همراه دیکتاتورها در جنگ

Bild von א (Aleph), http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/

پشت پرده سیاست نظامی آلمان

همراه دیکتاتورها در جنگ

German-Foreign-Policy.com

ترجمه توسط حميد بهشتي 

 ترجمه و انتشار شده توسط تلاکسکالا

‫ ارتش آلمان تمرینات نظامی خویش را با همکاری دیکتاتورهای شبه جزیره عربستان تقویت می نماید.‬

برلین/ ابوظبی ‬

گزارش ویژه – ارتش آلمان تمرینات نظامی خویش را با همکاری دیکتاتورهای شبه جزیره عربستان تقویت می نماید. در پایان سال 2012 نیروی هوائی آلمان با موفقیت به دو رشته از اقدامات آموزشی خویش در امارات متحده عربی که محتوای تهاجمی داشتند  پایان داد. نیروهای دخیل در این اقدامات علاوه بر سربازان امارات متحده از جمله نظامیان عربستان سعودی، قطر وکشورهای عضو پیمان ناتو بودند. یکی از اقدامات آموزشی مزبور صراحتا مربوطه به «صحنه ی جنگی فرضی در منطقه خلیج» عنوان شده است که در آن آلمان موظف بوده «به یاری یکی از دول دوست خود بشتابد». تنها هدف ممکن برای این صحنه ی جنگی که در آن ناتو و دیکتاتورهای مستقر در خلیج در یک جبهه وارد جنگ می گردند، ایران می تواند باشد. هدف تمرینات مزبور فقط کسب تجربه در عملیات فراملیتی جنگی نبوده است. بلکه همچنین در خدمت بالا بردن توانائی های عملی نظامیان امارات که مجهز به پیشرفته ترین تسلیحات، اما فاقد توانائی های مناسب نظامی می باشند، نیز بوده است. نیروی هوائی آلمان در ضمن به میزبانان اماراتی خویش هواپیمای نظامی ایروفایتر را نیز که قرار است در اختیار امارات قرار دهد، عرضه نمود. این کار در راستای معاملات تسلیحاتی سنگینی که آلمان با دیکتاتورهای شبه جزیره عربستان انجام می دهد، قرار دارد که در چارچوب رقابت آنها با ایران بر سر حاکمیت بر منطقه می باشد. همکاری نظامی مزبور در زمان دولت صدر اعظم سابق آلمان شرودر آغاز گشت.‬

عملیات های مربوط به قراردادهای تعهد‬

بنا بر گزارش نیروی هوائی آلمان این نیرو در ماه دسامبر گذشته در امارات متحده عربی تمرین موسوم به „Common Sky 2012“ را به انجام رسانده است. سربازان دخیل در این تمرین نظامی شامل بر 40 تن سربازان آلمانی و 40 تن از سربازان اماراتی بوده اند که پرسنل نظامی آلمانی اکثرا متعلق به فرماندهی رهبری عملیاتی نیروی هوائی آلمان مستقر در قطر بوده است. از جمله وظایف اصلی آن ایجاد و اداره هماهنگی میان فرماندهی های نظامیان کشورهای مختلف می باشد. [1] این کار در چارچوب „Common Sky 2012“ از نهم تا بیستم دسامبر 2012 در همکاری میان نفرات نیروی هوائی آلمان و نیروی هوائی امارات تمرین شد. البته گفته می شود که افراد نیروی هوائی امارات غالبا جوان و فاقد تجربه بوده، اما در عوض بسیار مستعد آموزش می باشند. [2] همکاریهای مزبور برای بهبود و برطرف نمودن کمبودهائی که در این زمینه وجود دارد انجام شده اند.‬

جنگ در خلیج فارس‬

ورود به مرکز عملیاتی تصویر از الکساندر فیا در سایت نیروی هوائی‫اهداف استراتژیک تمرینات مزبور در ایجاد آمادگی برای یک صحنه جنگی فرضی که وظیفه اصلی این تمرینات است، قرار دارد. بر اساس آن در منطقه خلیج یکی از کشورهای دوست مورد حمله قرار گرفته و آلمان که در این صحنه جنگی کشور سفید „Whiteland“ نامیده شده به یاری آن می شتابد. [3] محور این تمرینات طراحی و مدیریت عملیات هوائی علیه نیروی مهاجم است که دشمن مشترک آلمان و امارات باشد. از آنجائی که آلمان با دیکتاتورهای خلیج متحد است، لذا فقط جنگ علیه ایران در نقش دشمن مفروض قابل تصور بوده و این امریست که از سالها پیش در غرب مطرح است. [4] به همین جهت نیز از سال ها پیش تمرینات مشترک نظامی میان آلمان و امارات صورت می گیرد که ارتش آلمان نیز در این باره گزارش داده است: «نیروی هوائی آلمان با امارات متحده عربی تمرین مشابهی را انجام داده است». [5]‬

