رئیس جمهور سوریه پیامهای روشنی را فرستادند ٬ آیا عقلا گوش فرا خواهند داد؟


نوشته
: سرهنگ دکتر امین حطیط ٬ متخصص مسائل استراتژیک ٬ دانشگاه لبنان ٬ سایت نویسندگان اردنی

ترجمه و توضیح : احمدمزارعی ٬ ۹ ژانویه ۲۰۱۳

تایپ و ویرایش : آمادوراشتراک

   دکتر بشار اسد ٬ رئیس جمهور منتخب ملت سوریه در سخنرانی بسیار متین و آرام خود که از اعتماد بنفس کاملی برخوردار بود ٬ پیامهائی را برای کسانیکه درگیر مسائل موجود هستند٬ ارسال داشت. وی ابتدا بشرح اوضاع عمومی سوریه پرداخت و با دقت و بطور اصولی و همه جانبه ٬ اوضاع را توضیح داد. توضیحات ایشان آنچنان قاطع و روشن بود که هیچ شخص منصف و عاقلی نخواهد توانست از آن بگذرد :

 ۱سوریه کشور مستقلیست که مورد تهاجم و تجاوز دشمنان خارجی قرار گرفته که از دست زدن بهر جنایتی برای نابودی سوریه کوتاهی نمیکند٬ لذا ما نیز با تمام توانمان میکوشیم از سرزمین خود دفاع کنیم و هیچ نیروئی نخواهد توانست در راه ما٬ مانع ایجاد کند.

۲– سوریه ٬ قدرتمند و استوار است و تاکنون در جنگ دفاعی خود پیروز بوده و از این ببعد نیز خواهیم کوشید که ریشه تروریسم را در وطن خود بخشکانیم. طول زمان مبارزه ٬ ما را خسته نخواهد کرد و ما راه خود را تا پیروزی بر دشمنان و تجاوزکاران وطنمان ادامه خواهیم داد.

۳– اصلاحات ٬ تغئیر و توسعه نظام سیاسی کشور ٬ تنها بدست ملت سوریه انجام خواهد گرفت. ملت صاحب اختیاراست ٬ زیرا حاکمیت ملی در دستان آنهاست.

۴قضیه فلسطین ٬ مسئله اصلی ملت سوریه میباشد و ما بآن پایبند هستیم و التزام داریم. هتل نشینان و سقوط اخلاقی این یا آن شخص ٬ هیچ تأثیری در اراده ملت سوریه در اینمورد ندارد. پایبندی  سوریه ٬ امری ثابت و مستمر در اینمورد است. بلندیهای جولان بوطن بازخواهد گشت و از میان نخواهد رفت.

۵ – سوریه ٬ قدرتمندتر بازخواهد گشت. ما دشمنان خود را فراموش نخواهیم کرد ٬ همچنین کسانی را که دست کمک بسوی ما و ملت ما دراز کردند ٬ گرامی خواهیم داشت و فراموششان نمیکنیم.

   دکتر بشار اسد با این سخنرانی خود ٬ راه را بر بسیاری که بخواهند مانور کنند و راه حلی را بر سوریه تحمیل کنند٬ یا توطئه هائیکه قصد دخالت در سوریه داشته باشند و یا هرگونه راه حلی که از خارج بخواهد اعمال شود ٬ قاطعانه همه راهها را بست. وی گفت ٬ سوریه میداند در عرصه درگیریها ی سیاسی چه میگذرد٬ لذا با فعل و انفعالات بین المللی سیاست زیر را درپیش خواهد گرفت :

   آشی که در خارج پخته شود ٬ در همان خارج خواهد ماند. کسانیکه بخواهند میان سوریه و دوستانش ٬ دشمنی بپا کنند ٬ بدانند که سوریه به دوستانش وفادار خواهد ماند. ما با همه کسانیکه استقلال و حاکمیت ملی ما را محترم بشمارند ٬ دوست و همپیمان باقی خواهیم ماند. کسی از دوست و همپیمان خود انتظار ندارد که بر وی فشار آورد تا حق حاکمیت خود را نقض کند.

