به «منطقۀ آزاد» در حلب خوش آمدید

سالروز مبارزه علیه خشونت علیه زنان

نوشتۀ تی یری میسان

ترجمه توسط حمید محوی

گاهنامۀ هنر و مبارزه

1 دسامبر 2012

http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/324

به یمن پشتیبانی لوژیستیک فرانسه، حاکمان نوین «منطقۀ آزاد» در حلب در حال بنیانگذاری دیکتاتوری مذهبی بر اساس الگوی سعودی هستند. واقعیت خیلی از دور بیانیه های تسکین بخش رئیس جمهور نیکلا سارکوزی و فرانسوآ هولاند دربارۀ دفاع از آزادی و ارتقاء دموکراسی بنظر می رسد.

شبکۀ ولتر/داماس(سوریه)/27 نوامبر 2012

دفاتر «کمیته برای نظم امر به معروف و نهی از منکر» در حلب

دولت فرانسه اطمینان داد که در تماس دائمی با نمایندگان «مناطق آزاد» در سوریه است و برای آنها کمک های لوژستیکی ارسال می دارد، و در عین حال اعلام کرد که دولت فرانسه بر آن است که انقلاب توسط اسلام گرایان به انحراف کشیده نشود.

با این وجود، اتحاد ملی که مورد تأیید نمایندگان اپوزیسیون بیرونی و درونی قرار گرفته بود، توسط کمیتۀ انقلابی حلب که در «منطقۀ آزاد» دولت اسلامی بر پا کرده، مردود اعلام شده است(1).

دولت فرانسه موضع گیری خود را به روشنی مطرح نکرد، و در بیانیه های منتشر شده از متوقف ساختن پشتیبانی های لوژیستیک (بشر دوستانه و نظامی «از نوع غیر کشنده») برای منطقۀ حلب نشانی دیده نمی شود، اگر چه این منطقه در دست اسلام گرایانی است که دموکراسی غربی را «توطئۀ غربی» می نامند. به یاد می آوریم که فرانسه از تشکلات امارات اسلامی در بابا عمر پشتیبانی کرد، و فرانسوآ هولاند، 6 ژوئیۀ 2012 در پاریس، از چندین نفر از فراریان به گرمی و شکوه خاصی استقبال به عمل آورد.

اظهار نظر دقیق در مورد وضعیت حلب در حال حاضر ممکن نیست، تنها می دانیم که سه محله از حومۀ حلب (و نه خود شهر حلب) از این پس در کنترل گروه های مسلح است. خلاف بابا عمر (در حمص)، که مردم از امارات اسلامی فرار کرده بودند، بخشی از ساکنان و باشندگان در محل باقی ماندند و از مقامات جدید پشتیبانی کردند. مقدما گزینش بر اساس سنجۀ قومی انجام گرفته بود، بخشی از جمعیت که تصمیم به ماندن گرفتند غالبا ترکمن بودند. بعد، از دین برگشته ها (سنی های سوفی، شیعیان به انضمام دروزها، علوی ها . اسماعیلی ها) و بی وفاها (یعنی وفاداران به مسیح و یعنی مسیحیان) از خانه هایشان رانده و اموالشان به غنیمت گرفته شد.

یگان های دولتی از بیم جاری شدن خون و تخریب بیشتر از حمله امتناع کرده اند. طی یک هفته، زندگی تازه ای سازمان دهی و آغاز شده است.

به هر صورت، مقامات «انقلابی» کمیتۀ برای نظم نوین بر اساس امر به معروف و نهی از منکر، روز 22 نوامبر 2012 نخستین بیانیۀ قانون گذار خود را منتشر کردند که ما آن را به شکل زیر ترجمه کرده ایم :

