Month: اکتبر 2012

گاهنامه مجله هفته شماره ۲۹ منتشر شد

گاهنامه مجله هفته شماره ۲۹ منتشر شد برای دریافت مجله لطفاً کلیک کنید فهرست مطالب ایدئولوژی در نزد مارکس از زندگیِ «کرانمند» تا بازنمودهای «پنداشتی»    4 دیالک تیک تفاوت و هویت    8 شاکله مفهومی    15 همبود (اجتماع)    24 هگلی‌های جوان: فوئرباخ، روگه، بائرها، انگلس، مارکس و هس    26 مفاهیمی همیشه زنده – گرامشی، تفکری که جهانی‌ شد    30 هگل:«آگاهی به اقلیم دانش، پدیدارشناسی جان است»    33 چشمان مونالیزا با لبان ژیژک: در دفاع از اسلاوی ژیژک    37 امپریالیزم ،آخرین مرحله سرمایه داری    45 دیالک تیک منطقی ـ تاریخی    47 دولت و جنگ    49 نقد ایدئولوژی چیست ؟    52 گفتگوی هربرت مارکوزه و نورمن میلر و آرتور شلزینجر    58 بحران واگذاری ها و «خصوصی سازی» ایرانی – واقعیت خصوصی سازی درصنعت سیمان    63 سیاست های اقتصادی جدید و زنانه شدن فقر در کانادا    65 ریاضت اقتصادی هیچگاه قادر به حل چیزی نبوده است    66 نقدی بر مقالۀ «مروری بر سیر برآمد و اضمحلال جریان “کمونیسم کارگری” »    68 آیا موجودیت اسرائیل واقعا در خطر است؟    83 قانون جنگل: دسایس تراست هسته ای فرانسوی آرِوا در افریقا    86 صربرنیتسا. وحشت غرب از حقیقت    90 با قانون کار انقلابی ونزوئلا آشنا شویم    92 چشم‌انداز تاریخی توسعه منطقه‌ای در آسیای …

علل بحران اقتصادی اروپا

اکرم پدرام‌نیا منبع مجله ماهانه مهرگان برای دریافت کلیک کنید بسیاری بر این باورند که مشکلات اسپانیا از ولخرجی بیش از اندازه‌ی دولت ناشی می‌شود. اما به‌واقع علت مشکلات اقتصادی کنونی اسپانیا گذشته ازآمار بالای بیکاری و ضعف در بهبود بخشیدن به مشکل بیکاری در این کشور، کاهش چشمگیر تقاضا بوده است. در سال ۲۰۰۷ حباب بزرگ خانه‌سازی ترکید و هم‌زمان، رکود جهانی، شوک‌های دیگری به این کشور وارد ساخت. از سوی دیگر بازار سهام نیز فروپاشید. در نوامبر ۲۰۰۷ بازار سهام در کشور اسپانیا به اوج خود یعنی به ۱۲۵ درصد تولید ناخالص ملی رسیده بود و درست یک سال بعد تا ۷۱ درصد سقوط کرد و به ۵۴درصد تولید ناخالص ملی این کشور رسید. آمار بیکاری از ۵/۸ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت و میزان بدهی‌اش نسبت به تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۲ به ۵/۹۰ درصد یا به عبارت دیگر به ۱/۱۸۶ میلیارد یورو صعود کرد، ولی با این همه اگر مقامات اروپا بهواقع بخواهند از بالا رفتن نرخ بهره در اسپانیا جلوگیری کنند، بهآسانی می‌توانند. در آن صورت پرداخت این …

تنها راه رهائی زحمتکشان!

حسن جداری در حالیکه رژیم خودکامه جمهوری اسلامی  در چنگال بحرانهای اقتصادی و سیاسی بیشماری دست و پا میزند و ضعف و ناتوانی آشکار، وجود ننگینش را از هر جانب احاطه کرده است ،در صفوف اپوزیسیون و در بین نیروهای  سیاسی مخالف رژیم،تحرک  وجنب و جوش جدیدی  مشاهده میشود. وابستگی اقتصاد کشور به اقتصاد امپریالیستی ، دزدیهای کلان آقا زاده هاو سردمداران رژیم، فقدان مدیریت کاردان در اداره امور اقتصادی ،تک محصولی بودن اقتصاد کشور و نیاز روز افزون جامعه به واردات صنعتی، داروئی، غذائی و …همراه با تحریم اقتصادی غرب، به شدت بحران اقتصادی افزوده، وضع معیشتی توده های زحمتکش را به وخامت هرچه بیشتری ، سوق میدهد . تورم بی سابقه و گرانی غیر قابل تحمل ارزاق عمومی و بیکاری و بی خانمانی، زندگی روزمره را برای کارگران  و زحمت کشان ایران بس سخت و ناهنجار ساخته است . پول  ایران از ارزش َ افتاده و کمبود اجناس عمومی، دمار از روزگار توده ها در می آورد . هر روز بر تعداد بیشمار کارگرانی که در نتیجه تعطیلی کارخانه ها مجبور  به  بیکاری …

