گاهنامه مجله هفته شماره ۲۳ با مطالب زیر منتشر شد

برای داونلوود روی مطلب کلیک کنید

سیر و سرگذشت دیالک تیک

شکستن انحصار غرب در تکنولوژی، یک اقدام انقلابی است!

نگاهی به جنبش فتح وال استریت 

متفکر سلاح نیست

بحران قیمت دلار درایران

تله ئولوژی

سوسیالیسم کارگری و تشکلهای توده ای

چگونه اسرائیل جنبش های اسلام گرا را تقویت می کند.

مارکسیست‌ها و مذهب، دیروز و امروز

تزیین کاران لباس پراکنده ترین و بی حقوق ترین کارگران بخش پوشاک و لباس

دیده‌بانان قلمرو عمومی: گفتگو با ناصر محمدی، درشکه‌‌چیِ میدان ..

الگوی رشد واردات سالار و احتمال بروز قحطی درایران

مارکس و دیالکتیک ایده‌آلیستی

استراتژی نوین نظامی آمریکا؟

بازگشت به مارکس یگانه راه نجات است!

شکنجه سفید حد فاصل  امر امکانی و ضروری

آینده قطب بندی جهان 

دیکتاتوری بانک ها

مبارزه ای که زندگی نیست

«عقل مذکر»: واقعیت یا اسطوره؟

آماج

جهان بعد از جنگ با ترور

یادداشت هایی برای مطالعهء ایدئولوژی انقلاب کوبا

تزهایی درباره ی  یازده تز مارکس

متن کامل سخنرانی علیرضا ثقفی در سمینار بررسی اقتصادی – اجتماعی جنبش وال استریت

تحلیل طبقاتی، تاریخ و رهایی

مصاحبه با خانم بتول خلیلیان شاطر نانواییِ سحر ، « نانوا» (زنان و اقتصاد شهر اصفهان)

تمدن

منطقِ استثمار

کارگران و تشکل

جنبش ضد سرمایه داری، ریشه های بحران و چشم انداز آن

از سوسیالیسم تا گنگستریسم

امپریالیسم کارگری: عملیات پنهان AFL-CIO در ونزوئلا

طبقه حاکمه به چه معنی است؟

«جنبش» نامه نگاری و بحران سوژه گی جمعی

دردسرهای بانکی

اشعاری از خدامراد فولادی، برزین آذر مهر، رهیاب، آرمین نیکنام، داریوش سلحشور، محمود درویش..

بیگانگی

مصاحبه با آقای محمد کیخایی (نگهبان بیمارستان شریعتی)

«قیام وجدان»