مو سمی که جهان می شود دوباره جوان ز کشته‌های زمان عطر کار می آید.   به هر کران که نظر می کنم به روی جهان سپاهِ ماهِ مه از هر کنار می آید.   سپاه کار، سپاهِ ‌جهانی زحمت دوباه بر سر سکوی کار می آید.   ز گام های  شتابنده سوی  مرکز شهر صدای قاهر ِ یاران غار می آید.   زمشت‌های گره  گشته  از جرقه ی خشم نویدِ روشنی  ازکارزار می آید.   به شوق صخره شکستن به کوهسار ستم چو شعله ملتهب و بی‌قرار می آید.   گذشته چون شب تاریک در تلاشی شب سپیده با رخِ خورشید وار می آید.   زیورشی که به شب می برد فرشته ی کار سپاه ظلم و ستم تارو مار می آید.   چو داد ریشه دواند ه به شوره زارِ …

از گروندریسه تا سرمایه

حسن مرتضوی منتشر شده در تارنمای «نقد اقتصاد سیاسی» درونمایه‌های چندراستایی پروژه‌ی اصلی ماركس نقد اقتصاد سیاسی بود. اگر بحث‌هایی كه درباره‌ی جوامع غیرغربی، ناسیونالیسم و نژاد و قومیت مطرح كردم به كتاب‌های اصلی این پروژه راه نمی‌یافت آن‌ها را می‌شد فقط موضوعات فرعی دانست و بی‌اهمیت. اما با بررسی این آثار می‌توانیم متوجه بشویم كه موضع ماركس نسبت به جوامع غیرغربی در تكوین سرمایه و به خصوص ویراست فرانسه‌ی 1872ـ1875 كه آخرین ویراستی بوده كه خود ماركس آماده كرده نقش داشته است. كتاب‌های اصلی ماركس در زمینه‌ی نقد اقتصاد سیاسی عمدتاً شامل گروندریسه، دست‌نوشته‌هایاقتصادی1861ـ1865 و جلد یكم سرمایه هستند كه به ترتیب آن‌ها را بررسی می‌كنیم. پروژه‌ی نقد اقتصاد سیاسی ماركس از چند مرحله عبور كرد كه در هركدام دچار تغییرات وسیعی شد. خود گروندریسه نخستین اثری بود كه ماركس در پاسخ به بحران اقتصادی 1857 دنیای سرمایه‌داری نوشت. بخش كوچكی از این كتاب با عنوان در نقد اقتصاد سیاسی در 1859 انتشار یافت. در مقدمه‌ی معروفی بر آن كه به پیشگفتار 1859 شناخته می‌شود اشاره كرد كه در آینده قصد دارد شش مبحث …

خیال بافی های یک فعال سیاسی پان ایرانیست!

   حسن جداری   چند روز پیش، در سایت «ایران گلوبال،»  مقاله ای دیدم در رابطه  با برگزاری کنفرانسِی در دهم فروردین امسال در باکو از جانب » جبهه آزادی ملی آذربایجان جنوبی»  برای  بحث و گفتگو در باره»فردای آذربایجان جنوبی معاصر».  نویسنده این  مقاله  نژاد پرستانه و عظمت طلبانه، فردی است به نام  حجت کلاشی،» کارشناس ارشد علوم سیاسی و مسئول  سازمان جوانان حزب پان ایرانیست.»   ایشان با حرکت از دید پان ایرانیستی خود ، ضمن بهم بافتن دلایل سست و بی پایه ای که ریشه در اندیشه های عظمت طلبانه پان ایرانیستی دارد ، منکر موجودیت  جمهوری آذربایجان شده و خواهان الحاق خاک آن سرزمین، به ایران  گردیده است.  حجت کلاشی در مقاله خود که نخستین بار به صورت مصاحبه در  نشریه زیر زمینی  » راه دیگر،» انتشار یافته و سپس در سایت «ایران گلوبال،» بازگو شده است، از رژیم جمهوری اسلامی میخواهد  که» بجای فشار بر نیروهای ملی، اجازه دهد که این نیروها  فعال شوند ….. نیروهای ملی  در این نبردی که مدتهاست آغاز شده است، مردم ایران را تجهیز روحی کنند، چرا …

