پرش به محتوا

گاهنامه مجله هفته شماره ۲۶ منتشر شد

گاهنامه مجله هفته شماره ۲۶ منتشر شد

فهرست مطالب

 برای داونلود کلیک کنید

مانیفست های فلسفی فوئرباخ    4

مصاحبه پیر ویانسو پونته با هربرت مارکوزه    7

باروخ اسپینوزا    9

افق های آزادی    13

از یک سوسیالیسم تا سوسیالیسم دیگر    19

بحران اقتصادی سرمایه داری و پاسخ چپ    25

جنبش کارگری و طرح انقلابی    28

نامه ای از لوئی آلتوسر به رژی دبره    30

کارل پوپر: ضد دیالکتیسین    34

مارکسیسم    42

اتیک (اخلاق) ـ اتیک مارکسیستی ـ لنینیستی    47

اونتولوژی و اونتولوژی نوین    57

در نفی ستایش از بورژوازی (یک راه مارکسیستی برای روسیه که پیموده نشد)    61

دیالک تیک داخلی ـ خارجی    71

دیالک تیک جزء و کل    74

اتیک (اخلاق)    81

دیالک تیک حسی و عقلی    102

بحران، بحران و بازهم بحران    107

تاریخچه مختصر نئو لیبرالیسم    109

جوانان بیکار جهان انقلاب این سو و آن سو پرسه می زند    114

فراز امواج “گسست” از محور نظام جهانی – ۱    115

بمب ساعتی اجتماعی،فرزند شکاف ثروت    118

اقتصاد انگلی وجنبش ضد سرمایه داری    119

سرمایه‌داری با چهره انسانی، اغوای مردم است!    128

به ریختن«اشک تمساح» پایان دهید!    131

علاج بیکارسازی ها: اخراج رئیسان و مدیران!    132

نکاتی پیرامون کهولت نظام سرمایه و عروج استراتژی گسست    134

اروپا آماده اشتعال است ! آیا یونان می تواند جرقه آن باشد؟    137

یونان سمبل مبارزه و مقاومت    141

صهیونیسم و دوستدارانش در پناهگاهِ سلطنت‌طلبهای ایران و بیانِ چند وظیفه    143

احساس نمی کنید در محاصره خبری قرار دارید؟    146

حمید غلیون    148

سازمان ملل متحد از عامل تثبیت کننده صلح جهانی به سازمانگر جنگها بدل شده است.    150

زخم های صحرا – کودتا در مالی و اعلام استقلال توآرگ    151

آدم‌های ما در ایران؟    153

کار ما از ریشه خراب است!    155

آدم‌خواری آمریکایی در سوریه    156

گفتگو با طارق علی: امپریالیسم، بهار عربی و بحران    158

اتحاد سه جانبه علیه سوریه    168

چگونه مخالفت ناتمام با جنگ به مشروعیت بخشی آن می انجامد؟    171

ظهور مجدد چین به عنوان قدرت جهانی    175

مکانیسمهای تجزیه اتحاد شوروی و «قاعده دومینو»    182

لیبی ، پس از عراق و افغانستان، مظهر دیگری از «انساندوستی» های غرب آمریکا و ناتو    189

سعید سلطانپور، شاعر انقلاب    192

گوشی دستت باشد، دَخلَت آمده است    194

«اسب حیوان نجیبی است»، اثری درخشان از عبدالرضا کاهانی    195

مانیفست هنر متعالیِ گوگول در «پرتره»،    199

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: