ایران و پیام انتخاباتی باراک اوباما


م
. را د

امروز یازده سپتامبر درست یازده سال از انفجار مراکز قدرت آمریکا در نیویورک و واشینگتون دی سی میگذرد روزی که آمریکا با تمسک به آن و با تدارک از پیش آماده شده تصمیم گرفت از قدرت نظامی ، نفوذ خود در جهان ، پیمان نظامی ناتو ، ظرفیتهای اقتصادی ، شرایط نامناسب جهانی و منطقه ای برای دیگر قدرتهای جهان ، بلبشو در اروپای شرقی و روسیه ، عدم آمادگی نظامی ، اقتصادی چین و بلاخره وضعیت اسف بار کشورهای جهان سوم تهاجم گسترده ای را در عرصه جهانی آغاز کرد و تصمیم گرفت با قدرت آتشی که در خود آمریکا شعله ور شده بود کار جهان را یکسره کرده و حکومت جهانی بلامنازع خود را به دنیا تحمیل کند

چه شباهتی این سیاست با تدارک فاشیستهای آلمان تا پیش از جنگ جهانی دوم دارد . نازیها برای بقدرت رسیدن در سال 1933 پارلمان این کشور را به آتش کشیدند ، احزاب و مجلس را منحل و خود قدرت را بدست گرفتند و با تمام توان صنایع نظامی را تا آنجا گسترش دادند که جرات کردند از سال 1936 اروپای متحد را ایجاد تا با همکاری ژاپن کار شوروی رایکسره و سرآخر سراغ آمریکا بروند و حکومت جهانی تحت رهبری سه کشور آلمان ، ایتالیا و ژاپن را بر جهان تحمیل کنند . سیاستی که برای مردم جهان و اروپا بیش از 75 ملیون کشته و ملیونها نفر زخمی و تقریبا منهای آمریکا زیر بنای اقتصادی جهان از جمله این سه کشور نابود و فلج شد .

استراتژیستهای آمریکا با ایجاد جو جنگی همانند نازیهای آلمان در داخل آمریکا فرصت را غنیمت شمرده و به تاخت و تاز به مراکز اقتصادی ، منابع زیر زمینی ، بازارهای جهان یورش بردند تا آخرین مقاومتهای موجود را بسرعت سرکوب و کشورهای همانند چین و روسیه را بی ثبات و تسلیم کنند ولی آمریکا امروز در کجا ایستاده است ؟

این کشور درزمان تدارک برای جنگ جهانی که تصور میکرد بدون مقاومت پیش خواهد رفت ، بدون بدهکاری و حتی مازاد ذخیره سرمایه ، بزرگترین ارتش جهان با بودجه بیش از 60% بودجه نظامی جهانی و تنها ابر قدرت تاریخ تا آنجا پیش رفته بود که کشورهای اروپای غربی را پیر و فرسوده مورد تحقیر قرار میداد امروز مجبور شده است بنا به پیشنهاد شورای امنیت ملی این کشور از طریق رئیس جمهور خود برای مسئولان رژیم جمهوری اسلامی پیام بفرستد که تضاد بین ایران و اسرائیل مربوط بخود آنها است و آمریکا در صورت در گیری نظامی طرف اسرائیل را نخواهد گرفت آنهم در شرایطی که اسرائیل پادگان نظامی اتمی ناتو و آمریکا در خاورمیانه در پیشبرد استراتژی جنگی آمریکا نقش تعیین کننده ای دارد.

بلافاصله با این موضع گیری رئیس ستاد ارتش آمریکا مارتین دامپسی به اسرائیل هشدار داد که دست به ماجراجویی نزند و اگر به ایران حمله بکند مسئول عواقب آن خود خواهد بود . دامپسی که در حمله به هواپیمای نظامی اختصاصی خود در پادگان کابل یکی از پادگانهای مطمئن جهان جان سالم بدر برد بخوبی میداند که اگر افغانها توانسته اند هواپیمای مرد قدرتمند آمریکا را هدف قرار دهند واز کار بیاندازند بازی با ارتش ایران که خود را آماده نبرد کرده است کار آسانی نخواهد بود مضافا به اینکه ایران هرگونه حمله اسرائیل به این کشور را حمله آمریکا تلقی کرده و بلافاصله تمامی مراکز و منافع آمریکا از جمله پادگانهای نظامی ثابت و سیار آنرا مورد حمله قرار خواهد داد . پادگانهای سیار آمریکا ناو های جنگی هستند که در اقیانوس هند ، خلیج فارس و دریای میدیترانه مستقر شده اند که هر سه منطقه در تیر رس موشکهای ایران قرار دارند . هدفهای بسیار آسان و قابل دسترس برای ارتش ایران طبعا ناوهای آمریکا و پادگانهای آن در منطقه خلیج فارس بسیار آسیب پذیر هستند .

