معجزه امامزاده ابوموسی!

خسرو صدری

دور اول مذاکرات هسته ای ج.ا.ا و گروه 1+5 در استانبول با موفقیت نسبی، که ظاهرا حاصل عقب نشینی های ج.ا است، دیروزبه پایان رسید و آمریکا هم آن را گامی مثبت ارزیابی کرد. ظهور دوباره هاشمی رفسنجانی در صحنه سیاسی کشور و اظهاراتش در مورد روابط با آمریکا ،بیان صریح “حرام بودن ساخت سلاح هسته ای” از جانب رهبر ج.ا ، در برابر رجب طیب اردوغان ،نخست وزیر ترکیه که به ایران سفر کرده بود و اطهارات چند روز پیش معاون وزیر خارجه آمریکا مبنی بر” مشاهده گرایشات مثبت در مواضع هسته ای رهبران ایران”، پیشاپیش، از سازش در استانبول خبر می داد.
سفر11 آوریل محمود احمدی نژاد، به جزیره ایرانی ابوموسی ، که همراه با جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک، سال هاست که چشم طمع امارات متحده را به دنبال خود دارد و از زمان شاه نیز ، همراه با نام “خلیج فارس”، موضوع شاخ و شانه کشیدن شیخ نشین های منطقه در برابر ایران بوده است، درست سه روز پیش ازکنفرانس استانبول، به نظر می رسد که هدفی جز تحت تاثیر قرار دادن سازش های هسته ای نداشته است. وگرنه این سوال مطرح خواهد شد که چرا چنین زمانی برای سفر اولین مقام بلند پایه رسمی کشور به این مناطق انتخاب شده است؟
تلاش ناعادلانه آمریکا و متحدانش برای جلوگیری از دستیابی کشورمان به تکنولوژی هسته ای و اقدامات تروریستی و خرابکارانه آنان در این جهت، ایرانیان را درانتخاب روش مبارزات دمکراسی وآزادی خواهانه خود ، تا حدود زیادی به وسواس و احتیاط واداشته است و ج.ا هم ، با وجود اوضاع نابسامان داخلی، از مواهب این شعور ملی، نهایت بهره برداری را می نماید. اینک به نظر می رسد که ج.ا. با جایگزین کردن یک مساله “ملی” دیگر همچون دفاع از حق حاکمیت بر سر جزایر سه گانه ، به جای بحران روبه کاهش هسته ای، قصد دارد خود را در مقابل عواقب عقب نشینی های کنفرانس استانبول بیمه سازد و از امتیاز وحدت ملی ، این بار به کمک معجزات “امامزاده ابوموسی” ، کماکان بهره گیرد.