هدف حمله نظامی در «مالی» عقب راندن چین از افریقاست

هینتر گروند

گزینش و ترجمه رضا نافعی

آینده ما

» بهره گیری ازرشد و سرعت رشد آسیا برای علائق اقتصادی و استراتژیک آمریکا دارای اهمیت مرکزی است» ( هیلاری کلینتون)

در نگاه نخست بنظر می رسد که دخالت نظامی فرانسه در مالی ارتباط چندانی با » جهت گیری » تازه آمریکا در آسیا ندارد. ولی روز به روز روشن تر می شود که آنچه در مالی می گذرد، نشان ازیک استراتژی دارد که علائق بسیار گسترده تری را  در بر می گیرد، که حاصل جهت گیری جدید سیاست آمریکا در آسیاست.

گسترش مداخلات

 گسترش ژئوپلیتیک دخالت فرانسه از مالی به سراسر منطقه  نکته ایست که در اظهارات رسمی لندن و واشنگتن نیز مورد تاکید قرار می گیرد. داوید کامرون نخست وزیر انگلیس گفت بحران» مالی » پاسخی می طلبد که احتمالا بیش از ماه ها چه بسا که سالها یا حتی دهه ها بطول انجامد. برای تحکیم این پیشگوئی انگلستان باید از هم اکنون با  اعزام کماندوهای ویژه و فرستادن یک هواپیمای جاسوسی به فرانسه کمک کند.

در واشنگتن نیز سخن از جنگی دراز مدت در میان است، جنگی که می تواند سراسر منطقه ساحل در آفریقا را فراگیرد. یک مقام رسمی آمریکا که اواخر ماه ژانویه در باره دخالت فرانسه در مالی سخن گفت، هشدار داد  که : این دخالت می تواند مدتی دراز بطول انجامد، منظورم این است که سالیان سالاین سخنان بازتاباننده نظرات خانم کلینتون وزیرخارجه پیشین امریکا نیز هست.

» این  تهدیدی جدی و دراز مدت خواهد بود، زیرا شمال مالی بسیار وسیع است و  ساختار طبیعی آن فقط کویری نیست، آنجا مغاره های فراوانی هست که ما را بیاد افغانستان می اندازد.».» ما با یک نبرد تازه رو در رو هستیم و این یک نبرد ضروری است. شمال مالی نباید بندر امن ( برای تروریست ها) بشوداین ها سخنان خانم کلینتون بود.

بنا به نوشته لوس آنجلس تایمز  توصیف » بندر امن » بار دیگر  در راهروهای پنتاگون نیز شنیده می شودبرخی از برجستگان و افسران عالیرتبه پنتاگون هشدار می دهند که اگر حمله شدید تری از سوی آمریکا صورت نگیرد مالی می تواند  تبدیل به بندری امن برای افراطگرایان بشود. ــ همچون افغانستان پیش از حملات 11 سپتامبر.

پس از   انتشار این ادعا که جبهه تازه ای در جنگ علیه ترور باز شده است و با آماده کردن  افکار عمومی آمریکا ،  اینک دخالت آمریکا در آفریقا می تواند شتاب گیرد.

روزنامه واشنگتن پست گزارش داد  » آمریکا به فرانسه اطلاع داده که حاضر است  بنزین رسانی هوائی  به هواپیماهای جنگی  و نیز به هواپیماهای حمل ونقل فرانسوی را که قصد انتقال سرباز از دیگر کشورهای آفریقائی داشته باشند، تامین کند

گویا سازمانهای اطلاعاتی آمریکا هم اکنون  طرح هایئ تهیه کرده اند که برای حمله هواپیما های فرانسوی به گروههای خشونت گرا، چگونه  اطلاعات دقیق تر در اختیار آنها بگذارند. خشونت طلبان در پنتاگون که به آنها لقب » عقاب ها » داده شده خواستار حملات هواپیماهای بی سرنشین آمریکائی در مالی هستند.

بنا به نوشته نیویورک تایمز آمریکا در اندیشه آنست که پایگاهی برای هواپیماهای بی سرنشین در شمال غربی آفریقا ایجاد کند تا بتواند شاخه های القاعده و دیگر گروههای افراطگرای اسلامی را تحت نظر گیرد.

بنا بگفته یک مقام رسمی آمریکائی به  نیویورک تایمز، این تصمیم که در شمال غربی آفریقا یک پایگاه دائمی برای هواپیماهای بی سرنشین آمریکائی تاسیس گردد » در ارتباط مستقیم با چالش مالی است ولی در عین حال تضمینی است برای حضور کماندوی محلی نیروی نظامی آمریکا در آفریقا (AFRICOM ).»

این که آیا فعالیت  القاعده در شمال مالی واقعا تا این حد خطرناک است که دخالت نظامی غرب و حضور دائمی آمریکا را ضروری می سازد اصلا معلوم نیست که درست باشد. Blake Hounshell، سردبیر مجله آمریکائی » فارن پالیسی» در این مورد می نویسد: به هیچ وجه روشن نیست  که القاعدۀ مغرب چه خطری برای آمریکا دارد

این ادعا که افراد مسلح القاعده برا ی غرب خطرناک هستند، تنها و تنها متکی بر  تکرار این این فرض  است که  اگر غرب در آنجا دخالت نکند آنها می توانند از این کشور برای حمله به کشورهای غربی استفاده کنند.