کنفرانس استانبول علیه بشار اسد خطر تقسیم سوریه به سه قسمت تقویت شده

یونگه ولت ـ ترجمه رضا نافعی آینده ما » دوستان سوریه » در استانبول اعلام کردند که به کمک های خود به معارضان خواهند افزود. بار دیگر در باره لغو تحریم ارسال اسلحه به سوریه گفتگو شد. کشورهای یازده گانه موسوم به  » دوستان سوریه » به حمایت خود از جنگ  معارضان  سوری با دولت سوریه ادامه خواهند داد. این حاصل اصلی همایش نمایندگان ترکیه، قطر، عربستان، امارات، مصر، اردن،  فرانسه، آمریکا، انگلستان، آلمان  و ایتالیاست  که در روزهای شنبه و یکشنبه در استانبول گرد هم آمدند. دولت آلمان با افزایش 15 میلیون یورو مجموعا 145 میلیون یورو برای » کمک های انسانی » در اختیار می گذارد. با این پول باید به پناهندگان و » دولت مخالفان » که بعدا  در مناطق» آزاد شده » تشکیل خواهد شد، کمک شود. یک «دفتر تماس»  آلمانی در مرز ترکیه – سوریه باید از آن کار حمایت کند. مبانی حقوقی این اقدامات مبهم است. جان کری وزیرخارجه آمریکا اعلام کرد که آمریکا کمک های نقدی خود را دو برابر کرده و به 250 میلیون دلار افزایش خواهد …

احمدی نژاد : گزینه بد یا بدتر ؟

پارمیس ایرانی جمهوری اسلامی از همان ابتدای قدرت گیری دو چیز را بر مردم تحمیل نمود . در اقتصاد ، گرانی و فقر را ، و در سیاست ، انتخاب یکی از دو گزینه بد یا بدتر را . برای پیشبرد این سیاست دوگانه ، راهی جز سرکوب مخالفان و قربانیان این شرایط تحمیلی هم نه می شناخت و نه می شناسد . در همه پرسی ۱۳۵۸ برای گزینش نوع حکومت ، مردم را میان انتخاب دو نوع حکومت ، یکی جمهوری اسلامی ولایت فقیهی ، که برای مردم ناشناخته بود ، و حکومت غیردینی و غیر اسلامی یا طاغوتی ، یعنی به واقع انتخاب میان بد امتحان نداده و بدتر امتحان داده مخیر نمود . اما اکثریت مردم که تا آن زمان شناخت درستی از حکومت های دیگر کشورها نداشتند ، ناچار بد ناشناخته را بر بدتر شناخته شده که روی برگه های راٴی با رنگ سرخ مشخص شده بود ، ترجیح دادند و به رنگ سبزی که تا آن زمان امتحان خود را در حاکمیت پس نداده بود اما به هر حال برایشان …

نقدی بر گذشته و موقعیت کنونی چالشگران ضد نظام جهانی سرمایه (بخش چهارم و پایانی)

یونس پارسا بناب جمعبندی ها بررسی ها و تحلیل های جامع از موفقیت ها، پیروزی ها و محدودیت های تاریخی و کمبودهای فرهنگی سیاسی چالشگران نظام جهانی سرمایه چه در دوره انترناسیونال ها (١٩٤٢– ١٨٦٤) و چه در دوره جنگ سرد و عهد باندونگ (١٩٤٧– ١٩٩١) نشان می دهند که این چالش ها زمانی به موفقیت هائی در مبارزه علیه نظام جهانی سرمایه فایق می آمدند که نیروهای ضد نظام که متنوع و متفاوت ازهم دیگر بودند (ولی خواست گسست از محور نظام را داشتند) درهم ادغام و به هم ملحق می گشتند. به عبارت دیگر، به هم پیوستگی انواع و اقسام دیدگاهها (که در داخل جنبش های متنوع و متکثر در مسیر مبارزه علیه نظام جهانی سرمایه رشد و نمو کرده اند) وظیفه اصلی احزاب کمونیست جهان در جهت ایجاد ساختمان «انترناسیونال جهانی » علیه نظام جهانی است. این انترناسیونالیسم باید در حین تحمل تنوع، برای پذیرش داوطلبانه این اصل که امروز در جهان هیچ نوع تلاقی بین تمدن ها و فرهنگ ها به غیر از تلاقی مابین چشم انداز سوسیالیسم و واقعیت های …

