Month: اکتبر 2012

گاهنامه مجله هفته شماره ۲۹ منتشر شد

گاهنامه مجله هفته شماره ۲۹ منتشر شد برای دریافت مجله لطفاً کلیک کنید فهرست مطالب ایدئولوژی در نزد مارکس از زندگیِ «کرانمند» تا بازنمودهای «پنداشتی»    4 دیالک تیک تفاوت و هویت    8 شاکله مفهومی    15 همبود (اجتماع)    24 هگلی‌های جوان: فوئرباخ، روگه، بائرها، انگلس، مارکس و هس    26 مفاهیمی همیشه زنده – گرامشی، تفکری که جهانی‌ شد    30 هگل:«آگاهی به اقلیم دانش، پدیدارشناسی جان است»    33 چشمان مونالیزا با لبان ژیژک: در دفاع از اسلاوی ژیژک    37 امپریالیزم ،آخرین مرحله سرمایه داری    45 دیالک تیک منطقی ـ تاریخی    47 دولت و جنگ    49 نقد ایدئولوژی چیست ؟    52 گفتگوی هربرت مارکوزه و نورمن میلر و آرتور شلزینجر    58 بحران واگذاری ها و «خصوصی سازی» ایرانی – واقعیت خصوصی سازی درصنعت سیمان    63 سیاست های اقتصادی جدید و زنانه شدن فقر در کانادا    65 ریاضت اقتصادی هیچگاه قادر به حل چیزی نبوده است    66 نقدی بر مقالۀ «مروری بر سیر برآمد و اضمحلال جریان “کمونیسم کارگری” »    68 آیا موجودیت اسرائیل واقعا در خطر است؟    83 قانون جنگل: دسایس تراست هسته ای فرانسوی آرِوا در افریقا    86 صربرنیتسا. وحشت غرب از حقیقت    90 با قانون کار انقلابی ونزوئلا آشنا شویم    92 چشم‌انداز تاریخی توسعه منطقه‌ای در آسیای …

علل بحران اقتصادی اروپا

اکرم پدرام‌نیا منبع مجله ماهانه مهرگان برای دریافت کلیک کنید بسیاری بر این باورند که مشکلات اسپانیا از ولخرجی بیش از اندازه‌ی دولت ناشی می‌شود. اما به‌واقع علت مشکلات اقتصادی کنونی اسپانیا گذشته ازآمار بالای بیکاری و ضعف در بهبود بخشیدن به مشکل بیکاری در این کشور، کاهش چشمگیر تقاضا بوده است. در سال ۲۰۰۷ حباب بزرگ خانه‌سازی ترکید و هم‌زمان، رکود جهانی، شوک‌های دیگری به این کشور وارد ساخت. از سوی دیگر بازار سهام نیز فروپاشید. در نوامبر ۲۰۰۷ بازار سهام در کشور اسپانیا به اوج خود یعنی به ۱۲۵ درصد تولید ناخالص ملی رسیده بود و درست یک سال بعد تا ۷۱ درصد سقوط کرد و به ۵۴درصد تولید ناخالص ملی این کشور رسید. آمار بیکاری از ۵/۸ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت و میزان بدهی‌اش نسبت به تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۲ به ۵/۹۰ درصد یا به عبارت دیگر به ۱/۱۸۶ میلیارد یورو صعود کرد، ولی با این همه اگر مقامات اروپا بهواقع بخواهند از بالا رفتن نرخ بهره در اسپانیا جلوگیری کنند، بهآسانی می‌توانند. در آن صورت پرداخت این …

تنها راه رهائی زحمتکشان!

حسن جداری در حالیکه رژیم خودکامه جمهوری اسلامی  در چنگال بحرانهای اقتصادی و سیاسی بیشماری دست و پا میزند و ضعف و ناتوانی آشکار، وجود ننگینش را از هر جانب احاطه کرده است ،در صفوف اپوزیسیون و در بین نیروهای  سیاسی مخالف رژیم،تحرک  وجنب و جوش جدیدی  مشاهده میشود. وابستگی اقتصاد کشور به اقتصاد امپریالیستی ، دزدیهای کلان آقا زاده هاو سردمداران رژیم، فقدان مدیریت کاردان در اداره امور اقتصادی ،تک محصولی بودن اقتصاد کشور و نیاز روز افزون جامعه به واردات صنعتی، داروئی، غذائی و …همراه با تحریم اقتصادی غرب، به شدت بحران اقتصادی افزوده، وضع معیشتی توده های زحمتکش را به وخامت هرچه بیشتری ، سوق میدهد . تورم بی سابقه و گرانی غیر قابل تحمل ارزاق عمومی و بیکاری و بی خانمانی، زندگی روزمره را برای کارگران  و زحمت کشان ایران بس سخت و ناهنجار ساخته است . پول  ایران از ارزش َ افتاده و کمبود اجناس عمومی، دمار از روزگار توده ها در می آورد . هر روز بر تعداد بیشمار کارگرانی که در نتیجه تعطیلی کارخانه ها مجبور  به  بیکاری …

شعرخوانیِ وزیر فتحی(رهیاب) در دانشگاه برکلی – اشعار: "در فراق یاران" و "کُمون"ا

ترجیع بند   ما اسیران نا بسامانیم شهربند نظام زندانیم بندگانیم و اختیاری نیست تخته بندان امر و فرمانیم ( بنده را نام خویشتن نبود هرچه ما را دهند نام ، آنیم ) (1) قرن ها رفته است ومیگویند خس و خاشاک این گلستانیم بردگانیم و زنده ایم به مزد چرخ گردان چرخه ی نا نیم اجتماع یست گرگ ومیش آئین برّه ی زار این شبانانیم تلخ کامیم و ارچه تیره حیات عسل ِ کام ِ کامکارانیم اسب سر مایه تخت میتازد ما هم این خیل راه سازانیم ! تا به کی تحت اینچنین خفّت تا به چند این میانه درمانیم ؟ وقت آنست عزم کار کنیم کمون خویش بر قرار کنیم ما چو تا آدم دو پا رفتیم از بسا جبر ها فرا رفتیم در شکستیم حصر جاذبه را و سر انجام تا سما رفتیم دست در کار خلقت و فعّال تا ز تقدیر هم فرا رفتیم کار کردیم و ساختیم و ببین تا کجا ؟ تا خود ِ خدا رفتیم این گذرکرده ازاسارت خویش رفت و میگفت : تا رها رفتیم ای دریغا …

موقعیت چین و آینده جهان

یونس پارسا بناب در مقالات پیشین به بررسی جنبه های مهم بحران مهم ( بحران غذا ، بحران مالی ، بحران فرود موقعیت هژمونیکی آمریکا ، بحران بهزیستی و…. ) که جملگی از تبعات بحران ساختاری نظام جهانی است ، پرداختیم . در این نوشتار بعد از نگاهی مختصر به شکلگیری قدرت های هژمونیکی در تاریخ معاصر به چند و چون عروج چین به قله قدرقدرتی اقتصادی در سطح جهانی ( که خود نوعی جدید از گلوبالیزاسیون سرمایه است ) پرداخته و سپس چرائی ناکامی نظام جهانی درعبور و برون رفت از بحران ساختاری حتی با تزریق » ویژگی های چینی » ، را مورد بررسی قرار میدهیم . شکلگیری قدرت های هژمونیکی در تاریخ پانصد ساله سرمایه داری ، قدرت های هژمونیکی پیوسته در کشورهای غربی ( شمال ) شکل گرفته و رشد می یافتند . این روند چه در دوره طولانی استعمار کهن ( تا نیمه دوم قرن نوزدهم ) چه در دوره جهان چند قطبی ( مثل دوره صلح مسلح 11914 – 1884 و دوره بین دو جنگ بزرگ جهانی 1931 – …

اسرائیل ٬ تروریسم و نژادپرستی را در مدارس دولتی تدریس میکند

اسرائیل ٬ تروریسم و نژادپرستی را در مدارس دولتی تدریس میکند نوشته: دکتر الیاس عاقله٬ محقق و تاریخنگار لبنانی ترجمه:احمد مزارعی تایپ و ویرایش:آمادور– اشتراک توضیح مترجم:اینروزها در ادبیات سیاسی٬ نام اسرائیل مترادف با حزب کمونیست کارگری و منصور حکمت نیز میباشد.مرحوم منصور حکمت (۱) علاقه وافری به اسرائیل داشت و مرتب از دمکراتیک بودن دولت اسرائیل صحبت میکرد.با وجود این اعضای شاخه های حکمتیه٬ نسبت به مقام «شامخ این رهبر عالیقدر» نمک بحرامی کردند.حقش این بود که مقبره و معجر ایشان را در اسرائیل و در کنار آریل شارون دفن میکردند و یا اینکه در «خظیره القدس» بهائیها در شهر حیفا. البته حالا هم دیر نشده.اگر از دولت اسرائیل درخواست کمک کنند٬ آنها نه فقط کوتاهی نخواهند کرد٬ بلکه بسیار خوشحال خواهند شد.     و اما ترجمه مقاله: اسرائیل٬ تروریسم و نژاد پرستی…    ایجاد جامعه ای نظامی در اسرائیل٬ که مرگ و زندگی آنان برای جنگ باشد٬ نیازمند آنست که آنانرا از دوران طفولیت اینچنین پرورش دهند.هیچ وسیله ای بهتر از این نیست که از همان دوران کودکی که عقل آمادگی پذیرش هر …

