گاهنامه مجله هفته شماره ۳۱ منتشر شد

کاهنامه هجله هفته شماره ۳۱ با مطالب ذیل منتشر شد

برای دریافت لطفا کلیک کنید

تدارک تئوریک توضیح «تئوری شناخت» 

رهایش (ایمانسیپاسیون)    

مسئله آزادی از دیدگاه مارکس     

(رابطه دیالک تیکی آزادی مثبت و منفی. م)     

رولان بارت در میانه متن و اثر    

نگاهی به تاثیر گذار ترین آثار سیاسی بخش چهاردهم: یادداشت های زندان    

هربرت مارکوزه: هنر و زیباشناسی، به مثابه امکان رهایی    

جوانان و جامعه مدنی نقش تربیت جوانان در تشکیل جامعه مدنی    

چپ جهان پس از ۲۰۱۱    

مصاحبه سباستیان مه یر با نوام چامسکی     

به مناسبت هشتاد سالگی رفیق کاسترو رهبر انقلاب کبیر کوبا    

هوای گرگ و میش – نگاهی به زیست در انحنای سلطه و رهایی   

مصاحبه با مریم:مشکلات مسکن یک زن تنها    

بسوی نوسازی خانه اقیانوس آرام    

بیرون راندن کشاورزان از حوزه کشاورزی    

گفتگو با آقای ماشاءالله اسدی (معروف به «حاج یخی»)    

زمینه های طبقاتی کشتارسبعانۀ معدنکاران در آفریقای جنوبی    

ایران و پیام انتخاباتی باراک اوباما    

ابعاد سه گانه کشتار در آفریقای ماندلا    

زندگی روزمره ی زنان در متروی تهران    

پی‌آمدهای تلاشی اقتصاد آمریکا و پایان سرکردگی جهانی جنگ با روسیه و چین؟    

جنبش تسخیر در آستانه اولین سالگرد تولدش    

فسادامپریالیسم درحال زوال! ظهور دولت پلیسی و عدم مخالفت مردم    

انرژی هسته ای، از منظر حق یا ضرورت؟!    

المپیک لندن: خوانش یک ایرانی    

کاندوم برای الهه عدل انگلیس    

اسلام سیاسی: یک تحلیل مارکسیستی    

ناتانیاهوی سلفی    

خشونت بریدن گلو با چاقو یا ضد خشونت پُر کردن گلو با پنبه؟    

«کار ما کشتن است، و کارها خوب پیش می رود»    

سوریه، میدان جنگ رسانه ای    

در سوریه چه باید کرد؟    

مداحان استراتژی ناتو    

امپراتوری سکوت، سکوت را می شکند – میان قدرت حزب بعث و بهار عربی……… رژیم منسوخ سوریه    

القاعده، میلیشیای نولیبرالیسم    

کودتای ۲۸ مرداد؛ اولین دخالت بشردوستانه در ایران    

استراتژی امپراتوری برای نظم نوین جهانی : سرآغاز سومین جنگ جهانی    

مارکسیسم فرانگر است . – ( پوزیتیویسم ِ پنهان در « مارکسیسم » تجدیدنظرگرایان )     

خاستگاه طبقاتی « مارکسیسم فرانگر »!     

پوسی رایوت و عفو بین الملل : انحطاط اعتراضات عمومی    

زخمِ کهنه بر لشگریانِ رام    

سایه ها !    

جهان درخواب سنگین است . . .