سرتیتر

سوریه :تروریست های القاعده با پشتیبانی ایالات متحده و ناتو علیه مردم سوریه سلاحهای شیمیائی به کار می برند

گاهنامۀ هنر و مبارزه

26 تونی کارتالوچی

Tony Cartalucci

مرکز مطالعات جهانی سازی، 23 مارس 2013

منطقه : خاورمیانه و آفریقای شمالی

مضمون : تحریف رسانه ای، جنگ، ایالات متحده، ناتو

تحلیل : سوریه

ترجمه توسط حمید محوی

پس از ده سال جنگ و اشغال عراق، مرگ بیش از یک میلیون نفر به انضمام هزاران سرباز آمریکائی، تمام ماجرا بر اساس دعاوی دروغین، مبنی بر اینکه که این ملت«سلاح کشتار جمعی» در اختیار دارد آغاز شد. جایبسی شرمساری است که می بینیم غرب با ریاکاری تم تروریست ها در سوریه اسلحه می دهد، وآنهارا از نظر مالی و سیاسی پشتیبانیمی کند، در حالی که این تروریست ها از این پس علیه مردم سوریه سلاح های کشتار جمعی به کار می برند.

حمله به سربازان سوریه با سلاح های شیمیائی و به کار بستن این نوع ابزارهای جنگی توسط تروریست ها به پشتیبانی ناتو در شمال حلب، حدود 25 کشته بر جای گذاشت.

حلب در مجاورت مرز ترکیه واقع شده است. اگر سلاح های شیمیائی غارت شده در لیبی را به سوریه فرستاده اند، باید آن را از لیبی تحت نظارت ایالات متحده از ترکیه وارد سوریه کرده باشند. به عبارت دیگر سلاح های شیمیائی ربوده شده همان مسیری را پیموده است که هزاران تروریست لیبیائی پیموده اند تا آشکارا در سوریه دست به عملیات بزنند. بر این اساس،بههمینعلتبودهکه احتمالا شهرهای نزدیک به مرز ترکیه مانند شهر حلب بهعنوان هدف برای بمبارانشیمیائی انتخابشدهاست.

علاوه بر این، هر سلاح شیمیائی وارد شده به کشور، مستقیما به ناتو مرتبط می شود، حتی اگرموضوعرادرحد یکعملسهل انگارانهتلقی کنیم، زیرا این سلاح ها از کشوری که عضو ناتو بوده عبور کرده، یعنی ترکیه، و حتی می توانیم بگوییم از مقابل مأموران سی آی ای عبور کرده است که سر تا سر نوار مرزی در کنار تروریستهائی حضور دارند که توسط غرب پشتیبانی می شوند.

سلاح های کشتار جمعیلیبیائی در دستان تروریست ها

به مدد ناتو سال 2011 وقتی که رژیم لیبی در شمال آفریقا به نقطۀ پاین رسیده بود، خزانۀ اسلحۀ لیبی به دست افراطگرایان مذهبی افتاد. از آن تاریخ، مبارزان لیبی به فرماندهی گروه اسلامگرایان مبارز لیبی، یکی از شعبات القاعده، افراطگرایان اسلامی را در جهان عرب مسلح کرده اند، مالی در غرب تا سوریه در شرق.

علاوه بر این سلاح های کالیبر کوچک، سلاح های سنگینتر از طریق همین شبکه پخش شده است. واشیگتن پست طی مقاله ای اعلام کرد که «موشکهای لیبی پراکنده شده است» :

«دو افسر قدیمی ضدتروریست در سی آی ای هفتۀ گذشته به من گفتند که بخش مهندسی اخیرا 800 قبضه سامانۀ ضد هوائی دوش پرتاب را مونتاژ کردند، برخی از این دوش پرتاپ ها به گروه جهاد طلب آفریقائی به نام «بوکو الحرام» که غالبا به عنوان یکی از شعبات القاعده باز شناسی شده اختصاص داشته تا به هواپیماهای تجارتی به مقصد نیجر، چاد و شاید نیجریه حمله کنند

در حالی که این سلاح ها به سوی نیجر، چاد و شاید نیجریه قاچاق می شود، مطمئنا راهی سوریه نیز می شود. شناخته شده است که تروریست های لیبی متعلق به گروه مبارزان اسلامگرای لیبی، از لیبی به سوریه رفته اند. نوامبر 2011 روزنامۀ بریتانیائی تلگراف طی مقاله ای گزار شداد که «رؤسای اسلام گرایان لیبی با گروه اپوزیسیونی که خود را ارتش آزاد سوریه نامیده ملاقات کرده است» :