«به نام خداوند بخشندۀ مهربان،

اغتشاشاتی که ملت اسلامی ما را فراگرفته است، نباید موجب شگفتی باشد، زیرا با مسائل و آزمایشاتی. هر شبی که می گذرد تاریکتر از شب گذشته است. روزهای حساسی را می گذرانیم. دوران سختی است. گوئی با شتاب و بی هیچ تأملی بازانو زدن در برابر غربی به سوی بدبختی خودشان حرکت می کنند، به سوی پرتگاه می دوند، و فکر می کنند که شیوۀ زندگی بی وفاها (مسیحیان…) اوج فرهنگ بوده، و رسوم آنها نیز اساس پیشرفت است. و بی هیچ تحقیق و بررسی، فکر می کنند که نظریات آنها منشأ نور است. شریعت و واقعیات نشان می دهد که این دیدگاه موجه نیست و دروغ است. فتواهائی از سوی بزرگترین شیخ های ملت ما صادر شده که مبین همین امر است. عالمان مقدس عبدالعزیز بن باز(2)، عبدالعزیز ابن عبدالله ال الشیخ(3)، محمئ ابن آۀ اثیمین(4)، عبدالله ابن جبرین(5)، صالح آل الفوزن(6) بکر ابو زیاد(7)، عبدالله ابن غلیان و بسیاری دیگر.

به عنوان مثال، چند زن پرهیزکار به شرافتشان تجاوز شده؟ و چه تعداد دختر جوان آزاد شده (توسط اسلام) در حوادث جاده ها مورد اهانت قرار گرفته اند؟ یکی بخاطر حفظ آبرو می خواهد معامله کند، دیگری روی ضعف او حساب می کند، سومی می خواهد با احساسات او بازی کندبه ویژه وقتی می داند که دختر بیچاره گرفتار شده و نمی خواهد شوهرش و یا قیم او از این موضوع مطلع شودبه همین علت شورای نظامی و شورای مدنی موقت در حلب به ساکنان حلب توضیح داده اند، و تصمیم گرفته و از این پس رانندگی را برای زنان ممنوع اعلام می کنند. هر فردی که این قانون را زیر پا بگذارد، مجازات خواهد شد تا وقتی که از چنین عملی بازداشته شود. و در صورت نیاز از زور استفاده خواهیم کرد

Journée de lutte contre les violences faites aux femmes

Bienvenue dans la « zone libérée » d’Alep

par Thierry Meyssan

Réseau Voltaire | Damas (Syrie) | 27 novembre 2012


می بینیم که انگیزۀ تصمیمات کاملا بر اساس تعابیر قرآنی نزد شیوخ سعودی بوده است. با وجود این که 24 نوامبر در فرانسه سالروز خشونت علیه زنان است، وزیر حقوق زنان در فرانسه نجاه فالو بلقاسم در مورد این قوانینی که در حلب به اجرا گذاشته، هیچ بیانیه ای منتشر نکرد.

از سوی دیگر، کمیتۀ امر به معروف و نهی از منکر یک واحد پلیسی ایجاد کرده است که ساکنان حلب را به نماز دعوت نموده و آنهائی را که از چنین امری سرپیچی کنند، مجازات کند.

در ویدئوی زیر پلیس را می بینیم که وظایف اسلامی را به مردم یادآور می شود.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SUDdlp5ndd4&list=UU3TR6S1FgdXmtbBPMvAabYg

پی نوشت :

1)«گروه های مسلح در حلب برای ایجاد دولت اسلامی بسیج شده اند»، شبکۀ ولتر، 20 نوامبر 2012

2)عبدالعزیز ابن عبد الله ابن باز(1910 – 1999)، شیخ بزرگ قدیمی عربستان سعودی. او بود که فتوائی مبنی بر ممنوعیت رانندگی برا یزنان در عربستان سعودی را صادر کرد. و به همین گونه او بود که در عملیات «توفان صحرا» برای استقرار نیروهای بی وفا (مسیحیان) را در شبهه جزیرۀ عربستان اجازه صادر کرد. او به ویژه به دلیل نظریۀ گردش خورشید به دور زمین (و نه برعکس) شهرت دارد. با این وجود، وقتی شاهزاده سلطان بن سلمان بلیط ناو فضائی دیسکوری را خریداری کرد، عقیده اش را عوض کرد (به شکل گذرا، نمی توانم یادآوری نکنم که همین شاهزاده سلطان بود که شکایت آمیز می گفت که در حالت پرواز نمی توانیم به شکل دراز مدت به سوی مکه بایستیم).

3) عبدالعزیز ابن عبدالله آل الشیخ در حال حاضر شیخ بزرگ عربستان سعودی است. هم او بود که فتوای تخریب مقبرۀ سبز پیغمبر اسلام، حضرت محمد و به همین ترتیب فتوای تخریب تمام کلیسایهای قدیمی عربستان را صادر کرد، زیرا از دیدگاه او بت پرستی تلقی می شد.

