سرتیتر

اتحاد شیطانی علیه سوریه: امپریالیست‌ها و جهادیون

منبع: مارکسيسم-لنينيسم امروز
نويسنده: گلن فورد

تارنگاشت عدالت

مجری کله پوکی که بعدازظهر از «سی. ان. ان.» خبر می‌خواند، از اين ايده که يک تفسير روزنامه روسی پروادا نتيجه می‌گيرد که شورشيان سوريه، يا حتا نيروهای ويژه آمريکايی يا انگليسی، ممکن است در پشت کشتار بيش از ۱۰۰ غيرنظامی سوری در شهر حوله که نيمی از آن‌ها کودک بودند، باشند با پرخاش انزجار خود را ابراز کرد.

برای «سی. ان. ان.»، خوبی ذاتی ايالات متحده و متحدين لحظه آن، هر کس که باشند، يک موضوع ايمانی است. اين گزافه‌گوی حرّاف، مانند همکاران خبری خود، بيش‌تر سال  گذشته را با پخش دروغ‌های تخيلی در باره کشتارهای «قريب‌الوقوع» غيرنظاميان به دست دولت معمر قذافی- کشتارهايی که هرگز رخ نداد- و پنهان کردن قتل‌عام واقعی غيرنظاميان سياه‌پوست ليبی به دست نيروهای مورد حمايت ايالات متحده، صرف کرد.

او و همتايان دورغگوی گزاف او اين‌ دروغ کامل را به عنوان يک واقعيت گزارش نمودند که سربازان قذافی، تحت تأثير مقدار زيادی قرص محرک جنسی (Viagra)، از تجاوز به عنوان يک اسلحه جنگی استفاده کردند. همين روان‌پريشان رسانه‌های سرمايه‌داری، وانمود کردند که باور دارند، و سعی کردند کل جهان را متقاعد کنند که کارزار بمباران ۷ ماهه ناتو عليه ليبی به کشته شدن حتا يک غيرنظامی منجر نشد- يا خوب، ممکن است تعداد اندکی کشته شده باشند.

اکنون قهرمانان «سی. ان. ان.»، به اصطلاح آرتش آزاد سوريه هستند، که چون پنتاگون و وزارت امور خارجه می‌گويند، آدم خوب‌ها هستند.

اما تفسير روسی در پراودا بسيار به حقيقت نزديک‌تر است: «اين به سود جهاديون سنی است که کشمکش در سوريه را به يک جنگ عليه علوی‌ها مبدل نمايند. در سوريه، مانند ليبی، ايالات متحده خود را با القاعده و نيروهايی که از نظر سياسی بسيار شبيه القاعده هستند، متحد کرده است.»

صدها، اگر نه هزارها جهاديون ليبی مسلح شده به وسيله ايالات متحده، به سوريه منتقل شده اند. سعودی‌ها و قطری‌ها چند هزار معارض مذهبی سنی را به سوريه فرستاده اند، که در آنجا عليه دولت سکولار جهاد به راه انداخته اند. بمب‌گذاری‌های تروريستی که طی چند ماه گذشته موجب کشته شدن صدها نفر در سراسر سوريه شده است، همان‌طور که حتا مقامات ايالات متحده مجبور به اذعان به آن شده اند، کار کلاسيک القاعده است. همين‌طور هم کشتار کودکان در حوله. منطق کشتار حوله منطق القاعده است.

در عراق، القاعده انرژی خود را به تحريک جنگ بين سنی‌ها و شيعيان، که القاعده آن‌ها را مرتد می‌داند، اختصاص داد. در سوريه، اقليت علوی که پرزيدنت بشار الاسد به آن تعلق دارد، شاخه‌ای از تشيع است. اين به سود جهاديون سنی است که کشمکش سوريه را به جنگی عليه علوی‌ها، که نسبت به تعداد خود، نفوذ بيش‌تری در دولت سکولار و ارتش دارند، مبدل کنند.

سرانجام «آزادی»

اين جهاديون از مسلمانان مرتد و سکولارها به يک اندازه متنفرند. اما، اين اساساً به زيان رژيم سوريه است که کشمکش به گروه‌گرايی تحول يابد. و اين مطلقاً برای رژيم سوريه بی‌معنی است که در حالی که ناظران سازمان ملل متحد در سراسر کشور مستقر هستند، اجازه بدهد گلوی کودکان را ببرند.

اما، اين به سود منافع شورشيان و حاميان آمريکايی و اروپايی آن‌ها، و البته به سود اسرائيل است که مدت طولانی به دنبال متلاشی کردن حکومت سوريه بوده است.

ايالات متحده و اروپا، در کنار اوباش سلطنتی خليج فارس، مضطرب از شروع «بهار عربی»، تصميم گرفتند با استفاده از متعارض‌ترين پياده نظامی که در اختيار داشتند، يعنی جهاديون، در منطقه هرج‌و‌مرج به راه بياندازند. نهايتاً، اين استراتژی بدسگال امپرياليسم ايالات متحده را نيرومندتر نخواهد کرد، بلکه جهان را خونبارتر و خطرناک‌تر خواهد نمود.

۳۰ مه ۲۰۱۲

http://mltoday.com/subject-areas/imperialism/the-imperialists-and-the-jihadis-the-evil-alliance-against-syria-1424.html