Month: آوریل 2012

فراز امواج رهائی و گسست از محور نظام جهانی ( بخش دوم )

یونس پارسا بناب بخش اول´ درآمد در بخش اول این نوشتار به توضیح مختصر پیشینه تکامل نظام جهانی در عصر سرمایه داری انحصاری پرداختیم . در بخش دوم و پایانی به پروسه تاریخی پدیده » توسعه ی توسعه نیافتگی » در کشورهای دربند پیرامونی ، اصل تبادل نابرابر و تعمیق وابستگی کشورهای پیرامونی به کشورهای مسلط مرکز و به تعریف و مولفه های اصل گسست به عنوان تنها راه رهائی و پیشرفت به سوی توسعه و استقرار جهانی بهتر با چشم اندازهای سوسیالیستی میپردازیم . اهمیت تبادل نابرابر در توسعه  توسعه نیافتگی و نقش ملت – دولت ها 1 – اقتصاد جهانی که زمانی حتی بعد از ظهور و رشد سرمایه داری در برگیرنده شیوه ها و نحوه های متنوع تولیدی بود امروز تحت تسلط و مدیریت یک نظام جهانی واحد و فشرده اداره می‎گردد . در این نظام پدیده استثمار کار برای کسب سود بیش‎تر در سطح جهانی و وجود و بقای دولت ها لازم و ملزوم و مکمل هم بوده و ادامه عمر یکی به ادامه دیگری وابسته است . به عبارت دیگر …

گاهنامه مجله هفته شماره ۲۳ با مطالب زیر منتشر شد

برای داونلوود روی مطلب کلیک کنید سیر و سرگذشت دیالک تیک شکستن انحصار غرب در تکنولوژی، یک اقدام انقلابی است! نگاهی به جنبش فتح وال استریت  متفکر سلاح نیست بحران قیمت دلار درایران تله ئولوژی سوسیالیسم کارگری و تشکلهای توده ای چگونه اسرائیل جنبش های اسلام گرا را تقویت می کند. مارکسیست‌ها و مذهب، دیروز و امروز تزیین کاران لباس پراکنده ترین و بی حقوق ترین کارگران بخش پوشاک و لباس دیده‌بانان قلمرو عمومی: گفتگو با ناصر محمدی، درشکه‌‌چیِ میدان .. الگوی رشد واردات سالار و احتمال بروز قحطی درایران مارکس و دیالکتیک ایده‌آلیستی استراتژی نوین نظامی آمریکا؟ بازگشت به مارکس یگانه راه نجات است! شکنجه سفید حد فاصل  امر امکانی و ضروری آینده قطب بندی جهان  دیکتاتوری بانک ها مبارزه ای که زندگی نیست «عقل مذکر»: واقعیت یا اسطوره؟ آماج جهان بعد از جنگ با ترور یادداشت هایی برای مطالعهء ایدئولوژی انقلاب کوبا تزهایی درباره ی  یازده تز مارکس متن کامل سخنرانی علیرضا ثقفی در سمینار بررسی اقتصادی – اجتماعی جنبش وال استریت تحلیل طبقاتی، تاریخ و رهایی مصاحبه با خانم بتول خلیلیان شاطر …

ضد انقلابِ آینده، چماقِ پاینده به کاروانی از ضدِ انقلابی‌های آینده، از مهدی جامی تا رضا پهلوی

