پرش به محتوا

ماه: جون 2012

درباره روژه گارودی

آلن گرش، لوموند دیپلماتیک، 21 ژوئن 2012 ترجمه بهروز عارفی این واکنش با تاخیر صورت می گیرد. من اکنون در مصر هستم و وظیفه مهم تری پیش رو دارم. با […]

صمد بهرنگی، معلم کبیر روستاهای آذربایجان

 از : حسن جداری صمد بهرنگی، معلم شهیر روستاهای آذربایجان، نویسنده «ماهی سیاه کوچولو» و دیگر قصه های کودکان، منتقد برجسته اجتماعی، پوینده مقاوم راه آزادی، یار وفادار توده های […]

ممنوعیت تجاوز به کشورهای دیگر بر مبنای قوانین حقوق خلق‌ها و جنگ‌های تجاوزکارانه ایالات متحده آمریکا و سازمان نظامی ناتو پس از پیروزی در جنگ سرد

منبع: اوراق مارکسيستی ۳/۱۲ نويسنده: ارنست وویت تارنگاشت عدالت ممنوعيت تجاوز به کشورهای ديگر بر مبنای قوانين حقوق خلق‌ها و جنگ‌های تجاوزکارانه ايالات متحده آمريکا و سازمان نظامی ناتو پس […]

طبقات اجتماعی کوتاه مدت درایران

احمد سیف  وقتی به شرایط تحول جامعه در گسترای تاریخ می نگریم و می خواهیم آن را ریشه یابی بكنیم باید از عصر ماشین و قرن بیستم چشم پوشی كرده […]

کارگران بلوچ

  ناصر آقاجري برخلاف روزهاي قبل كه درهوا هيچ جنبشي ديده نمي شد،  شرجي وگرم بود و تعريق بيش از حد قلب ها و ريه ها را به چالش مي […]

میانگین نرخ استثمار کارگران در ایران

نشریه خیزش شماره شماره ۱۱ برای دریافت نشریه به تارنگاشت آذرخش مراجعه کنید(لطفا کلیک کنید) برای مشاهده اصل مقاله با جداول کامل کلیک کنید: KHIZESH 11 هر کارگر یدی یا فکری […]