التماس برای دریافت سلاح‌های سنگین

دنيای جوان
۹اکتبر  ۲٠۱۲

تارنگاشت عدالت

نيويورک تايمز روز يک‌شنبه از قول يکی از صاحب‌منصبان بلند پايه دولت حاکم مستبد فئودال قطر نوشت: «کسی قادر نيست ارتش رژيم سوريه را با کلاشنيکف متوقف سازد». پادوی شيخ جنگ‌طلب از دولت آمريکا گلايه می‌کرد که گويا فشار زيادی بر «بهترين هم‌پيمانان خود»، يعنی قطر و عربستان سعودی وارد می‌کند که سلاح‌های سنگين در اختيار مزدوران اسلامی که زير نام «مجاهدين آزادی سوريه» فعاليت می‌کنند، قرار ندهند.
از آغاز اين جنگ که زير نام «جنگ برای دمکراسی» از خارج به سوريه تحميل شد، به ويژه دو کشور فئودالی نامبرده، يعنی عربستان سعودی و قطر  شورشيان را با بيش از ۱٠٠ ميليون دلار پول و همين‌طور حجم سنگينی از انواع سلاح‌های سبک، از جمله مسلسل و آرپی‌جی مورد پشتيبانی قرار داده‌اند. ولی به جای  قيام مورد انتظار مردم عليه بشار‌الاسد و يا پيروزی نظامی، بخش عمده مردم سوريه ظاهراً بطور کامل هوادار دولت قانونی کشور باقی‌مانده‌ است و از طرف ديگر ضربات مهلک نظامی به پيکر شورشيان شدت می‌يابد.
به اميد جلوگيری از شکست عندالقريب، التماس و درخواست برای دريافت سلاح‌های سنگين، به ويژه موشک‌های زمين به هوا که روی شانه حمل می‌شوند (MANPADS) و موشک‌های تانک‌شکن برای نبرد زمينی، بالا رفته است. در واقع در مبارزاتی که اغلب کوچه به کوچه و يا منزل به منزل صورت می‌گيرند، اين سلاح‌های مدرن می‌توانند به شورشيان در وارد آوردن ضربات سنگين به ارتش سوريه کمک کنند و شکست شورشيان را به تعويق بيافکنند. ولی بنا بر گزارش روزنامه نيويورکی، از ترس اين‌که مبادا فردا اين سلاح‌ها به دست تروريست‌های ضدآمريکائی بيافتند، آمريکا عربستان سعودی و قطر را از تحويل اين‌گونه سلاح‌ها به شورشيان منع نموده است.
البته، بنابر گزارش اين روزنامه به نقل از يک مقام بلندپايه عرب در رياض، عربستان کوشش می‌کند تا راه حلی بيابد که آنها را مجاز دارد MANPADSدر اختيار شورشيان سوری قرار دهند و در عين حال تضمين کنند که اين نوع سلاح‌ها به دست اغيار نيافتند. در اين گزارش آمده: ولی «در آينده نزديک» پشتيبانی آمريکا از تحويل اين‌گونه سلاح‌ها «محتمل نيست»، زيرا که دولت اوباما «مشخص کرده که مايل نيست پشتيبانی خود از شورشيان را  فراتر از کمک‌های تدارکاتی کنونی، افزايش دهد.». اين مسئله قابل درک است، زيرا که هيچ دستگاه ديپلماسی آمريکائی حاضر نخواهد بود خطر انهدام يک هواپيمای مسافربری آمريکائی و يا اسرائيلی به کمک اين نوع سلاح‌ها را بپذيرد.
هم‌اکنون در عربستان سعودی نگرانی در مورد پيامدهای ناخواسته و منفی کمک به شورشيان برای ثبات سلطه خاندان حاکم در عربستان شدت پيدا می‌کند، زيرا جوانانی که روز به روز بيشتر زير تلقين سلافيست‌ها به عنوان مجاهدين اسلامی به سوريه می‌شتابند، اکثر آن‌ها روزی با تجربه جنگی و آمادگی به اعمال خشونت بر سرخانه‌های خود بازخواهند گشت، جائی‌که سال ها بدون هيچ کنترلی دست به ناآرامی و شورش زده بودند. نيويورک تايمز از قول مشاری الزيدی روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل جهاد از عربستان سعودی می‌نويسد «دولت عربستان مايل نيست با از جنگ برگشتگان سوری همان سرنوشتی را تجربه کند که (پس از خروج نيروهای ارتش اتحاد جماهير شوروی)  با جوانان از افغانستان و يا عراق برگشته کرده بود… خساراتی را که القاعده در عربستان سعودی به جای گذارده، به مراتب سنگين‌تر و بدتر از خسارت‌های ايجاد شده در ايالات متحده‌آمريکا بوده است ».