´ ضد انقلابِ آینده، چماقِ پاینده به کاروانی از ضدِ انقلابی‌های آینده، از مهدی جامی تا رضا پهلوی   آیا اجازه‌ی آن به من داده شد که تیغِ تیزِ فرورفته در کالبدم را بیرون کِـــشم، بِشکنم، و یا حتی، تیزتر کُنم و لجوجانه آنرا و زهرِ دردش را پذیرا باشم؟! من مُختارم؟! اگرهم باشم، مختاری̊ کمرشکسته‎ام گوژ، گوژ همه جانم چگونه سر برآرم؟! درمتنِ کدام پیشرفت، جایِ مرا خالی کرده‌اند؟! کابوس‌زاده‌ی فرهنگِ‌ «پنجاه ونُه» گشته‌ام؛ (مَردگانی معلق‍‌ بر روی رود کابوسِ کارون، جوشان به خون کابوسِ تهران، اصفهان، رشت، اهواز… با ضامنِ بمب در زهردندانِ ضدِ انقلاب «انفجارِنور» در سنگرِبندی کارگرها، پرولتاریا) سرشکسته، تاریخ درمن، به تعلیق باری ز نیش بر دوشم میگذارد، چگونه سربرآرم؟! خاطره‌ی آن جنازه‌ها جهان را بایست، بازمی‌ایستاند و شـرَی از انقلاب درهر رگش می ساخت اما حافظه به خاطره تن نداد این اقبالِ ماست انگار، تکرارِ تاریخ از کمونِ پاریس تا به تهران تا به امروزکه زندگی، توهمِ نخبه‌گانی شده است که سازگاری را بی چون و چرا ربطِ عقلانی می‌دهند! که «به جهان سازگار باش، که جهانِ سازگار از اوست»… …

سپاه ماه مه

´ برزین آذرمهر   به باغ ِ خرم ِ گیتی بهار می آید بهار ِ مردم ِ چشم انتظار می آید به ماه ِخرم ِاردیبهشت ِ خرم پی به دیده پرچم و گل بی‌شمار می آید پی بهار طبیعت ‌به شادی ِ نو روز بهار دیگری از فصل کار می آید به مو سمی که جهان می شود دوباره جوان سپاه ِماه ِمه از هر کنار می آید به هر کران که نظر می کنم به روی جهان ز ذره ذره ی جان عطر کار می آید زهم گسیخته گویی بساط ِ اهریمن که اورمزد ِ زمان شهسوار می آید سپاه کار، سپاه ِ ‌جهانی زحمت دوباره بر سر ِ سکوی کار می آید ز لاله‌های دمیده به کشتزار نبرد خروش و هلهله صدها هزار می آید زمشت‌های گره گشته از صلابت ِ خشم نوید ِ روشنی از کارزار می آید پی سیاهی شب‌های پر هراس ِ نبرد پگاه ِ معجزه و افتخار می آید گذشته چون شب تاریک در کشاکش رزم سپیده با رخ ِ خورشید وار می آید زیورشی که به شب می …

خاطره اى از اوین و مقاومت علیرضا سپاسى

´ نویسنده: تقى شهرستانى يك نامه: رفقا، با درودهاى فراوان، چندى پيش مقاله اى را درباره رفيق شهيد عليرضا سپاسى آشتيانى در سايت انديشه و پيكار خواندم. در آن جا به زندگى مبارزاتى رفيق سپاسى و نقش وى در مقاطع مختلف سازمان، هر چند مختصر، پرداخته بوديد، اما به دوره آخر زندگى وى، در زندان كه به حق دوره مهمى از زندگى رفيق بوده، اشارهء كافى نشده بود. اين مرا برآن داشت تا به چند خاطره از زندان در مورد اين رفيق عزيز اشاره اى بكنم: قبل از اينكه به اصل مطلب ادامه بپردازم لازم است اشاره اى هر چند كوتاه به يكى از قوانين انفرادى ها و ۲۰۹ اوين بكنم و آن سكوت است، سكوتى سنگين. كوچكترين صدايى به معناى نقض اين قانون است و مستوجب ضرب و شتم شديد زندانى خاطى! هدف از سكوت اين است كه فرد احساس تنهائى شديد كند، به طورى كه به مرور به فرد تلقين شود كه در اينجا از مقاومت و مبارزه خبرى نيست. تنها سخن، سخن تسليم است و اعتراف. موارد زيادى بوده كه افرادى در …

