سرتیتر

شلومو ساند: چگونه از یهودی بودن دست برداشتم

 

ی بار دیگر «شلومو ساند» ضرب شست نشان می دهد. ضرب شستیتاب «ملت یهود چگونه اختراع شد«تاب بعدی اش «چگونه سرزمین اسرائیل اختراع شد«امروز با انتی جدید تحت عنوان «چگونه از یهودی بودن دست برداشتم«اعلام میه:

«تحمل اش برایم سخت است كه قوانین اسرائیلی وابستگی به ی قوم خیالی را به من تحمینند. از این هم سخت تر تحمل این امر است ه در برابر بقیه مردم دنیا عضو باشگاه برگزیدگان تلقی شوم. آرزویم ایه از این ناره بگیرم و دیگر خود را یهودی تلقینم

او در مقدمه كتاب چنین توضیح می دهد:

 «نوشتن این كتاب را همچون تلاشی مأیوسانه به شمار می آورم برای آزاد شدن از این تقدیننده؛ تقدیری پر مخاطره برای آینده ام و آیسانیه عزیزشان دارم. رابطه تنگاتنگ و ظریفی هست از یك طرف بین تعریف یهودیان به عنوان قوم یا ی«ملت – نژاد» جاودانه، و از طرف دیگر سیاست اسرائیل در قبال شهروندان غیر یهودی اش، در قبال كارگران مهاجری كه از راه های دور آمده اند و نیز البته در قبال همسایه از حقوق خویش محروم اند و تقریبا 50 سال است كه زیر سلطه رژیمی اشغالگر به سر میر این واقعیت جانسوز مشكل است كه تحول و گسترش ی هویت یهودی ذات باور و غیر دینی بسیاری را چه در اسرائیل و چه خارج از آن تشویق می كند مواضع قوم محور و نژادپرستانه را ابدی تلقینند.» 

خاطر نشان می كنیم كه «شلومو ساند» مورخی اسرائیلی است متخصص در تاریخ معاصر. او دو سال اول زندگی اش را در اردوگاههای یهودیان لهستانی در آلمان گذرانده است. با پدر و مادرش به اسرائیل مهاجرت كرده و پس از جنگ شش روزه 1967 كه در آن به عنوان سربازی ساده شركت كرده بود، در جنبش چپ رادیاسرائیل كه خواستار دولتی دو ملیتی یهودی فلسطینی بوده اند مبارزه كرده است. در اواسط دهه 1970 تحصیلات دانشگاهی اش را در دانشگاه پاریس به سرپرستی خانم «مادلن روبریو» به پایان برد. او همچنین یك رساله كارشناسی ارشد درباره «ژان ژورس» (از رهبران فرانسوی انترناسیونال دوم) و یك تز درباره «ژرژ سورل» به زبان فرانسه نوشت و از آن دفاع كرد.

 

شلومو ساند استاد تاریخ در دانشگاه تل آویو است یش تر ی «تحت عنوان ملت یهود چگونه اختراع شد«نوشته.

http://www.peykarandeesh.org/felestin/170-melate-yahood.html

 

وی در اییده وجود یییا 2000 سال پیش آواره شده و حالا به سرزمین اصلی خویش بازمی گردد، رد مییnation peuple تلقی می شود هیچگونه واقعیتی در عهد باستان نداشته و از طرف دیی «ملت ییت خود پس از تخریب معبد اورشلیم، هرگز رخ نداده است. شلومو ساند مفهوم یهودیان خارج از وطن (دیاسپورا) را رد مییادآوری می نمایییقا، اروپا، هند یا خاورمیانه به دین یهود درآمدند نیییدی و آواره نبودند،ین خویش به یهودیت گرویدند پیظهور مسیحیت و اسلام رخ داده باشد. بر پایه این شواهد، نویسنده نشان مییهن پرستی یهود» را جنبش صهیونیستی و هم پیمانانش برساخته اند. دلبستگی مسیحی به «سرزمین مقدس» به ویژه در پیدایش نوعی میهن پرستی یهودی در چارچوب جنبش صهیونیستی نقش اییت وزیر خارجه انگلیمسیحی آنگلی داشتومو ساند درسی تاریخی ست پر از ظیفرخواستی ست علیه زدودن خاطره و حافظه جمعی،یینیان می گشاید.

یاداشت:

1- مادام مادلن روبریو، استاد تاریخ و از یهودی تباران مخالف سیاست اسرائیل بود. وی همراه با شخصیت های دیگری مانند استفان هسل، اتی ین بالیبار و جمع دیگری از یهودی تباران و جز آنان انجمنی به نام «دیگر بس است» (Trop c’est trop) در حمایت از حقوق فلسطینیان تأسییهودی تباران ضد استعمار فلسطین«

http://www.peykarandeesh.org/books/657-yahuditabarane-zede-estemar.html

 

2- «چگونه سرزمین اسرائیل اختراع شد» را بهروز عارفی در دست ترجمه دارد.

3- امروز 28 مارس 2013 ساعت هفت و نیی مقاومت، شلوید خود را معرفی می

Librairie Résistances 4 Villa Compoint (angle du 40 rue Guy Môquet). 75017 Paris. M° Guy Môquet ou Brochant. Bus 31 arrêt «Davy-Moines». Tel : 01 42 28 89 52 Site http://www.librairie-resistances.com 

CAPJPO-EuroPalestine