ماه: اکتبر 2012

بیراهه ای دیگردر مقابل جنبش زنان !

لیلا پرنیان از آنجا که جنبش زنان در طي بيش از سي سال مبارزه علیه رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی، خود را بعنوان نیرویی مهم تثبيت کرده است ، هيچ نيروئي نمي تواند در برنامه و اهداف خود اين نيروي اجتماعي را در نظر نگيرد. به همين دليل امپرياليستهاي غربي سعي دارند با اتکا به گرايشات رفرميستي زنان که در صدد تغییرات جزئی در موقعیت شان می باشند، راه حل هاي خود را پیش گذاشته و تحمیل کنند و از طريق سامان دهي آنان، اين بخش را در مقابل جنبش انقلابی و رادیکال زنان قرار دهند. در مقابل، زنان رفرمیست با طرح «مساله دمکراسي و انتخابات آزاد«(1)، «بهره بردن از امکانات خارجی«(2) ها به مثابه خواسته های زنان، خود را عملا در خدمت طرح ها و نقشه های امپریالیستهای غر بی قرار داده اند. «بهار» عربي و مبارزات مردم در خاورميانه و شمال آفريقا و نقش زنان در اين مبارزات، (خصوصا درتونس و مصر) و تغییر و تحولات پس از آن، زنان اصلاح طلب حکومتی و غیر حکومتی را برآن داشت که هر چه بیشتر …

قوانین دیالک تیک ماتریالیستی

قانون نفی نفی پروفسور دکتر گونتر کروبر برگردان شین میم شین دایرالمعارف روشنگری ·        قانون نفی نفی قانون اساسی عام دیالک تیک ماتریالیستی است که بطور اوبژکتیف (عینی) عمل می کند و بنا بر آن توسعه بصورت نفی پی در پی کیفیت های موجود صورت می گیرد. ·        آن سان که هر کیفیت نفی شده مجددا نفی می شود و توسعه ـ بدین طریق ـ جنبه های ماهوی کیفیت اولیه را در سطح عالی تر به همان سان تکرار می کند. 1 قانون نفی نفی در فلسفه هگل  گئورگ ویلهلم فریدریش هگل (1770 ـ 1831) ·        نظریه نفی نفی را هگل بمثابه قانون عام دیالک تیک فرمولبندی می کند. الف ·        البته نه به عنوان قانون توسعه عینی (اوبژکتیف) ماده که در مکان و زمان و در فرم های مختلف حرکت ماده صورت می گیرد، بلکه بطور ایدئالیستی، بمثابه قانون توسعه ایده مطلق. ب ·        هگل قانون نفی نفی را قانون اصلی دیالک تیک ـ بطور کلی ـ  می نامد. ت ·        قانون نفی نفی ـ بمثابه موتیف راهنما و سمت دهنده ـ  سر تا …

خواهرم یاقوت بود"

“خواهرم یاقوت بود« صبحی بچه بودم نه ساله لباس های هفت سالگی به تن داشتم خواهرم روی میز چوبی روی قالیچه ی کوچک دستی انار دانه دانه میکرد انار یاقوت میکرد یاقوتی از انار روی قالیچه افتاد روبه پنجره خم شد پدرم پشت دود سیگار سینه هایش را دید فریاد زد: دانه ای انار هیچ نیست دانه ای انار نمیتواند هیچ باشد بغض چهره ی خواهرم را پیر کرد نور پنجره در چشمانش غرق اشک شد نمیدانم خواهرم عاشق دانه ای انار بود یا از دلخوری قالیچه میترسید خواهرم روسی زرد به سر داشت خواهرم دانه ای یاقوت بود پشت دود اتاق پشت پنجره  پدرم هیچوقت خواهرم را ندید هیچوقت دانه ای یاقوت را دوس نداشت هیچوقت خواهرم را ندید «علی رسولی«  

پهپادهای ایالات متحده و جنگ مخفیانۀ زیر دریائی علیه ایران

نوشتۀ ژولیا لوسک مرکز مطالعات جهانی سازی 3 اکتبر 2012 منطقه : ایالات متحده، خاورمیانه موضوع : جنگ ایالات متحده ناتو، امور نظامی گزارش مرتبط به : ایران گاهنامۀ هنر و مبارزه/پاریس/ ترجمه توسط حمید محوی/14 سپتامبر 2012 http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/299 با مخفی نگاه داشتن تأثیرات ویرانگر پهپادهای ایالات متحده، مسئول مرگ شهروندان و غیر نظامیان در سراسر جهان، شرکت مشاور امور نظامی(1)، اخیرا در مقاله ای تحت عنوان «پهپادهای بی سرنشین به دریا انداخته می شوند»(2) با طنز و شور و شوق بی مناسبتی دربارۀ خصوصیات بارز زیر دریائی های جدید بی سرنشین در نیروی دریائی ایالات متحده می نویسد : «بنظر می رسد که خلبا نهای پهپادها باید درس شنا بیاموزند. نیروی دریائی ایالات متحده اکنون در حال آزمایش نوعی پهپاد زیر دریائی در آبهای نزدیک نیوپورت در «رود ایسلاند» است. نیروی دریائی ایالات متحده امیدوار است که این پهپادها در زیردریائی آیندۀ به شکل مستقل نخستین گام های خود را پشت پر بگذارند. کریستوفر اگان، مدیر برنامۀ [مرکز ناوگان جنگ زیر دریائی] تأیید کرده است که این پهپادها، که به زبان فنی به نام …

آنتروپولوژی و آنتروپولوژیسم

دایره المعارف روشنگری ماکس شلر (1874 ـ 1928) فیلسوف آلمانی مؤلف آثاری در زمینه اتیک، فنومنولوژی و آنتروپولوژی فلسفی ملقب به «اولین مرد جنت فلسفه» هایدگر ضمن تأیید لقب او، اعلام کرده که همه فلاسفه قرن بیستم از آبشخور ماکس شلر سیراب گشته اند و او را قوی ترین قدرت فلسفی در آلمان مدرن، اروپای معاصر و فلسفه معاصر نامیده است. در سال 1954 کارول وژتیلا و بعدها پاپ ژان پل دوم تز دکترای او را تحت عنوان «ارزیابی امکان تشکیل اتیک مسیحی بر پایه سیستم ماکس شلر» مورد مدافعه قرار دادند. مانفرد بور برگردان شین میم شین • آنتروپولوژی به معنی تحت اللفظی آن، به آموزشی اطلاق می شود که به تکوین انسان مربوط می شود. • ما باید میان دو نوع آنتروپولوژی فرق بگذاریم: • آنتروپولوژی منسوب بهعلوم طبیعی ـ طبی و • آنتروپولوژی به اصطلاح فلسفی. 1 آنتروپولوژی منسوب به علوم طبیعی ـ طبی • این نوع از آنتروپولوژی که آنتروپولوژی منسوب به علوم منفرد نیز نامیده می شود، عبارت است از علمی که خود ویژگی فیزیکی انسان، پیدایش، تغییر و توسعه …

«پایان جهان» و بانک فدرال(۱)

«پایان جهان» و بانک فدرال(۱) والنتین کاتاسونوف (‪Valentin Katasonov‬) برگردان و توضیحات از: ا. م. شیری ۲۹ مهر– میزان ۱۳۹۱ در ماههای اخیردر رسانه های جمعی مطالبی راجع به نزدیک بودن پایان جهان انتشار یافته و حتی ۲۱ دسامبر سال ۲۰۱۲ را تاریخ مشخص آن اعلام می کنند (۲۱.۱۲. ۱۲). همه این پیامها یک معنی دارند: گویا مدت اجاره ۹۹ ساله ماشینهای چاپ از سوی بانک فدرال آمریکا در این روز به پایان می رسد… مسئله قانون مصوب سال ۱۹۱۳ راجع به بانک فدرال مدت اجاره از تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۱۹۱۳، هنگامی که کنگره آمریکا قانون بانک فدرال دایر  بر تشکیل بانک مرکزی را تحت عنوان «بانک فدرال ایالات متحده آمریکا» تصویب کرد و صلاحیت انتشار پول در کشور را به آن عهده آن واگذار نمود، حساب می شود. به همین سبب، نویسندگان مطالب راجع به «۲۱.۱۲. ۱۲»به مفروضات زیر تکیه می کنند: ۱ــ در روز موعود، «ماشینهای چاپ پول» بانک فدرال کار خود را متوقف می کنند؛ ۲ــ در مدت کوتاهی اقتصاد آمریکا و جهان که همگی به دلار وابسته هستند، با کمبود …