کوه یخ پدر سالاری سرمایه داری را بشکنیم

´ نویسنده ماریا میز ​برگردان ناهید جعفرپور در باره نویسنده: ماریا میز متولد 1931 پروفسور جامعه شناسی در دانشگاه کلن آلمان و از فعالان جنبش زنان ، جنبش اقتصادی و هم چنین جنبش بر علیه جهانی سازی نئولیبرالی ( کنسرن سالار) می باشد. از خانم ماریا میز تا کنون کتوب و مقالات بیشماری علنی گشته است. در ابتدا می خواهم یک مسئله ای را روشن کنم : دوستان من ورونیکا بنهولد و کلودیا فون ورل هوف و من آثار رزا لوگزامبورگ بخصوص کتاب مهمش بنام» انباشت سرمایه» راتقریبا 30 سال پیش کشف کردیم. در این زمان ما بعنوان فمنیست بدنبال سئوالاتی بودیم که در آثار مارکس و انگلس و دیگر مردان تئوریسین چپ، جوابی برای آن پیدا نکرده بودیم. سئوالات ما مثلا چنین بودند: 1/ چرا کار خانگی زنان چه در سرمایه داری و چه در تئوری و عمل مارکسیست ارزشی ندارد؟ 2/ چرا کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی با وجود اینکه به لحاظ سیاسی مستعمره نیستند اما همواره مستعمره های اقتصادی متروپل های امپریالیستی اروپا و آمریکای شمالی و همچنین ژاپن باقی مانده …

دست و پا زدن امپریالیسم آمریکا درخروج از بحران

گرفتارشدن اوباما در عمیق ترین باتلاق اززمان رکود بزرگ و  طرح «باز سازی اقتصادی» در تقلا برای برون رفت ازآن  بری گِریِ- 28  مارس 2012 ترجمه از رنجبر و با تشکر از ارسال مطلب در حالیکه ایالات متحده هم چنان غرق در عمیق ترین رکود اقتصادی از زمان رکود بزرگ بسر می برد، رئیس جمهوراوباما اخیراً با شعار بهبود متعادل در اشتغال طی چند ماه گذشته برای تقویت چشم اندازهای انتخاباتی خود در ماه نوامبر پا به میدان نهاده است. طبق گزارش وزارت کار، طی سه ماه از دسامبر گذشته تا ماه فوریه تعداد 744 هزار شغل جدید ایجاد شده که بیشترین تعداد در طول دوره ای سه ماهه از سال 2006 به این طرف می باشد. نرخ رسمی بی کاری از 9.1 درصد در ماه سپتامبر به 8.3 درصد در ماه فوریه کاهش یافته است. لازم است که این دستآوردها را در چارچوب سقوط فاجعه بار دراشتغال که به دنبال سقوط وال استریت درسال 2008 صورت گرفت، دید که اقتصاد ایالات متحده آمریکا را با کاهش 5 میلیون شغل کمتر از آغاز رکود رسمی …

امپریالیسم آمریکا و 1898

هوبارت اسپالدینگ برگردان: بابک پاکزاد تاریخ‌نگاران معمولا به سال 1898، همچون نقطه عطفی در تاریخ ایالات متحده و تاریخ جهان می‌نگرند. پیروزی ایالات متحده در جنگ آمریکا- اسپانیا نقطه آغاز ظهور خوی تجاوزگرانه امپریالیسم یانکی در صحنه جهانی بود که با دست و پا کردن اقمار و امپراطوری غیر رسمی‌اش تکامل یافت. در سال 1898، درست شبیه بیشتر دوران ها، هیچ دوره ای آغاز یا خاتمه پیدا نکرد؛ بلکه 1898 بیانگر سالی است که در آن تحولات مهمی آشکار گشت که تنها با مراجعه دقیق به وقایعی که به جنگ منتهی شد و رویدادهایی که بلافاصله پس از آن به وقوع پیوست، اهمیت فوق العاده آن پدیدار می‌گردد. اما قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کرد که عبارت جنگ آمریکا- اسپانیا عبارت صحیحی نیست، این کاملا صحیح است که اسپانیا و آمریکا طی جنگی با یک‌دیگر درگیر شدند، اما مردم کوبا، پرتوریکو و فیلیپین نیز علیه اسپانیا و ایالات متحده به مبارزه برخاستند. بنابراین از این منازعه باید تحت عنوان جنگ اسپانیا- کوبا- پرتوریکو- فیلیپین و آمریکا نام برد. البته از این …