بحران سرمایه سالاری: خوانش یک ایرانی

احمدسیف توجه این مقاله حاوی نمودار های است که برای استفاده از آنها میتوانید به این متن پی دی اف مراجعه کنید  بحران جهان سرمایه داری که با سقوط بازارهای پولی دروال استریت در 2007 آغاز شد هم چنان ادامه دارد و تازگی ها با بحران درحوزه پول واحد اروپا هم مخلوط شده است. از سوی دیگر دربسیاری از کشورهای جهان شاهد درگیری های هر روزه بین مردم و نیروهای پلیس و امنیتی ها هستیم که اگردرگذشته این گونه ناآرامی ها درانحصار کشورهای پیرامونی بود امروزه به ایتالیا، امریکا و انگلیس و اسپانیا هم سرایت کرده است. این که سرانجام چه می شود، نمی دانم. ولی می دانم که به قول مکس گوردن « اقتصاد جهان گرفتار یک سکته قلبی شده است» و به « اقتصاد آمبولانسی»- که منظور نویسنده البته اقتصاد کینزی است– نیازمند است.iشماری از ناظران براین باورند که اگربحران یونان به ایتالیا هم سرایت کند– که احتمالش زیاد است– درآن صورت، اقتصاد کل اتحادیه اروپا گرفتاربحران شده و موجب تشدید بحران اقتصاد جهانی خواهد شد. البته خبرداریم که اقتصاد چین هم برخلاف …

سوابق زهر خوراندن در جمهوری اسلامی ایران: قتل آیت الله لاهوتی پدر دامادهای آیت الله رفسنجانی با خوراندن زهر در زندان اوین

    منبع سایت رسمی تاریخ ایرانی در داخل کشور آیت‌الله لاهوتی درگذشت   تاریخ ایرانی: در روز ۷ آبان ۱۳۶۰ خبر درگذشت آیت‌الله حسن لاهوتی اشکوری نماینده رشت در مجلس اول شورای اسلامی اعلام شد. اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس وقت مجلس شورای اسلامی این خبر را در جلسه علنی‌‌ همان روز مجلس اعلام کرد. خبری که او را به گریه انداخت. هاشمی خود در خاطرات روز ۷ آبان ۶۰ می‌نویسد: «ساعت ۸ صبح جلسه علنی تشکیل شد. من خبر فوت ایشان را دادم و ضمن اعلام خبر گریه کردم؛ نتوانستم خودم را کنترل کنم. از این حالت عده‌ای انتقاد داشتند و عده‌ای تعریف کردند.»   آیت‌الله حسن لاهوتی اشکوری که از زندانیان سیاسی برجسته در دوران حکومت پهلوی بود، در سال ۱۳۰۶ هجری شمسی در رودسر گیلان متولد شد. وی که از روحانیون هوادار نهضت امام خمینی بود، از سوی ایشان برای تبلیغات مذهبی به گرمسار اعزام شد و سال‌ها به فعالیت مذهبی – سیاسی در آن شهر پرداخت. او در اوایل دهه پنجاه توسط اسدالله تجریشی از بازاریان نزدیک به موتلفه با سازمان …

بازنگری مسئله گذار سوسیالیستی

از سمیر امین نگرش برگردان : ب . کیوان من بحث درباره گذار سرمایه داری به سوسیالیسم را بر پایه تأیید دلیلی می آغازم که بی نهایت نزدیک به پیش پا افتادگی است: مفهوم آفرینی هایی که درباره این گذار پیشنهاد می کنیم بستگی به مفهوم آفرینی های ما درباره سرشت سرمایه داری و سوسیالیسم دارد. با توجه به این گفته، بر اساس آن چه که در پی می آید درک خواهیم کرد که درباره آن چه که موضوع اساسی در سرمایه داری، همان طور در آنتی تز آن سوسیالیسم را مشخص می کند، همواره توافق وجود نداشته است. البته من این جا از اختلاف های درون چپ های تاریخی که خواستار سوسیالیسم اند و حتی اختلاف های درون اردوگاه  مارکسیسم تاریخی صحبت نمی کنم. بنابراین، آشکارا مفهوم آفرینی ها درباره استراتژی های توسعه سرمایه داری: مفهوم آفرینی های سوسیال دموکراسی غرب، بولشویسم و مائوئیسم، بخش های رادیکال جنبش توده ای ضد امپریالیستی در جهان سوم که در هر حال نیروهای تاریخی مهمی بوده ا ند – به شدت از یکدیگر متمایزند. من به این کنکاش …

جایزه ساخاروف، جایزه ننگ و مداخله گری

ا. م. شیری ۶ آبان– عقرب ١٣٨٩ مقدمه ای بر انتشار مجدد در پی «خوشمزگی» کمیته نروژی نوبل در اعطای «جایزه صلح نوبل» سال ۲۰۱۲ به اتحادیه امپریالیستی اروپا، بعبارت دقیق تر، به مهد استعمارگری، تجاوزکاری و جنگ افروزی، اینک نوبت به پارلمان اتحادیه اروپا رسید تا با مضحکه دیگری افکار عمومی را به بازی بگیرد. بدین ترتیب که پارلمان اتحادیه اروپا تصمیم گرفت «جایزه ساخاروف» سال ۲۰۱۲ را به خانم نسرین ستوده، فعال حقوق بشر که از دوسال پیش در زندان بسر می برد و جعفر پناهی، فیلمساز  ایرانی اعطاء نمایند. در رابطه با مفهوم، ماهیت و علل تأسیس «جایزه ساخاروف» از سوی محافل امپریالیستی، و معرفی سه تن از هموطنان ایرانی ما برای دریافت این جایزه در سال ١٣٨٩، همانوقت مطلبی تهیه و منتشر ساختم که هنوز هم اعتبار و اهمیت خود را حفظ کرده است. ولذا، در ارتباط با آخرین «شیرینکاری» پارلمان اتحادیه امپریالیستی اروپا، باز انتشار همان نوشتار را ضروری دانسته و ضمن قدردانی از مساعی انساندوستانه و ترقیخواهانه خانم ستوده و آقای پناهی، بعنوان یک هموطن، از آنها صمیمانه انتظار …

گفتگو با محمد احمدی ، انتظامات جمعه بازار ناژوان ـ اصفهان

تهیه و تنظیم : زهره روحی ز. ر: ممکن است خودتان را معرفی بفرمایید نتظامات جمعه بازار: من محمد احمدی هستم، 26 ساله‌ام و اصلم بختیاری است. ازدواج کرده‌ام و یک پسر سه ساله دارم.  در انتظامات جمعه بازار پارک ناژوان کار می‌کنم.  مردم برای خرید میوه می‌آیند اینجا. ولی از نظر من اینجا گران تر از مغازه ها است. ز. ر: اگر قیمت‌ها گران تر از مغازه باشد، آیا ممکن است دلیل خرید از «بازار»ها (و این جمعه‌بازار) سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت باشد؟ احمدی: بله اینجا گران تر است اما می‌آیند بالاخره . به قول شما برای اینکه روحیه بگیرند…. ما [مردم] کلاً هر چه گرانتر باشد، بیشتر می‌خریم. من خودم اصلا از اینجا خرید نمی‌کنم. می‌دونم چه وضعیتی است. ز. ر: چند وقت است مسئول انتظامات این جمعه بازار هستید؟ احمدی: انتظامات اینجا، هر جمعه یک نفر است. این هفته ما هستیم هفته دیگر یکی دیگر. یکی این بازار است و بازار دیگری هم هست که اگر حاشیه اینجا (پارک ناژوان) را مستقیم برویم، به «پل سوم» می‌رسیم که آنجا هم …

اروپا در اختیار پلیس و بانک ها

یونگه ولت ترجمه رضا نافعی – آینده ما هر قدر اعتراض مردم به دزدی دستمزدها، اخراج ها و فقر بیشتر می شود، خشونت پلیس وحشیانه تر می گردد. آن هم در سراسر اروپا. این مضمون گزارش سازمان عفو بین الملل است که روز پنجشنبه  در مادرید ( پایتخت اسپانیا ) منتشر شد. گزارش بر اساس رویدادهای اسپانیا، یونان و رومانی تهیه شده است. در سند عفو بین الملل تصریح شده که لگد پراکنی، کتک زدن، مجروح کردن افراد با شلیک گلوله های لاستیکی، و بکار بردن گاز اشک آور پاسخ مکرر و فزاینده پلیس به تظاهرات دور از خشونت تظاهر کنندگان شده است. قانون شکنی های پلیس در اغلب موارد نه تنها به پیگیری و مجازات نیانجامیده بلکه نادیده گرفته شده است. حتی گزارشگران رسانه ها نیز از خشونت پلیس در امان نبوده اند. برخورد پلیس با آنها نیز «سخت»  و دستگیری آنها خودسرانه بوده است. تظاهر کنندگان مجروح حتی از امدادهای پزشکی محروم بوده اند. عفو بین الملل در گزارش خود خواستار اجرای دقیق مقررات پیش بینی شده برای بکار گرفتن فلفل افشانه، گاز …