شعرخوانیِ وزیر فتحی(رهیاب) در دانشگاه برکلی – اشعار: "در فراق یاران" و "کُمون"ا

ترجیع بند   ما اسیران نا بسامانیم شهربند نظام زندانیم بندگانیم و اختیاری نیست تخته بندان امر و فرمانیم ( بنده را نام خویشتن نبود هرچه ما را دهند نام ، آنیم ) (1) قرن ها رفته است ومیگویند خس و خاشاک این گلستانیم بردگانیم و زنده ایم به مزد چرخ گردان چرخه ی نا نیم اجتماع یست گرگ ومیش آئین برّه ی زار این شبانانیم تلخ کامیم و ارچه تیره حیات عسل ِ کام ِ کامکارانیم اسب سر مایه تخت میتازد ما هم این خیل راه سازانیم ! تا به کی تحت اینچنین خفّت تا به چند این میانه درمانیم ؟ وقت آنست عزم کار کنیم کمون خویش بر قرار کنیم ما چو تا آدم دو پا رفتیم از بسا جبر ها فرا رفتیم در شکستیم حصر جاذبه را و سر انجام تا سما رفتیم دست در کار خلقت و فعّال تا ز تقدیر هم فرا رفتیم کار کردیم و ساختیم و ببین تا کجا ؟ تا خود ِ خدا رفتیم این گذرکرده ازاسارت خویش رفت و میگفت : تا رها رفتیم ای دریغا …

موقعیت چین و آینده جهان

یونس پارسا بناب در مقالات پیشین به بررسی جنبه های مهم بحران مهم ( بحران غذا ، بحران مالی ، بحران فرود موقعیت هژمونیکی آمریکا ، بحران بهزیستی و…. ) که جملگی از تبعات بحران ساختاری نظام جهانی است ، پرداختیم . در این نوشتار بعد از نگاهی مختصر به شکلگیری قدرت های هژمونیکی در تاریخ معاصر به چند و چون عروج چین به قله قدرقدرتی اقتصادی در سطح جهانی ( که خود نوعی جدید از گلوبالیزاسیون سرمایه است ) پرداخته و سپس چرائی ناکامی نظام جهانی درعبور و برون رفت از بحران ساختاری حتی با تزریق » ویژگی های چینی » ، را مورد بررسی قرار میدهیم . شکلگیری قدرت های هژمونیکی در تاریخ پانصد ساله سرمایه داری ، قدرت های هژمونیکی پیوسته در کشورهای غربی ( شمال ) شکل گرفته و رشد می یافتند . این روند چه در دوره طولانی استعمار کهن ( تا نیمه دوم قرن نوزدهم ) چه در دوره جهان چند قطبی ( مثل دوره صلح مسلح 11914 – 1884 و دوره بین دو جنگ بزرگ جهانی 1931 – …

اسرائیل ٬ تروریسم و نژادپرستی را در مدارس دولتی تدریس میکند

اسرائیل ٬ تروریسم و نژادپرستی را در مدارس دولتی تدریس میکند نوشته: دکتر الیاس عاقله٬ محقق و تاریخنگار لبنانی ترجمه:احمد مزارعی تایپ و ویرایش:آمادور– اشتراک توضیح مترجم:اینروزها در ادبیات سیاسی٬ نام اسرائیل مترادف با حزب کمونیست کارگری و منصور حکمت نیز میباشد.مرحوم منصور حکمت (۱) علاقه وافری به اسرائیل داشت و مرتب از دمکراتیک بودن دولت اسرائیل صحبت میکرد.با وجود این اعضای شاخه های حکمتیه٬ نسبت به مقام «شامخ این رهبر عالیقدر» نمک بحرامی کردند.حقش این بود که مقبره و معجر ایشان را در اسرائیل و در کنار آریل شارون دفن میکردند و یا اینکه در «خظیره القدس» بهائیها در شهر حیفا. البته حالا هم دیر نشده.اگر از دولت اسرائیل درخواست کمک کنند٬ آنها نه فقط کوتاهی نخواهند کرد٬ بلکه بسیار خوشحال خواهند شد.     و اما ترجمه مقاله: اسرائیل٬ تروریسم و نژاد پرستی…    ایجاد جامعه ای نظامی در اسرائیل٬ که مرگ و زندگی آنان برای جنگ باشد٬ نیازمند آنست که آنانرا از دوران طفولیت اینچنین پرورش دهند.هیچ وسیله ای بهتر از این نیست که از همان دوران کودکی که عقل آمادگی پذیرش هر …

