Month: آوریل 2012

فراز امواج رهائی و گسست از محور نظام جهانی ( بخش دوم )

یونس پارسا بناب بخش اول´ درآمد در بخش اول این نوشتار به توضیح مختصر پیشینه تکامل نظام جهانی در عصر سرمایه داری انحصاری پرداختیم . در بخش دوم و پایانی به پروسه تاریخی پدیده » توسعه ی توسعه نیافتگی » در کشورهای دربند پیرامونی ، اصل تبادل نابرابر و تعمیق وابستگی کشورهای پیرامونی به کشورهای مسلط مرکز و به تعریف و مولفه های اصل گسست به عنوان تنها راه رهائی و پیشرفت به سوی توسعه و استقرار جهانی بهتر با چشم اندازهای سوسیالیستی میپردازیم . اهمیت تبادل نابرابر در توسعه  توسعه نیافتگی و نقش ملت – دولت ها 1 – اقتصاد جهانی که زمانی حتی بعد از ظهور و رشد سرمایه داری در برگیرنده شیوه ها و نحوه های متنوع تولیدی بود امروز تحت تسلط و مدیریت یک نظام جهانی واحد و فشرده اداره می‎گردد . در این نظام پدیده استثمار کار برای کسب سود بیش‎تر در سطح جهانی و وجود و بقای دولت ها لازم و ملزوم و مکمل هم بوده و ادامه عمر یکی به ادامه دیگری وابسته است . به عبارت دیگر …

گاهنامه مجله هفته شماره ۲۳ با مطالب زیر منتشر شد

برای داونلوود روی مطلب کلیک کنید سیر و سرگذشت دیالک تیک شکستن انحصار غرب در تکنولوژی، یک اقدام انقلابی است! نگاهی به جنبش فتح وال استریت  متفکر سلاح نیست بحران قیمت دلار درایران تله ئولوژی سوسیالیسم کارگری و تشکلهای توده ای چگونه اسرائیل جنبش های اسلام گرا را تقویت می کند. مارکسیست‌ها و مذهب، دیروز و امروز تزیین کاران لباس پراکنده ترین و بی حقوق ترین کارگران بخش پوشاک و لباس دیده‌بانان قلمرو عمومی: گفتگو با ناصر محمدی، درشکه‌‌چیِ میدان .. الگوی رشد واردات سالار و احتمال بروز قحطی درایران مارکس و دیالکتیک ایده‌آلیستی استراتژی نوین نظامی آمریکا؟ بازگشت به مارکس یگانه راه نجات است! شکنجه سفید حد فاصل  امر امکانی و ضروری آینده قطب بندی جهان  دیکتاتوری بانک ها مبارزه ای که زندگی نیست «عقل مذکر»: واقعیت یا اسطوره؟ آماج جهان بعد از جنگ با ترور یادداشت هایی برای مطالعهء ایدئولوژی انقلاب کوبا تزهایی درباره ی  یازده تز مارکس متن کامل سخنرانی علیرضا ثقفی در سمینار بررسی اقتصادی – اجتماعی جنبش وال استریت تحلیل طبقاتی، تاریخ و رهایی مصاحبه با خانم بتول خلیلیان شاطر …

ضد انقلابِ آینده، چماقِ پاینده به کاروانی از ضدِ انقلابی‌های آینده، از مهدی جامی تا رضا پهلوی

´ ضد انقلابِ آینده، چماقِ پاینده به کاروانی از ضدِ انقلابی‌های آینده، از مهدی جامی تا رضا پهلوی   آیا اجازه‌ی آن به من داده شد که تیغِ تیزِ فرورفته در کالبدم را بیرون کِـــشم، بِشکنم، و یا حتی، تیزتر کُنم و لجوجانه آنرا و زهرِ دردش را پذیرا باشم؟! من مُختارم؟! اگرهم باشم، مختاری̊ کمرشکسته‎ام گوژ، گوژ همه جانم چگونه سر برآرم؟! درمتنِ کدام پیشرفت، جایِ مرا خالی کرده‌اند؟! کابوس‌زاده‌ی فرهنگِ‌ «پنجاه ونُه» گشته‌ام؛ (مَردگانی معلق‍‌ بر روی رود کابوسِ کارون، جوشان به خون کابوسِ تهران، اصفهان، رشت، اهواز… با ضامنِ بمب در زهردندانِ ضدِ انقلاب «انفجارِنور» در سنگرِبندی کارگرها، پرولتاریا) سرشکسته، تاریخ درمن، به تعلیق باری ز نیش بر دوشم میگذارد، چگونه سربرآرم؟! خاطره‌ی آن جنازه‌ها جهان را بایست، بازمی‌ایستاند و شـرَی از انقلاب درهر رگش می ساخت اما حافظه به خاطره تن نداد این اقبالِ ماست انگار، تکرارِ تاریخ از کمونِ پاریس تا به تهران تا به امروزکه زندگی، توهمِ نخبه‌گانی شده است که سازگاری را بی چون و چرا ربطِ عقلانی می‌دهند! که «به جهان سازگار باش، که جهانِ سازگار از اوست»… …

