شرّی علیه جُولانِ شرم

 

شرّی علیه جُولانِ شرم

محضِ اطلاع ِ بازاری‎ها و حاج‎آقاها

زنده‎ام!

از آنگونه که آفریننده باشم،

برگونه‌ی نادر،

علیه جُولانِ شَرم.

روزهای سرد وُ غم‌اندود،

و هزارْ پیشروی

از جملهْ مَشحون،

علیه جولانِ شَرم!

بر «دهانت را بِبَند آب بِکِش»!

از آنگونه که آفریننده باشم!

دیگر دهانم،

رویِ آب ندید،

تا که نفیری آمد: کثافت، خسته نیستی؟!

گفتم : نه!

گه‌گُداری می‌آیند، حرفشان همین است!

دل‌واپس ازخستگی‌ام!.

می‌گویم : نه! به کارتان بِرِسید!.

کارشان که تمام می‌شد،

چراغ‌های سَرسَرای‌شان خاموش

سَرسَری در تیمچه‌ها،

فرو می‌کنند درخفا،

اولین، دومین، سومین،عدد!

عدد را بیدار،

کارگرانی را خُفته در خاک!

و باز دلواپس می‌پُرسند:

اینطور که بوی‌اش می‌آید، خسته نیستی؟!

می‌گویم : نه! به کارتان رسیدید؟!.

حُناق که نیست،

رسیده‌اند دیگر!

ومن

هر دم،

می‌میرم!

و زنده می‌شوم!

تا که یارانم را

به کارِ مبارزه، بازیابم!

تا از آنگونه، آفریننده باشیم!.

و به آن هنگام است،

که خِشتَکِ حاج‌آقای بازاری

پاره پاره

از تمامِ آنچه چاپیده،

سنگینْ بر سرش می‎نشیند!

وماییم،

که از اینگونه آفرینندگان‌ایم!.

12/7/91

 علی سالکی

3 Comments

  1. اهمیت کار طراحی در این است که علاوه بر جنبه زیبایی طرح با محتوای مطلب خوانا باشد و چفت شود. این جنبه در طرح های مجله هفته برجسته است. خسته نباشید.

  2. همه چیز مناسب است. طرح و شعر.
    دست محله هفته درد نکند با انتخابا های خوبش.

  3. طرح هایی که مجله هفته انتخاب می کند برخی های آنها واقعا جالب است مثل این طرح
    دستتان درد نکند و خسته نباشید فراوان
    با درودهای صمیمانه

Comments are closed.