نگاهی دوباره به متشکل کردن 20 هزار امضا روی کاغذ

فرشید فرهادی آگاهی از اقدام به تهیه طوماری اعتراضی از امضای کارگران، نخستین مقوله ای را که در ذهن متبلور می کند، این است که؛ این ایده تبلیغاتی سعی دارد با کمترین بار امنیتی و سهل ترین شکل در قیاس با اقدامات پایه ای تر، حرکتی را در راستای اعتراض به وضع موجود سازمان دهد، اما آن چه در این میان نباید از نظر دور داشت این است که فرآیند مذکور به این سهولت نیست و فراهم آوردن این طومار اندیشه ای در پشت خود داشته و قطعاً از عقیده و خط فکری خاصی ناشی شده است. این طومار اکنون بیست هزار امضاء را در بر دارد و در این روزها بخشی از اخبار فضای مجازی و رسانه ای اپوزوسیون را اشغال کرده است. البته که صف رنگانگ حامیان، مخصوصا رسانه های بورژوایی از سر خیر خواهی به یک کمپ تبلیغاتی نمی پیوندند. این صف مغشوش از حامیان، بی شباهت به آن چه در قالب اتحاد پس از انتخابات ریاست جمهوری و دوران جنبش سبز رخ داد، نیست. برای همین فکر کردم که مطلبی در …

«زیر چشمان ما» عقب نشینی غرب از سوریه

نوشتۀ تی یری میسان گاهنامۀ هنر و مبارزه/پاریس/13 اکتبر 2012 ترجمه توسط حمید محوی http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/296 جنگ در سوریه ادامه می یابد. ادامۀ جنگ برای همسایگان سوریه نه تنها خطرات بسیاری در بر دارد بلکه در عین حال خیلی گران تمام می شود. روسیه در پی استقرار خود در خاورمیانه بر آن است تا ایالات متحده را متقاعد سازد که منافع آنها نیز در حل مسئلۀ سوریه می باشد. شبکۀ ولتر/دمشق(سوریه)/8 اکتبر 2012 در آنجائی که ناتو در جنگ با شکست مواجه شد، [سازمان پیمان امنیت جمعی] برای برقراری صلح تلاش می کند. دبیر اوّل این سازمان، نیکلائی بوردیوزا نیروی 50000 نفرۀ حافظ صلح خود را برای استقرار در سوریه آماده کرده است. وضعیت نظامی در سوریه سرانجام به ضرر آنهائی تمام شد که در واشینگتن و بروکسل امیدوار بودند که از طریق اعمال زور می توانند رژیم حاکم را به نفع خودشان تغییر دهند. دو اقدام پیاپی برای تسخیر دمشق با شکست مواجه شد و از این پس پی برده اند که این هدف دستیافتنی نیست. 18 ژوئیه، در اثر انفجار مشاورت امنیت ملی مورد …

ناتو خواب لوله های گاز را می بیند

نوشتۀ مانلیو دینوچی ترجمه توسط حمید محوی گاهنامۀ هنر و مبارزه/پاریس/13 اکتبر 2012 مانلیو دینوچی از جایگاه جغرافی شناس جنگ سوریه را مورد بررسی قرار می دهد : چیدمان نیروهای ناتو وگروهی که مناسب وضعیت محلی متشکل ساخت و به ویژه انگیزۀ استراتژیک. هدف واقعی منازعه تغییر رژیم نیست، بلکه بستن راه مدیترانه برای گاز ایران و کنترل ذخیرۀ گاز سوریه است. شبکۀ ولتر/رم(ایتالیا)/10 اکتبر 2012 امروز، اعلام جنگ دیگر کاربردی ندارد. برای جنگ باید انگیزه داشت، مثل همان خمپاره ای که از سوریه به سوی ترکیه شلیک شد و در اثر انفجار آن پنج نفر کشته شدند. آنکارا این خمپاره را با شلیک گلوله های توپ پاسخ گفت و پارلمان دولت اردوغان را مجاز دانست که عملیات نظامی در سوریه انجام دهد. یعنی یک چک سفید برای جنگ که ناتو حاضر به دریافت آن است. شورای آتلانتیک «حرکات خشونتبار رژیم سوریه در مرز جنوب شرقی ناتو» را محکوم کرد، و آماده است تا مادۀ 5 را به اجرا گذارد که مبنی بر آن در صورتی که هر یک از کشورهای عضو مورد حمله قرارگیرد، …

‫منازعات کارگری حاصل قانون کار کره جنوبی ‬

‫Photo General NewsLabor IssuesSocial Issues جمي وست‬ ‫برگردان: بابک پاکزاد‬ ‫در اول جولاي در کره جنوبي قانون جديد پيرامون کار غيردائم و موقت به اجرا درآمد. اصول و مباني اين قانون، حمايت از کارگران غيردائمي و غيرثابت بود اما در عمل، روش سرهم کردن و اجراي قانون مذکور تنها به حمايت از تعدادي اندک و بي ثباتي و ناامني فزاينده براي تعداد کثيري منتهي شد.‬ ‫تهيه و تصويب اين قانون بسيار طول کشيد و در طرح اوليه کليه طرف هاي ذي نفع – اتحاديه هاي کارگري، گروه هاي حافظ منافع بازرگانان و صاحبان کسب و کار و دولت – مشارکت کرده و در روند تنظيم و نوشتن لايحه حضور داشتند. با اين حال در همان ابتدا با کناره گيري کنفدراسيون پيشرو و مترقي اتحاديه هاي کارگري کره (KCTU)، فرآيند سه جانبه گرايي دچار اختلال شد. اين اقدام از آن جهت صورت گرفت که براي کنفدراسيون محرز شد قانون مذکور تنها به گسترش اشکال موقت، قراردادي و موردي کار منتهي مي شود. کميسيون سه جانبه ابداً تلاش نکرد تا به دغدغه هاي KCTU پاسخ گويد و در …

کمک فدراسیون سندیکایی به‌اوباما برای خرابکاری در ونزوئلا

منبع: صدای سوسیالیستی نشریه حزب کمونیست ایرلند 
اکتبر ۲۰۱۲  ترجمه تارنگاشت عدالت   حمایت بی قید‌و‌شرط سندیکا از تشکل‌های سیاسی که در اسم اجتماعاً دموکراتیک هستند اما مدت‌هاست که اصول بنیادین سوسیال دموکراسی را کنار نهاده اند، یک گرایش عقب‌گرای معاصر را نشان می‌دهد. برای دیدن این‌که این موضع چه برای مُبلغان آن می‌آورد، حمایت بی قیدوشرط فدراسیون سندیکایی آمریکایی AFL-CIO از برنامه دولت اوباما را در نظر بگیرید، که به تبانی در خرابکاری ایالات متحده در نیم‌کره غربی انجامیده است. اجازه بدهید به برخی از مواضع سیاست خارجی ایالات متحده که مورد حمایت رهبری کارگران متشکل آمریکایی قرار دارد، و احتمالاً اعضای آن تشکل‌ها از آن بی خبرند نگاهی بیاندازیم. دولت اوباما در حالی‌که «از مکزیک تا برزیل و از کوستاریکا تا شیلی دموکراسی‌های پویا را ستایش می‌کند، برای حکم‌رانی شفاف‌تر و پاسخ‌گوتر» و برای «آزادی بیش‌تر» در ونزوئلا و کوبا فشار وارد خواهد کرد. کودتاهای اخیر در هندوراس و اروگوئه (هر دو طی دور اول ریاست جمهوری اوباما)، که دولت‌های مردمی و مترقی را سرنگون کردند، در این برنامه ذکر نمی‌شوند. دولت اوباما، …

بحثی در باره مقوله امپریالیسم

دایرالمعارف روشنگری دومه نیکو لوسوردو (متولد 1941) پروفسور فلسفه در دانشگاه (اوربینو). او در همکاری با (هاینتس هولتس) به انتشار مجلهً (توپوس) ـ خدمات بین المللی به تئوری دیالک تیکی ـ را بعهده دارد. آثار او امانویل کانت ـ آزادی، حقوق و انقلاب (1987) هگل و ارثیهً آلمانی، فلسفه و مسایل ملی انقلاب و ارتجاع (1981) هگل و بیسمارک. انقلاب 48 و بحران فرهنگ آلمانی (1993) همبود، مرگ، هایدگر و ایدئولوژی جنگ (1995) فهرست مطالب بخش اول کشف دوباره لنین بخش دوم لیست من درآوردی عجیب و غریب بخش سوم نقش چین بخش چهارم اتحادیه اروپا یک دولت واحد نیست! بخش پنجم یک امپراطوری غول آسا بخش ششم تناسب نیروهای ایدئولوژیکی در مقیاس جهانی بخش اول کشف دوباره لنین آیا می توان هنوز هم از امپریالیسم سخن راند؟ • چندی پیش کتاب پرفروشی بقلم دو نویسنده منتشر می شود، که با اشاره به جنبش کمونیستی، پایان امپریالیسم را اعلام می کند. • بنظر حضرات، دیگر دوران مرزهای ملی و دولتی و اختلافات میان دول بزرگ سپری شده و لذا دنیا در امپراطوری واحدی گرد آمده …