سپاه ماه مه

´ برزین آذرمهر   به باغ ِ خرم ِ گیتی بهار می آید بهار ِ مردم ِ چشم انتظار می آید به ماه ِخرم ِاردیبهشت ِ خرم پی به دیده پرچم و گل بی‌شمار می آید پی بهار طبیعت ‌به شادی ِ نو روز بهار دیگری از فصل کار می آید به مو سمی که جهان می شود دوباره جوان سپاه ِماه ِمه از هر کنار می آید به هر کران که نظر می کنم به روی جهان ز ذره ذره ی جان عطر کار می آید زهم گسیخته گویی بساط ِ اهریمن که اورمزد ِ زمان شهسوار می آید سپاه کار، سپاه ِ ‌جهانی زحمت دوباره بر سر ِ سکوی کار می آید ز لاله‌های دمیده به کشتزار نبرد خروش و هلهله صدها هزار می آید زمشت‌های گره گشته از صلابت ِ خشم نوید ِ روشنی از کارزار می آید پی سیاهی شب‌های پر هراس ِ نبرد پگاه ِ معجزه و افتخار می آید گذشته چون شب تاریک در کشاکش رزم سپیده با رخ ِ خورشید وار می آید زیورشی که به شب می …

خاطره اى از اوین و مقاومت علیرضا سپاسى

´ نویسنده: تقى شهرستانى يك نامه: رفقا، با درودهاى فراوان، چندى پيش مقاله اى را درباره رفيق شهيد عليرضا سپاسى آشتيانى در سايت انديشه و پيكار خواندم. در آن جا به زندگى مبارزاتى رفيق سپاسى و نقش وى در مقاطع مختلف سازمان، هر چند مختصر، پرداخته بوديد، اما به دوره آخر زندگى وى، در زندان كه به حق دوره مهمى از زندگى رفيق بوده، اشارهء كافى نشده بود. اين مرا برآن داشت تا به چند خاطره از زندان در مورد اين رفيق عزيز اشاره اى بكنم: قبل از اينكه به اصل مطلب ادامه بپردازم لازم است اشاره اى هر چند كوتاه به يكى از قوانين انفرادى ها و ۲۰۹ اوين بكنم و آن سكوت است، سكوتى سنگين. كوچكترين صدايى به معناى نقض اين قانون است و مستوجب ضرب و شتم شديد زندانى خاطى! هدف از سكوت اين است كه فرد احساس تنهائى شديد كند، به طورى كه به مرور به فرد تلقين شود كه در اينجا از مقاومت و مبارزه خبرى نيست. تنها سخن، سخن تسليم است و اعتراف. موارد زيادى بوده كه افرادى در …

کوه یخ پدر سالاری سرمایه داری را بشکنیم

´ نویسنده ماریا میز ​برگردان ناهید جعفرپور در باره نویسنده: ماریا میز متولد 1931 پروفسور جامعه شناسی در دانشگاه کلن آلمان و از فعالان جنبش زنان ، جنبش اقتصادی و هم چنین جنبش بر علیه جهانی سازی نئولیبرالی ( کنسرن سالار) می باشد. از خانم ماریا میز تا کنون کتوب و مقالات بیشماری علنی گشته است. در ابتدا می خواهم یک مسئله ای را روشن کنم : دوستان من ورونیکا بنهولد و کلودیا فون ورل هوف و من آثار رزا لوگزامبورگ بخصوص کتاب مهمش بنام» انباشت سرمایه» راتقریبا 30 سال پیش کشف کردیم. در این زمان ما بعنوان فمنیست بدنبال سئوالاتی بودیم که در آثار مارکس و انگلس و دیگر مردان تئوریسین چپ، جوابی برای آن پیدا نکرده بودیم. سئوالات ما مثلا چنین بودند: 1/ چرا کار خانگی زنان چه در سرمایه داری و چه در تئوری و عمل مارکسیست ارزشی ندارد؟ 2/ چرا کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی با وجود اینکه به لحاظ سیاسی مستعمره نیستند اما همواره مستعمره های اقتصادی متروپل های امپریالیستی اروپا و آمریکای شمالی و همچنین ژاپن باقی مانده …

