سرتیتر

"مردم در مصر نگرانی های دیگری دارند " تظاهرات گسترده برای مزد بیشتر ، اعتراضات علیه "فیلم توهین آمیز " توسط رسانه ها بزرگنمایی میشود.

 

مصاحبه با آنته گروت  نماینده چپ در پارلمان آلمان که در مصر بوده است

 ترجمه : ن. هدایت ، برگرفته از یونگه ولت

 

ساعتراضات در جهان عرب علیه فیلم ضد اسلام این روزها تیتر روزنامه ها را تشکیل میدهد مثلا در مورد اعتصابات گسترده در مصر خبری شنیده

نمیشود .چه اتفاقاتی واقعا در خیابانهای قاهره در جریان است ؟

 

جدر واقع هم به ما هشدار داده شده که بدلیل نا آرامی ها ولی ما چیزی از آن را ندیدیم . من این تاثیر پذیری را دارم که اعترضات علیه این فیلم توسط رسانه ها بزرگنمایی میشود . مردم مصر نگرانی های دیگری دارند، اعتراضات اجتماعی زمینه های آن میباشند. چند صد نفری که در مقابل سفارت مصر تظاهرات نمودند ، درمقابل دهها هزار نفری که اکنون برای مزدبالاتر و شرایط کاری بهتر اعتصاب مینمایند تعدا د زیادی نیست . در کنار کارمندان دانشگاهها و معلمین وکارگران در حمل ونقل و بخش  نساجی  که کار خود را زمین گذاشتند میباشند . با حد اقل دستمزد سی یورو کسی برایش چنین اعتصاب پرشدتی تعجب ا نگیز نیست

.

سشما با نمانیدگان سندیکا صحبت کردید . چه چیزی از زمان سرنگونی مبارک تغییر کرده است ؟

 

 

جمحمد مرسی رئیس جمهورجدید مصر و عضو سابق اخوان المسلمین قول اشتغال و شرایط بهتر کاری را داده است ولی از زمان به قدرت رسیدنش کاری انجام نشده است . برعکس : قیمت موادغذایی افزایش یافته است ، مالیات میخواهد افزایش پیدا کند و همچنین سوبسید برای آب و برق کاهش داده شود.

اما علی رغم این خبرهای مثبت هم وجود دارد . بنا به گفته سندیکاهای مستقل ای اف تی یو هزار سندیکای مستقل وجوددارد که دومیلیون چهارصد هزار نفر در آن ارگانیزه شده اند. کانون خواسته های آنها ضممیه کردن حق تشکیل سندیکاهای آزاد در قانون اساسی جدید و حداقل دستمزد صد وپنجاه یورو میباشند

 

.

سدولت جدید رئیس جمهور مرسی با این اعتصابات چگونه برخورد میکند؟

 

جپلیس همچنان با خشونت علیه تظاهرات کنندگان و اعتصابگران عمل میکند ، دستگاه امنیتی  قدیم و پلیس هنوز وجود دارد. یک فعال حقوق بشر بین المللی معروف به من گفت که شکنجه ها در زندانها بدتر شده است . دراین نقطه بایستی که دولت مصر تحت فشار قرا ر داده شود . اما متاسفانه پرنسیب » تجارت بر حقوق بشر  تقدم دارد «حاکم میباشد ، هرچند بند دو قرار داد تجارت مصر واروپا به این نکته اشاره دارد که شرکا بایستی حقوق بشر را رعایت کنند . علی رغم این در مصر حقوق  بشر زیر پا گذاشته میشود

.

سدر اوایل سپتامبر اعلام شده است که آلمان دو زیر دریایی به مصر میفروشد . چه موضعی در مقابل این تجارت سلاح دارید؟

 

جهر گونه تجارت تسلیحاتی با کشورهای این منطقه یک رسوایی است . بنا به قانون اساسی آلمان هرگونه صادرات اسلحه به مناطق بحرانی ممنوع است . علی رغم این ما سلاح به اسرائیل ، مصر ، لیبی ، عربستان سعودی و الجزایر صادر میکنیم و هیچ زحمتی به خود نمیدهیم که با این سلاحها چه اتفاقی میافتد. بسیاری از سلاحها بدون کنترل به دیگران فروخته میشوند وبه دست گروههای تروریست میرسد. به همین علت چپ ها خواستار ممنوعیت صدور سلاح میباشند. بویژه کشورهای خاورمیانه به سلاح نیاز ندارند ، بلکه به کار ، نان و شرایط زندگی بهتر . خرید سلاح از بودجه دولتی تامین میشود

.

سشما با حمدین صباحی کاندیدای ریاست جمهوری سوسیالیست ملاقات داشتید ، که دور دوم را انتخاباتی را با مقدار کمی از دست داد . او چه موضعی دارد؟

 

جصباحی برای آزادی وعدالت اجتماعی میباشد این نیز اهداف انقلاب بوده است . سرنگونی مبارک یک موفقیت بود، اما اکنون بایستی که نیازهای مردم برآورده شود . صباحی این تردید را دارد که مرسی از عهده چنین وظیفه ای برآید. هرچه باشد این دولت با عوامل رژیم سابق همکاری میکند . یک تغییر اساسی در دستگاههای دولتی تنها زمانی ممکن است که متحدین مبارک تحت تعقیب قضایی قرار گیرند . اما این اتفاق نمیافتد

 

.

مصاحبه کننده :Sofian Philip Naceur

ترجمه : ن. هدایت ، برگرفته از یونگه ولت شنبه بیست ودوم سپتامبر