وضعیت زنان کارگر در کارخانه جات نساجی هند

  Munnade, Indien:  Graswurzel برگردان ناهید جعفرپور بیکاری، نابرابری در زندگی و شرایط کاری، تجارت ناعادلانه، عدم سرمایه گذاری در زیر ساختارها  بخشی از سیستم نابرابر تولید و تجارت کنونی است  که بخصوص زنان مهمترین قربانی اش می باشند.  از سال 1970 به این سو درصنایع نساجی 45 درصد محل های کار حذف گردیده است که در نتیجه صدها هزار کارگر ( بخصوص زنان) بیکار گشته اند. این در حالی است که  عدم سرمایه گذاری در صنایع ساختمانی، صنایع فولاد و کشتی رانی هم باعث بیکار شدن 145000 نفر گشته است. هم اکنون بیش از 120000 زن جوان در صنایع نساجی سومانگالی هند مشغول بکارند. گزارش های سال 2011 تصویری تکان دهنده از زندگی روزمره این کارگران جوان را نشان می دهد: در این گزارش تکان دهنده در باره کار کودکان، اضافه کاری اجباری، خطر برای سلامتی کارگران و سلب آزادی کارگران، ممنوعیت اعتصاب، فحاشی و تجاوز جنسی به کارگران توسط سرپرستان و نگهبانان و.. صحبت شده است. بدین طریق کارگران زن را مجبور می کنند تا 12 ساعت در روز و 72 ساعت در …

متن سخنرانی در سمینار «دستها از ایران کوتاه!

متن سخنرانی در سمینار «دستها از ایران کوتاه!»- لندن، ۲۳ آوریل مجید تمجیدی   مقدمه چند سال است که تهدید جنگی و تحریمهای اقتصادی علیه ایران از طرف کشورهای غربی وجود دارد. در ماههای اخیر تحریم های اقتصادی علیه ایران تشدید شده است. تهدید به حمله نظامی، از جمله حمله برق آسای اسرائیل به مراکز استراتژیک ایران، مثل مراکز هسته ای، یک پای ثابت این فضای جنگی بوده است. از طرف دیگر مقامات ایرانی، بویژه خامنه ای و احمدی نژاد، در این فضای جنگی عمدتا واکنش هایی مملو از رجز خوانی نشان داده اند. رژیم ایران ادعا میکند که این تهدیدات پوشالی است، تحریم های اقتصادی اثر ندارد، و ایران در مقابل حملات جنگی پاسخهای جنگی دندان شکنی خواهد داد. احمدی نژاد گفته است که «اگر تا دو سه سال هم نفت نفروشیم وضع مملکت خوب خواهد بود». ادعا میکنند که در صورت بروز جنگ، همانند جنگ ایران و عراق، میتوانند احساسات مذهبی و ملی مردم را برانگیخته و پاسخ دندان شکنی به اسرائیل و کشورهای غربی بدهند. البته مذاکرات مخفی و علنی، مستقمیم و …

از خودبیگانگی هگلی یا از خودبیگانگی ما از ژیژک

نگارنده : کیانوش دل زنده ، کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)  kianooshdelzendeh@yahoo.com فلسفه خوانی ایرانی سال هاست که با مُد ها دست به گریبان است ،  فیلسوف ها می آیند و می روند بی آنکه پیوند انضمامی با شرایط این جغرافیایِ فکری پیدا کنند ، و آنقدر جغرافیایِ خوانش ما از فُلاسفه سلیقه ای و زودگذر است که فیلسوفی چون ژیژک ،  که در قید حیات است ، این روزها   قدیمی پنداشته می شود . علت  های بسیاری می توان در این باره آورد 1- داشتن نگاه سلیقه ی به متفکران به جای پرداخت به سیر تفکر 2- بهره برداری از صفت نو بودن برای پنهان داشتن بی سوادی و کهولت توانایمان در تعمق  3-  خوانش سیاسی از رهیافت فلسفه ی  برای رسیدن به رهایی به جای خوانش فلسفه سیاسی برای فلسفه سیاسی  4- جو پذیری و بازاری کردن فلسفه به عنوان ره آورد پُز های روشنفکری و هزاران دلیل دیگر که شرایط فعلی را نه پیش بلکه در پس عقب تر می برد .  در همین راستا تحلیل پیش رو …

