کشتار تازه در سوریه افشاگری های تازه دربارۀ قربانیان حوله


گاهنامۀ هنر و مبارزه

13 ژوئن 2012

http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/

کشتار تازه در سوریه

افشاگری های تازه دربارۀ قربانیان حوله

 

نوشتۀ راینر هرمن

Rainer Hermann

مرکز مطالعات جهانی سازی. 11 ژوئن 2012

ترجمه توسط حمید محوی

Frankfurter Allgemeine Zeitung

7 ژوئن 2012

به همان شکلی که در مورد پروندۀ رویدادهای 11 سپتامبر دیدیم، تحریف خبری در رابطه با رویدادهای سوریه ابعاد گسترده ای به خود گرفته و ما ناچار هستیم دائما این موضوع را یادآور شویم و یا به طریق اولی رسانه های فرانسوی را که جملگی در اتحاد با یکدیگر عمل می کنند، افشا کنیم (مترجم : متن اصلی این نوشته به زبان آلمانی و ترجمۀ آن به فرانسه برای فرانسوی  زبانان نوشته شده، به همین علت در این جا از رسانه های فرانسوی یاد می کنند، در هر صورت تحریف خبری در تمام کشورهای  غربی وجود دارد…). بی آن که خواسته باشیم از اسد دفاع کنیم، همسایگان ما روی این این موضوع ترس کمتری دارند. پس از گزارش حادثۀ تأسف باری که برای یکی از خبرنگاران بزرگ انگلیسی در سوریه روی داد، به طوری که در دام  شورشیان مسلحی افتاده بود که در یک ماشین کمین کرده بودند، و در خطر مرگ قرار گرفته بود، این بار «فرانکفورتر آلماین زیتونگ» (1)، روزنامۀ مهم محافظه کار سرمایۀ مالی – اتفاقی نیست – در همسایۀ ما آلمان، در 370000 نسخه، نخستین نتیجه گیری های رسمی دربارۀ رویدادهای دهشتناک حوله را اعلام می کند.

نتیجه گیریهای این مقاله در تمام موارد مشاهدات شبکۀ ولتر و مرکز مطالعات جهانی سازی را تأیید می کند. این مقاله مشابهت ها بسیار بارز شیوۀ عملیات اخیر در «القبیر» را با حوله نشان می دهد. ما در این مقاله درمی یابیم که رئیس جمهور بشار الاسد تا چه اندازه برای انسجام بین علوی ها و سنبی ها تلاش می کند، زیرا چنین امری یکی از شرط اساسی برای بازگرداندن صلح است. و روشن است که این مقاله «بی ارتباط» با بیانیۀ گیدو وستروله نیست (وزیر امور خارجۀ آلمان)، و بازداشت محموله های بار اسلحه (به مقصد شورشیان) توسط لبنانی ها به یاری سرویس اطلاعاتی آلمان. در فرانسه «سرکولاند» (بازی زبانی برای وصل کردن سرکوزی و هولاند رئیس جمهور فعلی فرانسه) و «ژوپوبیوس» (بازی زبانی برای وصل کردن آلن ژوپه وزیر امور خارجه در عهد سرکوزی و فابیوس وزیر امور خارجۀ فعلی) صرف و نحو دیگری را به کار می برند که مشخصا در جهت مخالف آلمان قرار می گیرد و حاکی از گفتمان جنگ طلبانه است، و ما حتی مجبور شدیم مأموران اطلاعاتی را که مخفیانه برای پشتیبانی از شورشیان فرستاده بودیم، بازگردانیم. چون وقتی دستمان در ساک فرو برده بودیم، دستگیر شدیم. رسانه های فرانسوی البته روی این موضوع کاملا سکوت کردند، و واقعیت را به شکل دیگری بزک کردند…شگفت انگیز نیست؟

در سوریه، طی کشتار دیگری در حما، دست کم 55 نفر کشته شدند (6 ژوئن 2012). دیدبانان سازمان ملل متحد که می خواستند برای تحقیق به محل رفته بروند مورد هدف قرار گرفتند. در یک دهکده به نام القبیر نزدیک شهر حما در سوریه، دست کم 55 نفر کشته شده بودند.

فعالان کمیتۀ همآهنگی محلی اعلام داشت که تعداد قربانیان دست کم به 86 می رسد، بین آنها 18 زن و کودکان بوده اند. چندین نفر از آنها در خانه هایشان سوزانده شده اند و یا با چاقو به قتل رسیده اند. غالب قربانیان جزء اعضای یک خانواده بوده اند. در حالی که شورشیان شبهه نظامیان وفادار به رژیم را به جنایت متهم می کردند، تلویزیون دولتی «گروه تروریستی« را مسئول کشتارها معرفی می کرد.

دیدبانان سازمان ملل متحد مستقر در حما، روز پنجشنبه، می خواستند از دهکدۀ القبیر بازدید کنند. دیدبانان سازمان ملل متحد اعلام کردند که ارتش سوریه مانع رفتن آنها به القبیر شدند. رئیس هیئت دیدبانان سازمان ملل متحد، ژنرال رابرت مود نیز اعلام کرد که شهروندان گروه دیدبانان از رفتن به محل بازداشته اند. به آنها گفته بودند که اگر بخواهند وارد دهکده شوند، جانشان در خطر خواهد بود و تضمین جانی ندارند.