مارکس و انگلس : مانیفست کمونیست

فلسفه به زبان ساده (26)، مارکس و انگلس : مانیفست کمونیست نوشته زهره روحی با این فرض که در اندیشه و ادراک اجتماعیِِ انسان مدرن (عرصه‌ی فلسفه، جامعه‌شناسی و اقتصاد سیاسی)، ذخیره‌ای مهم و اساسی از مفاهیم و نظریه وجود دارد، بی‌تردید «مانیفست کمونیست»، یکی از مهمترین آنهاست. بیانیه‌ای که بدون کمترین اغراق (حتا پس از یک قرن و نیم)، هنوز اثرگذاریِ خود را حفظ کرده است. احتمالاً بسیاری از مخاطبان بارها عبارت مبارزه‌جویانه‌ و حتا به نوعی پیروزمندانه‌ای را خوانده و یا شنیده‌اند که  مارکس و انگلس، بیانیه‌ی کمونیستی‌ِ خود را با آن آغاز می‌کنند: «شبحی در حال تسخیر اروپا است: شبح کمونیسم. تمام قدرت اروپای کهن ـ پاپ و تزار، مترنیخ و گیزو، رادیکال‌های فرانسه و جاسوس‌های پلیس آلمان ـ برای راندن این شبح در اتحادی مقدس شرکت جسته‌اند» (ص275). عبارتی که از نظر بسیاری از مارکسیست‌ها همچنان فاتحانه و امیدوارکننده به نظر می‌رسد، حتا اگر تار و پود رویای آن با اشتباهات جبران‌ناپذیر دیکتاتوری‌های احزاب کمونیستی سابق در عدم توزیع قدرت با مشکلی عظیم مواجه شده باشد. باری، هرچند ممکن است بررسیِ «مانیفست کمونیست»، …

من امضاء نمی کنم. انگشت می زنم!

سعید آقام علی جمع آوری بیست هزار امضاء توسط اتحادیه آزاد کارگران، مسئله مهمی است که نمی توان بی تفاوت از کنار آن گذشت. چه این که، این اقدام، برداشتن گامی مهم در جهت دستیابی به یک جایگاه است. از این منظر، نقد صریح و روشن جایگاه مذکور، ضرورتی است که سبب نگارش سطور پیش رو می شود. یک مقدمه کوتاه پیش از ورود به بحث اصلی؛ در ابتدا اشاره به این واقعیت را الزامی می دانم که طبقه کارگر ایران علیرغم نداشتن تشکل های قدرتمند کارگری (به جز مواردی انگشت شمار که موضوع بحث ما نیست)، در مقاطع مختلف با توجه به اهمیت جایگاه اجتماعی و نقشی که در امر تولید دارد، توانسته است وارد جدل های جدی با صاحبان و متصدیان سرمایه شود. کارگران به علت داشتن ارتباطی ارگانیک در محل زیست و کار با یکدیگر همواره این توانایی را داشته اند تا بر سر خواست ها و مطالبات مشخص متحد شوند و با پشتوانه ی منافعی مشترک، صفوفی را برای تحقق مطالباتشان تشکیل بدهند، صفوفی که بسته به درجه ی انسجام و …

بگذار آشغال بخورند

رابرت آلبریتون ترجمه‌ی کیانوش یاسایی  نقد اقتصاد سیاسی چه‌گونه سرمایه‌داری چاقی و گرسنگی می‌آفریند؟ آنچه که می‌آموزیم… این است که نظام سرمایه‌داری، خلاف کشاورزیِ عقلانی عمل می‌کند یا به عبارت دیگر کشاورزی عقلانی با نظام سرمایه‌داری ناسازگار است (اگرچه این نظام فن‌آوری را در کشاورزی توسعه می‌دهد) و آنچه نیاز دارد یا فعالیت خرده‌کشاورزانِ خویش‌فرما یا کنترل به دست تشکل‌های تولیدکنندگان است (1) صنعت بزرگ‌مقیاس و فعالیت بزرگ‌مقیاس کشاورزی به شیوه‌ای صنعتی، همگام عمل می‌کنند. اگر تمایز آن‌ها در ابتدا در این است که اولی نیروی طبیعی انسان را تلف می‌کند و از بین می‌برد و دومی همین را بر سر نیروی طبیعی زمین می‌آورد، اما این دو بعدتر با یکدیگر همراه می‌شوند، به این صورت که نظام صنعتی‌ای که بر زمین اعمال می‌شود نیروی کار را تلف می‌کند و صنعت و تجارت وسایلی برای کشاورزی فراهم می‌کنند تا زمین را به اضمحلال بکشاند. (2) کشاورز گندم تولید می‌کند همانطور که صنعتگر نخ و ماشین‌آلات تولید می‌کند. فرض می‌کنیم شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری کشاورزی را در کنترل خود دارد و در نتیجه این رژیم در همه‌ی …

التماس برای دریافت سلاح‌های سنگین

دنيای جوان ۹اکتبر  ۲٠۱۲ تارنگاشت عدالت نيويورک تايمز روز يک‌شنبه از قول يکی از صاحب‌منصبان بلند پايه دولت حاکم مستبد فئودال قطر نوشت: «کسی قادر نيست ارتش رژيم سوريه را با کلاشنيکف متوقف سازد». پادوی شيخ جنگ‌طلب از دولت آمريکا گلايه می‌کرد که گويا فشار زيادی بر «بهترين هم‌پيمانان خود»، يعنی قطر و عربستان سعودی وارد می‌کند که سلاح‌های سنگين در اختيار مزدوران اسلامی که زير نام «مجاهدين آزادی سوريه» فعاليت می‌کنند، قرار ندهند. از آغاز اين جنگ که زير نام «جنگ برای دمکراسی» از خارج به سوريه تحميل شد، به ويژه دو کشور فئودالی نامبرده، يعنی عربستان سعودی و قطر  شورشيان را با بيش از ۱٠٠ ميليون دلار پول و همين‌طور حجم سنگينی از انواع سلاح‌های سبک، از جمله مسلسل و آرپی‌جی مورد پشتيبانی قرار داده‌اند. ولی به جای  قيام مورد انتظار مردم عليه بشار‌الاسد و يا پيروزی نظامی، بخش عمده مردم سوريه ظاهراً بطور کامل هوادار دولت قانونی کشور باقی‌مانده‌ است و از طرف ديگر ضربات مهلک نظامی به پيکر شورشيان شدت می‌يابد. به اميد جلوگيری از شکست عندالقريب، التماس و درخواست برای …

ترکیه – سوریه: احتمال تجاوز نظامی

یوری شگلووین(‪Yury Sheglovin‬) ترجمه و تحلیل: ا. م. شیری تا اطلاع ثانوی وبلاگ مترجم غیر فعال است ۱۹ مهر– میزان ۱۳۹۱ آخرین حوادث مرتبط با تبادل آتش توپخانه ای بین نیروهای مسلح ترکیه و سوریه، اغلب تحلیلگران را به اندیشیدن در باره احتمال حمله واحدهای ارتش ترکیه به سوریه بمنظور تأمین امنیت کشور از احتمال بمباران از طرف سوریه واداشته است. طبق برآورد ما، تهیه این سناریو، علل زیادی دارد. جنبه اول عبارت از این است که ارتش ترکیه، که یقینا، در مجموع خود بسیار قدرتمندتر از ارتش وفادار به رئیس جمهور اسد است، مطقا خواستار تکرار سناریوی عراق نیست، و بخصوص اینکه سپر امنیتی هم در بخشی از قلمرو سوریه ایجاد کرده است. چنین اقدامی بدون قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، صرفنظر از هر گونه حمایت سیاسی از سوی متحدان ناتوئی آنکارا، در همه حال، از سوی همان سازمان ملل متحد بعنوان تجاوز بین المللی شناخته خواهد شد. افتادن تک گلوله های خمپاره به قلمرو ترکیه، گذشته از هر علتی که داشته باشد، نمی تواند بمعنی تهدید امنیت ترکیه قلمداد شود. اثبات رابطه …

نماد مقاومت – روز ۹ اکتبر ۱۹۶۷ چه‌گوارا در بولیوی به قتل رسید

دنيای جوان تارنگاشت عدالت  روز ۹ اکتبر ۱۹۶۷ چه‌گوارا در بوليوی به قتل رسيد قتل او، او را اسطوره کرد. وقتی‌که ارنستو چه‌گوارا دلا سرنا، مشهور به «چه» روز ۸ اکتبر ۱۹۶۷  پس از يک درگيری نظامی در چنگال ارتش بوليوی گرفتار شد، سربازان از فرماندهان خود سئوال کردندکه با او که در آن زمان وجهه بين‌المللی يافته بود چه بايد کرد. و آن‌ها دستور خود را از ايالات متحده آمريکا گرفتند: به هر نحو می‌بايست از محاکمه «چه» جلوگيری به عمل می‌آمد. او نبايد امکان می‌يافت، که مثل فيدل کاسترو پس از حمله به مونکادا، سالن دادگاه را به تريبون محکوم کردن رژيم مبدل سازد. «چه» به عنوان زندانی سياسی نيز بسيار خطرناک بود. لذا دستور صادر شد که انقلابی دربند کشته شود.
هنگامی که «چه» در ساختمان مدرسه دهکده کوچک «هيگوئرا» محبوس بود و مورد بازجوئی قرار داشت، دولت بوليوی صبح روز ۹ اکتبر ۱۹۶۷ اعلام کرد که که فرمانده «چه» روز گذشته در جنگ به قتل رسيده است و هم‌زمان با آن جاسوس سازمان سيا، «فليکس رودريگس» به «هيگوئرا» اعزام شد. در نيمروز …

