بربریت امپریالیستی وتحلیلهای یک جانبه!

ک.ابراهیم

تحریمهای امپریالیستها درمورد ایران روز به روز درابعاد وحشتناکی پیش برده می‌شوند و عوارض آن برخلاف ادعاهای زمامداران جمهوری اسلامی که سرسرانه بارها اعلام داشته اند که هیچ تأثیری نداشته و آن‌ها همه ی پیش‌بینی های لازم را برای مقابله با این تحریمها کرده‌اند، به مثابه دروغی واضح بیشتر و بیشتر آشکار می شود. اکنون آن چه که درسراسرایران روز و شب شنیده می‌شود بالارفتن قیمت اجناس، نایاب شدن برخی از کالاها دربازار، ازکارافتادن کارخانه ها و ازهمه مهم‌تر افزایش چنان سریع قیمتهاست که برای اقشارفقیرجامعه و به ویژه کارگران و زحمت کشان پرداخت چنان قیمتهائی برای اجناس مورد لزومشان غیرممکن گشته و لذا ازجانب امپریالیستها و از طرف رژیم جبار اسلامی ایران تحمیل گرسنه گی و فقر و مرگ ناشی از فقدان غذا و دوا و درمان زنده گی میلیونها کودک و جوان و پیر را تهدید نموده و اگر درتحریم عراق فروش نفت برای دریافت مواد غذائی تا حدودی توسط نهاد امپریالیستی سازمان ملل پذیرفته شد و باوجوداین تنها نیم میلیون کودک دراثربی غذائی و بی دوائی جان باختند، درایران باید با تشدید بازهم بیشتر تحریمها ازجمله درفروش نفت خام، منتظر وضعیتی به غایت بدتر از آن را درآینده شاهدشویم!

گوشه‌ای از وضعیت کنونی ایران به قرار زیراست:

ـ یک عضو مجلس خبرگان رهبری می گوید: جمهوری اسلامی به «کشتی شکسته ئی» تبدیل شده که سرنشینانش تلاش می‌کنند مانع غرق شدن آن گردند؛

یک نماینده مجلس : ۷۰ ٪ مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمهاست؛ نماینده دیگری ازمجلس: احمدی نژاد باید پاسخ دهد چرا مردم باید با تورم بیش از ۴۰ ٪ مواجه باشند؛

قیمت دلار ۳ تا ۴ برابرشده ولی قیمت داروها به ۱۰ برابر رسیده است و نایاب شدن داروها برای امراضی نظیر تالاسمی، هموفیلی، سرطان، دیالیز و غیره جان بیماران زیادی را به خطرانداخته است؛

قیمت مسکن دریک ماه اخیر ۳۰ ٪ افزایش یافته و حتا بنا به خبر باشگاه خبرنگاران، مشاوران املاک از تأثیر ۱۰۰٪ افزایش قیمت مسکن مهر به بازارداخلی مسکن خبردادند. قیمت مصالح ساختمانی نیز درعرض یک ماه ۳۰ ٪ افزایش یافته است؛

ایلنا از بهشهر: بنابه گفته نصرالله دریابیگی دبیراجرائی تشکیلات خانه کارگر: واگذاری کارخانجات به بخش خصوصی بسیاری از کارگران مازندرانی را خانه نشین ساخته است. کارگران کارخانه چیت سازی بهشهر و خانواده‌های شان امروز دربدترین شرایط معیشتی قرارگرفته اند؛

سوء‌استفاده ۱۱۷ میلیارد تومانی واردکنندگان کالا به ایران که با ارز دولتی ارزان کالا واردکرده و آن را به قیمت بازار فروخته اند؛

درسرمقاله روزنامه مردم سالاری: شاید این روزها دراوج بحران اقتصادی ایران بیش از هرزمان دیگری با واژه‌ای به نام بی تدبیری برخورد کرده باشیم که تا چندی پیش نسبت دادن آن به مجموعه مدیریت دولت تابوئی به شمار می رفت؛

تعطیلی بیش از پیش کارخانه ها به دلیل فقدان مواد اولیه ازجمله بسته شدن تمامی کارخانه های مونتاژ اتوموبیل منهای رنو که آن هم درآستانه تعطیل شدن قرار گرفته است؛

ـ تقریباً کمتر از نصف شدن صادرات نفت و صدها و هزاران خبر دیگر اوج بحران اقتصادی ایران و تأثیر مخرب تحریمهای امپریالیستی را به عیان نشان می دهند.

اما نگاهی به همین چند خبرکوتاه ازیک سو به تمامی دست جنایت کار امپریالیستها را در محروم کردن ملتهای جهان و از جمله ایران از حداقل زنده گی شان از طریق تحریم و به خاطرتقسیم مجدد مناطق تحت نفوذشان و دررقابت با دیگر امپریالیستها می‌توان مشاهده کرد و از سوی دیگر حرص و آز سرمایه داران و دولت پوسیده ی آنان را درایران دید که دراین شرایط حساس تاریخی درفکر پُرکردن جیب خود ازطریق کشیدن آخرین ریالها از جیبهای خالی مردم فقیر و زحمت کش می باشند و آینده ای را برای خود درتداوم بخشیدن به استثماربیشتر کارگران و زحمت کشان درشرایط هرج و مرج کنونی و حاکمیت متزلزل شان نمی بینند. به همین علت نیز باقساوتی وحشیانه، معترضان را ازخانواده های فقیر و کارگری مثل ستاربهشتی و جمیل سویدی درزیر شکنجه وحشیانه ای می کُشند و هر روز خبر از اعدامهای جمعی زندانیان غیرسیاسی منتشرمی شود که اساسا برای ایجاد سکوت قبرستانی است برای حفظ نظام پوسیده ی اسلامی!