«عبدالحکیم بلحاج، رئیس شورای نظامی طرابلس و رئیس اسبق گروه مبارزان اسلامگرای لیبی، با رهبران ارتش آزاد سوریه در استانبول و در مرز ترکیه و سوریه ملاقات داشته است. این موضوع را یکی از افسرانی گفته است که با او کار می کرده، و اضافه کرد که مصطفی عبدالجلیل(رئیس جمهور موقت لیبی) او را به آنجا فرستاده بوده است

یک مقالۀ دیگر در تلگراف گزارش داده است که «رهبران جدید لیبی به شورشیان سوریه اسلحه می دهند» :

«شورشیان سوریه با مقامات جدید لیبی مذاکرات سرّی داشته اند. موضوع مذاکرات آنها تأمین اسلحه و پول برای شورش آنها علیه رئیس جمهور بشار الاسد و رژیم او بوده است

در این گردهمآئی که در استانبول برگزار شد و افسران ترکیه و شورشیان سوریه در آن شرکت داشتند از نمایندگان لیبیائی درخواست کمک کردند، و آنها نیز اسلحه و داوطلب در اختیار آنها گذاشتند.

«یکی از منابع لیبیائی که نمی خواست هویتش فاش گردد گفت که طرحی برای ارسال و حتی ارسال مبارزان لیبیائی به سوریه وجود دارد، یک عملیات نظامی آماده شده است که تا چند هفتۀ دیگر خواهید دید.»

کمی بعد در همین ماه، تقریبا 600 تروریست لیبیائی وارد سوریه شده اند و به عملیات نظامی پرداخته اند.

تصویر : لیبیائی مهدی الهراتی از گروه مبارزان مسلمان لیبی، او در فهرست تروریست های وزارت امور خارجۀ ایالات متحده، سازمان بین الملل و وزارت امنیت داخلی بریتانیا به ثبت رسیده و در حال حرف زدن با هم مسلکان تروریست خود در خاک سوریه است. الهراتی در حال حاضر فرماندهی یک بریگاد لیبیائی را در سوریه به عهده دارد و بر آن است تا ذولت سوریه را تخریب کرده و مردم سوریه را نیز تحت سلطلۀ خود گیرد. این آن چیزی است که به شکل سنتی «تهاجم خارجی» می نامند.

.

«موشک های گم شده» در لیبی که واشیگتن پست گزارش کرده بود، حالا در صحنۀ نبرد سوریه پیدا شده است. اگر چه نشریاتی مانند گاردین در مقاله ای تحت عنوان «اسلحه و ضد هوائی دوش پرتاب : شورشیان سوریه موشکهای ضد هوائی دریافت می کنند» گزارشداده است که موشکها در سر تا سر سوریه مستقر شده است، ولی سعی دارد هر گونه رابطه بین غارت انبارهای اسلحۀ لیبی و تروریست های القاعده که این سلاح های را به سوریه منتقل کرده اند تقلیل دهد. بر عکس، تایمز اعترافات تروریست ها را مبنی بر دریافت اسلحه، به انضمام موشک زمین به هوا را منتشر کرده است.

تایمز طی مقاله ای تحت عنوان «مبارزان لیبی انقلابشان را به سوریه صادر می کنند» نوشته است :

«برخی سوری ها صادق تر هستند و کمک های لیبی را کتمان نمی کنند. فیراس تعمیم که مدتی را در مناطق تحت کنترل شورشیان برای ملاقات با مبارزان خارحی گذرانده است، می گوید سلاح های آنها سنگینتر از سلاح هائی است که ما در اختیار داریم. آنها برای سوریه اسلحه فرستاده اند و از این سلاح ها در جبهه استفاده می شود. بین سلاح هائی که فیراس تعمیم دیده موشک زمین به هوای ساخت روسیه موسوم به سام 7 بوده است.