یورو، رؤسای جمهور آمریکا و طلا

رمان گریشنکو ‪برگردان: ا. م. شیری ۵ آبان– عقرب ۱۳۹۱ مسئله اعطای جایزه صلح نوبل باعث یکسری سرگشتگی ها شده است. مشخص نیست اروپا در یک سال گذشته چه گام مهمی در راه برقرای صلح برداشته است. در واقع، فقط جنگی آغاز نکرد. اما گفته می شود که جایزه به ازای نیم قرن آرامش حاکم بر دنیای قدیم پس از جنگ جهانی دوم، اعطا گردید. گفتن این مسئله که در همین رابطه آیا اروپا بیشتر از مثلا ایالات متحده آمریکا یا اتحاد شوروی که در همان نیم قرن گذشته نقش بزرگی ایفا کردند، شایسته تر برای اعطای جایزه بودند یا نه، مشکل است. ولی این یک واقعیت روشن است که نامزدی پیر زن اروپا شایسته تر از تیماشنکو(۱)یا پوسی رایوت(۲)بود. با این وجود، اتحاد بدست آمده بی سابقه نیز نتوانست هیچ کمکی به حل معضلات این بخش جهان بکند. یورو هنوز شناور است و پیش بینی ها هم چندان امید بخش نیستند. در عین حال برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا که تکامل آتی اوضاع ژئوپلیتیک شدیدا به نتایج آن بستگی دارد، بسرعت تدارک …

باز هم «کاسترو در بستر مرگ»!

منبع: کمينفرم 
تارنگاشت عدالت  فيدل کاسترو طی مقاله‌ای در رابطه با جعليات رسانه‌های امپراليستی در مورد وضعيت جسمانی بحرانی خود به استهزاء موضع‌گيری کرد     ارسال پيام به فارغ‌التحصيلان ترم اول انستيتوی علوم پزشکی «پيروزی Giron» کافی بود تا تبليغات امپرياليستی سروصدا به راه افکنده و رسانه‌های خبری مانند لاشخور اين جعليات را ببلعند و به تنها آن‌هم قانع نشده در مکتوبات خود به بيمار بی‌مغزترين حماقت‌ها را نسبت دهند. روزنامه ABC اسپانيايی منتشر کرد که يک پزشک ونزوئلايی که معلوم نيست در کجا زندگی می‌کند، افشاء کرده که فيدل کاسترو دچار آمبولی شديد مغزی شده است: «می‌توانم بگويم که ما او را ديگر در انظار عمومی نخواهيم ديد.» اين به اصطلاح دکتر، اگر اصلاً دکتر باشد، که اول از همه هم‌وطنان خود را تنها گذارده، وضعيت سلامتی کاسترو را «نزديک به مرگ» اعلام داشته است. با اين‌که مردمان بسياری در جهان از طرف رسانه‌ها که تقريباً همگی در دست ممتازين و متمولين قرار دارند و چنين مزخرفاتی را ترويج می‌کنند، دروغ می‌شنوند، با اين وجود از اعتماد آن‌ها روزبه‌روز کاسته می‌گردد. کسی دوست …

ترکیب کارگران در تشکلات مستقل اهمیت اساسی در ایجاد جنبش کارگری دارد

اعتراضات روزافزون کارگران در سراسر جهان به امری اجتناب ناپذیر بدل گشته و این نشانه آنست که دیگر کارگران و اکثریت اقشار حقوق بگیر که بطور نسبی در کشورهای خود تحت شرایط سختی بسر می برند ، خواهان تغییر زندگی خود در قرنی هستند که امکان زندگی مکفی برای همه وجود دارد . اعتراضات کارگران و زحمتکشان نه تنها در اکثر کشورهای جهان چه عقب مانده ، چه درحال رشد و چه پیشرفته در اخبار روزانه سایتها و رسانه ها منعکس است ، بلکه این اعتراضات چنان همگانی شده که در بیشتر کشورها باور براینست که ۹۹ درصد مردم هر کشور زیر سلطه ۱ درصدی قرار دارند که همه منابع اقتصادی ، سیاسی ، نظامی و اجتماعی را با حمایت دولتها در دست دارند . طبیعی است که مبارزه کارگران و زحمتکشان در کشورهای نامبرده متفاوت بوده و تاکتیک های متمایزی در آنها جریان خواهد داشت ، اما آنچه در همه آنها مشترک است مبارزه بر علیه سلطه نظام سرمایه داری و دولتهای مقتدری است که برپایه استثمار کارگران ، حکومت کرده و امکان رسیدن …

جهان از نگاه جنوب – گفت‌وگوی ایرنه لئون با سمیر امین

ترجمه بابک پاکزاد منبع سایت نقد اقتصاد سیاسی مایلم در این مصاحبه روی سه پرسش مجزا اما مرتبط تمركز كنم: نگاه شما به جهان و امكانات تغییر آن، پیشنهاد سیاسی و نظری‌تان در زمینه‌ی فروریزی نظام سرمایه‌داری و گسست از آن، تحلیل‌تان از چارچوب جهانی، به ویژه از منظر آفریقا و خاورمیانه، چشم‌انداز شما از وضعیت جهان از نگاه و چشم‌انداز جنوب؟ برای پاسخ به این پرسش، كه مطلقاً پرسش ساده‌ای نیست، ضروری است موضوع را به سه بخش تقسیم كنیم. نخست، بیایید بررسی كنیم: ویژگی‌های مهم و تعیین‌كننده سرمایه‌داری معاصر چیست؟ نه سرمایه‌داری به طور عام، بلكه سرمایه‌داری معاصر؟ چه چیز حقیقتاً جدیدی درباره‌ی آن وجود دارد؟ مشخصه‌هایش چیست؟ دوم آن كه بگذارید بر سرشت بحران كنونی تمركز كنیم كه چیزی بیش از یك بحران است ـ من آن را «فروریزی نظام سرمایه‌داری معاصر» تعریف می‌كنم. سوم، در این چارچوب بیایید تحلیل كنیم: استراتژی‌های نیروهای ارتجاعی حاكم ـ همان سرمایه‌ی مسلط و حاكم كه شامل  سه‌وجهیِ امپریالیستیِ ایالات متحده، اروپا و ژاپن و هم‌پیمانان مرتجع‌شان در سرتاسر جهان است ـ چیست؟ تنها با درك …

هند، چین و جهان

منبع: دمکراسی مردم ۲۱ اکتبر ۲۰۱۲ نویسنده: پرابهات پاتنایک تارنگاشت عدالت طی دهه اول این قرن، زمانی که چین و هند نرخ‌های بالای رشد را تجربه می‌کردند، اغلب آن‌ها را در کنار هم به عنوان «ابرقدرت‌های اقتصادی در حال ظهور» جدید قرار می‌دادند. اصطلاحاتی مانند «چیندیا» برای اشاره به این پدیده رشد تحسین‌برانگیز این دو کشور بزرگ، رایج شد. آنچه که در تمام این سرخوشی‌ها غايب بود، درک تفاوت بنیادین بین تجربه رشد دو کشور بود. اکنون با رسیدن تأثیر بحران جهانی سرمایه‌داری به سواحل آسیا، این تفاوت روشن‌تر می‌شود؛ این تفاوت در این واقعیت قرار دارد که اقتصاد هند بسیار بیش‌تر از اقتصاد چین در مقابل بحران آسیب‌پذیر است. شخص ممکن است به دلايل گوناگون از سیاست‌های اقتصادی چین، به رغم موفقیت آن‌ سیاست‌ها در به همراه آوردن رشد بالا، انتقاد کند، اما این غیرقابل انکار است که امروز اقتصاد چین در وضعیت کاملاً متفاوتی با اقتصاد هند قرار دارد، واقعیتی که پیش از این در زمانی که اقتصاد سرمایه‌داری جهانی خود در وضعیت بهتری بود، پنهان می‌ماند. یک پی‌آمد منطقی این است که …

“آفتاب آمد دلیل آفتاب”

