سرمایه داران مالی و صنعت سکس

گولدمن ساچز(1) سهام دار بزرگترین شرکت تجاری ایالات متحده

در بهره برداری از فحشای نابالغان

سرمایه داران مالی و صنعت سکس

لوچیو مانیسکو

Lucio Manisco

مرکز مطالعات جهانی سازی

ترجمه توسط حمید محوی

گاهنامۀ هنر و مبارزه

تجارت، تجارت است و که باب طبع «اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری» نوشتۀ ماکس وبر باشد یا نباشد، تجارت قدیمی ترین کالا، به ویژه وقتی تحت فشار و زور انجام گیرد و نابالغان را وارد بازار کند، موضوع پر سر و صدایی خواهد بود.

چگونه بزرگترین بانک تجاری جهان می توانست ندیده بگیرد و یا نداند که علی رغم مسئولیت های درجۀ اوّلی که در بحران اقتصادی به عهده دارد، یعنی بحرانی که تمام جهان را آشفته ساخته ، و تا بالاترین مقامات دولتی و بزرگترین نهادهای بین المللی غربی را اشغال کرده است؟

شرکت تجاری گولدمن ساچز ممکن نیست نداند، زیرا که از سال 2000 تا همین یک ماه پیش، مدیریت مشترک 16 درصد سهام بزرگترین شرکت تجاری ایالات متحده، با وب سایت آن را، در بهره برداری از فحشا، به ویژه نابالغان به عهده داشته است.

بی آن که بداند؟ چنین ادعایی قابل دفاع نیست، همان گونه که این شرکت سعی کرد در شورای اداری شرکت، «ویلیج وویس مدیا»(2)، که اسکات لیبوویچ(3) مدیریت آن را دست کم تا 2010 به عهده داشت و یکی از مدیران تجاری گولدمن است : یعنی از جایی که قدرت قضایی و کنگره نخستین تحقیقات خود را روی فعالیت های تجاری این شرکت آغاز کرده اند، که در ایالات متحده 70 درصد بازار فحشا را در اختیار دارد. در آغاز 2010 ، لیبوویچ استعفا داد ولی گولدمن ساچز در 29 مارس همین سال خود را از این بار دست و پا گیر آزاد کرد.

نیویورک تایمز روز 1 آوریل نتایج بررسی های نیکلا کریستوف را، که یکی از روزنامه نگاران و مفسران اقتصادی مشهور این روزنامه است، منتشر کرد. کریستوف می نویسد «بزرگترین سکوی مراودات جنسی دختران جوان نابالغ در ایالات متحده سایت انترنتی «بک پیج.کوم»(4) است، این مجلۀ دختران و زنان، نابالغان که به اجبار به فحشا کشانده شده اند، صاحب شرکت مضنونی به نام «ویلیج وویس مدیا» نیز می باشد. تا دیروز مشخصا نمی دانستیم که صاحب آن کیست. این راز را با کشف کردیم. مالک حقیقی به انضمام شرکت های مالی، که بین آنها گولدمن ساچز دیده می شود که مالک 16 درصد سهام آن است».

گزارش روزنامه نگار حاکی از این امر است که گولدمن ساچز در بازجویی و با سرعتی که خود را از فورا از این بخش از سهامهایش آزاد کرد، اندره آ رافائل سخن گوی گولد من ساچز می گوید :«ما هیچ نفوذی در رفتار این شرکت نداریم»، و این مورد در عین حال به این معنا است که غول سرمایه داری ایالات متحده و جهان هیچ واکنشی و عملی برای تغییر  داد و ستدها در مورد قاچاق سکسی در ـویلیج وویوس مدیا» از خود نشان نداده است.

همین مختصر کافی است تا بدانیم که تا چه اندازه بی مناسبت خواهد بود اگر فکر کنیم که ماریو مونتی نمایندۀ اصلی گولدمن ساچز برای اروپا، در جریان چنین موضوعی بوده، حتی در ابعاد بسیار حاشیه ای که شرکت مالی در فحشای نابالغان در خاک ایالات متحده و در تمام قاره های جهان دست داشته است.

www.luciomanisco.eu

Traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio

پی نوشت 

1) Goldman Sachs

  1. Village Voice Media
  2. Scott L. Lebovitz
  3. Backpage.com

منبع :

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=30107

Mondialisation.ca, Le 3 avril 2012

Considérations inactuelles N. 38 2 avril 2012.