   کمک به سوریه از طریق شکستن و نقض حاکمیت ملی ما و یا دیکته کردن برما حاصل نمیشود ٬ بلکه کمک در جهت متوقف کردن عملیات دشمنانه و تروریستی در حق ما ٬ خشکاندن منابع اصلی ترور و تخریب ٬ توقف تبلیغات گسترده تروریستی ٬ متوقف کردن تبلیغ در جهت کشتار مردم . اما اینکه ما در درون ٬ چه نظامی و حکومتی داشته باشیم ٬ شأن داخلی ملت سوریه و تصمیم آنانست.

   پیروزیهای ما در جنگ دفاعی خود ٬ نتیجه همبستگی ملت ٬ آگاهی و قدرت ارتش و پایداری آنست. این وضعیت ٬ رشد خواهد کرد و ادامه خواهد یافت و اطمینان و اعتماد در مردم را تثبیت خواهد کرد.

   رئیس جمهور در پایان سخنرانی پیروزمند خود ٬ تهنیت بدوستان سوریه فرستاد و به ملت نیز اطمینان داد که پیروزی با آنانست.

توضیح مترجم:

   در سالهای اخیر ٬ رادیو آمریکا ٬ رادیو اسرائیل و سایت الجزیره که بوسیله صهیونیستها اداره میشود ٬ موفق شده اند جنگ و تجاوز خارجی علیه سوریه را که بوسیله دهها هزار نفر بنیادگرای سلفی افغانی ٬ لیبیائی ٬ چچنیائی ٬ مغربی و…. و بوسیله پول عربستان ٬ قطر و همکاری ترکیه ٬ اسرائیل و آمریکا پیش برده میشود ٬ « انقلاب » معرفی کنند. عجیب نیست که پس از چندی آنرا « انقلاب پرولتاریائی » بنامند و عده ای دکاندار که سازمانهای سیاسی خود را به مراکزی انتفاعی تبدیل کرده اند ٬ نیز آنرا تبلیغ میکنند. مطلب دیگر اینکه دولت سوریه را « آل اسد » ٬ « خاندان علوی » و آل علویها ٬ همردیف خاندان آل سعود و مشابه آن معرفی کرده و دکانداران سیاسی هم زبان « دلالی و کسب و کار حلال » را آموخته اند؟؟؟.

   و اما حقیقت چیست ؟ با ورود استعمار فرانسه و اشغال سوریه ٬ صالح علی رهبر علویها ٬ پرچم مقاومت مسلحانه را برعلیه فرانسویها برافراشت و تا اخراج آنها از پای ننشست.اصطلاحای آل ٬ خاندان و حکومت علویها رااستعمارگران برای تفرقه میان ملت سوریه اختراع کردند.پس از اخراج فرانسویها ٬ علویها در احزاب ملیون ٬ بعث ٬ بویژه حزب کمونیست سوریه فعال شدند.

* بهترین هنرمندان ٬ شعرا ٬ ادبا ٬ فرهیختگان و روشنفکران سوریه ٬ همچون ادونیس٬ سعدالله ٬ ونوس ٬ ممدوح عدوان ٬ هانی راهب و…علوی هستند . بیشترین قربانی را در جنگ ملی برعلیه اسرائیل را علویها داده اند. در کمیته مرکزی رهبری حزب بعث فعلی ٬ تنها یک علوی وجود دارد. مناطق علوی نشین سوریه در منطقه لازقیه ٬ جزو فقیرترین مناطق بحساب میاید. مراکز عمده ثروت دمشق و حلب است که متعلق به سنی هاست و همینان قدرتمندترین وزیران را انتخاب میکنند. خلاصه اینکه در سیستم سیاسی سوریه جائی برای آل ٬ خاندان و قبیله و طایفه نیست. از مهمترین جشنهای علویان ٬ نوروز و روز ۱۵ شعبان ٬ تولد سلمان فارسی است.