بیکاری و فقر در اروپا

  برنهارد مولر  Bernhard Müller سوسیالیزم Sosialismus.de برگردان ناهید جعفرپور وضعیت بازار های کار در بسیاری از کشورهای اروپائی بر خلاف آلمان بسیار وخیم است. طبق ارزیابی اتحادیه اروپا در ژانویه سال 2012 در اروپا( 27 کشور عضو اتحادیه اروپا) در حدود 24 میلیون و 325 هزار زن و مرد بیکار بوده اند که از این تعداد 16 میلیون و 925 هزار بیکار در اروپای غربی بوده است. این آمار در مقایسه با ژانویه 2011 در سرتا سر اروپا در حدود 1 میلیون و 488 هزار و در اروپای غربی امیلیون و 221 هزار افزایش داشته است.           بنا براین نرخ فصلی تنظیم بیکاری در منطقه (اروپا 17) به 10،7 درصد و در اتحادیه اروپا (اروپا 27) به 10،1 درصد بوده است. در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا اتریش (40درصد) و اسپانیا ( 23،3 درصد) بیشترین میزان بیکاری را داشته است. آلمان با ( 5،7 درصد) از نرخ متوسط پائین تر بوده است. این بی امنی اقتصادی بیش از همه نسل جدید این کشورها را بشدت مورد حمله قرار داده است: …

چه کسانی به لی‌‌پن رأی دادند و چه کسانی به ملنشون؟

منبع: Rue89 ۲۳ آوريل ۲۰۱۲ نويسنده: اريک دوپين ترجمه از تارنگاشت عدالت دور اول انتخابات رياست جمهوری فرای توازن کلی به سود چپ، با دو موج دارای پی‌آمدهای مشخص برای آينده همراه بود: نفوذ «جبهه ملی» و استقرار بی‌مانند «جبهه چپ» در عرصه سياسی. تحليل جغرافيايی و جامعه‌شناسانه آراء به مشخص کردن بداعت اين پديده کمک می‌کند. لی‌‌پن «جبهه ملی» هرگز اين مقدار رأی به دست نياورده بود: ۶٫۴ ميليون در مقايسه با ۴٫۸ ميليون در سال ۲۰۰۲. موفقيت آن در ۲۲ آوريل توانايی آن در کسب آرای قشرهای گوناگون را نشان می‌دهد. مارين لی‌‌پن با تمرکز وسيع خود و با شهرتی نه چندان زننده مانند پدرش، اقشار ديگری از رأی‌دهندگان را به «جبهه ملی» افزود. «جبهه ملی» بيش‌ترين رأی را در ساحل مديترانه، جايی که راست افراطی برای اولين بار در دهه ۸۰ خود را نشان داد، به دست آورد. لی‌‌پن در «وار» (Var) ۲۴٫۸ درصد آراء، در «پیرنه اوریانتل» (Pyrenees-Orientales) ۲۴٫۲ درصد آراء، در «بوش دو رون» (Bouches du Rhone)  ۲۳٫۴ درصد آراء، در « آلپ-ماریتیم» (Alpes-Maritimes) ۲۳٫۵ آراء را کسب کرد. در …