کتاب «بر دار کردن عاطفه» کار مهرداد مهرپور محمدی

مهرداد مهرپور محمدی در این کتاب به ماجرای اعدام نوجوانی بیمار به نام عاطفه رجبی(سهاله) در سال 1383 در شهر نکا در استان مازندران، دلایل واقعی اعدام و تخلفات فراوان در روند دستگیری و محاکمه و اجرای حکم عاطفه، بازتاب اعدام عاطفه در رسانه ها، سرکوب وحشیانه زنان ایران در دوره حکومت ضدانسانی جمهوری اسلامی، مسایل و مشکلات زنان در جامعه ایران، اعدام گسترده زنان و دختران جوان و نوجوان(کودک) توسط حکومت جمهوری اسلامی، جایگاه کودکان در قوانین ضدبشری جمهوری اسلامی، فقر و فحشا در ایران، نقش حکومت جمهوری اسلامی در پدیدآوردن زمینه های تن فروشی و گسترش آن، اداره باندهای فساد و فحشا توسط عوامل حکومت و … پرداخته است. شناسنامه کتاب: نام کتاب: بر دار کردن عاطفه به گزارش: مهرداد مهرپور محمدی نوبت چاپ: اول برگ شمار: ۳۷۵ پست الکترونیکی: mehrdadmehrpour@yahoo.com ناشر: تبرستان http://www.tabarestan.info

دیالک تیک کمیت و کیفیت – نفی دیالک تیکی

دایرالمعارف روشنگری ‪  ‬نفی (1) پروفسور دکتر گونتر کروبر برگردان شین میم شین    ·        نفی به معنی انکار است. 1 ·        منظور از نفی در منطق صوری عبارت است از عمل منطقی ئی که بوسیله آن از یک حکم با ارزش حقیقی معینی، حکمی با ارزش حقیقی ضد آن ساخته می شود: الف ·        اگر حکم «پ» حقیقی است (و حکم «پ ـ پریم» نافی آن است)، نفی حکم «پ» حکمی باطل خواهد بود و برعکس. ب ·        نفی منطقی حکم «پ» به تشکیل ضد منطقی آن منجر می شود. ت ·        و اگر آندو حکم، پیوند شرطی با هم داشته باشند، آنگاه تناقض منطقی  بوجود می آید. 2 ·        ما باید میان نفی منطقی و نفی دیالک تیکی اکیدا فرق قائل شویم: الف ·        نفی منطقی یک نفی فکری صرف است. ب ·        نفی دیالک تیکی ـ اما ـ در وهله اول یک روند عینی ـ واقعی است و یا نتیجه یک روند عینی ـ واقعی در عرصه طبیعت، جامعه و تفکر است.  ت ·        نفی منطقی هر حکم منجر به پیدایش حکم …

چو وزن بوسه ها

چو وزن بوسه ها   نه ذره ای فرود                 نه ذره ای فراز                        که همترازِ همتراز     در آن قرار عاشقانه ای             که حس  با تو بودنم                         مرا شکار می کند    به وجد می کشد                به اوج می برد   در آندمی که از تلاطم نگاه        دو موج بر رمیده از درون چشم ها                  ز شرم می شود عیان                           به روی سرخِ گونه ها     و گیسوان تو به ناز              بال می کشد به روی شانه های من     و آن زمان که عشق می تراود             از درون بوسه گاه لب     درون ذهن ما            که رزم را گزیده ایم                    و در درون حوزه ها به گفتگو                                          نسیم بحث را وزیده ایم:   «- که برگ و بار زرد شاخه های سبزمان                     به زیر رو کند                              و شاخه های سبزمان                                                     به اوج.»   شکوفه های این کلام نو               شکفته می شود:   «- نه ذره ای فرود              نه ذره ای فراز …

سناریوی بمباران اتمی ایران و مواضع حزب کمونیست کارگری[!!؟]

  سایت امید اگر براساس قوانین جزای عمومی در کشورهای به‌اصطلاح پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری برخورد پاسیو شاهدانِ یک جنایتِ معین و درحال وقوع، به‌دلیل عدم افشا و تلاش در ایجاد امکان ممانعت از آن جنایت، مجرم محسوب می‌شوند؛ طبیعی است‌که برخورده پاسیو با گفتمانی که می‌خواهد حمله‌ی نظامی به‌جغرافیای اقتصادی‌ـ‌سیاسی جمهوری اسلامی را به‌بهانه‌ی دولت جمهوری اسلامی جا بیندازد و قبح استفاده از سلاح هسته ای را بریزد و امکان استفاده از آن را فراهم بیاورد و جان ده‌ها و صدها هزار انسان را به‌خطر بیندازند، حرکت در همان راستایی است‌که صاحبان گفتمان مرگ مرتکب شده‌اند: جنایت علیه بشریت!؟   بهمن شفیق در دهم و یازدهم سپتامبر دو یادداشت پیاپی در مورد قطع رابطه‌ی دیپلماتیک کانادا با جمهوری اسلامی [به‌نام‌های «منطق قطع رابطه دیپلماتیک کانادا با جمهوری اسلامی» و «پاندول چپ خرده بورژوا بر کفۀ ترازوی راست امپریالیستی»] نوشت که آدم‌ها و کارگزاران حزب کمونیست کارگری را به‌«فعالیت»  و تکاپو واداشت. یکی از این آدم‌هاْ ناصر اصغری نام دارد که براساس منطق مجاهدینی‌ـ‌عشیرتیِ حزب فخمیه‌اش و برای فریب هوادرانی‌که هنوز به‌ماهیت ضدکمونیستی و ضدکارگری این دارودسته …

پیروزی مردم ونزوئلا پیروزی ما نیزهست

منبع: مورنینگ استار (تحریریه) ۸ اکتبر ۲۰۱۲ تارنگاشت عدالت ونزوئلایی‌ها نظر خود را دادند. آن‌ها می‌خواهند انقلاب بولیواری ادامه یابد. آن‌ها نمی‌خواهند به حکومت سرمایه بزرگ بازگردند. لوئیس ایناسیو «لولا» دا سیلوا، رئیس‌جمهور پیشین برزیل در تابستان با ارسال یک پیام همبستگی به هوگو چاوز، به تلاش‌های انریکه کاپریلس رادونسکی نامزد اپوزیسیون راست‌گرا برای ریاست جمهوری در جهت نشان دادن خود بعنوان یک سوسیال دموکرات شبیه لولا حمله کرد. او به «پیروزی‌های خارق‌العاده» بدست آمده تحت رهبری چاوز اشاره کرد، و اعلام نمود که چاوز باید روی حمایت «هر رزمنده چپ‌گرا، هر دموکرات و هر آمریکای لاتینی» حساب کند.* اعلامیه پُرطنین لولا که «پیروزی شما پیروزی ما خواهد بود»، برای منطقه بود، اما حوزه آن وسیع‌تر از منطقه است. این بدین دلیل است که پیروزی‌های مترقی در یک بخش از جهان زحمتکشان در جاهای دیگر را به سرمشق قرار دادن آن‌ ترغیب می‌نماید و به این دلیل که رسانه‌های جهانی امپریالیستی شدیداً بر روی شکست چاوز سرمایه‌گذاری کرده بودند. تحریف سیاست‌های ونزوئلا دست در دست گزارشات مغرضانه از کارزار انتخاباتی بوده است. ماه‌های اخیر بطور …

خاستگاه طبقاتی « مارکسیسم فرانگر »! ( تمام )

رضا خسروی خاستگاه طبقاتی « مارکسیسم فرانگر »! ( تمام ) تازه دم و کهنه جوش یاد آوری: گفتم که نظرات چپ اندر قیچی، دعاوی ضد و نقیض آقای خدا مراد فولادی در باره مارکس و مارکسیسم، در باره متریالیسم دیالکتیک و متریالیسم تاریخی ساده لوحانه، از سیر تا پیاز، از قضا کلی جای حرف دارند. شاید برخلاف « باطن پاک و نامرئی »! جناب خدا مراد فولادی درک آشفته ای از تبدل مادی و تاریخی، از چگونگی بازآفرینی زیست جمعی انسان ها در گذشته و حال دارد. مثل میراث خواران استعمار کهن با دیکتاتوری پرولتاریا و کمونیسم برخورد می کند، مثل شریعتی و آل احمد و شرکاء با نگاهی درباری و آخوندی به گذشته حزب توده ایران می نگرد. طلبکار و حق به جانب، اصلا متریالیسم دیالکتیک را « فلسفه طبیعت »! متریالیسم تاریخی را « تئوری تکامل اجتماعی »! اختراع جهانشمول مارکس و انگلس قالب می کند. موهوم بخورد افکار عمومی می دهد. با این توپ پر، آویزان به نوعی « مارکسیسم فرانگر »! در باره چگونگی تکامل اجتماعی و پیش فرض های …