زادروز لنین، روز شرمندگی ما

ا. م. شیری ۳۱ فروردین- حمل ۱۳۹۲ روز ۲۲ آوریل امسال، ۱۴۳ سالگی ولادیمیر ایلیچ لنین، آموزگار پرولتاریای جهان، انقلابی نابغه، فیلسوف، متفکر و نظریه پرداز، بنیانگذار مارکسیسم- لنینیسم، حزب انقلابی بلشویکها، حاکمیت شورائی است که با رهبری انقلاب اکتبر راه کاملا نوینی را در پیش پای بشر گشود. لنینیسم، تئوری راهنمای عمل توده های کار و زحمت است. رفقای زحمتکش! «اگر شما متحد نشوید، و قدرت دولتی را بدست نگیرید، هیچکس به شما کمک نخواهد کرد». این است ماهیت لنینیسم! لنین گفت: «ما خیال پرداز نیستیم! ما میدانیم که هر کارگر ساده و هر طباخی اکنون نمیتواند کشور را اداره کند». لنین معتقد بود که «زحمکشان باید اصول و رموز کشورداری را فرابگیرند. این درست نیست که کشور را فقط طبقات باصطلاح بالا، فقط ثروتمندان یا آموزش دیدگان مکتب طبقات بالا میتوانند اداره کنند». لنین، مرحله امپریالیستی سرمایه داری، این بالاترین و هارترین مرحله سرمایه داری را تئوریزه کرد، به بشریت آموخت. بر کسی پوشیده نیست که جامعه انسانی به دو بخش کاملا متفاوت و متضاد اقلیت و اکثریت تقسیم شده است. در حالیکه …

تدارک مسلحانه دور تازه یورش به سوریه

یونگه ولت – رضا نافعی منتشر شده در آینده ما واشنگتن 200 نیروی زبده به  اردن می فرستد. زیر فشار آمریکا اردن باید  مرزهای خود را برای عبور سلاح و افراد مسلح  به سوریه باز نگه دارد. این تصمیم را «چاک هاگل» وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه به کمیسیون دفاع کنگره آمریکا اعلام کرد.  هاگل که انتظار می رود روزهای شنبه و یکشنبه در اردن و اسرائیل باشد، گفت واحد های نیروهای زبده جای 150 سربازی را خواهند گرفت که از سال 2012  در اردن حضور دارند. ستاد برنامه ریزی نیروهای زمینی نیز در اردن تشکیل خواهد شد. پنتاگون برای آموزش و مسلح کردن نیروی نظامی اردن  70 میلیون دلار در اختیار اردن  می گذارد. بنا بگفته هاگل تخصص های واحد های جدید عبارتند از هدایت واحد های رزمنده، گردآوری گزارشهای اطلاعاتی و ارسال آنها، تامین تدارکات لجیستیک. Conn Hallinan   پژوهشگر وبسایت ّForeign Policy in Focus  به فرستنده خبری  روسیه امروز گفت که این اقدامات او را به یاد اقداماتی می اندازد که  آمریکا در سال 2003 قبل از حمله به عراق در عربستان سعودی …