دست و پا زدن امپریالیسم آمریکا درخروج از بحران

گرفتارشدن اوباما در عمیق ترین باتلاق اززمان رکود بزرگ و  طرح «باز سازی اقتصادی» در تقلا برای برون رفت ازآن  بری گِریِ- 28  مارس 2012 ترجمه از رنجبر و با تشکر از ارسال مطلب در حالیکه ایالات متحده هم چنان غرق در عمیق ترین رکود اقتصادی از زمان رکود بزرگ بسر می برد، رئیس جمهوراوباما اخیراً با شعار بهبود متعادل در اشتغال طی چند ماه گذشته برای تقویت چشم اندازهای انتخاباتی خود در ماه نوامبر پا به میدان نهاده است. طبق گزارش وزارت کار، طی سه ماه از دسامبر گذشته تا ماه فوریه تعداد 744 هزار شغل جدید ایجاد شده که بیشترین تعداد در طول دوره ای سه ماهه از سال 2006 به این طرف می باشد. نرخ رسمی بی کاری از 9.1 درصد در ماه سپتامبر به 8.3 درصد در ماه فوریه کاهش یافته است. لازم است که این دستآوردها را در چارچوب سقوط فاجعه بار دراشتغال که به دنبال سقوط وال استریت درسال 2008 صورت گرفت، دید که اقتصاد ایالات متحده آمریکا را با کاهش 5 میلیون شغل کمتر از آغاز رکود رسمی …

امپریالیسم آمریکا و 1898

هوبارت اسپالدینگ برگردان: بابک پاکزاد تاریخ‌نگاران معمولا به سال 1898، همچون نقطه عطفی در تاریخ ایالات متحده و تاریخ جهان می‌نگرند. پیروزی ایالات متحده در جنگ آمریکا- اسپانیا نقطه آغاز ظهور خوی تجاوزگرانه امپریالیسم یانکی در صحنه جهانی بود که با دست و پا کردن اقمار و امپراطوری غیر رسمی‌اش تکامل یافت. در سال 1898، درست شبیه بیشتر دوران ها، هیچ دوره ای آغاز یا خاتمه پیدا نکرد؛ بلکه 1898 بیانگر سالی است که در آن تحولات مهمی آشکار گشت که تنها با مراجعه دقیق به وقایعی که به جنگ منتهی شد و رویدادهایی که بلافاصله پس از آن به وقوع پیوست، اهمیت فوق العاده آن پدیدار می‌گردد. اما قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کرد که عبارت جنگ آمریکا- اسپانیا عبارت صحیحی نیست، این کاملا صحیح است که اسپانیا و آمریکا طی جنگی با یک‌دیگر درگیر شدند، اما مردم کوبا، پرتوریکو و فیلیپین نیز علیه اسپانیا و ایالات متحده به مبارزه برخاستند. بنابراین از این منازعه باید تحت عنوان جنگ اسپانیا- کوبا- پرتوریکو- فیلیپین و آمریکا نام برد. البته از این …

وضعیت زنان کارگر در کارخانه جات نساجی هند

  Munnade, Indien:  Graswurzel برگردان ناهید جعفرپور بیکاری، نابرابری در زندگی و شرایط کاری، تجارت ناعادلانه، عدم سرمایه گذاری در زیر ساختارها  بخشی از سیستم نابرابر تولید و تجارت کنونی است  که بخصوص زنان مهمترین قربانی اش می باشند.  از سال 1970 به این سو درصنایع نساجی 45 درصد محل های کار حذف گردیده است که در نتیجه صدها هزار کارگر ( بخصوص زنان) بیکار گشته اند. این در حالی است که  عدم سرمایه گذاری در صنایع ساختمانی، صنایع فولاد و کشتی رانی هم باعث بیکار شدن 145000 نفر گشته است. هم اکنون بیش از 120000 زن جوان در صنایع نساجی سومانگالی هند مشغول بکارند. گزارش های سال 2011 تصویری تکان دهنده از زندگی روزمره این کارگران جوان را نشان می دهد: در این گزارش تکان دهنده در باره کار کودکان، اضافه کاری اجباری، خطر برای سلامتی کارگران و سلب آزادی کارگران، ممنوعیت اعتصاب، فحاشی و تجاوز جنسی به کارگران توسط سرپرستان و نگهبانان و.. صحبت شده است. بدین طریق کارگران زن را مجبور می کنند تا 12 ساعت در روز و 72 ساعت در …

متن سخنرانی در سمینار «دستها از ایران کوتاه!

