آیا استفاده از بمب شیمیائی معادله جنگ در سوریه را تغئیر داده است ؟

نوشته : سرهنگ دکتر امین محمد حطیط ٬ استاد دانشگاه و متخصص مسائل استراتزیک نظامی ٬ لبنان

ترجمه ٬ زیرنویس و توضیح مترجم : احمد مزارعی ٬ ۲۱ مارس ۲۰۱۳

تایپ و ویرایش : آمادور- اشتراک

   بسیاری از اینکه مخالفان مسلح دولت سوریه اقدام به استفاده از سلاح شیمیائی کرده اند ٬ دچار شگفتی شدند و دیگرانی برخورد کشورهای غربی را نسبت به این واقعه شوم مستهجن دانستند ٬ بویژه از اینکه کوشش زیادی از طرف غرب بکار رفت تا با تحریف حقایق ٬ سرپوش بر این جنایت بگذارند و از آن در جهت بهره برداری سیاسی استفاده کنند. همزمان با وضعیت موجود یک کرد آمریکائی را نیز به ریاست حکومت مخالفان دولت سوریه برگزیدند. برای اینکه حقیقت بهتر روشن شود ٬ میکوشم وضعیت فعلی را از جوانب مختلف مورد بررسی قرار دهیم.

   طبیعیست که روشن کنیم که چه کسی اسلحه شیمیائی بکار برده است و برای تحقیقگر بسیار مشکل نیست که طرفی را که موشک شیمیائی به محله « خان العسل» پرتاب کرده ٬ تشخیص دهد(۱). این محله که در نزدیکی حلب قرار دارد ٬ در زیر کنترل ارتش سوریه قرار داشته و ساکنان آنجا از طرفداران دولت و از مدافعان حکومت شرعی موجود بوده و با مخالفان دولت هیچگونه سازشی نکرده و با همه توان خود در برابر آنها ایستاده بوده اند. این یکطرف قضیه و اما جنبه دیگر اینکه بمباران شیمیائی هنگامی آغاز شد که معلوم گردید مخالفان مسلح دچار عجز کامل شده و از ایجاد هرگونه تغئیری در میدانهای نبرد که بتوانند از آن در مذاکرات بعدی استفاده کنند ٬ درمانده اند. از سوی دیگر مخالفان مسلح دولت ٬ چه داخلی و چه خارجی ٬ خود در بحران تفرقه و تشتت بسر میبرند و تنها دو چیز آنانرا بهم نزدیک میکند. دشمنی با دولت و شهوت قدرت طلبی.

   همه اینها بطور قاطعانه ما را به آنجا میبرد که دریابیم مخالفان دولت سوریه ٬ بنا به تصمیم گیری فرماندهی تجاوزکارانه آنان و همدستی و همکاری توطئه گرانه مثلث منطقه ای و توافق پشتیبانان بین المللی آمریکائی – اروپائی آنان ٬ باین بمباران شیمیائی اقدام نموده تا از این طریق به مقاصد زیر جامعه عمل بپوشانند :

۱گذار مخالفان از مرحله بحرانی و درماندگیشان در میدانهای نبرد که به سختی از آن رنج میبرند ٬ وارد کردن اسلحه تازه ای در میدان به قصد ایجاد معادله تازه بر اساس اظهار نظر وزیر خارجه فرانسه فایبوس که گفت :« هدف فرانسه از مسلح کردن مخالفان دولت سوریه با این جهت انجام میگیرد که آنان بقدرت تازه ای دست یافته و بتوانند در جهت حل مسالمت آمیز بحران ٬ بهتر حرکت کنند». بر اساس اصول استراتژیک علم نظامی٬ ما میدانیم هنگامیکه دشمن در میدان عاجز میماند به یک یا دو عمل دست میزند : یا اینکه نیروهای تازه ای وارد صحنه نبرد میکند و یا اینکه اسلحه تازه ای بکار میبرد و یا هردو را. در مورد واقعیت مخالفان مسلح و نیروهایشان٬ ما شاهد درماندگی کامل آنها در اعمال تسلط خود بر وضعیت عمومی هستیم٬ علیرغم اینکه آنان در گذشته ای نه چندان دور ٬ تعدادشان به ۱۳۵ هزار نفر رسید ولی در زیر ضربات خردکننده ارتش سوریه اکنون به ۶۵ هزار نفر رسیده اند و فضای عمومی در سوریه نیز نسبت به آنها بسیار زیاد تغئیر یافته ٬ لذا راه دیگری برایشان وجود ندارد مگر اینکه به خیال خود بتوانند با استفاده از سلاح شیمیائی به خواسته های خود دست یابند و توازن گمشده را تحقق بخشند. مخالفان مسلح کوشیدند تا شکست سیاسی و نظامی خود را با استفاده از سلاح اخیر جبران کرده تا شاید از مهلکه محتوم خود خارج شوند.