مترجم:احمد مزارعی تایپ و ویرایش:آمادور- اشتراک    گزارشی از مطبوعات اسرائیل: مصریها مخالف رابطه با اسرائیل و علاقمند رابطه با ایران هستند    تقریبا در تمام شهرهای بزرگ اروپا «گتو» بشکل کامل یا مخروبه وجود دارد.اروپائیها در هزار سال گذشته هر بلائی بر سر یهودیان آورده اند و آخر کاری هم عده ای از آنها را در دوران جنگ جهانی دوم بطرز فجیحی سوزاندند.بنا بعلل مختلف یهودیان در اروپا تبدیل به مشکل و معضلی برای اروپائیان شده بودند. در اواخر جنگ جهانی دوم ٬ نه از سر لطف بلکه از این دیدگاه که از مشکل آنها رها شوند٬ برایشان دولتی در سرزمین غصب شده فلسطینیها درست کردند و در مقابل سران آنها متعهد شدند که حافظ منافع استعمارگرانه آنها- غربیها باشند و بهمین دلیل هم قدرت سیاسی را در اسرائیل بدست یهودیان سفید پوست اشکناز و خاخامهای صهیونیست شده متعصب سپردند تا اینان نمایندگان و حافظان منافع استعمارگران سفید پوست در میان کشورهای اسلامی باشند که الحق و الانصاف هم تاکنون دولت اسرائیل این وظیفه «نمک شناسی» را بخوبی انجام داده است. برای مثال بنا …

عید قربان امسال در سوریه شادی صلح یا عزای جنگ

Photo DW یونکه ولت ترجمه رضا نافعی اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل با استادی و تعهد در جنگ سوریه وساطت می کند. غرب نیز کماکان سیاست تضیق و تنبیه را دنبال می کند. ماموریت اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل برای وساطت در جنگ سوریه، به دلیل رویدادهای لبنان دشوار شده است. یک هم صحبت او که نمی خواهد شناخته شود،  در دمشق می گفت  او امیداوار به پیشرفت بود. این دانشمند امور اقتصادی می گفت ابراهیمی با مهارت کار می کرد. او با تمام دولت های درگیر رویدادهای سوریه گفتگو کرده و موافقت  مهم ترین بازیگران بین المللی را برای انجام پروژه خود جلب کرده بود.  پروژه ای که عبارت است از استقرار آتش بس در عید قربان. این سنت اعراب است که طی عید قربان زد و خوردها را متوقف کنند.  البته او با این تدبیر اسلامگرایان مسلح را مخاطب خود ساخته  و آنها را به یاد ریشه های مذهبی خود انداخته است. با تشدید اوضاع در لبنان پس از  سوء قصد بجان وسان عدنان الحسن رئیس سازمان اطلاعات آن کشور و …

«هنر جنگ» هیلاری کلینتون برای مأموریت خیر خواهانه به آفریقا رفت

  نوشتۀ مانلیو دینوچی شبکۀ ولتر رم(ایتالیا) 19 اوت 2012 گاهنامۀ هنر و مبارزه/ترجمه توسط حمید محوی/پاریس/24 اکتبر 2012 وزیر امور خارجۀ هیلاری کلینتون و تعدادی از کارفرمایان شرکت های چند ملیتی سفر دور آفریقا را از 31 ژوئیه تا 10 اوت 2012 آغاز کردند که طی آن از انسان دوستی ایالات متحده داد سخن همی راندندی. در واقع کاروان مسخره ای بود که مانلیو دینوچی حاصل سیاست استعماری واشینگتن و شرکت های تجاری در قارۀ سیاه را توضیح می دهد. هیلاری کلینتون از 9 کشور آفریقائی بازدید به عمل آورد، سنگال، اوگاندا، سودان جنوبی، کنیا، مالاوی، آفریقای جنوبی، نیجریه، غنا، جمهوری بنین، و دعا کرد که رحمت الهی از آن این مرز و بوم باشد و قسم خورد که واشینگتن هیچ هدفی بجز «تقویت نهادهای دموکراتیک، گسترش رشد اقتصادی، پیش برد اهداف صلح آمیز و امنیت» در آفریقا ندارد. وزیر امورخارجۀ هیلاری کلینتون در ماه اوت به آفریقا رفته است تا به کارهای نیک بپردازد. او در این مأموریت نیکخواهانه توسط هیئتی از اعضای مدیریت شرکت های بزرگ چند ملیتی ایالات متحده همراهی می …

در لبنان خبری نیست! – چه کسی "سرتیپ" را کشت و عربستان را ناک اوت کرد؟

عصرایران ؛ علی قادری – یک بار دیگر بیروت و صدای انفجار ، وقتی که اشرفیه به لرزه درآمد و رئیس دایره اطلاعات سازمان امنیت داخلی لبنان را به کام خود کشید. برای آنهایی که وسام الحسن را نمی شناسند همین اندازه کافی است که بدانند ارزش این افسر ارشد امنیتی برای حزب المستقبل و عربستان همانند عماد مغنیه برای حزب الله و ایران بود با این تفاوت که اگر حاج رضوان(عماد مغنیه) می ماند جایی برای وسام الحسن وجود نداشت! به این ترتیب ترور «وسام الحسن» بیش از آنکه خسارتی بزرگ برای سازمان امنیت داخلی لبنان باشد ضربه ای بزرگ به پیکر استخبارات عربستان سعودی بود و پیامی روشن به پادشاه: معامله ای بزرگ در راه است و مخالفت قاطع عربستان به حذف او از معادله منجر خواهد شد. قاتل وسام حسن کیست و با حذف او چه اهدافی را دنبال می کند؟ طبق معمول انگشت اتهام به سمت سوریه نشانه رفت. هر چند این تفسیر به معنای پاکدستی دستگاه امنیتی سوریه در لبنان نیست و در این کشور، چه دوست سوریه و چه …

مروری بر برخی ابعاد فاجعه ی انسانی ناشی از تحریم ها در عراق

 از سایت پراکسیس دیدن کنید منبع پراکسیس مکانی برای گفتگو و کنش سیاسی جمعی (دیابلوگ)  مقدمه خطر جنگ نزدیک تر از همیشه است. تجربه ی تاریخی ”جنگ های بشر دوستانه” ی دیگر در منطقه نشان می دهد که پروژه ای مشابه در مورد ایران هم اینک کلید خورده است و در امتداد تحریم های گسترده علیه مردم کشورمان، سایه ی مهیب جنگ نیز با سرعتی دلهره آور به ما نزدیک می شود. این در حالی است که بارقه های امید بخش خیزش مردمی سال 1388، افول کرده اند و با شدت یافتن سرکوب و اختناق حکومتی از یک سو، و فقدان بدیلی که بتواند از بن بست برساخته ی گفتمانِ غالب بر جنبش سبز گذر کرده و در سطح توده ها به سامان دهی مبارزات مردمی بپردازد از سوی دیگر، یاس و نومیدی را بر فضای اجتماعی – سیاسی ایران چیره شده است.  در چنین وضعیتی برخی گروه های سیاسی با استناد به آن که تغییر به دست مردم نه دشوار که غیرممکن است، در پوشش گفتمان حقوق بشر و با تحریف واقعیات تاریخی، به طور …

آیا زمان تغئیر سیاست ترکیه نسبت به سوریه فرارسیده است؟

نویسنده:محمد نورالدین٬ متخصص امور ترکیه مترجم:احمد مزارعی تایپ و ویرایش:آمادور – اشتراک موافقت اخیر آقای اردوغان نخست وزیر ترکیه ٬ مبنی بر تشکیل یک کمیته سه گانه شامل ایران٬ ترکیه و کشور سومی که میتواند روسیه یا مصر باشد٬ برای بحث درباره بحران سوریه ٬ میتواند بمثابه حادثه بسیار مهمی در تغئیر سیاست ترکیه در مورد سوریه باشد..نخست باین دلیل که در گذشته ٬ ترکیه با هر نوع دخالت و مشارکت ایران در هرگونه جلسه یا کنفرانسی در مورد سوریه٬ شدیدا مخالفت میورزید. و دوم این تحول تازه ای از طرف دولت ترکیه است که تا کنون اصرار در سرنگونی رژیم سوریه داشت و در اینراه از همه گونه کمکهای نظامی٬ سیاسی و اقتصادی به مخالفان دولت سوریه استفاده میکرد. با در نظرگرفتن اینکه در گذشته ٬ ترکیه اصرار فراوانی در سرنگونی رژیم سوریه داشت و بطور دائم این سیاست را اعلام میداشت٬ بویژه در مورد رفتن شخص بشار اسد٬ تحول اخیر در سیاست ترکیه را اگرچه بطور خجولانه٬ اما باید گفت که بسیار امیدوار کننده است. اشاره دیگری که در بروز این تحول سیاست …