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تلویحا به مقامات ایران این پیام را فرستاده است که اوضاع در منطقه و جهان تغییر پیدا کرده و عکس العمل قدرتهای بزرگ مثل چین و روسیه و ادامه مقاومت حکومت سوریه در برابر تهاجم ترکیه ، اردن ، عربستات سعودی و کشورهای عضو ناتو به این کشور برای تغییر ژئوپولیتیک منطقه بدون شرکت فعال ایران راه بجایی نخواهد برد . اوباما در این پیام بر روی استفاده از انرژی اتمی حتی تا بیست درصد را پذیرفته بشرط آنکه ایران پروتکل الحاقی را امضاء کند و به بازرسان سازمان انرژی اتمی اجاز بازدید از تمامی تاسیسات اتمی و غیر اتمی ایران را بدهد.

اگر ایران پروتکل الحاقی را بامضاء برساند سازمان انرژی اتمی اجازه دارد از تمامی تاسیسات اتمی و نظامی ایران سرزده وارد شده و آنها را کنترل کند ضمن آنکه ایران موظف خواهد بود لیست تمامی دست اندرکاران در بخش نظامی و اتمی را در اختیار این سازمان قرار دهد در واقع خلع سلاح کامل ایران بدون زحمت و بدون استفاده از نیروی نظامی ، یعنی ایران فقط میتواند از انرژی اتمی برای مصارف دارویی و تولید برق استفاده کند . در پیامهایی که قبلا از طرف کشورهای غربی به ایران ارسال شده هیچ صحبتی از تضمین امنیت ملی ایران نیست که مفهوم آن چیزی نیست بجز خلع سلاح کامل نظامی ایران در حالی که همه اعضاء ناتو و اسرائیل از پوشش اتمی بر خورداربوده و از نظر قدرت نظامی و اتمی در سطح منطقه خاورمیانه و جهان از دست بالایی بر خوردارند.

اگر کشورهای غربی و آمریکا به ایران این تضمین را بدهند که تحت هیچ شرایطی نه از طریق همسایگان و نه مستقیما به ایران حمله نظامی نخواهند کرد و آنرا از طریق شورای امنیت سازمان ملل بتصویب برسانند آنموقع ایران میتواند با تضمین بین المللی و با نظارت سازمان انرژی اتمی پروتکل الحاقی را امضاء کند و بدین ترتیب از امنیت ملی و در پی آن از منافع ملی کشور دفاع شده است .

سوای این توافقنامه باید دو قدرت اتمی دیگر سازمان ملل متحد یعنی روسیه و چین تضمین کنند که در منطقه خاورمیانه تعادل نظامی بر قرار شده و اسرائیل وادار شود تا به سازمان انرژی اتمی بپیوندد و خاورمیانه عاری از سلاح اتمی را بپذیرد در غیر اینصورت این هیولای اتمی تا زمان حیات خود همچون بختک هر آن ممکن است با استفاده از قدرت اتمی خود که حتی غرب را نگران کرده است در صدد ایجاد سرزمین موعود از نیل تا فرات بر آید . بر طبق عقاید مذهبی یهودیان اسرائیل دو راه بیشتر ندارد یا باید همه دشمنان را نابود کند تا به حیاتش ادامه دهد که مفهموم آن جنگ دائمی تا زمان حیات اسرائیل است که تاکنون پنج جنگ بزرگ و نابود کننده را به کشورهای منطقه تحمیل کرده و عامل اصلی جنگ بر علیه عراق و نابودی آن بوده و اینک در صدد کشاندن آمریکا و غرب برای جنگ با ایران است و یا خود در این جنگها نابود شود .

اسرائیل تنها کشور جهان است که هیچیک از پیشنهادات بین المللی از جمله ایجاد فدراسیون اردن ، فلسطین و اسرائیل را برای صلح با همسایگان از موضع برابر را نپذیرفته است و تمامی کشورهای غربی و آمریکا هم از موضع نژاد پرستی تا کنون حاضر نشده اند این کشور را تحت فشار قرار دهند . بنابراین برای خنثی کردن قدرت نظامی اتمی اسرائیل در درجه اول باید توازن قوا از نظر نظامی در منطقه با شرکت کشورهای منطقه چه با همکاری همدیگر و چه بتنهایی بر قرار شود تا زمینه چانه زنی با این کشور و کشورهای پشتیبان آنرا فراهم آید وگرنه نه غرب و نه اسرائیل پای میز مذاکره خلع سلاح اتمی خاورمیانه نخواهند رفت .