"دیوار نقاشی کودکان"

  نزدیکی مرز جنگ یه دیوار بود کودکان روزی برای همیشه آن را نقاشی کردن کودکی تا خواست گنجیشک کشید زرد  قرمز آبی سفید بی هراس از سقوط پرواز میکردن بدون آنکه به مرزی بخورند  کودکی خواهرش را کشید که ناله میکرد  وموهایش پریشان بود صدای خش خش موهای خشکش آسمان نقاشی را گرفته بود کودکی خویش را کشید که به گنجیشک های مجاور خیره شده بود گنجشکی سفید را دوست داشت وازپشت خرابه ی دیوار به آن مینگریست کودکی مادرش را کشید که غمناک بود پشت غم های مادرش پدرش را کشید که میرقصید دختری تمام سهم نقاشی اش را سبز کرد انعکاس رنگ سبز در نگاهش موج میزد به بقیه گفت: چشم پسر همسایمون مثل دیوار سبز است من میخوام سبز شوم من میخوام سبز شوم من پسرهمسایه را دوست دارم من گوشه ی سبز دیوار را دوست دارم من گوشه ی خراب شده ی سبز را دوست دارم «علی رسولی«(نزار)  

در قلب ما ببین که ویتنام دیگری است!

تقدیم به تهیدستان ونزوئلا و آمریکای لاتین و فرمانده شان چه گوارا و رفیقانشان هوگو چاوز و فرمانده فیدل کاسترو – مجله هفته با تشکر از رفقای دایرالمعارف روشنگری  مردم شهر برای آزادی تابوت ساختند و برای عشق حد و سرحد کشیدند. غــافــل از آن، که نه آزادی در تابوت می گنجد و نه عشق حد و سرحد می شناسد!  ارنستو رافائل گوارا دلاسرنا  ویتنامی دیگر سیاوش کسرائی (مهر ماه 1345) برای ارنستو چه گوارا ·        با آنهمه سلاح ·        با آنهمه ستوه ·        با آنهمه گلوله که بر پیکر تو ریخت ·        ارنستو! ·        این بار هم دروغ در آمد، هلاک تو! ·        آنان که تند تند تو را خاک می کنند ·        آنان که زهرخند به لب، دست خویش را ·        با گوشه های پرچم تو پاک می کنند: ·        که دیگر تمام شد، ·        دنیا به کام شد، ·        تاریک طالعان تبهکار بی دل اند ·        خامان غافلند. ·        تو زنده ای هنوز که بیداد زنده است ·        تو زنده ای هنوز که باروت زنده است ·        تو در درون هلهله های دلاوران ·        تو در میان زمزمه دختران کوه ·        در شعر، در شراب و شبیخون تو زنده ای! ·        آوازه خوان گذشت و لیکن …

جنگ نیابتی بعدی

روبرت هدیک(‪Robert Heddik‬) ترجمه و پیشگفتار: ا. م. شیری ۱۷ مهر– میزان ۱۳۹۱ پیشگفتار مترجم: هنگامی حوادث مختلف جهان از دید واقع بینانه مورد بحث و بررسی قرار داده می شود، تروریسم رسانه ای و غربگرایان، بی هیچ استدلال و منطقی، همه را به «دفاع از دیکتاتورها» (انگار فقط صدام، قذافی، اسد، خامنه ای، چاوز، … دیکتاتورند و بوش، اوباما، کلینتون، بلر، براون، مرکل، اولاند، سارکوزی… دمکراتند و مردمی) متهم نموده و سعی می کنند ریشه، علل و عوامل فجایع بشدت اسف انگیز جنگهای استعماری قرن بیست و یکم را در پشت پرده اوهام و ابهام مخفی نمایند. مقاله حاضر: «جنگ نیابتی بعدی» را که از زاویه نگرش«غربی» به حوادث سوریه نگاشته شده و حاوی یکسری اطلاعات و همچنین، رهنمودها به دولت های غربی، بویژه آمریکا می باشد، تنها بعنوان یکی از هزاران پاسخ به سمپاشی های بی وقفه پیروان سیاستهای جهانگشایانه غرب، ترجمه و به علاقمندان کشف حقایق تقدیم می دارم. باشد که، با دقیق شدن بر سر یکی از حادترین مسئله امروز جهان: «لشکرکشی تروریستی غرب امپریالیستی علیه کشور، مردم و دولت سوریه»، …

انتقاد و انقلاب

تقديم به: الف. پگاه ماه تابان عشق‌ام و «زناني ديگر» الف. زيبرم 1/5/91 نقد، گل‌هاي خيالي زنجيرها را از آن رو برنچيده است كه انسان اين زنجيرها را بدون خيال‌پروري يا تسلّي تاب آورَدَ، بلكه از آن رو چنين كرده كه زنجيرها را بگسلد و گل‌هاي زنده برچيند. «ماركس، گامي در نقد فلسفة حق هگل: مقدمه، صفحة 54» 1 بنا به تئوري ارزش ـ كار«توليد كالائي و مبادلة كالائي … از درون تودة كالاها،‌ كالاي مشخصي را بيرون مي‌كشند كه در آن ارزش همة كالاهاي ديگر يك‌بار براي هميشه قابل بيان است، كالائي كه به منزلة تجسم بلاواسطة كار اجتماعي محسوب مي‌شود و بنابراين با همة كالاها به طور بلاواسطه و بدون قيد و شرط، قابل مبادله مي‌گردد ـ يعني پول»1 2 پول، كه خودْ كالاست، معادل عامّ تمام ارزش‌هاست؛ و «خدايي كه در برابرش خدايي ديگر را حقّ حيات نيست. پول همة خدايان بشر را به خاكساري مي‌كشد و همه را به كالا تبديل مي‌كند. پول ارزش كل و متشكّل از كل اشياء است و به همين علت است كه همة جهان را از …

ونزوئلا پنجاه درصد ،فقررا کاهش داده است

كميسيون اقتصادي كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه كارائيب: ونزوئلا پنجاه درصد ،فقررا كاهش داده است برگردان: بابك پاكزاد گزارش كميسيون اقتصادي كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه كارائيب تاييد مي كند كه ونزوئلا از طريق ماموريت هاي اجتماعي اش،فقر را تا 50 درصد كاهش داده است. هوگو چاوز،رئيس جمهور ونزوئلا ، اين هفته اطلاعاتي پيرامون دستاوردهاي اقتصادي و اجتماعي كشور و به ويژه كاهش فقر ارائه داد و به آمارهاي كميسيون اقتصادي استناد كرد. رئيس جمهور ونزوئلا اظهار داشت«طي ده سال ما توانستيم ميزان فقر را به نصف كاهش دهيم.» «كميسيون اقتصادي كشورهاي آمريكاي لاتين اشاره كرده است كه از 1990 تا 2010 ميزان فقر در تعدادي از كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه كارائيب افزايش يافته است.» رئيس جمهور چاوز توضيح داد «علي رغم اين كه فقر در كل به طور متوسط بين 25 تا 30 درصد كاهش يافته است ،مورد ونزوئلا به شكل عميقي مورد تجزيه و تحليل و بررسي قرار گرفته، زيرا اين كشور آمريكاي لاتين طي سال 2009 ميزان فقر را بيش از پنجاه درصد كاهش داده است.» چاوز اظهار داشت«هنگامي كه در …

مرگ کسب و کار من است

مزدک دانشور انسان شناسی و فرهنگ از زمانی که دغدغه ی روشنفکران ایرانی اقتدارگراییِ تمامیت خواهانه‌یِ دولتها بود چیزی نگذشته است. از یادگاران این دوران داستان بلندی برای نوجوانان است که به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در اوایل انقلاب ایران چاپ شده بود. این «دنیای ماشینی» ناکجاآبادی بود به سبک ضد–آرمانشهرهای اورول. جهانی محصور که در آن همه چیز از پیش تعیین شده بود و انسانها اسیر ساختارهای دلهره آور بودند. یکی از نکاتی که در این دنیای بسته خود را به رخ می کشید اسارت «بدن» بود: امر جنسی و طول زندگی. میزان رابطه با جنس مخالف و بسامد آن، که البته محدود و یکبار در هفته بود، به مدد دارویی تامین می شد که هر هفته باید خورده می شد تا پرخاشگری و ه را به حداقل برساند. گویی که با انقیاد امر جنسی انسانها نیز منقاد می شدند. از سوی دیگر طول زندگی برای همه ی افراد آن جامعه مشخص و به میزان شصت و چهار سال تعیین شده بود. در این سن افراد از خانواده خداحافظی کرده و …