گفت و گو در راه خوابگاه

كانون مدافعان حقوق كارگر گفت و گو در راه خوابگاه ياور هوا چند روزي است كه بدون هيچ حركت و نوساني است. گرما و رطوبت هواي شرجي، همراه با چاشني گازهاي سنگين بر سر پروژه ها هوار شده اند. بامداد امروز از روز گذشته بدتر شده است. تغييرات هوا به گونه اي است كه توصيفش دشوار است. (وارونگي هوا) ابرهاي فشرده اي از آلودگي هاي گازي ، اين چند روزه مانند چتري بر سر پروژه و تا حدودي مناطق مسكوني سايه افكنده است. به گونه اي كه گردي خورشيد از پشت اين توده ي گازي مانند يك دايره ي كم سو قادر نيست، نورش را به زمين برساند، به طوري كه مي توان بدون پلك زدن مدتها آن را مشاهده كرد. آلودگي آن چنان بالا است كه اكثر كارگران دچار سردرد شده اند، هوا بوي ادرار مي دهد و طعم ترشي در دهان احساس مي شود. گوشه هاي چشم به خارش افتاده و با هر نفس اين بوي نامطبوع را به درون ريه هايمان مي كشيم و طعم ترشي را در كنار هاي زبانمان حس …

چینِ در حال سنجش تغییر سیاستهای اقتصادی، و رقابت بر سر مدیریت آن

کیث بردشر برگردان: بهزاد باقری مدافعان تغییرات گسترده در سیاست اقتصادی چین مدتی طولانی است که امیدهایشان را به وانگ چیشان (Wang Qishan)، بانکدار اسبق زیرک و مخفی کاری که که به پیشبرد تصمیم گیریهای دشوار درون بوروکراسی سرسخت و بد رکاب چین مشهور است، بسته اند. هنگامی که ژو رونگجی (Zhu Rongji) بین سالهای 1998 تا 2003 نخست وزیر بود، و بسیاری از موسسات اقتصادی دولتی را خصوصی کرد و راه را برای گسترش و رونق موسسات اقتصادی خصوصی گشود، وانگ چیشان شاگرد و کناردست وی بود. هنگامیکه در بهار سال 2003 ویروس سارس در شهر پکن شیوع پیدا کرد، وانگ عملا بعنوان شهردار بسرعت بیماری را تحت کنترل درآورد. و هنگامی که رئیس جمهور هو جینتائو (Hu Jintao) در سال 2008 به یک معاون نخست وزیر برای مدیریت سیاستهای اقتصادی و مالی روزمره و نظارت بر روابط اقتصادی با ایالات متحده آمریکا نیاز پیدا کرد به وانگ روی آورد. اما برخی از اعضای داخلی حزب کمونیست میگویند که با رویکرد کنگره 18 حزب، که قرار است از 8 نوامبر آغاز شود و فوروم …

هشت مارس، از گذشته تا امروز

خورخه مارتين ترجمه: بابك پاكزاد منشاء پيدايي روز جهاني زن ارتباط نزديكي با مبارزه كارگران زن در بخش نساجي دارد. در هشتم مارس 1847 زنان كارگر در صنايع نساجي و پوشاك در شهر نيويورك در اعتراض به دستمزدهاي پايين، دست به اعتصاب زدند، ساعات كار طولاني و شرايط كار غيرانساني، يكي از نخستين حركت‌هاي اعتصابي از سوي زنان كارگر را رقم زد. پليس به سوي آن‌ها آتش گشود و آنان را به طرز وحشيانه‌اي سركوب كرد. در هشت مارس1908 در پاسخ به فراخوان انجمن زنان سوسيال دموكرات شهر نيويورك، بيش از 15 هزار كارگر زن شاغل در بخش نساجي با تقاضاي كوتاه‌كردن هفته كاري و حقوق سياسي از خيابان Lower East Side راهپيمايي خود را آغاز كردند. سال 1909 شاهد اعتصاب گسترده‌ی 20 هزار كارگر زن در بخش نساجي در نيويورك بود كه در سرماي سخت زمستان 14 هفته به درازا كشيد. پس از آن در ماه مارس 1911 نيز آتش‌سوزي در كارخانه‌ی Triangle Shirtwaist در نيويورك منجر به مرگ بيش از 100 كارگر زن شد كه يا مستقيما در آتش‌ سوختند يا بر اثر …

ونزوئلا : چرا هوگو چاوز در انتخابات پیروز شد

نوشتۀ پپه اسکوبار مرکز مطالعات جهانی سازی، 15 اکتبر 2012 منطقه : آمریکای لاتین و کارائیب گاهنامۀ هنر و مبارزه ترجمه توسط حمید محوی /پاریس/22 اکتبر 2012 http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/303 یک بار دیگر. در چهاردهمین انتخابات، هوگو چاوز فریاس – آن فردی که مرتجعان اتلانتیست به نهایت از او نفرت دارند – در شرایط کاملا شفاف، تحت نظارت بخش خدماتی سازمان ملل متحد، اتحادیۀ اروپا و سازمان دولت های آمریکائی، قاطعانه دوباره به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. در اینجا دو انتخابات مطرح بود. یکی چاوز را در مقابل نمایندۀ کمپرادورها [مالکان بزرگ]، نئولیبرال و مرتجع که لباس دموکرات به تن کرده بودند قرار می داد – یعنی در مقابل هنریک کاپریل رادونسکی – وکیل مدافع و نمایندۀ منافع واشینگتن در ونزوئلا. و دیگری آمریکای جنوبی پیشگام بود که با «بیگ برادر» رویاروئی می کرد که خواهان دولتی در جایگاه مشتری و مطیع بود. چاوز پیروز شد، زیرا پیش از همه طرح بولیوار بین مردم خیلی طرفدار دارد. سال های چاویسم – با وجود تمام نقایص و کیش افسارگسیختۀ شخصیت – اجازه داد که حاکمیت ملّی ونزوئلا …

"دختر و افسر مرزی"

  دختر: راستی آقا افسره,سیم های خاردار چرا هستند؟ چرا ساخته شدند؟ افسر: برای اینکه کسی از کشور خارج نشود کسی فرار نکند دختر: مین ها چی؟ مین ها چرا ساخته شدند؟ افسر: برای اینکه کسی وارد کشور نشود دختر: اما پرنده ها همه روزه از کشورخارج میشوند همه روزه از بالای مین ها از بالای سیم ها میگذرند من همیشه پروازشان را نگاه میکنم افسر: آخه اون ها مرزی را نمیشناسند اون ها میتوانند از روی سیم ها و مین ها گذر کنند دختر: یعنی اون ها از آدم ها خوبترند؟ یعنی اون ها بیشتر میفهمند؟ افسر: نه,اون ها نمیفهمند که باید کشوری را حفظ کنند نمیفهمند که باید مکان مشخصی داشته باشند دختر: اما اما اون ها بهترند اون ها آزاد هستند من نمیدونم, آدم ها مرزها را برای چی ساختند؟ چرا مرزی ساخته شد؟ افسر: برای حفظ هم نوعی خود برای حفظ منافع کشور دختر: خوب پرنده ها که همشون یک رنگ نیستن همشون کوچک نیستند همشون بزرگ نیستند رنگارنگ هستند سیاه هستند سفید هستند زرد  قرمز آبی هستند بازهم مرزی برای …

دموکراسی نمایندگی، دموکراسی هیئت نمایندگی و دموکراسی مستقیم

تونی آندره آنی (پاریس) برگردان : ب . کیوان  نگرش دموکراسی نمایندگی که در گذشته با انتقاد جدی شماری از روشن بینان روبرو بود، امروز به عقیده عموم درصورتی می تواند به مثابه بهترین سیستم ممکن سیاسی پذیرفته شود که اصلاح های  معین جزیی در آن بعمل آید. البته، در خصوص نشان دادن ضعف های واقعی این دمکراسی، تحلیل های سیاسی زیادی وجود دارد. در برابر ستایش فراوانی که پیرامون آن وجود دارد، یادآوری و بازگفتن نظرهای مخالف برای غنی کردن مفهوم آن مفید است. می گویند گزیدگان ملت موظف اند، سخنگوی «منافع»، «آرزوها» و «اراده» شهروندان آزاد و برابر حقوق باشند. دموکراسی نمایندگی که به خاطر گریز از خطر تام گرایی (توتالیتاریسم) از دام «اراده عمومی» می پرهیزد، یگانه نظام سیاسی درخور برای رعایت و توجه به «اختلاف»ها و کشمکش هایی است که ناگزیر در جامعه جریان دارد. حقیقت این است که همه کشورهایی که خود را دموکراتیک معرفی می کنند با نابرابری های بسیار زیاد میان شهروندان در سهیم بودن قدرت، ثروت، درآمدها و یا موقعیت های کار روبرو هستند. همه نویسندگان سنت …

