پروندۀ کشور مالی : صدای بی صدایان

گاهنامۀ هنر و مبارزه :

دیشب در اطراف ساعت 23 ، میشل کولن پرونده ای را که در سال گذشته دربارۀ مالی تهیه کرده بود برای ما فرستاد. در نتیجه با وجود حجم کارهائی که در دست تهیه دارم، تلاشم بر این خواهد بود که اگر نه تمام مطالب بلکه دست کم بخشی از این مطالب را بفارسی ترجمه کرده و در اختیار دوستان گاهنامۀ هنر و مبارزه قرار دهم. مطمئنا این پرونده می تواند پیش زمینه ای باشد برای روشنتر ساختن مطالبی که ما اخیرا در مورد حوادث مالی منتشر کردیم. در اینجا یادآوری می کنم که اخیرا خیلی پیش از گذشته برای چندمین بار به این نتیجه رسیدم که تقریبا تمام مطالبی که من از فوریه 2010 تا امروز در گاهنامۀ هنر و مبارزه و تا حدودی در وبلاگ «مقالات» و یا «ویژۀ کاربرد اورانیوم ضعیف شده در جنگ های معاصر» ترجمه کرده و یا نوشته ام، می تواند در مجموع به عنوان جلد دوم کتاب «استعمار در آسیا» نوشتۀ کارل مارکس و فردریش انگلس تلقی شود. البته این کتاب را که پیش از این به شکل قطعه قطعه در بلاگفا منتشر کرده بودم زیر نگاه گمرکات نوشتاری و سانسور به دلیل اخلاقی حذف شد. امیدواریم که گاهنامۀ هنر و مبارزه را حذف نکنند، اگرچه با توجه به نسبت حجم استقبال عمومی، می توانم بگویم که عملا راه چندانی تا حذف غیر علنی ندارد. گویا که گمرکات هر دو سوی چرخ گردان قوانین مشابهی دارند. ولی به گفتۀ شکسپیر، «بودن یا نبودن پرسش این است».

حمید محوی/پاریس/ 18ژانویه 2013

سایت میشل کولن

پروندۀ کشور مالی : صدای بی صدایان

مداخلۀ نظامی فرانسه به شکل دراماتیکی کشور مالی در آفریقا را به پیشخوان رسانه ها کشاند. برای درک عمیقتر مسائل کشور مالی، ما پرونده ای را که در سال گذشته پس از کودتای کاپیتان سانوگو تهیه کرده بودیم به شما پیشنهاد می کنیم. در آینده در انوستیگاسیون آکسیون، ویدئوی میشل کولن و گزارشات دیگری را دربارۀ بحران فعلی در مالی منتشر خواهیم کرد.

رهبران مالی که مزاحمت ایجاد می کنند،

فرانسه آنها را حذف می کند

18 آوریل 2012

Article en PDF :

موبیدو کیتا نخستین رئیس جمهور مالی (1960-1968) است. در تمام طول زندگی اش از موضع ضد استعاری دفاع کرد. او عملا و به شکل مادی از الجزایر و جبهۀ ملی رهائی بخش دفاع کرد. موبیدو کیتا نگهداری پایگاه های نظامی فرانسه را در مالی نپذیرفت و آزمایش های هسته ای فرانسه را در منطقۀ صحرا مورد انتقاد قرارداد. علاوه بر طرفداری از پان آفریقا، او طرح های اجتماعی بی شماری را در درون مالی به اجرا گذاشت. رویکردهای او باب طبع فرانسه نبود، و به همین علت کودتائی را علیه او راه اندازی کرد و موسی ترااوره را دررأس کشور گماشت. تارااوره 23 سال دیکتاتوری خونینی را به مردم مالی تحمیل کرد. موبیدو کیتا را به زندان انداخت و شرایط سختی را به او تحمیل کرد بگونه ای که به تاریخ 16 می 1977 به مرگش انجامید. (مترجم : در ویکیپدیا نوشته شده است که زندانبانانش غذای سمی به او خورانده بودند).

چند بیانیه که شخصیت موبیدو کیتا را منعکس می سازد

(گاهنامۀ هنر ومبارزه : حجم مطالب به اندازه ای زیاد است که می بایستی انتخاب می کردم، در نتیجه در اینجا تنها نخستین بیانیۀ رفیق موبیدو کیتا را ترجمه خواهم کرد. دوستانی که به زبان فرانسه آشنائی دارند طبیعتا می توانند به متن اصلی مراجعه کنند.)

بیانیۀ به رؤسای هیئت دیپلماتیک دربارۀ تخلیۀ یگان های فرانسوی از خاک مالی (20.01.1961)

عالی جنابان،

من از شما سپاسگذارم که با وجود وقت گرانبهایتان و با کارهای بسیار مهمی که شما را بخود واداشته، به دعوت من پاسخ می گوئید. اهمیت مکاتبه مرا مجبور ساخت که خودم به اطلاع شما برسانم. در این ساعت، سفیر فرانسه در جمهوری مالی از تصمیم حزب و دولت من مطلع شده است که فرانسه پایگاه های نظامی خود را در باماکو، کاتی، گااو و در تسالیت تخلیه کند که بر اساس توافقات فرانسه و مالی در پاریس به تاریخ 22 ژوئن 1960 در اشغال خود داشته است. ولی این توافقات در رابطه با فدراسیون مالی پس از حوادث 19 و 20 اوت 1960 و باز شناسی فرانسه و دولت سنگال در مورد استقلال فدراسیون مالی باطل گردیده است.

جمهوری مالی خواست خود را مبنی بر همکاری با فرانسه بر اساس عدام دخالت در امور داخلی و احترام به حاکمیت ما اعلام کرده است. تصمیم حزب من و دولت من به هیچ عنوان چنین خواستی را زیر علامت سؤال نبرده استیگان های قدرت استعماری نمی تواند در سرزمین استعماری قدیمی و در کنار یگانهای نظامی دولت مستقل جدید مستقر باقی بماند.

از سوی دیگر، مردم مالی، اتحادیۀ سودان، و دولت کشور من همواره سیاست غیر متعهد ها را بین دو بلوک انتخاب کرده اند. اتخاذ چنین وضعیتی در تضاد با حضور نظامی قدرت های خارجی می باشد

عالی جنابان از شما خواهشمندم تصمیم قاطعانۀ ما را برای تخلیۀ نیروهای مستقر در جمهوری مالی به اطلاع دولتهای خودتان برسانید

از شما سپاسگذار هستم

ادامه دارد

Investig’Action

Michelcollon.info

http://www.michelcollon.info/Les-leaders-maliens-qui-derangent.html?var_mode=calcul