[4] Muhammad ibn al Uthaymeen (1925-2001) fut l’un des principaux maîtres salafistes d’Arabie saoudite.

[5] Abdullah Ibn Jibreen (1933-2009), maître saoudien. Il considérait les chiites comme des hérétiques et appelait à leur expulsion hors de la terre d’islam.

[6] Saleh al Fawzan est l’ancien président de la Cour suprême de Justice d’Arabie saoudite.

[7] Bakr abu Zayd est l’ancien Procureur général d’Arabie saoudite. Il est mort en 2008.

پی نوشت مترجم :

گزارشات تی یری میسان در مورد پشتیبانی های فرانسه از تروریست هائی که کشور سوریه را به خاک و خون کشیده اند خصوصا برای ما ایرانی ها باید دو چندان حائز اهمیت باشد، زیرا همین سیاست خارجی که از هوادارن شیخ های عربستان سعودی پشتیبانی می کند، همان سیاستی است که از سلطنت طلبان ایرانی و گروه تروریستی مجاهدین خلق و رئیس جمهور خود برگزیده شان (که مظهر نفی عملکرد زبان و در نتیجه سقوط در بربریت و زمینه ساز سیر قهقرائی و استبداد است) و دیگر گروه هایی که در پی تجزیۀ ایران هستند و احزاب ساختگی پشتیبانی می کند.

یکی از دلایلی که من را بر آن داشت تا دائما گزارشات و تحلیل های نشریات انترنتی و محافل آلترناتیو مانند شبکۀ ولتر و غیره را به فارسی ترجمه و منتشر کنم، رویاروئی با نشریات همین اپوزیسیون های خائن دموکراتیک بود که حتی در طیف جنبش سبز مانند «جامعۀ رنگین کمان» به مدیریت آقای فرهنگ قاسمی گزارشات رسانه های حاکم در غرب را منتشر می کردند و هم چناین به همین رویه ادامه می دهند، و بر این اساس از آذر ماجدی گرفته تا به اصطلاح دانشجویان چپ رادیکال و جامعۀ رنگین کمان و غیره در کنار القاعده در لیبی و در سوریه قرار گرفتند، و حتی خبردار شدیم که مجاهیدن خلق به سوریه نیرو فرستاده و بعدا نیز شنیدیم که می خواهد در نقطه ای از نقاط مرزی سوریه پایگاه بزند. روشن است که چنین فعالیت هائی کاملا تحت پوشش و مشاورت پنتاگون انجام می گیرد. و روشن است که هیچیک از این گروه ها و دار و دسته ها استقلال واقعی از خودشان ندارند. این مطالب البته توضیح واضحات است، ولی یادآوری چنین مطالبی خصوصا برای ایرانیان مقیم فرانسه و دیگر کشورهای غربی ضروری بنظر می رسد. زیرا ایرانیان به هیچ عنوان نباید اجازه دهند که کشورهای غربی در امور داخلی شان دخالت کنند، و به ویژه به حمایت از گروه های تروریست و مضمحل ادامه دهند، و برای ما آلترناتیوهای این چنینی بسازند. تنها پرسشی که برای هر فردی می تواند در اینجا مطرح کند، این است که چگونه می توان با چنین سیاست هائی مبارزه کرد و ما چکونه می توانیم اعتراض خودمان را به گوش کشورهای اروپائی و آمریکائی برسانیم؟ ما چگونه می توانیم در فرانسه یا کشور میزبان دیگری زندگی کنیم و بپذیریم که مقامات کشور میزبان ما، برای کشور ما رئیس جمهور و یا دولت موقت درست کرده است؟ و به نام ما به مرز سوریه نیرو می فرستند؟ و یا امثال گوآدالوپ 2 را راه اندازی می کند؟ به همان شکلی که برای ما اثر هنری می سازد. من اینجا این پرسش را به همین شکل بر جا می گذارم. مطمعنا پاسخ در ذهن تمام آنهائی است و یا خواهد بود که به سرنوشت خودشان و کشورشان دلبستگی دارند، خودشان را مخاطب این پرسش احساس می کنند، و سرانجام پاسخ در ذهن تمام آنهائی است که نمی خواهند با جنایت علیه بشریت هم راه شوند و چنین جنایاتی را به نام آنها مرتکب شوند که امروز کشورهای اروپائی و آمریکا و همپیمانان تروریستشان در القاعده و کاخ های سعودی فاعلان اصلی آن هستند.