متن سخنرانی در سمینار «دستها از ایران کوتاه!»- لندن، ۲۳ آوریل مجید تمجیدی   مقدمه چند سال است که تهدید جنگی و تحریمهای اقتصادی علیه ایران از طرف کشورهای غربی وجود دارد. در ماههای اخیر تحریم های اقتصادی علیه ایران تشدید شده است. تهدید به حمله نظامی، از جمله حمله برق آسای اسرائیل به مراکز استراتژیک ایران، مثل مراکز هسته ای، یک پای ثابت این فضای جنگی بوده است. از طرف دیگر مقامات ایرانی، بویژه خامنه ای و احمدی نژاد، در این فضای جنگی عمدتا واکنش هایی مملو از رجز خوانی نشان داده اند. رژیم ایران ادعا میکند که این تهدیدات پوشالی است، تحریم های اقتصادی اثر ندارد، و ایران در مقابل حملات جنگی پاسخهای جنگی دندان شکنی خواهد داد. احمدی نژاد گفته است که «اگر تا دو سه سال هم نفت نفروشیم وضع مملکت خوب خواهد بود». ادعا میکنند که در صورت بروز جنگ، همانند جنگ ایران و عراق، میتوانند احساسات مذهبی و ملی مردم را برانگیخته و پاسخ دندان شکنی به اسرائیل و کشورهای غربی بدهند. البته مذاکرات مخفی و علنی، مستقمیم و …

از خودبیگانگی هگلی یا از خودبیگانگی ما از ژیژک

نگارنده : کیانوش دل زنده ، کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)  kianooshdelzendeh@yahoo.com فلسفه خوانی ایرانی سال هاست که با مُد ها دست به گریبان است ،  فیلسوف ها می آیند و می روند بی آنکه پیوند انضمامی با شرایط این جغرافیایِ فکری پیدا کنند ، و آنقدر جغرافیایِ خوانش ما از فُلاسفه سلیقه ای و زودگذر است که فیلسوفی چون ژیژک ،  که در قید حیات است ، این روزها   قدیمی پنداشته می شود . علت  های بسیاری می توان در این باره آورد 1- داشتن نگاه سلیقه ی به متفکران به جای پرداخت به سیر تفکر 2- بهره برداری از صفت نو بودن برای پنهان داشتن بی سوادی و کهولت توانایمان در تعمق  3-  خوانش سیاسی از رهیافت فلسفه ی  برای رسیدن به رهایی به جای خوانش فلسفه سیاسی برای فلسفه سیاسی  4- جو پذیری و بازاری کردن فلسفه به عنوان ره آورد پُز های روشنفکری و هزاران دلیل دیگر که شرایط فعلی را نه پیش بلکه در پس عقب تر می برد .  در همین راستا تحلیل پیش رو …

بیکاری و فقر در اروپا

  برنهارد مولر  Bernhard Müller سوسیالیزم Sosialismus.de برگردان ناهید جعفرپور وضعیت بازار های کار در بسیاری از کشورهای اروپائی بر خلاف آلمان بسیار وخیم است. طبق ارزیابی اتحادیه اروپا در ژانویه سال 2012 در اروپا( 27 کشور عضو اتحادیه اروپا) در حدود 24 میلیون و 325 هزار زن و مرد بیکار بوده اند که از این تعداد 16 میلیون و 925 هزار بیکار در اروپای غربی بوده است. این آمار در مقایسه با ژانویه 2011 در سرتا سر اروپا در حدود 1 میلیون و 488 هزار و در اروپای غربی امیلیون و 221 هزار افزایش داشته است.           بنا براین نرخ فصلی تنظیم بیکاری در منطقه (اروپا 17) به 10،7 درصد و در اتحادیه اروپا (اروپا 27) به 10،1 درصد بوده است. در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا اتریش (40درصد) و اسپانیا ( 23،3 درصد) بیشترین میزان بیکاری را داشته است. آلمان با ( 5،7 درصد) از نرخ متوسط پائین تر بوده است. این بی امنی اقتصادی بیش از همه نسل جدید این کشورها را بشدت مورد حمله قرار داده است: …