طاعون و گرد باد

                مسعود دلیجانی در خاکِ میهنم!      اسکلت هایی مغموم               از واژگانی متروک،                              که زمانی شادابی ِ کلام را                                   از دور دستِ آسمان سیراب می کردند.   حیران و مضطرب!           در اندام ِ اربابانی جا خوش کرده اند                                 که پیش از تولدِ خود                                     با مرگ هم آغوش بوده اند. اربابانی محبوس          در پریروز ِ پندارهای ِ سپری   که از لب هایی به غایت پژمرده          هذیان هایی به بیرون سر ریز می کنند                             که در قرابتی است عجین                                        با روح ِ واژه هایی سرگردان که قرنهاست در اذهانی سرگشته             به گرد خویش می چرخند                     و سالهاست در انجمادی ابدی                                        بر جای خشکیده اند. و از آنروست         که با شادی بیگانه اند                 با لبخند بیگانه اند                       با زایش بیگانه اند            و با هر شوری بر بستر ِ پر هیاهوی ِ زیستن                                                         بیگانه! و با هر آنچه بوی ِ نیستی میدهد                               مأ نوس! و اندام زندهء خویش را            با بوی ِ نای ِ مردگانی تطهیر می کنند                       که قرن …

گیرم که مارچوبه کند تن به‌شکل مار کو زهر بهر دشمن کو مهره بهر دوست؟

آبتن درفش آقای بهمن شفیق دوباره بنا به سنت شریفه‌ی داستانی نه تازه کرد آغاز. فیلی هوا کرده‌ است، سرجنبانی گیر آورده تا با زدن او در «خوابگه مورچگان» اعلام حضور کنند. این اعلام حضور اما با شیوه‌های مرسوم نام‌جویان «اهل قلم» کاملن متفاوت است. بهمن شفیق نسق می‌کشد، نفس‌کش می‌طلبد، قمه در هوا می‌چرخاند و طعم تلخ تیغ خود را به دل و جان حریف می‌چشاند. رنگ عوض می‌کند، مغالطه می‌کند، به مدرن و پسا مدرن چنگ می‌اندازد، انقلابی می‌شود، در دفاع از سندکای رسمیِ سه‌جانبه‌‌گرا˚ انقلاب را کذایی می‌خواند، حتا بدون طلب آمرزش، نشانی قبر دو دهنه‌ی سرنبش به حریف خود می‌دهد. ‌نه، این شعله‌های عطش نامی‌شدن، حتا در پیرانه سری، «سر باز ایستادن ندارد». همه چیز حکایت از خاطر آزرده‌ی بهمن شفیق دارد. اما برای التیام آن، او سوراخ دعا را اشتباه گرفته است. او تثبیت خود را در ویرانی  دیگری می‌جوید. خصلتی که منصور حکمت زودتر از هر کس دیگر در او یافته بود. وقتی که به دنبال داستان تزهای انترناسیونال و نگاه‌های معنی‌دار پیر دیر، بهمن شفیق بر او می‌شورد …

مبارزه‌ی زنان کارگر برای کسب حقوق

  برگردان: بابک پاکزاد مبارزه براي كسب حقوق زنان در سراسر جهان سيري صعودي به خود گرفته است. در افغانستان زنان خواستار حق برخورداري از آموزش و مشاركت در دولت هستند. در اردن، زنان با «ارتكاب قتل براي اعاده‌ی حيثيت» مبارزه مي‌كنند، اين سنت به اعضاي خانواده اجازه مي‌دهد در صورتي كه احساس كنند زني شرافت خانواده را لكه‌دار كرده، او را به قتل برسانند. زنان در لسوتو نيز براي حق مالكيتشان بر زمين مبارزه مي‌كنند. زنان براي حقوق خويش به مثابه‌ی كارگر نيز مبارزه مي‌كنند 74 هزار پرستار خانگي زن در لس‌آنجلس 10 سال است تلاش مي‌كنند به عنوان كارگر به رسميت شناخته شده و از حق چانه‌زني براي دستمزد بهتر برخوردار شوند. زنان در سيوداد خوارز در مكزيك، براي حفاظت از كارگران جوان كارخانه در برابر موج قتل و سوء‌قصد تحركاتي را سامان داده‌اند. تقريباً 500 هزار زن در هند، به اتحاديه‌اي قدرتمند از زنان شاغل در بخش غيررسمي اقتصاد شكل داده‌اند. شش ميليون زن در فيليپين – يعني 20 درصد جمعيت مشمول كار كشور – به عنوان خدمتكار به كشورهاي ديگر مهاجرت …