۲تمایل دولت ترکیه و مسئولان ناتو در ارسال پیامی جدید و شدیداللهن به دولت سوریه ٬ مبنی براینکه تهدیدات سابق آنها در خصوص مسلح کردن مخالفان و آموزششان برای بکار برد سلاحهای تازه و نابودکننده ٬ تهدیدات و تصمیمات ٬جدی بوده است و از نظر آنها دولت سوریه باید این موضوع را جدی بگیرد . تهدیدات فوق بارها و بیش از یک مسئول غربی و در موارد متعددی ابراز شده است. در اینجا همه چیز به تصمیم گیریهای بشار اسد و ملت سوریه بازمیگردد که هرگونه دستورات و خواسته های خارجی را رد کرده و در اینجا هدف نیروهای بیگانه ٬ تعئین حاکمانی خارج از آرای عمومی و صندوق انتخابات است که بدون شک ملت سوریه شدیدا مخالف آنست. (در طول دوره بحران٬ دولت سوریه ٬ روسیه و ایران مستمرا خواستار انتخابات آزاد ٬ زیر نظر مراجع بین المللی در سوریه برای تعئین حاکمان بوده اند٬ اما مخالفان که میدانند جائی در میان مردم ندارند ٬ تاکنون نپذیرفته و قصد دارند تا از طریق اعمال فشار٬ نمایندگان سفارشی به مردم سوریه تحمیل کنند.مترجم). نمونه انتخاب یک آمریکائی کرد بعنوان رئیس دولت ادعائی٬ آن چیزیست که غرب میخواهد بر مردم سوریه تحمیل کند.مسلما این اقدام از طرف ملت سوریه و رهبری ملی ٬ عربی و قومی با مخالفت و انکار جدی روبرو خواهد شد. براین اساس آمریکا و اقمارش دست به اقدام پرتاب موشک شیمیائی زدند تا با ایجاد وحشت و ارعاب و فشار همراه با تبلیغات گسترده و گمراه کننده ٬ شاید بتوانند رهبری سوریه را وادارند تا از اصول و امور ثابت و شناخته شده انتخابات و تصمیم گیری مستقل منصرف سازند و آینده کشور را بدست بیگانگان بسپارند.

۳نیازمندی آمریکا در اینکه رهبری دولت سوریه را آزمایش کرده و درجه قدرتمندی ٬ چگونگی انسجام درونی و توانائی کلی آن در برابر این عمل جنایتکارانه بمباران شیمیائی ٬ باین امید که دولت سوریه دست بعمل متقابل زده و سپس آمریکا با استفاده از پوشش «هیئت های بین المللی» و داشتن دلیل کافی برعلیه سوریه وارد جنگ شود ٬ بویژه اینکه قبل از این در مورد رژیم سوریه و اینکه آنان سلاح شیمیائی دارند ٬ تبلیغات فراوانی کرده اند. دولت سوریه تاکنون علیرغم حجم عظیم جنگ تجاوزکارانه و گسترده ٬ مقاومت کرده و همین پایداری بوده که روسیه آشکارا اعلام داشته که سقوط دولت سوریه امکان ندارد و از ارسال کمک نیز دریغ نکرده است.

   استفاده از گاز سارین ٬ تصمیم آمریکائیها بوده و از دو ماه پیش زمینه آنرا فراهم کردند. گزارشی در سی ان ان (CNN) ٬ دو ماه پیش ٬ تحت عنوان : «گاز سرین چیست و چرا دمشق آنرا بکار خواهد گرفت» ٬ پخش شد. دولت آمریکا مذبوحانه تلاش کرد تا با دست زدن به این گزارشات و تمهیدات سخیف ٬ شاید بتواند به خواسته های شوم و تجاوزکارانه خود دست یابد ٬ اما این رؤیای آمریکا ٬ همچون گذشته به باد رفت. عکس العمل دولت سوریه در برابر این اقدام ٬ از نظر سیاسی و نظامی و تبلیغاتی بسیار منسجم و از موضع اعتماد به نفس بود. دولت سوریه از قدرت و توانائیهای خود کاملا آگاه بوده و ماهیت توطئه را بدرستی تشخیص داد و غرب را در تحقق اهدافش با شکست اساسی روبرو ساخت. اما این عمل جنایتکارانه ٬ بدون نتیجه و عواقب پایان نمی یابد. کسانیکه بعلت ارتکاب این جنایت شهید و یا مصدوم شدند ٬ مستقیما مسئولیتشان بعهده آمریکاست و بنظر ما این جنایت درست درجهت مخالف برنامه آمریکا پیش رفت و ما در این زمینه ملاحظات زیر را می آوریم :

۱جامعه جهانی بطور کامل و عمومی این عمل را محکوم کرد و باعث در تنگنا قرار گرفتن سیاست آمریکا و غرب گردید ٬ زیرا آمریکا ابتدا ادعا کرد که دلیلی بر وجود استفاده کردن از این سلاح را در دست ندارد ٬ سپس ادعا کرد که نمیداند کدام طرف آنرا بکار برده ٬ نهایتا رو به جلو فرار کرده و اظهار داشت که نمی پذیرد دولت سوریه از این سلاح استفاده کند. میگوئیم آمریکا در تنگنا قرار گرفت ٬ یقینا آمریکا ٬ راه فرارهای زیادی برای خود دارد ٬ زیرا بهیچ اصول اخلاقی ٬ انسانی و قانونی پایبند نیست ٬ اما شرایطی پیش آمد و آمریکا را در وضعیتی قرار داد که میتواند مانع از آن شود تا آمریکا بوسیله دست آویز سلاح شیمیائی ٬ بتواند در سوریه دخالت کند.

