اعتصاب غذای یک زندانی فلسطینی در اسرائیل سامر عیسوی زیر نگاه بی تفاوت جهان به مرگ نزدیک می شود

گاهنامۀ هنر و مبارزه

15 فوریه 2013

‫ 

اعتصاب غذای یک زندانی فلسطینی در اسرائیل

سامر عیسوی زیر نگاه بی اعتنای جهان به مرگ نزدیک می شود

‫ 

نوشتۀ کانادائیان مدافع عدالت و صلح در خاورمیانه

مرکز مطالعات جهانی سازی، 13 فوریه 2013

ترجمه توسط حمید محوی

http://www.mondialisation.ca/un-greviste-de-la-faim-palestinien-se-rapproche-de-la-mort-sous-les-yeux-indifferents-du-monde/5322814

انجمن کانادائی های مدافع عدالت و صلح در خاورمیانه در مورد مرگ قریب الوقوع سامر عیسوی، فسلطینی 34 ساله پس از 200 روز اعتصاب غذا، قویا اظهار نگرانی کرد.

سامر عیسوی اعتصاب غذای خود را برای اعتراض به بازداشت بی اتهام و بی دادگاه خود توسط  مقامات اسرائیلی آغاز کرد. پیش از این، در چهارچوب معاوضۀ زندانیان، عیسوی بین صدها زندانی فلسطینی بود که طی ماه دسامبر 2011 آزاد شد. او از سال 2002 در زندان بسر می برد. به گفتۀ دیدبان حقوق بشر بر اساس دستور نظامی اسرائیل آزادی او دوباره روز 7 ژوئیه 2012 لغو شد. ابتدا او را به مرکز بازداشتگاه مسکوبیه منتقل کردند که در آنجا به مدت 28 روز مورد بازجوئی قرار گرفت، و به مدت 23 روز اول او را از مراجعه به وکیل مدافع محروم کردند.

دیدبان حقوق بشر اسرائیل را فراخواند که یا زندانیان را آزاد کند، و یا اتهاماتش را مطرح ساخته و کار را با مراجعه به روند حقوقی مطابق بر موازین بین الملل در مورد حقوق افراد پی گیری کند.

رئیس انجمن کانادائیان مدافع عدالت و صلح در خاورمیانه، توماس وودلی می پرسد : «آیا این مرد جوان باید بمیرد پیش از آن که سیاستمداران کانادائی به رایج شدن بازداشت بدون اتهام و بدون دادگاه توسط اسرائیل اعتراض کنند؟»، او اضافه کرد که عیسوی نیمی از وزن بدنش را از دست داده، اندام های درونی او تضعیف شده و قدرت بینائی و تکلم را از دست داده و خون بالا می آورد. تمام این عوارض نشان می دهند که او به پای مرگ رسیده است. عیسوی یکی از 178 فلسطینی است که در حال حاضر در «بازداشت اداری» توسط اسرائیل بسر می برد، یعنی بازداشت بی اتهام و بی دادگاه. چندین زندانی دیگر دست به اعتصاب غذا زده اند.

به گفتۀ پدر سامر عیسوی، به تاریخ اوت 2012، پسر او یکی از 9 فلسطینی بود که دوباره پس از معاوضۀ زندانیان طی دسامبر 2011 بازداشت شد.

به گفتۀ سازمان عفو بین الملل، هیدت سه نفره از قضات ارتش اسرائیل در پی تمدید حکم 30 سال زندانی برای عیسوی هستند که در سال 2002 اعلام شده بود. آنها از ارائۀ مدارکی که حکم آنها را تأیید می کند به عیسوی و وکیل او امتناع کرده اند، و تنها اعلام داشته اند که مدارک بر اساس اطلاعات سرّی تنظیم شده، و مرتبط است به نحوه ای که او شرایط آزادی اش را نقض کرده است. در نبود چنین مدارکی سامر عیسوی و وکیل مدافع او نمی توانند دفاعیۀ خود را آماده کنند. به موازات این موضوع، سامر عیسوی از اهالی اورشلیم توسط دادگاه مدنی اسرائیل متهم است که با دلیل رفتن به غزه شرایط آزادی اش را نقض کرده است.

انجمن کانادائیان مدافع عدالت و صلح در خاورمیانه یادآوری می کند که بازداشت بی اتهام و بی دادگاه نقض موازین بین المللی مرتبط به مقدماتی ترین حقوق افراد است. انجمن کانادائیان مدافع عدالت و صلح در خاورمیانه تمام نمایندگان و مراتب سیاسی کانادا را فرامی خواند تا علیه اجرای بازداشت اداری توسط اسرائیل اعتراض نمایند و آزادی فوری سامر عیسوی و انتقال او را به یک بیمارستان مناسب درخواست کنند. انجمن کانادائیان مدافع عدالت و صلح در خاورمیانه رسانه های کانادائی را فرامی خواند تا این واقعه و به طور کلی بازداشت بی اتهام و بی دادگاه فلسطینیان را توسط اسرائیل به شکل گسترده افشا کنند.

برای اطلاعات بیشتر، خواهشمندیم با پاتریسیا جین تماس بگیرید

Téléphone: 438 380-5410

Courriel CJPMO  – Site Web CJPMO