از جنگ تبلیغاتی اسرائیل: ماجرای کهنه نشدنی مفتی اعظم بیت المقدس

ژيلبر آشکار ترجمه بهروز عارفي مرتبا کتاب هائی منتشر می شوند که به «کشف» علاقه امین الحسینی، رهبر فلسطینی نسبت به نازی ها می پردازند. مرتبا، رهبران اسرائیل با بهره گیری از این آثار، یهودی ستیزی موروثی اعراب را نکوهش می کنند. در واقع، هدف اصلی این باصطلاح پژوهش تاریخی، توجیه سیاست اشغال سرزمین های فلسطینیان  و سرکوب آنان است.
در سال های اخیر، با افزایش چشمگیر جنگ تبلیغاتی میان اسرائیل و فلسطینیان  روبرو بودیم که طرفداران دو اردگاه در اروپا و آمریکا نیز به آن دامن می زدند. این بعد ویژه ی کشمکش اسرائیل–عرب همواره برای دولت اسرائیل جنبه حیاتی داشت. اسرائیل از همان بدو تاسیس، همانند قلعه ای محصور  در محیطی  متخاصم ، الزاما مجبور است پشتیبانی کشورهای غربی  را از آرمانش بپروراند. با حمله اسرائیل به لبنان در سال ١٩٨٢، برای نخستین بار، وجهه اسرائیل در غرب بطور محسوسی آسیب دید. محاصره طولانی بیروت که داغ کشتارهای اردوگاه های فلسطینی صبرا و شتیلا با سرکردگی اسرائیل بر آن حک شده، افکار عمومی جهانی را به لرزه درآورد. حتی در داخل اسرائیل، این ضربه …

امریکا و بقیه‌ی دنیا

امانوئل والرشتاین منبع سایت نقد اقتصاد سیاسی با نزدیک شدن به انتخابات امریکا، سیاست خارجی این کشور به‌تدریج یکی از موضوعات بحث می‌شود. اصلاً پنهان نیست که طی نیم قرن اخیر، نوعی ثبات درازمدت در سیاست خارجی امریکا وجود داشته است. حادترین اختلاف‌های داخلی زمانی رخ داد که جرج بوش رییس‌جمهور شد و قدرت‌طلبیِ عامداً یک‌جانبه‌ای را دنبال کرد که از طریق تجاوز نظامی به افغانستان و عراق در پی بازگرداندن چیرگی امریکا بر جهان بود. بوش و نومحافظه‌کاران امیدوار بودند با استفاده از قدرت نظامی امریکا برای تغییر رژیم‌هایی که عملکرد غیردوستانه‌ای نسبت به دولت امریکا دارند همه را در سرتاسر جهان مرعوب کنند. چنان که امروز روشن شده است سیاست نومحافظه‌کارانه در دستیابی به هدفش موفق نبود. این سیاست به جای ارعاب همگان کاهش آهسته‌ی قدرت امریکا را به افولی شتابان تغییر داد. در 2008، اوباما کارپایه‌ای برای بازگشت از این سیاست ارائه کرد و در 2012 ادعا می‌کند وعده‌اش را محقق کرده و بنابراین خسارتی را که نومحافظه‌کاران مسببش بودند جبران کرده است.  اما آیا این خسارت را جبران کرده است؟ آیا …

سیاستهای احمقانه اردوغان٬ ترکیه را بکجا میبرد؟

شبکه وحده اخباریه:سایت نویسندگان اردنی مترجم:احمد مزارعی تایپ و ویرایش:آمادور – اشتراک    ترکیه اردوغانی پیامهای شدیداللحنی را از مسکو و تهران دریافت داشته که مبادا دست بعمل احمقانه و ماجراحویانه حمله به سوریه بزند.دوکشور مذکور مخالفت شدید خود را با هرگونه جنگ چه محدود و یا نامحدود٬ برعلیه دولت مستقل سوریه اعلام داشته اند.آنچه در پایتخت کشورهای تصمیم گیرنده منطقه ای و بین المللی میگذرد ٬نشاندهنده آنستکه ترکیه از درون دچار یک بحران بسیار شدید قرار دارد که ممکنست به جنگ داخلی منجر شود.    اردوغان با مخالفت شدید حزب ملت٬ که از رقبای سرسخت وی در کشور است٬ روبروست.از طرفی اردوغان با استقبال از مخالفان دولت سوریه و دادن امکانات آموزشی برای جنگ و تخریب برعلیه  سوریه٬ دچار اشتباه بزرگ منطقه ای و بین المللی گردید.وی چنین فرض کرد که با طرفداری از طرف هر ضد طرف دیگر٬ یعنی همپیمان شدن با آمریکا و مجموعه کشورهای منطقه خلیج فارس (عربستان٬ قطر٬ امارات ٬ بحرین…) میتواند به آرزوهای خود که همانا تسلط بر سوریه و برکل کشورهای شرق عربیست٬ موفق شود٬ اما کارها بر …

جایزه صلح برای استالین، ویلهلم پیک، تیتو، انور خوجه، مائوتسه تونگ

منبع: کمينفرم 
تارنگاشت عدالت بعله، درست است، (بين خودمان باشد، هرچند خيلی مسخره به نظر می‌رسد) ولی می‌شد جايزه نوبل اقتصادی را  به اتحاديه اروپايی اعطاء کرد، اما جايزه صلح نوبل؟!!! حالا يکی ممکن است بگويد، ای بابا! وقتی رييس‌جمهور آمريکا که هنوز به چندين جنگ تجاوزکارانه اين کشور ادامه‌ می‌دهد، چند جنگ جديد ديگر را هم به راه انداخته، يک سلسله از کشورها را نيز به حمله نظامی تهديد کرده و کماندوهای مرگ خود را برای قتل‌های تروريستی به مأموريت می‌فرستد، جايزه صلح نوبل بگيرد، ديگر با اعطای جايزه صلح به اتحاديه اروپايی که آسمان به زمين نمی‌آيد. مبلغ جايزه که بالغ بر ۹٠٠ هزار يورو است، مطمئناً خوب به درد اتحاديه اروپايی می‌خورد، به ويژه که به کرون سوئدی پرداخت می‌شود. بنا بر استدلال کميته صلح نروژی، اتحاديه اروپايی اين جايزه را به خاطر «مبارزه موفقيت‌آميز خود برای استقرار صلح و تفاهم، دمکراسی و حقوق بشر و همين‌طور به خاطر نقش تثبيت کننده خود در تحول اروپا از يک قاره جنگ‌افروز به قاره صلح» دريافت می‌کند. به‌به بسيار عالی! بعله! ۶٠ سال پروژه …

مانیفست (بیان نامه) تظاهرکنندگان اسپانیا

نگرش ما انسان هایی عادی هستیم. ما مانند تو هستیم: انسان هایی که صبح بپا می خیزند، تا به دانشگاه یا به سر کار بروند و یا پی کاری بگردند، انسان هایی صاحب خانواده و دوستان. انسان هایی که هر روز مشغول کار سخت اند تا آینده افراد پیرامون خود را تامین کنند. برخی از ما خود  را روشنگر می نامند و برخی دیگر محافظه کار. برخی از ما مومن اند، برخی دیگر نه. برخی از ما پیرو ایدئولوژی هایی تعریف شده اند، برخی از ما غیرسیاسی اند. اما ما همگی نگران و خشمگین از دورنمای موجود سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستیم که بچشم می آید. فساد و ارتشا در میان سیاستمداران، صاحبان حرفه ها و بانکداران ما را عاجز و مبهوت می کنند. رنج روزانه بدون داشتن هرگونه امیدی تبدیل به وضعیتی عادی شده است. اما اگر ما با هم باشیم، می توانیم این وضع را عوض کنیم. زمان دگرگون کردن اوضاع فرارسیده؛ زمان آن که با هم جامعه ای بهتر بسازیم. به این دلیل ما به جدیت خواستار آنیم که: برابری، پیشرفت، همبستگی، …

ناتو چمدانش را بست، ترکیه در آستانۀ بحران و جنگ اعصاب

شبکۀ ولتر/ نوشتۀ تی یری میسان/دمشق (سوریه)/17 اکتبر 2012 گاهنامۀ هنر و مبارزه/ترجمه توسط حمید محوی/پاریس/18 اکتبر 2012 سازمان پیمان امنیت جمعی، 8 اکتبر در قزاقستان مانورهای خود را تحت عنوان «برادری خدشه ناپذیر» آغاز کرد (« НЕРУШИМОЕ БРАТСТВО ») اجرای طرح تخیلی این رزمآیش ها بر اساس استقرار نیروی حافظ صلح در کشوری تخیلی و در محیطی متأثر از تقسیم بندی های قومی– مذهبی انجام گرفت که توسط جهاد طلبان بین المللی و سازمان های تروریستی اشغال شده است. هیئت دیپلماتیک که برای تماشای تمرینات دعوت شده بودند، به دقت به بیانیۀ معاون سردبیر سازمان در گشایش رزمآیش گوش دادند. او مشخصا اعلام کرد که سازمان امنیت جمعی برای مداخلۀ احتمالی در خاورمیانه آماده می شود. و برای آنهائی که گوش شنوائی نداشتند، نیکلا بوردیوزا مشخصا توضیح داد که معاون او از افغانستان حرف نمی زده است. در اعلامیۀ ژنو، 30 ژوئن به مدیریت کوفی انان، پیشبینی شده بود که در صورتی که دولت سوریه و اپوزیسیون، یکی و دیگری درخواست کنند، نیروی حافظ صلح می تواند مستقر شود. ارتش «آزاد سوریه» این توافق نامه را …