حزب و جهان بینی آن – کمونیست ها امروز

پروفسور دکتر هانس هاینتس هولتس برگردان یدالله سلطانپور دایره المعارف روشنگری بدبختی شیوه تولید سرمایه داری نه ارزش و نه ـ حتی ـ اضافه ارزش، بلکه تصاحب خصوصی اضافه ارزش و استقلال یابی آن بمثابه «خود هدف خود بودن» روند تولید و توزیع است.   ‪V‬ تزهای روبرت کورتس و آنتی تزهای هانس هاینتس هولتس ج آنتی تز ششم هانس هاینتس هولتس 1 ·        بحران کاپیتالیسم نشانه شکست سیستم بازار است. 2 ·        اصل اقتصاد پولی، یعنی مبادله مواد بوسیله معادل عام، که مواد لازم برای رفع نیازمندی ها (ارزش های مصرفی) را به کالاهای خنثی در روند توزیع مبدل می سازد و ارزش انتزاعی و استقلال یافته ای به نام پول که نقش میانجی بازی می کند، بلحاظ تاریخی از توان تهی شده است. 3 ·        بازار کالا باید بوسیله یک سازمان توزیع کالا، متناسب با نیازهای محسوس جایگزین شود. 4 ·        اکنون می توان دید که آخر و عاقبت کار بنی بشر به کجا می کشد، وقتی که او انتقاد مارکس از اقتصاد سیاسی را نه بمثابه یک تئوری توسعه تاریخی جامعه بشری، …

افق تاریک: وام‌های دانشجویی در آمریکا امکان تحصیلات دانشگاهی را در اختیار دانشجویان می‌گذارد، اما کمبود فرصت شغلی بازپرداخت وام‌ها را غیرممکن می‌سازد

منبع: دنيای جوان تارنگاشت عدالت در کشور «امکانات نامحدود» چشم‌انداز زندگی بهتر روزبه‌روز تاريک‌تر شده. در ۲۰ سال اخير درآمد قابل استفاده مردم کم‌درآمد آمريکا، يعنی کارگران و کارمندان که نيمی از جمعيت اين کشور را تشکيل می‌دهند، ثابت مانده است و آن‌هم در زمانی که توليد ناخالص داخلی به خوبی رشد داشته.  پل رابرتز، کارشناس رسانه‌ای و اقتصادی و معاون وزير مالی در دوران رونالد ريگان و خبرنگار روزنامه‌های وال‌استريت ژورنال و بيزنيس ويک در مقاله اخير خود ارقام هشداردهنده‌ای را ارايه می‌دهد. او در وب‌لاگ خود می‌نويسد با در نظر گرفتن ضريب تورم، سطح زندگی مادی اين بخش از جامعه «ابرقدرت آمريکايی در سال ۲٠۱۱  به سطح زندگی در سال‌های ۱۹۶۷ تا ۱۹۶۸ تنزل يافته است.» چشم‌انداز بخش‌های نامبرده مردم که روزی زندگی فرزندانشان بهتر خواهد بود نيز مانند وضعيت درآمدهای آن‌ها بسيار غم‌انگيز است. مخارج تحصيلات عالی در دهه گذشته در بسياری از دانشگاه‌ها دو تا سه برابر شده است. البته هرکس می‌تواند بدون هيچ مشکلی تقاضای وام دانشجويی کند تا بتواند تقريباً ۱۲٠ هزار دلاری را که برای مثلاً تحصيل در …

شرّی علیه جُولانِ شرم

  شرّی علیه جُولانِ شرم محضِ اطلاع ِ بازاری‎ها و حاج‎آقاها زنده‎ام! از آنگونه که آفریننده باشم، برگونه‌ی نادر، علیه جُولانِ شَرم. روزهای سرد وُ غم‌اندود، و هزارْ پیشروی از جملهْ مَشحون، علیه جولانِ شَرم! بر «دهانت را بِبَند – آب بِکِش»! از آنگونه که آفریننده باشم! دیگر دهانم، رویِ آب ندید، تا که نفیری آمد: کثافت، خسته نیستی؟! گفتم : نه! گه‌گُداری می‌آیند، حرفشان همین است! دل‌واپس ازخستگی‌ام!. می‌گویم : نه! به کارتان بِرِسید!. کارشان که تمام می‌شد، چراغ‌های سَرسَرای‌شان خاموش سَرسَری در تیمچه‌ها، فرو می‌کنند درخفا، اولین، دومین، سومین،… عدد! عدد را بیدار، کارگرانی را خُفته در خاک! و باز دلواپس می‌پُرسند: اینطور که بوی‌اش می‌آید، خسته نیستی؟! می‌گویم : نه! به کارتان رسیدید؟!. حُناق که نیست، رسیده‌اند دیگر! ومن هر دم، می‌میرم! و زنده می‌شوم! تا که یارانم را به کارِ مبارزه، بازیابم! تا از آنگونه، آفریننده باشیم!. و به آن هنگام است، که خِشتَکِ حاج‌آقای بازاری پاره پاره از تمامِ آنچه چاپیده، سنگینْ بر سرش می‎نشیند! وماییم، که از اینگونه آفرینندگان‌ایم!. 12/7/91  علی سالکی

پوچگرائی لیبرالی بمثابه آخرین مرحله جهانی سازی

الکساندر دوگین(‪Alexander Dougin‬) ترجمه: ا. م. شیری ۱۴ مهر– میزان ۱۳۹۱ «بر این باورم، که مطالعه نوشتار حاضر، به سهم خود، کمک شایان توجهی به تبیین مبانی روند حوادث کنونی جهان خواهد کرد». مترجم امروز بسیاریها در مورد سقوط آشکار لیبرالیسم، شکست تمدن لیبرالی و درماندگی جهانی پروژه لیبرالی سخن می گویند. این مدعا، هم در ناتوانی آشکار آمریکا از تحمیل هژمونی خود به جهان، هم در روند خروج حوادث دنیای اسلام از زیر تأثیر آمریکا، هم در گسترش اجتناب ناپذیر موج جدید بحران مالی، هم در شروع روند فروپاشی اتحادیه اروپا و همچنین، در رکود شدید فعالیت مخالفان در روسیه تجلی می یابد. لیبرالیسم به حالت احتضار افتاده و در مقابل چشمان ما جان می دهد. این دیگر آن ایدئولوژی نیست که تا همین اواخر، الهامبخش میلیونها انسان بود. امروزه «لیبرال» بودن– همانند ادعای از مد افتادن سریع مارکسیسم پس از انتشار سری کتابهای انتقادی سولژنیتسئن در محافل روشنفکری غرب، دور از نزاکت است. سرنوشت لیبرالیسم– البته، از منطق دیگر، از منطق جنایتکاریهای رژیمهای لیبرالی و هزینه های «ساختن دمکراسی» که هنوز دریک کتاب …

دیالک تیک کمیت و کیفیت – جهش دیالک تیکی

جهش دیالک تیکی (1) پروفسور دکتر کامیلا وارنکه برگردان شین میم شین  دایره المعارف روشنگری جهش دیالک تیکی به مرحله ای در تغییر و یا توسعه هر ابژکت اطلاق می شود که در آن گذار به کیفیت نو صورت می گیرد. 1 در جهش برخلاف تغییرات تدریجی و لاینقطع کمی که برای تدارک آن ضرورند، گشتاور گسست روند توسعه تحقق می یابد. 2 جهش قطع تداوم و تدریجیت است. 3 جهش موجد وضع جدید جداگانه و موجد کیفیت جدید ابژکت است. 4 ببرکت جهش دیالک تیکی تضادهائی حل می شوند که در بطن کیفیت موجود پرورش یافته و به بلوغ خود رسیده اند و همزمان تضادهای کیفیت جدید نطفه می بندند. 5 تضاد میان جهش و مرحله اوولوسیونی توسعه اما مطلق نیست. مراجعه کنید به اوولوسیون در تارنمای دایرة المعارف روشنگری 6 تعریف چیزی به عنوان جهش و یا  اوولوسیون به خصلت سیستم مختصات وابسته است. الف با تعویض سیستم مختصات، جهش ها می توانند به روندهای  اوولوسیونی مبدل شوند و روندهای  اوولوسیونی به جهش ها. ب مثلا تغییراتی که سرمایه داری رقابت آزاد را …

آتش سوزی در پالایشگاه نفت ونزوئلا: هفت دلیل قانع کننده برای شک و تردید در این تخریب