۲افتضاحی که در این میان برای باصطلاح مخالفان دولت سوریه پیش آمد ٬ بر شدت تفرقه و تشتت در میان آنها افزود ٬ زیرا اکثر قربانیان ٬ کودکان ٬ مادرانشان و زنان بودند و سخن بسیار روشن آن دخترک سوری که از گاز سرین آسیب دیده بود ٬ بسی روشن بود که گفت : « اینست آزادی آنها ؟ خدا توفیقشان ندهد».

۳در اینجا ما به اعرابی که همچون گوسفند در آغل آرمیده اند ٬ اهمیتی نمیدهیم.آنانیکه تحت نام «جامعه کشورهای عرب» با یکدیگر ملاقات میکنند ٬ آنان اصلا در اینمورد خفقان گرفته و اظهار نظری نکردند ٬ بلکه با سکوت خود٬ رضایت و همکاری خود را در جنایتی ابراز داشتند که هر انسان شرافتمند و عاقلی ٬ آنرا شدیدا محکوم میکند ٬ زیرا آنان از نعمت شرف و عقل محرومند و در قاموسشان وجود ندارد.

   اقدام مخالفان دولت و ملت سوریه در استفاده از سلاح شیمیائی و علیرغم اینکه این عملیست بسیار خطرناک در وضعیت بحرانی موجود٬ اما این خود نشاندهنده ناتوائی آنان در نبرد نظامیست و نتوانستند به آنچنان موقعیتی برسند که آمریکا قبل از شروع مذاکره بتواند از آن استفاده کند ٬ براین اساس تغئین یک کرد آمریکائی بعنوان حاکم سوریه تحت عنوان «رئیس حکومت موقت» ٬ نمیتواند در معادله اصلی و موجود در میدانهای نبرد تغئیری ایجاد کند. جوهر معادله در شکل واقعی خود همچنان در مصلحت دولت سوریه و مشروعیت آن میباشد.

زیر نویس از مترجم است:

۱آقای گنادی گاتیلوف ٬ معاون وزیر خارجه روسیه ٬ از رئیس سازمان ملل خواست که به درخواست رسمی دولت سوریه مبنی بر ارسال گروهی متخصص برای کشف حقیقت بمباران شیمیائی ٬ اقدام عاجل بعمل آورد. وی در ادامه گفت : ما ازقبل در مورد افتادن سلاح شیمیائی بدست تروریستها هشدار داده بودیم.

   و تیالی شورکین نماینده روسیه در سازمان ملل نیز درخواست مشابهی به بان کی مون ارائه کرد.

توضیح مترجم:

   هنگامیکه حمله آمریکا به افغانستان و عراق ٬ مصادف با فروپاشی شوروی که گویا امپراتوری شر بوده ٬ و تبلیغات دروغین جنگ تمدنها و طرح حقوق بشر ٬ کودک ٬ آزادی زن و….بود که این ادعاهای آمریکای دمکرات و اروپای متمدن ٬  در زندانهای گوانتامو٬ ابوغریب و ده ها زندان مخفی در سراسر اروپا و بازداشتهای گسترده بیگناهان ٬ بصرف عرب و مسلمان بودن در «اروپای متمدن» ٬ به مرور افشا و رسوا گردید ٬ امروز «غرب متمدن» با بدترین بنیادگراهی طالبانی ٬ سعودی ٬ لیبیائی و….که به شریرانه ترین اعمال چندش آور در سوریه دست میزنند ٬ ازدواج شرعی کرده و همنخوابه شده اند.

   از اینجهت ادعای امروز آنان نمیتواند کسی را بفریبد. امروز نفرت از آمریکا ٬ اسرائیل و ارتجاع غرب روبگسترش است ٬ بهمین جهت پس از دو سال استفاده از انواع تبلیغات ٬ اسلحه های مخرب و میلیاردها دلار آلوده به خون قطر و عربستان و تاریخ خونبار آل عثمان ٬ در قتلعام مردم سوریه   نتیجه نداده و تهاجم رو به افول است.

   جریان تاریخ مقاومت پذیر نیست ٬ نظام سرمایه داری امپریالیستی و استعماری کالای تازه ای برای عرضه کردن ندارد و این در حالیست که مقاومت در سراسر کشورهای خاورمیانه در حال شعله ور شدن میباشد.

پایان