سرتیتر

“صدای دیگر” اشعار زنان قرن بیستم

شعرهای زیر از کتاب “صدای دیگر” اشعار زنان قرن بیستم در ترجمه , بر گرفته شده اند. سه شعر حاضر برگردان فارسی است که در مرحله اول توسط    Carol  Cosman  از فرانسوی به انگلیسی ترجمه شده است.

ترجمه : ژاله سهند

  Venus Khoury  ونوس خوری

 

دیوار های ما ضخیم بودند 

و باد درها را با شن و ماسه های سرگردان مسدود کرد

ما سکوت های برابری بودیم.چشمان ما  زیورهایی ساده بودند٬ اسباب بازیهایی پر سرو صدا٬ جواهر اتی ارزان 

من همسرت نامیده شدم

شبهای ما با التهاب جدایی ها را تاب می آورد

رویا بر پشت اسب سوار

با سپیده دم خورشید در هم می شکند

تو از درهای درهم شکسته تنها صحبت  کردی

 از یک بستر تنگ و باریک

که بدور انداخته شده است

همانند یک تکه آهن فرتوت

برای رهایی 

باید سخن  گفت

آنگاه خواهیم توانست ستاره ها را تقسیم نماییم بدون شمارش

بدون تعقیب

ستاره ها همدیگر را می شناسند

آنچنان که ما آن رود خانه های بزرگ جاری را

در بازگشت متواضعانه اشان از تبعید

 

**************

 

  Venus Khouryونوس خوری

 

پدرم  پیکری بزرگ دارد به مثل شنل سربازان

پدرم سینه ستبری دارد به مثل یک قایق بادبانی

پدرم یک اقیانوس است.

مادرم شنهای ساحل را لحظه به لحظه میکاود

برای تسبیح دانه های طلایی

که خواهرانم با چشمان بی نور چسبناک

می یابند و به رشته می کشند در آفتاب های تبعیدی.

 

 

**************

 

 

نادیا تیوإنی   Nadia Tueni

 

آری 

خورشید خشمگین است

ماه به زیر کره زمین سریده است

و باد دست مرد پر ثروتی ست. 

آری

جهان آیینه ساده ای ست

و چشمان تو روز ضیافت است.

و مرگ خطابه سوءتفاهم است٬  اسبی مطیع

آری

ستاره چشم یک گاو است

و آسمان مکانی در ویرانه ها

آری

عشق پرنده گمشده ای ست .

 

The Other Voice -Twentieth-Century Women’s Poetry in Translation