سرتیتر

دستاوردهای راه اندازی جنگ ترکیه٬ برعلیه دولت سوریه

نوشته:محمد نورالدین٬ متخصص امور ترکیه

منبع:روزنامه سفیر چاپ لبنان

ترجمه:احمد مزارعی

تایپ و ویرایش:آمادور- اشتراک

   بنظر نمیرسد اردوغان به آن اهدافی را که برای کوبیدن در طبل جنگ برعلیه سوریه در نظر داشت٬ رسیده باشد.برعکس٬ سیاست جنگ طلبانه اردوغان٬ ترکیه را بیش از پیش در باتلاق بحران سوریه گرفتار نموده و عواقب بسیار بدی بر اوضاع داخلی ترکیه نیز داشته است.

   در روزهای اخیر٬ اردوغان برای کم کردن از فشار انتقادهای مخالفان دست بدامن فرمانده کل ارتش ترکیه٬ژنرال «بخدت اوزیل» شد. باین شکل که وی از مناطق مرزی درگیریها با سوریه دیدن کرد و اظهار داشت که ما از این پس به تجاوزات ارتش سوریه بسختی پاسخ خواهیم داد و گلوله باران کردن مرزهای سوریه بتوسط ما٬ در روزهای اخیر خسارتهای جبران ناپذیری برای سوریها دربر داشته٬اما وی در مورد این «خسارتها» توضیحی نداد.

   بدون شک ژنرال از زبان اردوغان صحبت میکرد٬زیرا بتوسط وی بفرماندهی ارتش ترکیه گمارده شده است.هنگامیکه شورای جمعی فرماندهان ارتش بطور گروهی استعفا دادند٬ ژنرال بخدت استعفا نداد و به پاداش اینکارش٬ از طرف اردوغان بمقام تازه رسید.هدف از اظهار نظر ژنرال این بود تا شاید بشود از شدت انتقادات وارده به اردوغان بکاهد٬زیرا جنگ برعلیه سوریه و ایجاد بحران فعلی بهیچ وجه مورد قبول اکثریت مردم ترکیه نیست و انتقادات از هر سو بر اردوغان میبارد و اردوغان میکوشد تا بنوعی جام خشم و غضب خود را برسر مخالفان خالی کند.

   اما اظهارات ژنرال کمکی به وضعیت موجود در جبهه ها بویژه بنفع«ارتش آزاد سوریه» نخواهد کرد. هدف بلاواسطه اردوغان اینست که اگر بتواند «منطقه ای امن» در مرز دو کشور ایجاد کند٬ اما حصول به این هدف بعید بنظر میرسد ٬زیرا فرماندهان «ناتو» برعدم دخالت تأکید کرده و از طرفین خواسته اند که جانب اعتدال را در نظر بگیرند (۱).

   همچنانکه انتقادات و برخورد شدید «حزب جمهوری ملت» برعلیه اردوغان و بویژه داوود اغلو٬ ادامه دارد و آنان جنگ برعلیه سوریه را بسیار خطرناک ارزیابی میکنند.کردها نیز به عکس العمل شدیدی برعلیه سیاست اردوغان دست زده و ویرا متهم کردند که هدفش از این جنگ اشغال مناطق کردنشین سوریه میباشد و بدتر اینکه «شاخه زیتون» صلحی که اردوغان در کنگره حزبی مبنی بر آموزش زبان کردی در بخشی از مناطق کردستان٬ به کردها داده بود٬ پس گرفت و از برنامه آموزش زبان کردی در همان مناطق محدود نیز منصرف شد که این موجب خشم وغضب و ناامیدی احزاب و شخصیتهای کرد در ترکیه گردید.خانم «صباحات تونجلی» ٬ یکی از نمایندگان کردها در پارلمان ترکیه اظهار داشت که:« اردوغان با این تصمیم خود مبنی بر انصراف از آموزش زبان کردی٬ در حقیقت وجود بیست میلیون کرد را در ترکیه نادیده گرفته است»٬ اما آقای «صلاح الدین دمیرطاش٬» رئیس «حزب صلح و دمکراسی کرد» که ۳۰ نماینده در پارلمان ترکیه دارد٬ اظهار داشت: «آقای اردوغان باید هدف خود را از جنگ برعلیه سوریه توضیح دهد».وی گفت: «آقای اردوغان باید جمله ای مفید نیز در مورد صلح بیان دارد.وی در ادامه گفت: که یکی از اهداف جنگ برعلیه سوریه منطقه کردستان سوریه میباشد.هم اکنون یکسال است که در رسانه ها مردم را تحریک به جنگ بر علیه سوریه میکنند٬ جنگ طلبان در سراسر ترکیه براحتی رفت و آمد میکنند».وی در بخشی از سخنانش٬ اردوغان را مورد خطاب قرار داده و گفت: «ما فرض کردیم شما وارد سوریه شدید٬با چه کسانی جنگ دارید و در آنجا چه کار خواهید کرد٬ آیا بخش بزرگی از مردم سوریه خویشان و نزدیکان ما نیستند؟ آیا دمشق را اشغال خواهی کرد؟ و چرا؟».

   اینروزها غالب نویسندگان ترک ٬ سیاست ماجراجویانه اردوغان را در جنگ برعلیه سوریه مورد انتقاد قرار میدهند.برای مثال تحلیلگر امور خارجه در روزنامه «ملیت» آقای «سامی کوهبن» چنین مینویسد:«ترکیه از ابتدای بروز مشکل سوریه٬ بیشترین درگیریها را داشته و علیرغم پیامهای متعددی که از طرف سازمان ملل و «سازمان ناتو» برای صلح ارسال شده ٬ اما گوش شنوایی برای آن پیدا نشده است.هم اکنون ترکیه به تنهایی همه بار جنگ را تحمل میکند و این در حالیست که همه پشتیبانان سابق از کمک به سوریه ابا میورزند.حتی در حوادث خطرناک اخیر مرزی میان ترکیه و سوریه٬ «ناتو» تنها دعوت به اعتدال نمود و از هر دو کشور خواست که جانب اعتدال و آرامش را حفظ کننند.حقیقت اینستکه جامعه جهانی خواستار جنگ میان سوریه و ترکیه نیستند و این بدین معناست که ترکیه را در این میان تنها گذاشته اند.ترکیه در شرایطی برنامه جنگ برعلیه سوریه را خود تنظیم کرد که عکس العمل جامعه جهانی را بدرستی ارزیابی نکرده بود و زمان اجازه نداد که برنامه بر اساس حقایق تنظیم شود.

   همچنین٬انتقادات زیادی نیز به وزیر امور خارجه «داووداغلو»٬ وارد میشود.»کمال کلیشداراوغلو»٬ انتقادات شدیدی مبنی بر عدم توازن در تصمیم گیریهای سیاسی و نداشتن هوشیاری در برخورد با مسائل پیچیده٬ بر وزیر امور خارجه و در صحن پارلمان وارد آورد.وی در بخشی از سخنانش سئوال کرد که ترکیه چه دستآوردی از غرق شدن در سوریه بدست خواهد آورد؟ هم اکنون ترکیه بجز سوریه٬ دوستی و رابطه سالم را با کشورهای ارمنستان٬ اسرائیل٬عراق و ایران را از دست داده است.روزنامه رادیکال نیز در گزارشی مینویسد: «ادامه این بحران تأثیرات بسیار سویی بر صادرات ترکیه خواهد داشت که بمثابه شریان زندگی اقتصاد ترکیه بحساب میآید.قبل از بحران فعلی٬ صادرات ما به سوریه سالیانه دو میلیارد دلار بود.اکنون صادرات ما کاملا متوقف شده است.عراق نیز برای صادرات کالاهای ما موانعی ایجاد کرده که موجب ضررهای بسیار زیادی برای ما خواهد بود.اگر این وضع ادامه پیدا کند٬ باید موضوع را بسیار جدی بگیریم٬ زیرا مسیر اقتصادی کشور را با مشکل روبرو خواهد کرد».

زیرنویس از مترجم:

(۱)اروپائیها و آمریکائیها و پیمان ناتو٬ ترکیه را در حدی میخواهند که در راه اهداف جنگ طلبانه آنها برضد کشورهای اسلامی و منطقه عمل کند.در گذشته آنان از سربازان ترکیه برای کشتار مردم در ویتنام و اکنون در افغانستان استفاده میکنند و برای سرگرم کردن ساده لوحانی در ترکیه هر از گاهی «پستانک» شرکت در اتحادیه اروپا را نیز برای آنها بحرکت در میآورند.در طی نزدیک به ۴۰۰ سال پیش٬ عثمانیها٬ اروپائیها را در محدوده اروپا خفه کرده و اجازه نمیداد وارد مدیترانه شوند.اروپائیها اکنون بخوبی آن تاریخ مشقت بار را بیاد دارند و دولت ترکیه را در حد همان «مینی چریها» – جان نثاران می بینند که در قبال کشتار و غارت سراسر اروپا مجاز بودند هرچه میتوانند وهر چه بخواهند غنیمت بگیرند.«مینی چریها» بمرور زمان تبدیل به ثروتمندانی شدند که هیئت حاکمه «مدرن» فعلی ترکیه عمدتا آنها و فرزندانشان هستند.ناتو برهبری غرب مایلست ترکیه وارد جنگی در سوریه شود و البته بنا بمیل خود. و وقتیکه سوریه و ترکیه کاملا نابود شدند٬ آنها بیایند و لاشه پاره پاره شده هر دو را ببلعند٬اما اروپائیها که خود هارترین و باتجربه ترین مینی چریهای تکامل یافته نظام سرمایه داری هستند٬مینی چریهای قبلی را بصفوف خود راه نمیدهند.