تناقض‌های عقلانیت نولیبرالی

   ناصر زرافشان منبع تارنگاشت نقد اقتصاد سیاسی یکی از محورهای اصلی اقتصاد بازار آزاد، حذف نظارت دولت است. می‌گویند صاحبان کسب‌وکار، کارفرمایان و مدیران شرکت‌ها و بنگاه های خصوصی از همه به بازار نزدیک‌ترند و هم شرایط خود و هم شرایط و تغییرات بازار را بهتر از هرکس دیگر می‌شناسند و بنابراین از همه بهتر می‌دانند که سودآورترین کاری که می‌توانند بکنند کدام است و مفیدترین روش برای انجام آن کار چیست و از آن‌جا که برای جیب خود و منافع خود کار می‌کنند، انگیزه‌ی آنان هم برای تأمین این منافع شخصی و حفظ آن از هرکس دیگری بیش‌تر است. در حالی که دولت که به‌هرحال برای نفع شخصی خود کار نمی‌کند و به‌نوعی نماینده ی منافع دیگران (چه طبقات معین و چه تمامی جامعه) است، اولاً به اندازه‌ی خود صاحبان این منافع انگیزه ندارد و ثانیاً به‌فرض وجود انگیزه هم به اندازه‌ی آنان که خود مستقیماً در بازار فعالیت و دخالت دارند از بازار اطلاع ندارد تا بتواند بهترین و سودمندترین سیاست‌ها را انتخاب و اجرا کند ـ بنابراین مداخله‌ی دولت در کارِ …

تبعیض و بیداد !

حسن جداری با ترجمه فارسی باخیشدا، مین کدورت وار، کونول ناشاد اولان یئرده اورک لر قان اولور، جوریله، استبداد اولان یئرده گول اوسته، قورخودان بولبول، قونانماز، قول قاناد آچماز کمینده گیزلنیب،هریاندا بیر صیاد اولان یئرده چکیب لر ظلمیله، تورکی دیلین، زنجیره ایران دا کونول دلشاد اولار البته دیل آزاد اولان یئرده صفا و صدقیله مین لر چکر ال، جان شیرین دن وفا کویینده، جانین دن گئچن، فرهاد اولان یئرده نئجه انسان یاشار آسوده خاطیر، غصه سیز ، غم سیز حساب سیز، حد سیز، تبعیضیله بیداد اولان یئرده ؟ چاغیرسا خلقی عصیانه ، چکر لر شاعیری داره چماق و اختناق و سانسور و «ارشاد» اولان یئرده قیام کوتله وی دن باشقا، یوخدور خلقه بیر چاره حکومت باشچی سی ، بیر قان سوران جلاد اولان یئرده یقینیم وار کی بیر باش ظولم ائوی، ویران اولار بیرگون فشار و ظولمه قارشی، شورش و فریاد اولان یئرده 1391 تبعیض و بیداد! ترجمه از زبان ترکی از: حسن جداری در جائی که دل نا شاد است ،هزاران غم در نگاه ، خفته است در جائیکه جور و استبداد حاکم است …

تیمارستان نوبل

دمیتری سدوف ترجمه و متمم از: ا. م. شیری ۲۶ مهر– میزان ۱٣۹۱ یک خبر غیرمنتظره عجیب از کمیته نوبل: جایزه صلح نوبل به اتحادیه اروپا…، سازمانی که ۲۷ کشور اروپائی را در خود جمع کرده و، طبق اساسنامه، موظف به حل و فصل مناقشات نظامی– سیاسی بین المللی نیست، اعطاء گردید. اتحادیه اروپا حتی دارای یک نهاد، به سخن دیگر، یک سازمان نظامی خاص خود نمی باشد تا به امر «برقراری صلح» مشغول بشود. اتحادیه قوم و خویشی اروپا برای چنین منظوری به پیمان نظامی موجود، ناتو تکیه می کند. اما بطوریکه رئیس کمیته نروژی نوبل، توربرن یاگلاند اعلام کرد، مبارزه موفقیت آمیز در راه برقراری صلح و حل صلح آمیز مناقشات، دموکراسی و حقوق بشر بزرگترین دستاورد اتحادیه اروپا بشمار می آید. در جمله بندی جایزه گفته می شود: «جایزه صلح سال ۲۰۱۲ بخاطر متحد ساختن اروپا و تبدیل آن از قاره جنگ به قاره صلح، به اتحادیه اروپا اعطاء می گردد». حیرت انگیز است! اروپا، زمانیکه فاشیسم آلمان در سال ۱۹۴۵ در هم کوبیده شد، «از قاره جنگ به قاره صلح» تبدیل …

خیالات مجاهدین و موضع‏ی انقلاب

شباهنگ راد بالاخره و بعد از سال‏ها «دونده‏گی سیاسی» و هزینه‏ی مالی، دولت امریکا نام سازمان مجاهدین را از لیست گروه‏های «تروریستی» حذف نموده است. البته قرار هم نبوده و نیست تا رژیم‏ها و دسته‏جات متفاوت وابسته به سرمایه تا ابد مورد تأئید و یا دشنام قرار گیرند. مصالح است و می‏بایست دوره‏ای در جلد دوست و دوره‏ای دیگر «دشمن» به حساب آیند تا سیاست‏های منفعت‏طلبانه آسان‏تر به پیش رود. ورود و حذف سازمان مجاهدین از لیست گروه‏های «تروریستی» از جانب سردمدار تروریست جهانی هم، خارج از منفعت سیاسی معین و در خلاف چنین چهارچوبه‏ای نیست. در این دنیای نابرابر و خشن، بیش از اندازه ما شاهد دولت‏های وابسته و هم‏چنین عناصر و دسته‏جات مسلح, علم شده از جانب امپریالیست‏ها بوده‏ایم؛ دولت‏ها و دسته‏جاتی که دمار از روزگار مردم در آورده‏اند و بر دامنه‏ی ناامنی‏های جامعه افزوده‏اند. دیده‏ایم که روزی مورد حمایت و پشتیبانی قرار می‏گیرند و روزی دیگر، مورد لعن و نفرین!! البته که خدمات ارزنده‏ی سازمان مجاهدین برای سرمایه در این سی و اندی سال، از دیده‏ها پنهان نیست. هم‏گامی با رژیم جمهوری …

انفجار درونی در نظام جهانی و مسئولیت چپ های ضد نظام

یونس پارسابناب درآمد اوضاع متلاطم جهان – بحران ساختاری و انفجاری نظام حاکم سرمایه ، فراز امواج بیداری و رهائی در کشورهای پیرامونی جنوب که آنها را بیش از پیش به » مناطق طوفانی » تبدیل کرده است و… – نشان می دهد که جهانیان وارد یک » دوره گذار » تاریخسازی از سرنوشت خود گشته اند . در این گذار نه تنها شرایط عینی مناسب برای آلترناتیو سازی روزانه افزایش و رشد می یابد بلکه امکانات و فرصت ها برای چالشگران ضد نظام ، که با استفاده از آن شرایط به بلند پروازی های » سرخ دلیری » خود در مبارزه علیه نظام حاکم دامن بزنند ، نیز به حد فراوانی بوجود آمده اند . برای ارائه یک تحلیل جامع از علل بروز اوضاع متلاطم بویژه در کشورهای طوفانی جنوب ، بگذارید در این نوشتاربه بررسی سه مقوله اصلی و مرتبط به هم که در شکلگیری و رشد این اوضاع نقش اساسی ایفاء کرده و می کنند ، بپردازیم : مقوله اول = ویژگی های سرمایه داری معاصر ، مقوله دوم = چرائی بحران …

پیام کمیتۀ مرکزی به اتحادیۀ کمونیست ها مارس ١۸۵۰

مارکس و انگلس ترجمۀ سهراب شباهنگ منتشر شده در نشریه خیزش برای دریافت نسخه کامل نشریه خیزش اینجا را کلیک کنید شهریور 1391 برادران! در دو سال انقلابی 1849-1848، اتحادیۀ [کمونیست ها]به دو طریق خود را در بوتۀ آزمایش قرار داد. نخست اینکه همۀ اعضای آن در همه جا با انرژی تمام در جنبش درگیر شدند و در صفوف اولِ تنها طبقۀ انقلابی یعنی پرولتاریا، در مطبوعات، در سنگرها و در میدان های نبرد قرار گرفتند. اتحادیه، سپس بدین طریق آزموده شد که معلوم گردید درک او از جنبش، بدان سان که در بخشنامه های کنگره ها و کمیتۀ مرکزی 1847 و در مانیفست حزب کمونیست بیان گردیده، تنها درک درست است و امیدهای بیان شده در این اسناد کاملا برآورده شد. ترویج این درک، نخست توسط اتحادیه به صورت مخفیانه صورت می گرفت و اینک از لبان همه کس شنیده می شود و آشکارا در فضای عمومی تبلیغ می گردد. اما در همان حال، سازمان نیرومند پیشینِ اتحادیه، به حد قابل توجهی ضعیف شده است. شمار زیادی از اعضای آن که مستقیما در جنبش …