کودتای نظامی در آمریکا

سرگئی پراواسودوف (‪Sergey pravosudov‬) نامزد دکترای علوم تاریخ منبع: تارنمای جنگ و صلح مترجم: ا. م. شیری ۳۰ فروردین– حمل ۱۳۹۲ مقدمه مترجم چند توضیح مختصر در مورد مسئله مرکزی نوشتار پیش رو ضروری بنظر می رسد: ۱ــ این مطلب بانضمام دو مقاله دیگر: «کودتا و ضد کودتا در واشنگتون» و «باشگاه ضد انقلاب» تقدیم میگردد که مطالعه مجموع هر سه مقاله، میدان نگرش به موضوع را فراختر میکند. ۲ــ در این مقاله، مؤلف محترم فقط از شرکت بلاکواتر بعنوان مشهورترین ارتش خصوصی نامبرده است. اما بنظر مترجم، تشکیل سازمان القاعده و گروه طالبان بعنوان ارتش خصوصی آمریکا در خارج از کشور، بسیار پیشتر از بلاکواتر بود که با استفاده از آنها و گروه یهودائی داخلی– باند مزدور گارباچوف– یاکوفلییوف– یلتسین– شواردنادزه– توانست اتحاد شوروی بزانو درآورد و متلاشی سازد. ۳ــ همچنانکه شاهدیم امپریالیسم جهانی و در رأس آن، امپریالیسم آمریکا، پس از رسوائی اشغال نظامی افغانستان و عراق، رویکرد استفاده از ارتشهای مزدور مثل القاعده، جبهه النصره، اخوان المسلمین و همچنین، دولتهای دست نشانده و مزدور منطقه ای، مانند ترکیه، قطر، عربستان سعودی، اردن …

واقعیت ها و توهمات در باره فراز قدرتهای نوظهور در جنوب (بخش سوم)

ناظمی در بخشهای اول و دوم این نوشتار بعد از بررسی بخشی از واقعیت ها و توهمات در باره ی «کشورهای نوظهور» به تشریح موقعیت ویژه ی چین به عنوان مقتدر ترین کشور نوظهور اقتصادی درجنوب پرداختیم. در این نوشتار (بخش سوم) به تشریح ویژگی های تاریخی هندوستان کنونی به عنوان دومین کشور مقتدر نوظهور می پردازیم. در بخش چهارم (وپایانی) این نوشتار بعد از تشریح ویژگی های برزیل و دیگر کشورهای نوطهور در جنوب به چند و چون بروز و رشد ابتکارات استقلال طلبانه و خواهان گسست از محور نظام جهانی سرمایه درراه گذار طولانی به سوسیالیسم قرن بیست و یکم درجنوب (نه از سوی دولتهای نو ظهوربلکه از سوی چالشگران جدی ضد نظام) خواهیم پرداخت. ویژگی های هندوستان 1 – هندوستان با یک میلیارد و صد میلیون جمعیت و با در صد رشد اقتصادی فزون تر از خیلی از کشورهای پیرامونی یکی از قوی ترین کشورهای نوظهور اقتصادی در درون نظام جهانی محسوب می شود. ولی علی رغم این رشد عظیم و موقعیت چشم گیر به عنوان عضو کشورهای «بریکس» (برزیل، روسیه، چین …

از بحران‌ اقتصادی تا فرارفتن از سرمایه

پیترهیودیس ترجمه‌ فرزانه راجی منتشر شده در تارنگاشت نقد اقتصادسیاسی  افول امروز اقتصاد جهانی که جدی‌ترین رکود بعد از دهه‌ی 1930 است، باعث رنج‌های بی‌شماری برای ده‌ها میلیون انسان شده و نشانه‌ای از فروكش کردن آن نیست. عملاً  اين روند گسترده‌تر می‌شود: کسادی کماکان گلوی اقتصاد امریكا را می‌فشارد، بحران در حوزه‌ی یورو تشدید و کاهش نرخ‌ رشد در كشورهایی همچون چین، هند و برزیل آغاز می‌شود. به رغم صرف هزاران میلیارد دلار در برنامه‌های محرك ِ اقتصادی و نجات مالی بانك‌ها، بیكاری در امریكا و بخش عمده‌ای از اروپا در سطوح شبه‌رکودی است. اكثر دولت‌های جهان غرب در حال حاضر به جز درخواست از مردم برای محکم‌تر بستن كمربندها از طریق اقدامات ریاضتی، نه فقط برای چند سال، ‌بلكه برای دهه‌های پیش رو، چیزی برای ارائه ندارند. در واكنش به این شرایط، برخی از نویدبخش‌ترین جنبش‌های اجتماعی دهه‌های اخیر به وجود آمده‌اند، از اعتراض‌های «خشم»[1]در اسپانیا تا اعتصاب‌های كارگران و دانشجویان در یونان و جنبش «تسخیر وال استریت» در امریكا. این جنبش‌های مردمی در افشای نابرابریِ فراگیر و ازخود بیگانگی كه مشخصه‌ی سرمایه‌داری مدرن …