بعدا دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی-مون مقابل اجلاس سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام کرد که هیئت دیدبانان هدف تیراندازی قرار گرفته اند، و سپس کشتار را «شوک آور و زشت» نامیده و در مورد رئیس جمهور سوریه بشار الاسد گفت که رژیم او کاملا قانونیت خود را از دست داده است.

کشتار در القبیر با نگاه نخست شبیه کشتاری است که در 25 می گذشته در حوله به وقوع پیوست و طی آن 108 به قتل رسیدند. مخالفان رژیم که در منطقه زندگی می کنند، طی روزهای گذشته، بر اساس شاهدان معتبر، در واقع صحنه های رویداد حوله را باز سازی کردند. نتیجۀ این حقیقت نمائی ها اظهارات شورشیان را بی اعتبار می سازد که مدعی شده اند که شبهه نظامیان شبیحه، طرفدار اسد، که با حمایت ارتش سوریه، دست به چنین کشتاری زده اند.

http://www.faz.net/aktuell/politik/neue-erkenntnisse-zu-getoeteten-von-hula-abermals-massaker-in-syrien-11776496.html

جنگ در سوریه شدت یافته است

کشتار حوله پس از نماز روز جمعه به وقوع پیوست. درگیری ها در حوله با حملۀ سنّی ها به سه پست نگهبانی ارتش سوریه آغاز شد. پست های نگهبانی وظیفه داشتند که از دهکده های علوی در مقابل حملاتی که از اطراف حوله که اکثرا سنّی هستند حفاظت کنند.

شورشیان 300 میلیون دلار دریافت کردند

یک پست نگهبانی در یک خیابان مورد حمله قرار می گیرد و سپس از یگان های ارتش سوریه مستقر در 1500 متری درخواست کمک می کند، که عبارت است از یک پادگان نظامی، که فورا نیروی کمکی می فرستد.

(مترجم : برای این که بدانیم یک پست نگهبانی ارتش سوریه به چه چیزی شباهت دارد)

 طی درگیری ها پیرامون حوله که حدود 90 دقیقه به طول می انجامد، ده ها سرباز و شورشی کشته می شوند. طی زد و خوردها سه دهکدۀ حوله رابطه اش با بیرون قطع می شود.

به گفتۀ شاهدان عینی، کشتار در این مدت صورت گرفته است. تقریبا تمام خانواده های اقلیت علوی و شیعه در حوله بوده اند که از دم تیغ گذشته اند. باید دانست که 90 درصد ساکنان حوله سنّی هستند.

به این ترتیب ده ها عضو یک خانواده که طی سالهای گذشته جزء اهل سنّت بوده و به اسلام شیعه مذهب گرویده بودند، کشته شدند. اعضای دور خانوادۀ علوی شمالیه نیز به قتل رسیدند، و به همین گونه خانوادۀ نمایندۀ سنّی ها در پارلمان که او را به همکاری با رژیم متهم می دانستند.

پس از کشتار، آنهائی که مرتکب چنین قتلی شده بودند از صحنه فیلم برداری کردند تا آنها را به عنوان قربانیان سنّی مذهب نشان دهند، و آن را انترنت منتشر کردند.

نمایندگان دولت سوریه همین تعبیر از واقعۀ کشتار را تأیید کردند، ولی باید دانست که دولت در محافل رسمی از شیعه و سنی حرف نمی زند. رئیس جمهور بشار الاسد به علوی ها تعلق دارد، اپوزیسیون غالبا از اکثریت سنّی تشکیل می شود.

در این مدت، تاجران سوری در خارج از کشور حساب بانکی در قطر در دو حه باز کردند و مبلغ 300 میلیون دلار را برای مخالفان و شورشیان اختصاص دادند. مصطفی سباق رئیس شرکت تجاری سوریه در تبعید این حساب را باز کرد. وزیر کل شورای ملّی اپوزیسیون سوریه اعلام کرد که نیمی از این مبلغ تا کنون برای ارتش سوریۀ آزاد اختصاص یافته است.

با این وصف، وزیر امور خارجۀ روس سرگئی لاوروف پیشنهاد کرد که تمام کشورهائی که روی بازیگران صحنۀ سوریه نفوذ دارند در کنفرانس بین المللی پیرامون موضوع سوریه شرکت کنند. لاوروف اعلام کرد که دایرۀ کشورهای شرکت کننده نباید به محدودۀ «دوستان سوریه» منحصر گردد. زیرا این گروه از دوستان سوریه تنها از خواست های شورای ملی سوریه حمایت می کند. مشخصا، لاوروف، در کنار اعضای شورای امنیت در سازمان ملل متحد، اتحادیۀ اروپا و اتحادیۀ عرب، از ترکیه و ایران نیز نام برد. هدف به اجرا گذاشتن طرح کوفی عنان به شکل عینی می باشد، بی هیچ ابهامی.

 

راینر هرمن . روزنامه نگار آلمانی در

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Article original en allemand : Frankfurter Allgemeine Zeitung, Rainer Hermann, Damas, 7 juin 2012

پی نوشت

1)

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

مأخذ :

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=31376