مصاحبه با «بلیط فروش»، بلوار میرزا کوچک خان (اصفهان)

تهیه و تنظیم زهره روحی منبع سایت محقق ز. ر: سلام. لطفا خودتان را معرفی بفرمایید بلیط فروش: قدرت الله جعفری ز.ر: ممکن است درباره‌ی شغل‌تان کمی صحبت کنید آقای قدرت‌الله جعفری: شغل ما فروش و شارژ کارت الکترونیک اتوبوس است. ز. ر: آیا قبلا شغل دیگری هم داشته‌اید؟ جعفری: بله، قبلا تعویض روغن ماشین داشتم. ورشکسته شدم، آمدم تو این کار. الان دوازده سال است که بلیط فروشی می‌کنم. قبلا «بلیط» بود و بلیط می‌فروختم. دو سال است که «کارت الکترونیکی» شده است. ز.ر: چند سال در کار «تعویض روغنی» بودید؟ جعفری: دوازده سال هم در آن کار بودم. ز. ر: قبل از آن چه؟ جعفری: راننده بودم. راننده‌ی وانت بودم. توی همین شهر (اصفهان) می‌گشتم و بار جا به جا می‌کردم. ز. ر:  متولد کجا هستید و در چه سالی به دنیا آمده اید؟ جعفری: متولد روستای «تاد»، تابع فلاورجان. پدر و مادرم هم اهل همان روستا بودند. ز. ر: آیا در شهر اصفهان زندگی می‌کنید؟ جعفری: نه، هنوز هم در همان روستا (تاد) زندگی می‌کنم. ز. ر: سخت نیست که هر روز …

دستاوردهای راه اندازی جنگ ترکیه٬ برعلیه دولت سوریه

نوشته:محمد نورالدین٬ متخصص امور ترکیه منبع:روزنامه سفیر چاپ لبنان ترجمه:احمد مزارعی تایپ و ویرایش:آمادور- اشتراک    بنظر نمیرسد اردوغان به آن اهدافی را که برای کوبیدن در طبل جنگ برعلیه سوریه در نظر داشت٬ رسیده باشد.برعکس٬ سیاست جنگ طلبانه اردوغان٬ ترکیه را بیش از پیش در باتلاق بحران سوریه گرفتار نموده و عواقب بسیار بدی بر اوضاع داخلی ترکیه نیز داشته است.    در روزهای اخیر٬ اردوغان برای کم کردن از فشار انتقادهای مخالفان دست بدامن فرمانده کل ارتش ترکیه٬ژنرال «بخدت اوزیل» شد. باین شکل که وی از مناطق مرزی درگیریها با سوریه دیدن کرد و اظهار داشت که ما از این پس به تجاوزات ارتش سوریه بسختی پاسخ خواهیم داد و گلوله باران کردن مرزهای سوریه بتوسط ما٬ در روزهای اخیر خسارتهای جبران ناپذیری برای سوریها دربر داشته٬اما وی در مورد این «خسارتها» توضیحی نداد.    بدون شک ژنرال از زبان اردوغان صحبت میکرد٬زیرا بتوسط وی بفرماندهی ارتش ترکیه گمارده شده است.هنگامیکه شورای جمعی فرماندهان ارتش بطور گروهی استعفا دادند٬ ژنرال بخدت استعفا نداد و به پاداش اینکارش٬ از طرف اردوغان بمقام تازه رسید.هدف …

بیراهه ای دیگردر مقابل جنبش زنان !

لیلا پرنیان از آنجا که جنبش زنان در طي بيش از سي سال مبارزه علیه رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی، خود را بعنوان نیرویی مهم تثبيت کرده است ، هيچ نيروئي نمي تواند در برنامه و اهداف خود اين نيروي اجتماعي را در نظر نگيرد. به همين دليل امپرياليستهاي غربي سعي دارند با اتکا به گرايشات رفرميستي زنان که در صدد تغییرات جزئی در موقعیت شان می باشند، راه حل هاي خود را پیش گذاشته و تحمیل کنند و از طريق سامان دهي آنان، اين بخش را در مقابل جنبش انقلابی و رادیکال زنان قرار دهند. در مقابل، زنان رفرمیست با طرح «مساله دمکراسي و انتخابات آزاد«(1)، «بهره بردن از امکانات خارجی«(2) ها به مثابه خواسته های زنان، خود را عملا در خدمت طرح ها و نقشه های امپریالیستهای غر بی قرار داده اند. «بهار» عربي و مبارزات مردم در خاورميانه و شمال آفريقا و نقش زنان در اين مبارزات، (خصوصا درتونس و مصر) و تغییر و تحولات پس از آن، زنان اصلاح طلب حکومتی و غیر حکومتی را برآن داشت که هر چه بیشتر …

خواهرم یاقوت بود"

“خواهرم یاقوت بود« صبحی بچه بودم نه ساله لباس های هفت سالگی به تن داشتم خواهرم روی میز چوبی روی قالیچه ی کوچک دستی انار دانه دانه میکرد انار یاقوت میکرد یاقوتی از انار روی قالیچه افتاد روبه پنجره خم شد پدرم پشت دود سیگار سینه هایش را دید فریاد زد: دانه ای انار هیچ نیست دانه ای انار نمیتواند هیچ باشد بغض چهره ی خواهرم را پیر کرد نور پنجره در چشمانش غرق اشک شد نمیدانم خواهرم عاشق دانه ای انار بود یا از دلخوری قالیچه میترسید خواهرم روسی زرد به سر داشت خواهرم دانه ای یاقوت بود پشت دود اتاق پشت پنجره  پدرم هیچوقت خواهرم را ندید هیچوقت دانه ای یاقوت را دوس نداشت هیچوقت خواهرم را ندید «علی رسولی«  

پهپادهای ایالات متحده و جنگ مخفیانۀ زیر دریائی علیه ایران

نوشتۀ ژولیا لوسک مرکز مطالعات جهانی سازی 3 اکتبر 2012 منطقه : ایالات متحده، خاورمیانه موضوع : جنگ ایالات متحده ناتو، امور نظامی گزارش مرتبط به : ایران گاهنامۀ هنر و مبارزه/پاریس/ ترجمه توسط حمید محوی/14 سپتامبر 2012 http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/299 با مخفی نگاه داشتن تأثیرات ویرانگر پهپادهای ایالات متحده، مسئول مرگ شهروندان و غیر نظامیان در سراسر جهان، شرکت مشاور امور نظامی(1)، اخیرا در مقاله ای تحت عنوان «پهپادهای بی سرنشین به دریا انداخته می شوند»(2) با طنز و شور و شوق بی مناسبتی دربارۀ خصوصیات بارز زیر دریائی های جدید بی سرنشین در نیروی دریائی ایالات متحده می نویسد : «بنظر می رسد که خلبا نهای پهپادها باید درس شنا بیاموزند. نیروی دریائی ایالات متحده اکنون در حال آزمایش نوعی پهپاد زیر دریائی در آبهای نزدیک نیوپورت در «رود ایسلاند» است. نیروی دریائی ایالات متحده امیدوار است که این پهپادها در زیردریائی آیندۀ به شکل مستقل نخستین گام های خود را پشت پر بگذارند. کریستوفر اگان، مدیر برنامۀ [مرکز ناوگان جنگ زیر دریائی] تأیید کرده است که این پهپادها، که به زبان فنی به نام …

«پایان جهان» و بانک فدرال(۱)

«پایان جهان» و بانک فدرال(۱) والنتین کاتاسونوف (‪Valentin Katasonov‬) برگردان و توضیحات از: ا. م. شیری ۲۹ مهر– میزان ۱۳۹۱ در ماههای اخیردر رسانه های جمعی مطالبی راجع به نزدیک بودن پایان جهان انتشار یافته و حتی ۲۱ دسامبر سال ۲۰۱۲ را تاریخ مشخص آن اعلام می کنند (۲۱.۱۲. ۱۲). همه این پیامها یک معنی دارند: گویا مدت اجاره ۹۹ ساله ماشینهای چاپ از سوی بانک فدرال آمریکا در این روز به پایان می رسد… مسئله قانون مصوب سال ۱۹۱۳ راجع به بانک فدرال مدت اجاره از تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۱۹۱۳، هنگامی که کنگره آمریکا قانون بانک فدرال دایر  بر تشکیل بانک مرکزی را تحت عنوان «بانک فدرال ایالات متحده آمریکا» تصویب کرد و صلاحیت انتشار پول در کشور را به آن عهده آن واگذار نمود، حساب می شود. به همین سبب، نویسندگان مطالب راجع به «۲۱.۱۲. ۱۲»به مفروضات زیر تکیه می کنند: ۱ــ در روز موعود، «ماشینهای چاپ پول» بانک فدرال کار خود را متوقف می کنند؛ ۲ــ در مدت کوتاهی اقتصاد آمریکا و جهان که همگی به دلار وابسته هستند، با کمبود …