خیزش جهانی برای توقف خشونت علیه زنان

كريس همل

برگردان: بابك پاكزاد

تظاهرات جهاني “خيزش يك ميلياردي” زنان،  در 14 فوريه، در شهرها ي بزرگ و كوچك جهان برگزارشد. فراخوان به عمل  از سوي  سازمان V-Day كه ايو انسلر، نويسنده ” تك گويي هاي واژن” ، بنيانگذار آن است، مرزهاي ملي را درنورديد.

14 فوريه، پانزدهمين سالگرد تاسيس V-Day  است كه به مبارزه با خشونت عليه زنان و دختران در سراسر جهان اختصاص داده شده .

در فراخوان خيزش يك ميلياردي آمده است كه براساس گزارشات سازمان ملل،در جهان از هر سه زن، يك نفر در طول زندگي اش مورد ضرب و شتم يا تجاوز قرار مي گيرد.وبسايت خيزش يك ميلياردي تصريح مي كند” يك ميليارد زن مورد خشونت قرار گرفته اند و اين قساوت، سبعيت و سنگدلي است.در صورتي كه يك ميليارد زن درحال رقص و پايكوبي ، انقلابي  برپا مي كنند.”

در حالي كه انقلابي رخ نداد،بيرون ريختن زنان در ابعاد وسيع نشان مي دهد كه زنان در هر كجا به تعداد كافي حضور دارند و مي خواهند به خشونت و تنزل موقعيت خويش پايان بخشند.

در پاكستان، در كراچي، بيش از هزار زن  در قالب يك تاتر در فضاي آزاد تجمع و با “اشك وخون زنان” اعتراض كردند. بر اساس گزارش رسانه ها حضور براي همگان رايگان و آزاد بوده ومخاطبان گسترده اي  كه عمدتا زنان كارگر، كارگران كارخانه و فرزندانشان را شامل مي شدند جلب كرده.

به گزارش National Public Radio در 15 فوريه، هزاران نفر در فيليپين و كنگو همراه با خواهرانشان در دهلي نو، لندن و ژوهانسبورگ به رقص و پايكوبي پرداختند.همچنين گاردين در چهارده فوريه گزارش داد كه در لهستان، اندونزي،استراليا، ايتاليا، تركيه، آلمان ، ايسلند، نپال، مصر، اتيوپي و افغانستان تجمع هاي مشابهي برگزار شده.

رقص ها و فلش موب ها و ديگر وقايع و مراسم در ايالات متحده از لوس آنجلس و سان فرانسيسكو تا نيويورك سيتي و شماري ديگر از شهرها برگزار شد. برخي از اين اقدامات نظرها را به قانون ملي خشونت عليه زنان كه در دسامبر منقضي شد جلب كرد.VAWA (قانون خشونت عليه زنان) اخيرا توسط سناي ايالات متحده تصويب شد و فعالان بر اقدام مشابه از سوي مجلس نمايندگان اصرار دارند . در مجلس نمايندگان اين قانون با مجادله  شديد از سوي نيروهاي ارتجاعي و واپس گرا مواجه مي شود.ايالات متحده در ميان چند كشوري است كه كنوانسيون منع تمام اشكال تبعيض عليه زنان را امضا نكرده و به آن نپيوسته است، اين معاهده در سال 1979 از سوي سازمان ملل متحد منعقد شد.