پیمان نظامی آلمان و امارات‬

همکاری نظامی میان آلمان و امارات از جانب آلمان در زمانی شدت یافت که چالش با ایران پس از جنگ عراق اوج گرفت. در آوریل سال 2004 دول آلمان و امارات اعلان همکاری دوجانبه استراتژیک نمودند که در 24 آوریل 2005 توسط «قرارداد همکاری در زمینه نظامی» مشخص تر شد. از آن زمان بنا به اظهارات سفارت آلمان در ابوظبی محور همکاری نظامی میان نیروهای طرفین متکی به حمایت آموزشی در امارات متحده عربی توسط ارتش آلمان می باشد. بنا بر اظهارات سفارت آلمان در سال 2005 که امارات به همکاری با ناتو موسوم به همکاری استانبول پیوست، اهداف همکاری استراتژیک مزبور در بیانیه ای استناد یافت. [6] در بیانیه مزبور مشارکت نفرات آلمان در اقدامات آموزشی مزبور که در مرکز هوائی „Air Warfare Center“ انجام می شود، تصریح شده است. مرکز مزبور متعلق به نیروی هوائی امارات می باشد و برای نیروی هوائی آلمان به دو جهت خیال انگیز است، یکی بخاطر مدرن بودن فوق العاده آن و دیگری بخاطر اینکه محدودیت های ارتفاع پروازی که در آلمان برای نیروی هوائی وجود دارند در امارات مطرح نمی باشند.‬

حملات هوائی‬

نیروی هوائی آلمان اعلام نموده است که نه تنها تمرین موسوم به „Common Sky 2012“ را در دسامبر سال گذشته موفقانه به انجام رسانده است، بلکه در برنامه آموزشی دیگری نیز در امارات موفقیت داشته است. این برنامه آموزشی موسوم به „Advanced Tactical Leadership Course“ بوده و در پایگاه هوائی Air Warfare Center از 18 نوامبر تا 13 دسامبر 2012 انجام یافته است. [7] در حالیکه در Common Sky 2012 تمرین برای سطح رهبری نظامی صورت گرفته است در Advanced Tactical Leadership Course انجام عملیات هوائی مشخصی محور تعلیمات بوده اند. بنا بر اطلاعات داده شده توسط نیروی هوائی آلمان فعالیت های مزبور توسط شرکت کنندگان دوره های آموزشی طراحی و سپس در عمل پیاده شده اند. در این تمرینات از آلمانها 200 تن از نفرات فروند بمب افکن های شکاری 31 موسوم به „Boelcke“ که برای اولین بار هواپیماهای جنگی ایروفایتر را در شرایط صحرائی مورد استفاده قرار دادند، شرکت داشتند. علاوه بر آن نظامیان عربستان سعودی و قطر و از کشورهای عضو ناتو انگلستان و آمریکا شرکت داشتند. هدف تمرینان مزبور از جمله آموزش هماهنگی فعالیت های نظامی نیروهای مجهز به سیستم های مختلف تسلیحاتی بوده است. بنا بر اطلاعات نیروی هوائی آلمان در این تمرینات که در فواصل زمانی مقرری تکرار می شوند در سال 2008 نیز فروندهای بمب افکن های شکاری 31 شرکت داشته اند. بدینگونه عملا نیروی هوائی آلمان مشارکت میان نیروهای ناتو و قوای تحت فرمان دیکتاتورهای عربی خلیج در جهت آمادگی ورد به جنگ را تأیید نموده است.‬

مشتریان درجه 1‬

وزیر دفاع آلمان دِ مِزیِر در سوار شدن به اویروفایتر به زحمت افتاده است‫اینکه در آموزش های Advanced Tactical Leadership Course هواپیماهای جنگی اویروفایتر مورد استفاده قرار گرفته و به میزبانان اماراتی عرضه گشت، معنای ویژه ای دارد. برلین از مدت ها پیش می کوشد به امارات شمار بیشتری هواپیماهای جنگی مزبور را بفروشد. اینکار می تواند برای شرکت فراملیتی تولید کننده آن که آلمان نیز در آن سهیم است، سود فراوانی داشته باشد. بوجود آمده این تقاضای جدید برای ایروفایتر موجب امیدواری برای آینده ی اویروفایتر که قرار است 17/2016 تولیدش به پایان رسد، می باشد. [8] وزیر دفاع آلمان توماس دِ مِزیِر در دیداری که در اواسط جولای در ابوظبی داشت از فروش 60 واحد جت جنگی مزبور به نیروی هوائی امارات حمایت نمود. مسلم است که پس از این معامله در صورت بروز جنگ اویروفایتر نیز بکار گرفته خواهد شد، همانگونه که دائم توسط کشورهای ناتو و دیکاتورهای شبه جزیره عربستان با آن تمرین می شود. این امر برای همه گونه تسلیحات دیگر نیز که از زمان صدر اعظم سابق آلمان شرودر به دیکتاتورهای خلیج داده شده است، مصداق دارد. امارات متحده عربی و عربستان سعودی که مخالف ایران بوده و از سرکوبگرترین کشورهای جهان می باشند، از جمله بهترین مشتریان جنگ افزارهای آلمان هستند. [9]‬

[1] Der Auftrag; www.luftwaffe.de                                                                                                                                            

[2] Common Sky 2012; http://www.luftwaffe.de 13.12.2012

[3] Positive Bilanz nach elf Tagen am arabischen Golf; http://www.luftwaffe.de 20.12.2012

[4] s. dazu Hegemonialkampf am GolfKampf der Titanen und Die gemeinsame Front gegen Iran

[5] Common Sky 2012; http://www.luftwaffe.de 13.12.2012. S. auch Deutsch-arabische Manöver

[6] Sicherheits- und militärpolitische Zusammenarbeit; www.abu-dhabi.diplo.de

[7] EF-Premiere in der Wüste Teil II; http://www.luftwaffe.de 10.12.2012

[8] Eurofighter hofft auf weitere Aufträge vom Golf; http://www.capital.de 21.12.2012

[9] s. dazu Stabile VerhältnisseHegemonialkampf am Golf (II)Der Zweck der  Rüstungsexporte und Vertrauenswürdige Partner