جیمز پتراس ـ 26 اوت 2012 : آمریکای لاتین تنها 43 روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا، زمانی که پرزیدنت چاوز با بیست در صد محبوبیت بیشتر جلو تر از رقیب خود بود، یک انفجار عظیم آتش سوزی در پالایشگاه اموای (Amuay) منجر به کشته شدن حد اقل 48 نفر – نیمی از کسانی که اعضای گارد ملی بودند – و تخریب تأسیسات نفتی با ظرفیت تولید 645 هزار بشگه نفت در روز شد. چاوز، رئیس جمهورونزوئلا در پاسخ به اتهامات عنوان شده توسط رسانه های ایالات متحده واپوزیسیون داخلی که انفجار و آتش سوزی در پالایشگاه نفت را به دلیل سهل انگاری دولت تبلیغ می کنند، گفت : «شما نمی توانید هر فرضیه ای را رد کنید….این عملاً غیر ممکن است که در این جا با وجود تأسیسات نفتی از این نوع که کاملاً اتوماتیک اند وبا داشتن هزاران نفر کارگر که شب و روز مشغول کارند، اعم ازنظامی و غیر نظامی، این نشت گاز 3 یا 4 روز صورت گرفته باشد و هیچ کس واکنشی از خود نشان ندهد. این غیر ممکن …

فرود هژمونی آمریکا و فراز فرصت های نوین

یونس پارسا بناب 1 – در گذشته های نه چندان دور کشور آمریکا از اعتبار نسبی و قابل توجهی در سراسر جهان برخوردار بود . دولتمردان خیلی از کشورها نه فقط در اروپای غربی بلکه حتی در بعضی از کشورهای پیرامونی ( جهان سوم ) یا بطور مستقیم و داوطلبانه و یا تحت تاثیر نفوذ و پرستیژ آمریکا عموما » دوستان » و یا » پیروان وفادار » آن محسوب میشدند . شایان توجه است که در دوره سال های 1950 تا 1975 ( که به دوره بیست و پنج ساله هژمونی آمریکا در جهان معروف است ) تعداد زیادی از کشورهای متعلق به سه قاره ( آسیا ، آفریقا ، آمریکای لاتین ) در مقابل رقابت های خانمانسوز بین شوروی و آمریکا موضع » بی طرفی » و یا » غیر متعهد » اتخاذ میکردند . در این دوره بیست و پنج ساله که دوره اوجگیری » جنگ سرد » نیز محسوب میگردد ، برتری بین المللی آمریکا در گستره های متعدد دیپلماسی ، تجارت ، اقتصاد ، سیاست ، فرهنگ و…. در بخش …

ارتش بیکاران در ‌سرمایه‌داری معاصر

رضا اسدآبادی الف) بیکاری از منظر اندیشه های اقتصاد متعارف: اکنون که این مطلب نوشته می‌شود، نرخ بیکاری در کشورهای جنوب اروپا، خاورمیانه، آمریکای شمالی و … به طور متوسط به رقم 20 درصد نزدیک می‌شود. نرخ بیکاری در اسپانیا 24، یونان 26، ایران و سوریه نزدیک به 20 درصد، ایالات متحده حدود 10 و آرژانتین و شیلی حدود 16 درصد می‌باشد. با این توصیف، به چه دلیل می‌توان بیکاری را پدیده‌ای ویژه و ذاتی نظام ‌سرمایه‌داری دانست؟ پاسخ مناسب به این سؤال را می‌توان از این رهگذر به دست آورد : « صرفاً در این شیوه‌ی تولید و سازماندهی اقتصادی است که صاحب وسائل تولید تنها در شرایطی نیروی کار را باید به کار ببرد که تولید کردن برای او، حداکثر سود را در یک بازار رقابتی ایجاد کند. در غیر این صورت بنگاه ‌سرمایه‌داری به مرور از دور رقابت‌های بازاری خارج می‌شود». به همین جهت تنها در این فرم اقتصادی و اجتماعی است که این سطح از بیکاری می‌تواند وجود داشته باشد. برخی مانند اقتصاددانان نهادگرا*، بیکاری سازی‌های گسترده‌ی نیروی کار ‌سرمایه‌داری معاصر …

موزه‌ها را اشغال کنید! (مروری بر هنر جنبش اشغال وال استریت)

نویسنده: مریم پیردهقان مجله مهرگان برای دیدن این مقاله همراه با عکس های مورد استناد در متن و منابعش به لینک زیر مراجعه فرمایید: http://pirdehghan.blogfa.com/post/26 هنر اعتراض که متضمن طیف وسیعی از آثار شکل گرفته شده بر اساس تضادهای حکومتی، طبقاتی، نژادی و جنسیتی توسط کنشگران جنبش‌های اجتماعی-سیاسی است مسئله ای به شمار می‌آید که به کرات در قرن اخیر بدان پرداخته شده است. این هنر، که ملموس‌ترین نمودش را در پویایی‌های اجتماعی- سیاسی دربنرها، پوسترها، گرفیتی ها و نوع پوشش می‌یابد در دوره‌ی حاضر به ابزاری جهت اعتراض به سرمایه داری تبدیل شده است که جهت تغییر این پارادایم، خود رابه ایدئولوژی هایی گره می‌زندکه به بیان آلتوسر «وادارمان می‌کنند ببینیم»، «دریابیم» و «احساس کنیم» آن چیزی را که به واقعیت اشاره دارد. در این راستا، هنر جنبش اشغال وال استریت که چندی از آن نمی‌گذردنمونه‌ی بارزی از این مبارزه‌ی هنر با نظام حاکم است. هنری که از ابتدا به دلیل پیوند خوردنش با سیاستِ زمانه، وضعیت مارا در برخورد با خودش روشن می‌کند و شاید بتوان گفت که مانند هر هنرِ اعتراضِ دیگری …

گاهنامه مجله هفته شماره ۲۸ منتشر شد

گاهنامه مجله هفته شماره ۲۸ منتشر شد برای دریافت کلیک کنید فهرست مطالب بی سرزمین بی‌تفاوت‌ها    4 سوسیالیسم و فرهنگ    6 دیالک تیک اوبژکتیف ـ سوبژکتیف    9 پیرامون به‌روز بودن مارکسیسم و امکان تحقق بخشیدن سوسیالیسم مصاحبه با گئورگ فولبرت (از کادرهای علمی پرسابقه حزب کمونیست آلمان)    11 فلسفه به زبان ساده، رمانتیسم آلمان : «فیخته، و شلینگ»    13 سوژگی تاریخ مند: نگاهی به کتاب اراده به دانستن     16 اثر میشل فوکو    16 امپراتوری در عصر سرمایه: گفتگو با الن میک‌سینز وود    18 از«اوروکمونیسم» تا اپورتونیسم امروز    25 آزادی اندیشه و بیان پیشینه، محدوده‌های زمانی‌ـ‌مکانی و جوهر طبقاتی آن    30 دیالک تیک تجربی و نظری    49 پسا فوردیسم، مارکسیسم و نقد اجتماعی مورد بحث    53 دیالکتیک روشنگری آدورنو و هورکهایمر و برداشت و تحلیل آن با توجه به شرایط امروز ایران    59 وآنگاه ژیژک گفت…    61 رابرت میشلز و “بازی ستم کارانه”    67 لنین و فلسفه؛ لویی آلتوسر    76 برابری و مسئله های آن (۱)    90 اوپورتونیسم چیست    96 جنبش برای اقتصاد مشارکتی    99 جهانی‌کردن تولید وتجارت و بحران در اقتصاد جهانی    117 مردان « نان آور» و زنانی که « مولد» نیستند!    122 بهره‌وری در برابر منفعت عمومی    123 جهانی شورشگر یا عصر جدید تیرگی؟ در …

حرکت تاریخ!