باراک اوباما بدون هیچ تردیدی در انتخابات ریاست جمهوری که دوماه دیگر بر گزار میشود انتخاب خواهد شد چه شورای امنیت ملی این کشور متشکل از انحصارات بزرگ نظامی ، صنعتی و تمامی سردمداران رژیم آمریکا بخوبی میدانند که رامنی شخصیتی نیست که بتواند اوضاع آشفته و در هم و بر هم آمریکای شکست خورده در عرصه جهانی را سر و سامان بدهد و سکان کشور را بعهده بگیرد . جناح بندیهای آمریکا میدانند که اوباما اگرچه خود متعلق به کنسرنهای بزرگ انحصاری نیست و همانند رامنی از پشتیبانی نظامیان و افراطیون مذهبی بر خوردار نیست ولی او بهتر از هر شخصیتی در حال حاضر میتواند از منافع مجموعه سیستم انحصاری این کشور دفاع کند . اوباما از یک خانواده مبلغ مذهبی آمده و میداند چگونه با مردم و خواستهای آنها بر خورد کند تا انحصارات بزرگ امپریالیستی فرصت پیدا کنند به کارهای خود سروسامان بدهند .

اوباما و تیم او برای راضی نگهداشتن راستهای نظامی تدارک زیادی دیده اند از طرفی بودجه نظامی را کاهش نداده تا انحصارات نظامی طغیان نکنند و از سوی دیگر با مانور های نظامی در افسا نقاط جهان از جمله در خلیج فارس که با شرکت 25 کشور آغاز خواهد شد سعی دارد به کشورهای شیخ نشین که از آینده خود بسیار نگرانند را آرام و به ایران هم هشدار دهد که آمریکا آماده است تا از منافع خود در منطقه دفاع کند و به اسرائیل هم بفهماند اقدام نابخردانه حمله نظامی به ایران منافع آمریکا را که منافع خود اسرائیل هم هست بخطر نیاندازد .

عمده ترین مسئله آمریکا و غرب در خاورمیانه مذاکره و توافق با ایران است که در محدوده امنیتی روسیه قرار دارد اگرچه غرب همچنان از چماق اسرائیل برای بی ثبات کردن ایران و خاورمیانه استفاده میکند . امریکا و غرب بخوبی دریافته اند که خط کشی ها روشنتر شده و دیگر قدرتهای جهانی و منطقه ای از جمله ایران خواهان شرکت در تصمیم گیرهای منطقه ای و جهانی هستند این است که مثل همیشه قصد دارد تا بزعم خود از موضع قدرت به مسائل بر خورد کند در عین حال که نه توان در گیری دیگر را دارد و نه امکان پیروزی در جنگ در منطقه خاورمیانه . ناتو مخفیانه و از طریق روسیه در حال فرار است و اگر هنوز دست به اقداماتی میزند فقط نشان دادن چنگ و دندان است که دیگر بررایی ندارند .

برگزاری کنفرانس کشورهای جنبش عدم تعهد با شرکت بیش از 140 کشور از 192 کشور جهانی علیرغم تلاش غرب برای عدم تشکیل ان کنفرانس و تماس با تمامی کشورهای عضو حتی یک کشور به درخواستهای غرب پاسخ مثبت نداد در نتیجه این ایران و جنبش عدم تعهد بود که موفق شدند از موضع قدرت با کشورهای غربی و آمریکا به چانه زنی بپردازند . تمامی شرکت کنندگان در این کنفرانس اهدافی را برای تضمین منافع ملی خود دنبال میکردند از جمله مصر و عربستان سعودی که در درجه اول میبایست که به مردم خود پاسخ میدادند که مستقل هستند یا نه ؟ این دوکشور عضو عدم تعهد و دیگر کشورها با پشتیبانی جنبش عدم تعهد و استفاده از معضلات و مشکلات اقتصادی کشورهای غربی و آمریکا بیشتر میتوانند از آنها امتیاز بگیرند این آن نگرانیست که غرب را راحت نمیگزارد.

