ونزوئلا پنجاه درصد ،فقررا کاهش داده است


كميسيون اقتصادي كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه كارائيب:

ونزوئلا پنجاه درصد ،فقررا كاهش داده است

برگردان: بابك پاكزاد

گزارش كميسيون اقتصادي كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه كارائيب تاييد مي كند كه ونزوئلا از طريق ماموريت هاي اجتماعي اش،فقر را تا 50 درصد كاهش داده است.

هوگو چاوز،رئيس جمهور ونزوئلا ، اين هفته اطلاعاتي پيرامون دستاوردهاي اقتصادي و اجتماعي كشور و به ويژه كاهش فقر ارائه داد و به آمارهاي كميسيون اقتصادي استناد كرد.

رئيس جمهور ونزوئلا اظهار داشتطي ده سال ما توانستيم ميزان فقر را به نصف كاهش دهيم.” “كميسيون اقتصادي كشورهاي آمريكاي لاتين اشاره كرده است كه از 1990 تا 2010 ميزان فقر در تعدادي از كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه كارائيب افزايش يافته است.”

رئيس جمهور چاوز توضيح داد علي رغم اين كه فقر در كل به طور متوسط بين 25 تا 30 درصد كاهش يافته است ،مورد ونزوئلا به شكل عميقي مورد تجزيه و تحليل و بررسي قرار گرفته، زيرا اين كشور آمريكاي لاتين طي سال 2009 ميزان فقر را بيش از پنجاه درصد كاهش داده است.”

چاوز اظهار داشتهنگامي كه در سال 1998 امور را به دست گرفتم، ميزان فقر در ونزوئلا بالاي 60 درصد بود.” گزارش كميسيون اقتصادي تحت عنوان پانوراماي اجتماعي آمريكاي لاتين و كارائيب در صفحه 13 آورده است كه در سال 2002 ،فقر در ونزوئلا به 46.6 درصد رسيد و در سال 2008 ،به 27.6 درصد كاهش يافت.

طي دهه گذشته، فقر حاد از 25 درصد به 7 درصد كاهش يافته كه يك تحول عمده بشمار مي رود. كاهش ميزان فقر نتيجه برخي استراتژي ها است كه از سوي دولت ونزوئلا جهت مبارزه با محروميت هاي اجتماعي بكار گرفته شده، كه از جمله مي توان به اين موارد اشاره كرد: راه اندازي واجراي برنامه هاي اجتماعي با عنوان ماموريتها،ترويج و پيشبرد امور شوراهاي محلي و ملي كردن كمپاني ها كه مسير را براي فرصت هاي اشتغال هموار مي كند.

چاوز در پرتو پيشرفت هاي اجتماعي چشمگير كشور تاكيد كردزمان ،زمان مردن نيست.زمان،زمان زندگي كردن و مبارزه كردن است،چرا كه ونزوئلا بنا به گزارش كميسيون اقتصادي كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه كارائيب 50 درصد فقر را كاهش داده ،ما در مسير تكريم و محترم شمردن رهايي مردممان قرار داريم.”

سرمايه گذاري اجتماعي

موثرترين برنامه هاي اجتماعي در ونزوئلا،در حوزه هاي آموزش،مراقبت هاي بهداشتي ،آموزش مهارت هاي حرفه اي و يارانه هاي مواد غذايي صورت گرفته كه به كاهش فقر كمك كرده است.مراقبت هاي پزشكي در ونزوئلا رايگان و همگاني است.اين مهم با صدها كلينيك جديد و پيشرفته كه از سوي دولت طي دهه گذشته ساخته شده،ممكن شده است.آموزش با كيفيت در تمام سطوح تضمين شده است و حتي در دوره دانشگاه ودوره هاي مطالعاتي پس از فارغ التحصيلي ،رايگان است.

هزاران مدرسه جديد همراه با دانشگاه هاي جديد در دسترس توده هاي مردم، توسط دولت چاوز ساخته شد.برنامه آموزش مهارتهاي حرفه اي و شغلي هزاران ونزوئلايي را قادر ساخته است كه نه تنها وارد نيروي كار شوند بلكه تعاوني ها و كسب و كار هاي كوچك خودشان را برپا كنند،بسياري وام هاي با بهره پايين از دولت دريافت كرده اند.سوپرماركت هايي كه به آنها يارانه تخصيص داده شده و به نام مركال و يا پي.دي.وي.اي.ال معروفند دسترسي به مواد غذايي ارزان براي همگان را فراهم كرده اند.

دولت ونزوئلا 60 درصد بودجه سالانه اش را صرف برنامه هاي اجتماعي مي كند تا خوشبختي و نيك ورزي مردمش را تضمين كند. به گزارش كميسيون اقتصادي كشور هاي آمريكاي لاتين و حوزه كارائيب اين ميزان سرمايه گذاري كاملا انجام شده و پرداخت ها صورت گرفته است.

Source: venezuelanalysis.com