با توجه به همین چندخبردراین شرایط غیرانسانی تحمیل شده به بیش از ۷۰ میلیون مردم ایران، جُست و جوی عوامل این بربریت چندان مشکل نیست. ولی درجنبش چپ و دموکراتیک ایران یک‌جانبه نگری خرده بورژوائی این جا و آن جا کارخود را کرده و ازجمله برخی، عامل اصلی این فلاکت تحمیل شده را رژیم ایران ذکر کرده و دست جنایت کار امپریالیسم جهانی به سرکرده گی امپریالیسم آمریکا را نادیده گرفته و حتا برخی دربرابر سیاستهای ارتجاعی رژیم جمهوری اسلامی درداخل کشور رذیلانه از حمله ارتشهای متجاوز امپریالیستی به ایران نیز به بهانه ی «رهاساختن» مردم ایران از دست رژیم جنایت کار حاکم دفاع می‌کنند و بی شرمانه نمی بینند که در جنگهای تجاوزی امپریالیستها به عراق و افغانستان چه جهنمی را این امپریالیستها درآن کشورها بپا کرده اند. ازاین حضرات باید سوآل کرد آیا قبل از بروز تحریمها درابعاد کنونی و علارغم وجود تورم، گرانی، پرداخت مزدهای ناچیز و حتا عدم پرداخت آنها طی ماهها و سالها اوضاع تا بدین حد غیرقابل تحمل شده بود که خرابی وضع کنونی را باید تمام و کمال به رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی نسبت داد؟ آیا بحران درایران ناشی از اضافه تولید و یا پدیده حبابهای اقتصادی است که هم راه با بحران اقتصادی جهانی امپریالیستی یکی بعداز دیگری می ترکند؟!

درمقابل اینان کسان دیگری تحت عنوان «مبارزه علیه امپریالیسم» رژیم، چنان به یک جانبه گری خرده بورژوائی می افتند که عمل کرد ضدانقلابی رژیم را نادیده گرفته و تمام رنج و دردهای ناشی از تحریم اقتصادی را متوجه دخالت خارجی کرده و به مشاطه گری رژیم ضدانقلابی جمهوری اسلامی می پردازند. چشم و گوششان را بر استثمارافسارگسیخته، بر دزدیهای درابعاد هزاران میلیاردی، بر هرج و مرج درتولید و تشدید تضادهای درون دولت که به این هرج و مرج دامن می زند و غیره به تمامی بسته اند . قدرمسلم این است که اگر رژیمی مدافع کارگران و زحمت کشان و به دست آنها برسرحکم می بود، بدون تردید قادرمی شد دربرابر تحریمهای امپریالیستی مقاومت نموده و چنین فقروفاقه ای را بر اکثریت عظیم مردم ایران تحمیل نمی کرد. اما از کوزه بربرمنشانه رژیم جمهوری اسلامی ایران چیزی جز عرق و چرک و خون انسانهای کار و زحمت به بیرون نمی تراود!

اوباما رئیس جمهور آمریکا چندماه پیش درمقابل بی طاقتی نتانیاهوی صهیونیست – فاشیست، نخست وزیر صهیونیستی اسرائیل، به او دلداری داد و عوام فریبانه گفت که با تشدید تحریمها رژیم ایران به زانو درخواهدآمد. اما علارغم این اظهارات امپریالیستی دود این تحریمها مستقیماً به چشم توده های دههامیلیونی مردم رفته و زنده گی جهنمی آنان تحت حاکمیت جمهوری اسلامی را جهنمی تر کرده است. از این تحریمها بنا به ارقام ذکرشده دربالا، سرمایه داران و رژیم حامی آنان که کلیه منابع کشور را دردست دارند صدمه ای ندیده و به قولی از ۲۰۰۰ مدل جدید یک ماشین آلمانی گران قیمت (پورشه) ۴۰۰ عددآن تنها در ایران فروخته شده و بازار تجارت خانه‌های لوکس چند ده یا چندصدمیلیاردی درایران گرم است. درحالی که پرداختن بهای یک تخم مرغ ۴۰۰ و ۵۰۰ تومانی و موز کیلوئی 5000 تومانی درکمترخانواده های فقیر کارگر و زحمت کش ممکن می باشد.

اگر تحریمهای اقتصادی امپریالیستها عامل درجه یک فقروفاقه فزاینده بیش از ۷۰ میلیون مردم ایران درشرایط کنونی است و باید این جنایات امپریالیستها را دربرابر افکارعمومی جهانیان با تمامی کراهتش آشکارنمود، اما درعین حال، حرص و آز سرمایه داران ایران و بی‌کفایتی رژیم حاکم آنان درایران عامل بلافاصله مهم بعدی این بدبختی و فلاکت روزافزون مردم به شمار رفته و مبارزه علیه این دو دشمن کارگران و زحمت کشان ایران را باید بدون هیچ تردیدی به پیش برد. بربریت امپریالیستی همراه با بربریت سرمایه داری اسلامی حاکم برایران هر روز که می گذرد چهره ی کریه خود را بیشتر نشان می دهد. برای رهائی از دست این جنایت کاران باید متحدشویم و تحت رهبری حزب سیاسی پیشرو واحدطبقه کارگر بساط این ارتجاع جهانی و داخلی را برای همیشه ازایران برچینیم. سوسیالیسم تنها راه نجات اکثریت مردم ایران از استثمار و ظلم و ستم سرمایه داری داخلی و جهانی است.