رامنی به شنوندگان خود وعده دادکه اگر رئیس جمهور بشود که نخواهد شد تمام تمرکز خودرا برای حل مشکلات داخلی خواهد گذاشت و حتی آمریکا را از نفت خاورمیانه بی نیاز خواهد کرد این پیام نشان از بحران عمیق اقتصادی در داخل آمریکا دارد که اگر اجرایی شود یعنی اتمام کار کشورهایی همانند ژاپن ، آلمان ، کره جنوبی وودیگر کشورهای جهان خواهد بود که سر نوشت خود را با سرنوشت آمریکا گره زده اند . از طرف دیگر نگرانی شیخ نشینهای عرب را افزایش و آنها رابشدت متزلزل خواهد کرد چون اگر این سیاست اجرایی شود یعنی پایین آمدن قیمت نفت در بازار جهانی و کاهش در آمد این کشورها که میشود گفت سرنگونی همه آنها

اینکه اوباما به ایران پیام مفرستد و سعی دارد وانمود کند که فعلا برای جهان بهتر است ایران را محاصره اقتصادی کنیم نه از موضع قدرت بلکه از موضع ضعف سرچشمه میگیرد چون نه غرب تاب و توان حمله به ایران را در شرایط فعلی دارند و نه بحران اقتصادی حاکم بر کشورهای غربی این امکان را به آنها میدهد تا دست بچنین حماقتی بزنند که میتواند توازن قوا را هم در منطقه و هم در جهان برای همیشه بهم بزند .

میشود گفت آمریکا واوباما دست بسوی کسانی دراز کرده اند که سالها به اشکال مختلف برای آنها ایجاد مزاحمت کرده اند دخالت آشکار در انتخابات روسیه ، بهم زدن روابط کشورهای جنوب شرقی آسیا ، محاصره اقتصادی ایران و بسیاری از کشورهای دیگر ، جنگ در سراسر شمال آفریقا تا مرزهای هندوستان و سعی در تخریب پیشرفت اقتصادی چین ، بهم زدن روابط بین کشورهای خاورمیانه ، تخریب در مناسبات روسیه با اروپای غربی همه این سیاستها و وضع نامناسب امنیت اجتماعی در خود آمریکا این واقعیت را نشان میدهد که این ابر قدرت نه تنها دیگر وجهه ای در جهان ندارد بلکه در درون خود نیز با مشکلات عدیده ای مواجه است که سروسامان دادن آنها به ده ها سال نیاز دارد آنهم با کمک همه کشورهای جهان . آیا این غول نظامی از اینهمه شکست درس عبرت خواهد گرفت و یا همانند قدرتهای اروپایی و ژاپن تا شکست نهایی به جنگ و جنایت در جهان ادامه خواهد داد .

با اوضاع درهم و بر هم اقتصادی آمریکا و غرب و بی ثباتی که گریبان جوامع غربی را فرا گرفته برای کشور ما فرصتی ایجاد شده تا با دیپلماسی فعال مناسبات خود را با همسایگان بهبود ببخشیم . ایران باید شرایطی ایجاد کند تا تمام نیروهای در گیر در عراق ، افغانستان ، پاکستان پشت میز مذاکره بنشینند و هرچه زودتر در این کشورها ثبات و امنیت برای کار اقتصادی فراهم شود ، ایران باید سیاست دفاع از یک گروه را که متاسفانه ضربه مهلکی به منافع ملی همه کشورهای همسایه از جمله ما زده را کنار بگزارد و با همه طرفهای در گیر وارد مذاکره شود تا خشونت ها و جنگهای داخلی پایان یابد . فشار برای خروج نیروهای خارجی از این سه کشور برای منافع ملی ما از اهمیت درجه اول بر خوردار است .

سیاست درست کشورهای جنبش عدم تعهد در زمینه همکاری همه جانبه و بدون قید و شرط و از همه مهمتر عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها باید هرچه زودتر اجرایی شود . بهترین دفاع برای هر کشور همسایگان بدون بحران است نه شرکت در تعمیق بحران ، مسئله مهمتر اولویت برای ما و کشورهای همسایه تمرکز بر روی پیشرفت اقتصادی و خودکفایی داخلی است .

باپشت سر گذاشتن تجربه بدی که طی دو ده گذشته با آن سر در گریبان بودیم باید ضرورتا زمینه این همکاری را فراهم کنیم و اجازه ندهیم بحرانهای خارجی و وارداتی کشورما و همسایگان را فلج کند . پیشرفت و ثبات داخلی و همکاری با همسایگان تنها تضمین کننده امنیت اجتماعی و امنیت ملی کشوراست که استقلال ملی را تحکیم میبخشد و برای ایران فرصت ایجاد میکند تا با هزینه کمتر توسعه اقتصادی و پیشرفت را پی گیری و دنبال کند .

(11.09.2012)

m.rad@gmx.net