حسن جداری تاریخ پیش میرود و توده های خلق سیل عظیم کارگران و ستمکشان توفنده و مصمم و پیگیر و استوار با گامهای محکم خود، پیش میروند چون موجهای سرکش دریای پرخروش +++++ تاریخ پیش میرود و آن سیه دلان وآن سفلگان پست که با زور و قلدری بر سرنوشت توده محروم حاکمند وآنها که با شکنجه و کشتار و اختناق ره را به پیشرفت بشر،سد کرده اند باور همی کنند که دنیای پیر ما ایستاده است و صاحب شور و اراده نیست خام است این خیال! +++++ دنیای پر تلاطم و پر جنب و جوش ما دریائی از تحرک و شور است و التهاب تاریخ نیز با همه جزر و مد ها تاریخ مرگ کهنه و زائیدن نو است با چشم معرفت چو به تاریخ بنگری در سینه اش نهفته چه بسیار درسهاست درس قیام و شورش و طغیان توده ها درس مبارزات عظیم ستمکشان درس تلاشهای غرور آفرین خلق درس حماسه ها و هزاران نبردها درس شکست قطعی آنها که سالها میخواستند سد ره زندگی شوند خود را خدای ساخته، فریاد میزدند: ما …

خاستگاه طبقاتی « مارکسیسم فرانگر »! ( 1 )

رضا خسروی       سماجت ما در قبال خصومت فولادی ها الف نه « انف »! به لکنت زبان یک آخوند وطنی، مدرس مکتب خانه های قدیم اشاره دارد که الف را « انف » تلفظ می کرد… اگر اشتباه نکنم، مدعی « فرانگر »! این قصه عامیانه را بکار برده تا نا توانی فیزیکی مدرس را علت بد آموزی، دلیل انحراف معرفتی اهالی قالب کند. گویا شعور اهالی در مکتب خانه ها رقم میخورد، تابع لکنت زبان مدرس است. به علی گفت مادرش روزی… حقیر تا همین چند روز پیش نمی دانستم که می شود با توسل به شگردی مکتبی و آخوندی و عامیانه از این دست، حزب توده ایران که هیچ، حتی بر چندین نسل از مبارزه اجتماعی طبقه کارگر در قبال مالک و ارباب و سرمایه دار، در قبال بورژوآزی و امپریالیسم، بر دستاوردهای تاریخی پرولتاریای صنعتی و کمونیسم مهر باطل زد. داشت عباسغلیخان یک پسری… تا اینکه اخیرا با مانیفست بلند بالای یک فیلسوف نوخاسته و ناب اندیش و نامجوی وطنی، با سلسله مقالات جدید و غلط انداز آقای خدا …

تصمیم سازمان مجاهدین خلق: کارزار چند میلیون دلاری به حذف از لیست تروریستی انجامید

منبع: گاردین (لندن) ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۲ ترجمه از تارنگاشت عدالت حامیان سازمان ایرانی که تروریست طبقه‌بندی شده بود، پس از ریختن میلیون‌ها دلار طی یک کارزار بی‌سابقه از هدیه‌های سیاسی، استخدام گروه‌های لابی و پرداخت‌های نقدی به مقامات ارشد دولتی، در یک مبارزه طولانی برای دیدن قانونی شدن آن در ایالات متحده، پیروز شدند. تحقیق «گاردین»، که بخشاً بر داده‌های پژوهش شده از طرف «مرکز سیاست‌های پاسخگو» (Centre for Responsive Politics)، گروهی که تأثیر پول بر سیاست‌های ایالت متحده را دنبال می‌کند، متکی است، حرکت مستمر پول از سازمان‌های ایرانی- آمریکایی و رهبران آن‌ها به کارزار حذف سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست سازمان‌های تروریستی را مشخص کرده است. انتظار می‌رود هیلری کلینتون وزیر امورخارجه ایالات متحده کنگره را مطلع کند که سازمان مجاهدین خلق طی چند روز آینده از لیست تروریسم خارج خواهد شد. کارزار برای دفن تاریخ خونبار بمب‌گذاری و ترور سازمان مجاهدین خلق که بازرگانان آمریکايی، سیاست‌مداران ایرانی و هزاران غیرنظامی را کشت، و ترسیم آن به مثابه یک متحد وفادار ایالات متحده عیله دولت اسلامی در تهران مبالغ هنگفتی پول را …

بنیادگرایی چالشی برای چپ

ترجمه: نوژن اعتضادالسلطنه منتشر شده در مهرگان شماره 11 مهرماه 1391  مصاحبه با فاروق طارق از حزب کار پاکستان در مورد اهمیت مبارزه علیه بنیادگرایی مذهبی ایده مصاحبه با فاروق طارق از سخنرانی ای که وی در مدرسه عدالت جهانی آسیایی در اواخر ماه جولای سال 2012 شهر مانیل داشت مطرح شد. من بخاطر دارم که وی در آن سخنرانی اظهار نمود که مارکسیسم ماهیتا مخالف با مذهب است، بدان خاطر که مبنای اصلی مذهب مالکیت خصوصی است که در جهت پایگاه طبقاتی جامعه و سرمایه داری است. او موضع حزب اش را در مورد مذهب مشخص نموده است، حزب وی تصمیم گرفته تا نه در مورد مذهب بحث کند و نه آن را مورد تمسخر قرار دهد، همچنین آنان مخالف با کاربرد بحث مذهبی برای پیشبرد اهداف سوسیالیستی هستند. در همان حال، فاروق مواردی از نقش سوسیالیست ها در دفاع از آزادی مذهب در پاکستان را شرح می دهد. برای مثال در مورد اندونزی، اکثریت جمعیت مسلمان آن کشور زمانی که با افزایش نابردباری و خشونت مذهبی مواجه شدند، مباحثه در مورد آژادی مذهب …

جنگ حلب در موازنه استراتژیک و سیاسی

برگرفته از سایت:شبکه الوحده الخباریه ترجمه و توضیح: احمد مزارعی ۲۹سپتامبر ۲۰۱۲ تایپ و ویرایش: آمادور – اشتراک    در  مساحتی حدود ۱۸۵۰۰ کیلومتر ؛ کل استراتژی کشورهای غربی و منطقه ای با تمام نیروهای گوناگون خود حضور یافته اند. زمان تصفیه حساب فرا رسیده است.    از حلب که بزرگترین شهر سوریه و پایتخت اقتصادی است؛ همه گردانندگان جنگ غربی ومنطقه ای در نظر دارند بر روند سیاسی در کشور سوریه از طریق تسلط بر حلب تأثیر بگذارند.حلبی که میخواهد مرکزی برای نیروهای مسلح باشد تا از اینجا عملیات گسترده تر خود را در منطقه پیش ببرند.این نیروها در گذشته همین هدف را در شهرهای دمشق؛ حمص؛ و ادلب داشتند که با شکست روبرو شدند.    چرا مخالفان مسلح ؛ جنگ حلب را حساس و تعئین کننده نامیده ولی در مورد دمشق علیرغم اینکه پایتخت کشور بود؛چنین نظری نداشتند؟    اگر مخالفان مسلح نتوانند در جنگ حلب به پیروزی دست یابند؛ قاطعانه از گردونه حوادث خارج خواهند شد.سرهنگ بازنشسته و متخصص مسائل نظامی و استراتژیک ؛ محمد حطیط؛ در تماس تلفنی با سایت الکترونیکی …

دوران حرف‌های قشنگ، گذشته است!

منبع: دنيای جوان  تارنگاشت عدالت بخش‌هايی از سخنان آسانژ من امروز به عنوان يک مرد آزاد با شما سخن می‌گويم، زيرا با اين‌که از  ۶۵۹ روز پيش تاکنون در زندان به سر می‌برم، به مفهوم مهم و واقعی کلمه آزادم. آزادم که تفکرات خود را آزادانه ابراز دارم. اين آزادی به اين دليل ممکن است، زيرا ملت اکوادور به من پناهندگی سياسی اعطاء کرد. و ملل ديگر نيز عزم به پشتيبانی از اين تصميم کردند. مايلم از دولت اکوادور به خاطر بزرگ‌منشی آن‌ها تشکر کنم که اين امکان را برای من فراهم آوردند، بار ديگر در مقابل سازمان ملل متحد سخن بگويم، البته در وضعيتی که نسبت به شرايطی که من در سال ۲٠۱٠ در طی «Universal Periodic Review» در ژنو با آن روبه‌رو بودم، کاملاً متفاوت است. تقريباً دو سال پيش در مقابل سازمان ملل متحد در مورد فعاليت ما، يعنی  افشاء قتل و شکنجه بيش از ۱٠٠ هزار شهروند عراقی سخن گفتم. امروز می‌خواهم قصه زندگی يک فرد در ايالات متحده آمريکا را برای شما تعريف کنم. مايلم در مورد داستان زندگی يک …

اعتصاب توده ای سیاسی در آلمان

اولین اعتصاب توده ای سیاسی در آلمان* تا سال 1918 آلمان پدیده ی اعتصاب سیاسی توده ای را تجربه نکرده بود. برای سوسیال دموکراسی و اتحادیه ها، اعتصاب سیاسی توده ای به صورت یک معضل باقی مانده بود. در سال های 1905 و 1906 بحث های زنده ای در این باره جریان داشت. چپ های حزب** ( سوسیال دموکرات.م) اعتصاب سیاسی توده ای را یک وسیله ی مبارزاتی لازم برای پرولتاریا می دیدند اما راست های حزب تحت رهبری معتبرین اتحادیه ای آن را در کل بی معنی برآورد می کردند. همه ی دعواها در باره ی اعتصاب سیاسی توده ای در روز حزب مانهایم در سال 1906 که در آن رئیس حزب و کمیسیون عمومی اتحادیه ها به تنهایی در باره بکار گیری این وسیله ی مبارزاتی تصمیم گیری کردند، به گور سپرده شد؛ گفنتد تنها زمانی که هر د و وسیله {حزب و اتحادیه.م} به درستی عمل کردند، اجازه دارند توده ها را بکار گیرند. معضل این چنین به شایستگی حل شد. در آلمان برای هر اعتصابی قاعده ای وجود داشت که از …