چرخش در سازمان ملل به سود حقوق فلسطینی ها

یونگه ولت ـ ترجمه رضا نافعی آینده ما گفتگو با «داوید ولاسکز» معاون وزارت خارجه جمهوری ونزوئلا ــ روز چهارشنبه مشاوره سازمان ملل در باره حقوق خلق فلسطین در کاراکاس آغاز شد . اهمیت این اجلاس در چیست؟ ــ این اجلاس رسمی، کمیسیون سازمان ملل برای اجرای حقوق مسلم خلق فلسطین است.  UNISPAL   کمیته رسمی سازمان ملل است. این کمیسیون در باره نتایج مصوبه اجلاس عمومی سازمان ملل  در سال گذشته که فلسطین را بعنوان دولت ناظر در سازمان ملل پذیرفت،  مورد بحث قرار خواهد داد. افزایش مناسبات و تماس های دوجانبه کشورهای جهان با فلسطین از نتایج مثبت آن مصوبه است. از سوی دیگر آمریکا و اسرائیل محاصره اقتصادی و اِعمال فشار بر فلسطین را تشدید کردند. دولت اسرائیل ماهها مالیاتی را که به حکومت فلسطین تعلق می گیرد نپرداخت. این مجازات آشکار خلق فلسطین بود که از سازمان ملل تقاضا کرده بود برسمیت پذیرفته شود. سیاست شهرک سازی غیرقانونی در خاک فلسطین نیز گسترش یافت. چند روز پس از برسمیت شناخته شدن فلسطین از سوی سازمان ملل، میان فلسطین و ونزوئلا چندین قرارداد منعقد …

برای ماه مه

سخت می بارد باران در باد! دارد اندر د ل         توفان فریاد: «در خزان     زرد   سرمایه گر هوا راست به تن عطرِ داد از دم گرم     بهار   کار ست درسیه دره ی سرد بیداد!» برزین آذرمهر    

یک سازمان خیریه بین‌المللی کودکان از شورای امنیت سازمان ملل خواست برای حفاظت از دو میلیون کودک سوری که با توجه به ادامه ناآرامی‌ها به کمک نیاز دارند، اقدام کند

سازمان بین‌المللی «کودکان را نجات دهید»، روز گذشته در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل با اشاره به اینکه کودکان و نوجوانان اصلی ترین قربانیان جنگ در سوریه هستند هشدار داد با توجه به ادامه سوء استفاده شبه‌نظامیان، کودکان به طور مستقیم از ناآرامی‌های این کشور آسیب می‌بینند. این گزارش پس از  آن منتشر می شود که هفته گذشته «تلگراف» در گزارشی از جبهه معارضین، کودکی به نام احمد را نشان داد که پس از کشته شدن پدر و مادر، توسط عموی خود در نبرد به کار گرفته شده است؛ وی با وجود سن کم اسلحه به دست گرفته و در حالی که سیگار دود می کند در برابر عکاس این نشریه قرار می گیرد. در همین حال سازمان «کودکان را نجات دهید» در گزارش خود هشدار داده است، کودکان و نوجوانان با توجه به ادامه سوء استفاده شبه‌نظامیان معارض دولت بشار اسد، رئیس جمهور سوریه مبنی بر استخدام اجباری آنان به طور فزاینده در معرض آسیب‌های مستقیم قرار گرفته‌اند. این مؤسسه همچنین از انتشار گزارش‌هایی خبر داد که نشان می‌دهند، شبه‌نظامیان مخالف دولت در …

انتخابات ونزوئلا رئیس جمهور «نو» شد اما توطئه ها همچنان «کهنه» اند!

