پل هوائی سی آی ای برای مسلح کردن «شورشیان»

گاهنامۀ هنر و مبارزه

28 مارس 2013

نوشتۀ مانلیو دینوچی

Manlio Dinucci

مرکز مطالعات جهانی سازی، 27 مارس 2013

منطقه : خاورمیانه و آفریقای شمالی

مضمون : جنگ، ایالات متحده، ناتو، سرویس های اطلاعاتی

تحلیل : سوریه

ترجمه توسط حمید محوی

در «جنگ سرّی» در سوریه، از این پس نقشه های جنگی را کشف می کنیم. پس از این که مرکز دمشق با گلوله های خمپاره و موشک مورد اصابت قرار گرفت و موجب مرگ تعدادی از شهروندان شد، فرماندۀ «شورشیان» ابو عمر موفقیت آمیز بودن این عملیات را باز شناسی کرد و روز 26 مارس به نیویورک تایمز اعلام داشت که « مواضع گروه های شورشی در اطراف دمشق با ارسال سلاح های جدید از اردن و مشاورت های کارشناسانۀ آمریکائی تقویت شده است». گزارشی در همین روزنامه، پرده از وجود شبکۀ بین المللی، سازمان یافته توسط سی آی ای بر می دارد که ما مدتها پیش می دانستیم و می نوشتیم، که سیلی فزاینده از اسلحه را برای «شورشیان» در سوریه جاری ساخته است.

از مراکز عملیاتی، سی آی ای روی خرید اسلحه با سرمایه هائی که غالبا به عربستان سعودی، قطر و دیگر رژیم های سلطنتی خلیج فارس تعلق دارد نظارت می کند، و سپس ارسال آنها را از طریق پل هوائی به مقصد شورشیان در سوریه از راه اردن و ترکیه سازماندهی می کند. و باید دانست که شورشیان از پیش در اردوگاه هائی که در خاک ترکیه و اردن بر پا شده به ویژه برای بکار بستن برخی سلاح های پیشرفته مثل ضد تانک و ضد هوائی دوش پرتاب و غیره آموزش می بینند.

از زمانی که عملیات آغاز شد، از ژانویه 2012، دست کم 3500 تن اسلحه، بر اساس تخمین مقدماتی، از طریق پل هوائی منتقل شده است. نخستین پروازها از طریق هواپیماهای باربری ث 130 از قطر به ترکیه انجام شده است. از آوریل 2012 هواپیماهای غول پیکر ث 17 متعلق به قطر بین پایگاه نظامی العدید و فرودگان بین المللی اسن بوغا نشست و برخاست کرده است. (پایگاه هوائی العدید توسط ایالات متحده، نیرو ی هواپیمای پادشاهی، نیروی هوائی سلطنتی استرالیا و نیروی هوائی قطر اداره می شود)

پایگاه نظامی العدید در قطر C-17

نکتۀ حائز اهمیت : پایگاه هوائی العدید در قطر در عین حال مرکز فرماندهی خط مقدم فرماندهی مرکزی ایالات متحده است و متشکل از 10000 نظامی ارتش ایالات متحده می باشد که در واقع به عنوان سکوی پرواز برای تمام عملیات در خاورمیانه کارکرد دارد. در انبارهای این پایگاه انواع و اقسام سلاح ها ذخیره شده، حتی سلاح های غیر آمریکائی که برای جنگ های سرّی کاربرد دارد. از اکتبر 2012، هواپیماهای ث 130 متعلق به اردن در پایگاه اسن بوغا برای بارگیری اسلحه و انتقال آن به عمان به مقصد «شورشیان» سوریه نشست و برخاست کرده اند.

همزمان، هواپیماهای باربری اردن از زاگرب سلاح های انبار شده در کروآسی را با بودجۀ مالی عربستان سعودی به عمان منتقل کرده اند. برای چنین عملیاتی از هواپیماهای غول پیکر ایلیو شین متعلق کمپانی بین المللی باربری هوائی استفاده شده است. از ماه فوریه 2013، به پروازهای هواپیماهای باربری قطر و اردن، هواپیماهای ث 130 عربستان سعودی نیز اضافه شده است که دائما به پایگان سن بوغا در ترکیه آمد و رفت می کنند.

علی رغم انکار زاگرب، تحقیقات با تکیه به مدارک به شگل گسترده دخالت کروآسی در قاچاق بین المللی اسلحه را به همکاری و هداست سی آی ای ثابت می کند. یکی از شایستگی های کروآسی در نقشی که در تجزیۀ یوگوسلاوی داشت، سال 2009 به شکل پذیرش آن به عنوان عضو ناتو پاداش خود را دریافت کرد. در حال حاضر، با شرکت در عملیات برای تخریب سوریه، دوباره شایستگی های خود را به واشینگتن نشان می دهد. این جریان در روز پیش از پیوستن به اتحادیۀ اروپا به عنوان بیست و هشتمین عضو، طی ژوئیۀ آینده، به وقوع می پیوندد. بر این اساس می تواند به آرای اتحادیۀ اروپا بپیوندد، در حالی که تحریم اسلحه برای دولت سوریه را تقویت می کنند، اعلام کرد که می خواهد « راه حل سیاسی را تشویق کند و از کشتارها را متوقف سازد و ارسال کمک های بشر دوستانه را با توجه خاص به وضعیت کودکان تسهیل سازد».

منبع :

http://www.mondialisation.ca/syrie-pont-aerien-cia-pour-armer-les-rebelles/5328739