بحران سرمایه سالاری: خوانش یک ایرانی

احمدسیف توجه این مقاله حاوی نمودار های است که برای استفاده از آنها میتوانید به این متن پی دی اف مراجعه کنید  بحران جهان سرمایه داری که با سقوط بازارهای پولی دروال استریت در 2007 آغاز شد هم چنان ادامه دارد و تازگی ها با بحران درحوزه پول واحد اروپا هم مخلوط شده است. از سوی دیگر دربسیاری از کشورهای جهان شاهد درگیری های هر روزه بین مردم و نیروهای پلیس و امنیتی ها هستیم که اگردرگذشته این گونه ناآرامی ها درانحصار کشورهای پیرامونی بود امروزه به ایتالیا، امریکا و انگلیس و اسپانیا هم سرایت کرده است. این که سرانجام چه می شود، نمی دانم. ولی می دانم که به قول مکس گوردن « اقتصاد جهان گرفتار یک سکته قلبی شده است» و به « اقتصاد آمبولانسی»- که منظور نویسنده البته اقتصاد کینزی است– نیازمند است.iشماری از ناظران براین باورند که اگربحران یونان به ایتالیا هم سرایت کند– که احتمالش زیاد است– درآن صورت، اقتصاد کل اتحادیه اروپا گرفتاربحران شده و موجب تشدید بحران اقتصاد جهانی خواهد شد. البته خبرداریم که اقتصاد چین هم برخلاف …

سوابق زهر خوراندن در جمهوری اسلامی ایران: قتل آیت الله لاهوتی پدر دامادهای آیت الله رفسنجانی با خوراندن زهر در زندان اوین

    منبع سایت رسمی تاریخ ایرانی در داخل کشور آیت‌الله لاهوتی درگذشت   تاریخ ایرانی: در روز ۷ آبان ۱۳۶۰ خبر درگذشت آیت‌الله حسن لاهوتی اشکوری نماینده رشت در مجلس اول شورای اسلامی اعلام شد. اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس وقت مجلس شورای اسلامی این خبر را در جلسه علنی‌‌ همان روز مجلس اعلام کرد. خبری که او را به گریه انداخت. هاشمی خود در خاطرات روز ۷ آبان ۶۰ می‌نویسد: «ساعت ۸ صبح جلسه علنی تشکیل شد. من خبر فوت ایشان را دادم و ضمن اعلام خبر گریه کردم؛ نتوانستم خودم را کنترل کنم. از این حالت عده‌ای انتقاد داشتند و عده‌ای تعریف کردند.»   آیت‌الله حسن لاهوتی اشکوری که از زندانیان سیاسی برجسته در دوران حکومت پهلوی بود، در سال ۱۳۰۶ هجری شمسی در رودسر گیلان متولد شد. وی که از روحانیون هوادار نهضت امام خمینی بود، از سوی ایشان برای تبلیغات مذهبی به گرمسار اعزام شد و سال‌ها به فعالیت مذهبی – سیاسی در آن شهر پرداخت. او در اوایل دهه پنجاه توسط اسدالله تجریشی از بازاریان نزدیک به موتلفه با سازمان …

بازنگری مسئله گذار سوسیالیستی

از سمیر امین نگرش برگردان : ب . کیوان من بحث درباره گذار سرمایه داری به سوسیالیسم را بر پایه تأیید دلیلی می آغازم که بی نهایت نزدیک به پیش پا افتادگی است: مفهوم آفرینی هایی که درباره این گذار پیشنهاد می کنیم بستگی به مفهوم آفرینی های ما درباره سرشت سرمایه داری و سوسیالیسم دارد. با توجه به این گفته، بر اساس آن چه که در پی می آید درک خواهیم کرد که درباره آن چه که موضوع اساسی در سرمایه داری، همان طور در آنتی تز آن سوسیالیسم را مشخص می کند، همواره توافق وجود نداشته است. البته من این جا از اختلاف های درون چپ های تاریخی که خواستار سوسیالیسم اند و حتی اختلاف های درون اردوگاه  مارکسیسم تاریخی صحبت نمی کنم. بنابراین، آشکارا مفهوم آفرینی ها درباره استراتژی های توسعه سرمایه داری: مفهوم آفرینی های سوسیال دموکراسی غرب، بولشویسم و مائوئیسم، بخش های رادیکال جنبش توده ای ضد امپریالیستی در جهان سوم که در هر حال نیروهای تاریخی مهمی بوده ا ند – به شدت از یکدیگر متمایزند. من به این کنکاش …