مبارزان لیبی غالبا با بی اعتنائی پرسش های مرتبط به ارسال اسلحه را بی پاسخ می گذارند، ولی طی دسامبر این موضوع را تأیید کردند. یکی از مبارزان لیبی به روزنامۀ فیگارو گفت : «در حال حاضر ما برای جمع آوری سلاح در لیبی افدام کرده ایم. وقتی این کار به پایان رسید، امکاناتی فراهم خواهیم ساخت که بتوانیم سلاح ها را به این جا بیاوریم

به شکل خلاصه و کاملا روشن می توانیم بگوییم که، مداخلۀ ناتو در لیبی انبارهای اسحله را در سطح گسترده به روی اسلامگرایان افراطی به رهبری گروه مبارزان اسلامگرایای لیبی باز گذاشته است، یعنی گروهی که در فهرست تروریست ها در وزارت امور خارجۀ ایالات متحده، سازمان ملل متحد و وزارت امنیت داخلی بریتانیا به ثبت رسیدهاند.در حال حاضر مبارزان اسلامگرای لیبی برای جبهۀ ناتو در سوریه اسلحه ارسال می کند. کاملا آشکار شده است که اسلحه و سربازان داوطلب مزدور به همکاری ناتو از طریق مرز ترکیه وارد سوریهمی شوند. و روشن است که سلاح های سنگین و موشکهای ضد هوائی نیز از همین طریق وارد کارزار سوریه شده است

نوامبر 2011، گاردین در مقاله ای تحت عنوان «سلاح های شیمیائی لیبی به گزارش بازرسان دست نخورده باقی مانده» نوشت : « به گفتۀ بازرسان ذخیرۀ گاز خردل و محصولات شیمیائی لیبی طی شورشی که به سرنگونی قذافی انجامید دست نخورده باقی مانده و به غارت نرفته است

با این وجود در همین مقاله نوشته شده : «ناپدید شدن برخی سلاح های ارتش قذافی، در صورتی که چنین قدرت آتشی به دست اسلامگرایان افراطی و شورسیان فعال در شمال آفریقا بیافتد، موجب نگرانی هائی در رابطه با امنیت منطقه خواهد شد. برخی نیز بیم دارند که این سلاح های توسط وفاداران به قذافی برای بی ثبات سازی کشور مورد استفاده قرار گیرد. ماه گذشته دیدبان حقوق بشر از شورای ملی موقت درخواست کرد که در مورد سلاح های سنگین به انضمام موشکهای ضد هوائی که طی دو ماه پس از فروپاشی رژیم فذافی بی حفاظ مانده اند واکنش نشان دهد. روز چهار شنبه، دبیر کل سازمان ملل متحد بان کیمون اعلام کرد که سازمان ملل متحد بازرسانی را برای کسب اطمینان از وضعیت سلاح های هسته ای و شیمیائی به لیبی خواهد فرستاد، زیرا جای نگرانی است که این سلاح های بدست افراد ناباب بیافتد

در حالی که بازرسان اعلام کرده اند که سلاح های شیمیائی در کنترل دولت است و «در دست افراط گرایان نیست»، ولی با تکیه به اعتراف خود دولت لیبی، می بینیم که به سوریه اسلحه فرستاده اند.

حال باید دانست که سلاح های شیمیائی از کجا به سوریه منتقل شده است. اگر آشکار شده باشد که این سلاح ها از انبارهای لیبی منتقل شده اند، در این صورت ناتو و به ویژه ایالات متحده و ترکیه نیز در انتقال سلاح های کشتار جمعی به تروریست های القاعده شرکت داشته اند، یعنی دقیقا همان سناریوئی که بخاطر آن غرب بیش از ده سال تمام از ترس فلج شده بود، و برای جبران آن از بسیاری از آزادیهایش قطع نظر کرد و برای پیشگیری از چنین فاجعه ای هزاران سربازرابه کشتن داد.

کاربرد سلاح های شیمیائی توسط تروریست هائی که از پشتیبانی غرب برخوردار هستند، منشأ سلاح های شیمیائی هر چه باشد، قانونیت از پیشمتزلزلشدۀ غرب را دچار ریزشساختونهادهایش را نیز به خطر انداخت وعلاوهبرایناعتماد همکارانش را که از طرح سیاسی، مالی، صنعتی و استراتژیک پشتیبانی کرده بودند،مخدو ش ساخت. برای چنین همکارانی عاقلانه تر خواهد بود که با ایجاد آلترناتیوهای نوین خارج از نظم بین المللی که توسط وال استریت و شهرک تجارتی لندن اداره می شود، با دقت تمام در خروجی را جستجو کنند.

Tony Cartalucci

Land Destroyer

Article original: SYRIA: US-NATO Backed Al Qaeda Terrorists Armed with WMDs. Chemical Weapons against the Syrian People, le 19 mars  2013

منبع :

http://www.mondialisation.ca/syrie-appuyes-par-les-etats-unis-et-lotan-les-terroristes-dal-qaida-utilisent-larme-chimique-contre-le-peuple-syrien/5328040