هینترگروند  ترجمه رضا نافعی آینده ما » امروز می توانیم بگوئیم که ما به یک پیروزی قانونی و مطابق با قانون اساسی دست یافته ایم» این ها سخنان  مردی بود که   در انتخابات پیروز شده بود، مردی که سالها    همراه و همگام با » فرمانده » بود ، فرمانده ای  که سرطان در ماه مارس او را از پای در آورد . مادور، راننده سابق اتوبوس و رهبر اتحادیه کارگری، که شش سال وزیر خارجه ونزوئلا بود توانست با هدایت و  رهبری چاوز در عرصه بین المللی تجربه بدست آورد. چاوز در ماه دسامبر معاونت ریاست جمهوری را به او واگذارد و او را بعنوان جانشین خود پیشنهاد کرد.  در این انتخابات گروه مؤتلف  » مزا دلا اونیداد دموکراسیا » (MUD)  برای دومین بار، طی شش ماه ، شکست خورد. نامزد این گروه برای ریاست جمهوری «هنریکه کاپریلس رادونسکی » سخن از تقلب در انتخابات بمیان آورده و نتیجه انتخابات را برسمیت نمی شناسد. او در اکتبر 2012  هم در نبرد بر سر ریاست جمهوری با شکست روبرو شد ولی توانست با کسب 44،3 در …

صلح برای سوریه؟ – گزارش کنفرانس بنیاد رزا لوگزامبورگ در باره اوضاع سوریه

روزنامه یونگه ولت(دنیای جوان) کارین لویکن فلد برگردان ناهید جعفرپور در روز شنبه گذشته در شهر دوسلدورف آلمان کنفرانسی از سوی بنیاد رزا لوگزامبورگ با تم » صلح برای سوریه » برگزار گردید. دراین کنفرانس همچنین نهاد بین المللی  » صلح برای سوریه » شرکت داشت. نهادی که از یکسال پیش با شعار » آری به دمکراسی، نه به حمله نظامی نیروهای خارجی » شخصیت هائی را از سرتاسر جهان فرا خوانده و دور هم جمع نموده است تا بدین وسیله برای این کشور درگیر در جنگ یک راه حل سیاسی مسالمت آمیز (مذاکرات) برای رسیدن به آتش بس  پیدا نمایند در این کنفرانس سخنرانانی از جامعه مدنی سوریه و نمایندگانی از جنبش صلح آلمان در مورد موضوع » آتش بس و دولت انتقالی ، آشتی ملی میان گروه های مذهبی و همچنین مذاکرات برای توافقات ژئوپولیتیکی نظرات خویش را اعلام نمودند. در دور نهائی این پرسش مطرح گشت که  جنبش صلح چه می تواند انجام دهد؟. مردم شناس اجتماعی لئو گابریل که موئسس کمیته سوریه در فوروم جهانی است در آغاز کنفرانس به تجربیات …

بُردار طلائی سیاست چینی (۲)

بخش اول مقاله را در اینجا  بُردار طلائی سیاست چینی (۱)  بخوانید والنتین کاتاسونوف (Valentin Katasonov) پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی روسیه بنام «سرگئی فیودورویچ شاراپوف» ترجمه: ا. م. شیری ۲۸ فروردين- حمل ۱٣۹۲ اگر حجم مطلق حتی رقم رسمی ذخیره طلای چین با ابهت بنظر می رسد، اما بر اساس شاخص نسبی، این کشور بزرگ هنوز از بسیاری از کشورهای جهان عقب تر است. سهم فلز زرد در ذخیره رسمی ارزی طلا شامل ۷/ ۱ درصد است. حتی اگر ارزیابی اینسل مت (۷ هزار تن) را باور کنیم، در اینصورت سهم فوق الذکر ۳/ ۱۱ درصد خواهد بود. رهبری چین بارها اعلام کرده است، که ساختار بین المللی ذخایر کشورها باید به سود فلز زرد تغییر یابد. برای آنکه، مثلا قبول کنیم چین میتوانست در ماه ژانویه سال ۲۰۱۳، ۵۰ درصد طلا (به نسبت حجم کنونی ذخیره ارز طلا) داشته باشد، مقدار اندوخته طلای آن می بایست نه ۱۰۵۴ تن، بلکه ۳۰ برابر بیشتر، یا بعبارت دیگر، ۳۰ هزار تن باشد. و این مقدار، مساوی میزان اندوخته طلای همه کشورهای جهان است. …