جایزه ساخاروف، جایزه ننگ و مداخله گری

ا. م. شیری ۶ آبان– عقرب ١٣٨٩ مقدمه ای بر انتشار مجدد در پی «خوشمزگی» کمیته نروژی نوبل در اعطای «جایزه صلح نوبل» سال ۲۰۱۲ به اتحادیه امپریالیستی اروپا، بعبارت دقیق تر، به مهد استعمارگری، تجاوزکاری و جنگ افروزی، اینک نوبت به پارلمان اتحادیه اروپا رسید تا با مضحکه دیگری افکار عمومی را به بازی بگیرد. بدین ترتیب که پارلمان اتحادیه اروپا تصمیم گرفت «جایزه ساخاروف» سال ۲۰۱۲ را به خانم نسرین ستوده، فعال حقوق بشر که از دوسال پیش در زندان بسر می برد و جعفر پناهی، فیلمساز  ایرانی اعطاء نمایند. در رابطه با مفهوم، ماهیت و علل تأسیس «جایزه ساخاروف» از سوی محافل امپریالیستی، و معرفی سه تن از هموطنان ایرانی ما برای دریافت این جایزه در سال ١٣٨٩، همانوقت مطلبی تهیه و منتشر ساختم که هنوز هم اعتبار و اهمیت خود را حفظ کرده است. ولذا، در ارتباط با آخرین «شیرینکاری» پارلمان اتحادیه امپریالیستی اروپا، باز انتشار همان نوشتار را ضروری دانسته و ضمن قدردانی از مساعی انساندوستانه و ترقیخواهانه خانم ستوده و آقای پناهی، بعنوان یک هموطن، از آنها صمیمانه انتظار …

گفتگو با محمد احمدی ، انتظامات جمعه بازار ناژوان ـ اصفهان

تهیه و تنظیم : زهره روحی ز. ر: ممکن است خودتان را معرفی بفرمایید نتظامات جمعه بازار: من محمد احمدی هستم، 26 ساله‌ام و اصلم بختیاری است. ازدواج کرده‌ام و یک پسر سه ساله دارم.  در انتظامات جمعه بازار پارک ناژوان کار می‌کنم.  مردم برای خرید میوه می‌آیند اینجا. ولی از نظر من اینجا گران تر از مغازه ها است. ز. ر: اگر قیمت‌ها گران تر از مغازه باشد، آیا ممکن است دلیل خرید از «بازار»ها (و این جمعه‌بازار) سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت باشد؟ احمدی: بله اینجا گران تر است اما می‌آیند بالاخره . به قول شما برای اینکه روحیه بگیرند…. ما [مردم] کلاً هر چه گرانتر باشد، بیشتر می‌خریم. من خودم اصلا از اینجا خرید نمی‌کنم. می‌دونم چه وضعیتی است. ز. ر: چند وقت است مسئول انتظامات این جمعه بازار هستید؟ احمدی: انتظامات اینجا، هر جمعه یک نفر است. این هفته ما هستیم هفته دیگر یکی دیگر. یکی این بازار است و بازار دیگری هم هست که اگر حاشیه اینجا (پارک ناژوان) را مستقیم برویم، به «پل سوم» می‌رسیم که آنجا هم …

اروپا در اختیار پلیس و بانک ها

یونگه ولت ترجمه رضا نافعی – آینده ما هر قدر اعتراض مردم به دزدی دستمزدها، اخراج ها و فقر بیشتر می شود، خشونت پلیس وحشیانه تر می گردد. آن هم در سراسر اروپا. این مضمون گزارش سازمان عفو بین الملل است که روز پنجشنبه  در مادرید ( پایتخت اسپانیا ) منتشر شد. گزارش بر اساس رویدادهای اسپانیا، یونان و رومانی تهیه شده است. در سند عفو بین الملل تصریح شده که لگد پراکنی، کتک زدن، مجروح کردن افراد با شلیک گلوله های لاستیکی، و بکار بردن گاز اشک آور پاسخ مکرر و فزاینده پلیس به تظاهرات دور از خشونت تظاهر کنندگان شده است. قانون شکنی های پلیس در اغلب موارد نه تنها به پیگیری و مجازات نیانجامیده بلکه نادیده گرفته شده است. حتی گزارشگران رسانه ها نیز از خشونت پلیس در امان نبوده اند. برخورد پلیس با آنها نیز «سخت»  و دستگیری آنها خودسرانه بوده است. تظاهر کنندگان مجروح حتی از امدادهای پزشکی محروم بوده اند. عفو بین الملل در گزارش خود خواستار اجرای دقیق مقررات پیش بینی شده برای بکار گرفتن فلفل افشانه، گاز …