استفان والت نویسنده مقاله فارن پالیسی می پرسد: راستی  آیا این وحشت که ممکن است افراط گرایان   بتوانند نیروهای خود را در مالی متمرکز کنند تا به فرانسه، آمریکا و دیگر کشورهای غربی حمله کنند واقع بینانه است؟

تهدید مفید

 سیاستگران برجسته غرب  تلاش می کنند که با استدلال هائی بکلی بی پر و پایه  هر طور شده ، دخالت نظامی خود را در مالی توجیه کنند ، که البته با این تلاش تردید در توانائی نیروی نظامی مالی افزایش می یابد.

هیچ یک از حکومت هائی که تا کنون  در آمریکا بر سر کار بوده اند، در هیچ زمانی، واقعا قصد از بین بردن القاعده را نداشته اند. اگر شبکه ترور القاعده واقعا شکست بخورد، برای استراتژی واشنگتن زیانبخش است. اگر چنین بشودآمریکا آن پیاده نظامی را که برای جنگهای وکالتی خود به آنها نیاز دارد، عاملی که بی بدیل است  و هیچ چیز نمی تواند جای آن پیاده نظام را  بگیرد، از دست خواهد داد و دیگرتوجیهی برای لشگرکشی های خود   به نقاط مختلف جهان نخواهد داشت. این القاعده که گویا خیلی خطرناک است یک نعمت پر ارزش است ومفید تر از آنست که بتوان اجازه داد از بین برود.

پس راندن چین

دخالت نظامی غرب در مالی که گفتند دلیلش گویا خطری است که القاعده ایجاد کرده آهسته آهسته بار آور می شود. مبارزه با گروه تروریست در شمال مالی یک استتار کامل برای هدف های  استراتژیک آمریکا و شرکای کوچکش در غرب است که می خواهند چین را از آفریقا بیرون کنند. چون چین می تواند بزودی در آفریقا  رقیبی جدی برای غرب بشود، غرب می کوشد تا آفریقا را دوباره مستعمره خود کند.

طبق اظهارات خانم راضیه خان، رئیس بخش افریقا در   بانک انگلیسی  Standard Chartered Bankکه مسئول پژوهش های آفریقائی است، مبادلات دو جانبه میان چین و آفریقا به سالی 200 میلیارد  دلار نزدیک می شود و در دهه گذشته بطور متوسط سالی 33،6 در صد رشد داشته است. در سالهای آینده چین احتمالا به بزرگترین طرف بازرگانی آفریقا تبدیل خواهد شد و  از اتحادیه اروپا و آمریکا نیز پیشی خواهد گرفت.

البته آنچه روی داده  از نظر واشگتن دور نمانده است. » جان کری » که اخیرا وزیرخارجه آمریکا شد، هنگامی که در سنای آمریکا به پرسش ها پاسخ می گفت، تلویحا اشاره کرد که آمریکا      در خفا در برابر این روند مقاومت می کند. او گفت :»  در رابطه با چین و آفریقا ــ چین در همه جای آفریقا حضور دارد، واقعا همه جا. چین قرارداداهای دراز مدت برای استخراج معادن و همچنین قراردادهای دیگری منعقد کرده است.»  و » ما در برخی از کشورها هنوز وارد بازی نشده ایم . این را با میل نمی گویم ولی ما باید گامهای بیشتری برداریمهمین نگرانی ها را، طبق یکی از اسنادی که ویکیلیکس منتشر کرد، در سال 2010، » جانی کارسون» وزیر مشاور  آمریکا برای امور آفریقا نیز بیان کرده است. کارسون حتی   از این هم   فراتر رفت و چین را » بسیار بی ملاحظه ، یک رقیب اقتصادی شرور و بی اخلاق » توصیف کرد.

 در  سفری که در ماه اوت گذشته خانم هیلری کلینتون به آفریقا کرد نیز، عصبانیت آمریکا از سرمایه گذاری چین در آفریقا آشکار شد . او با طعنه به چین گفت برخلاف دیگر دولت ها ، آمریکا خواستار دموکراسی و حقوق بشر است، گرچه نادیده گرفتن آنها آسانتر است و می توان از آن سود برد

ولی در ماه ژانویه بود که   مربیان آمریکائی آموزش های نظامی به افراد ارتش مالی دست به قتل های خود سرانه آفریقائی ها زدند . همین خود نشان می دهد که این اظهارات خوش آهنگ در باره حقوق بشر چقدر مزورانه هستند.

خبرگزاری چینی  »شین هوا » طعنه های خانم کلینتون  را رد کرد و گفت  هدف اصلی سفر خانم کلینتون به قاره آفریقا بی اعتبار کردن تعهدات چین در آفریقا و جلوگیری از گسترش آنست.

چین که باید نگران تلاشهای بیشتر غرب برای محدود ساختن نفوذ آن کشور در آفریقا باشد، دخالت نظامی فرانسه را آغاز دخالت های بعدی غرب می داند. هه ونپینگ، عضو آکادمی علوم اجتماعی چین هشدار داد و گفت :»   دخالت  نیروی نظامی فرانسه  در مالی تدارک مقدمات برای قانونی کردن    سیاست مداخله های بعدی است «. مداخله در آفریقا طبق معمول زیر پرچم » جنگ علیه ترور» صورت خواهد گرفت.

http://www.hintergrund.de/201302132445/politik/welt/was-steckt-hinter-den-usinterventionen-in-afrika.html