آموزش و پرورش و انقلاب بولیواری

مارك لانگ همر برگردان: بابک پاکزاد داملين يگوئز، معاون وزير آموزش و پرورش در شهرداري كاراكاس گفت: «آموزش و پرورش از محورهاي اصلي انقلاب بوليواري ونزوئلاست و ربطي به حركت معلمان به مثابه يك صنف و اتحاديه‌هاي آن‌ها ندارد.» ديدار از ونزوئلا براي مطالعه‌ی «ماموريت‌هاي اجتماعي» دولت چاوز، تجربه‌اي ويژه بود. اين ماموريت‌هاي اجتماعي كه هدف اوليه آن‌ها ارتقاي سطح آموزش و بهداشت فقيرترين و آسيب‌پذيرترين اقشار جامعه است مستقيماً از سوي كمپاني نفتي دولتي ونزوئلا (PDVSA) تامين مالي مي‌شود. «ماموريت رابينسون» در اول جولاي 2003 با هدف كاهش ميزان بي‌سوادي و بيرون كشيدن ميليون‌ها ونزوئلايي از زير سايه سنگين فراموش‌شدگي آغاز شد. از برنامه‌هاي كمك آموزشي ويدئويي كه توسط مربيان داوطلب به كار گرفته مي‌شد و همچنين از تكنيك يادگيري از همسن و سالان، براي آموزش خواندن، نوشتن و رياضيات ابتدايي به 5/1 ميليون ونزوئلايي بهره گرفته شد. دوره نخست برنامه ‌رابينسون طي مدت سه ماه به پايان رسيد. تا 28 اكتبر 2005، 128 هزار و 967 مربي داوطلب در 136 هزار و 41 كلاس كمك كردند تا يك ميليون و 482 هزار و …

مصاحبه رادیو ندا، با دکتر ناصر زرافشان در مورد مسئله جنگ

پیاده و تنظیم از احمد مزارعی و مجله هفته سوال: آقای زرافشان، زمنجنیق فلک سنگ فتنه میبارد، ما هر روز شاهد کوبیده شدن طبل جنگ و فلاکت بیشتر برای مردم ایران هستیم، بعنوان اولین پرسش: بنظر شما هدف آمریکا ازپس این تهدیدها و تحریمها بر علیه ایران چیست؟ جواب: خب ، مطلب روشن است، اما پیش از پرداختن به موضوع، من در اینجا، منظورم، ایران و ملت ایران است و کاری به کار رژیم سیاسی حاکم ندارم، بر اساس آنچه در این میان بر سر مردم ایران میاید، زیر بنای اقتصادی و ثروتهای این مردم و آینده آنها، بر این اساس این مسائل مطرح میکنم و کاری بکار رژیم سیاسی حاکم ندارم، سرزمینی وجود داردبا هزاران سال تاریخ و مردمی که با تاریخ هزاران ساله متمادی زندگی کرده اند، سنگها خورده و سنگرها شکسته اند و نظامی وجود دارد که سی سال است بر ایران حاکم است، روزگاری آمده، حاکم شده و روزگاری هم خواهد رفت، بنابراین اگر کسانی که نتوانند، این دو را ازیکدیگر تشخیص دهند و نتوانند بفهمند در صورت بروز چنین جنگی، …

انشعاب در حزب سوسیال دمکرات آلمان در آستانه جنگ جهانی اول

  نیل فالکنر مترجم :صادق افروز هنگامی که اعضای جنبش جهانی سوسیالیستی از جنگ جهانی اول دفاع کردند ، این جنبش  از هم پاشیده شد . نیل فالکنر این موضوع را مورد توجه قرار می دهد که چگونه مسئله «انقلاب یا رفرم «به این انشعاب مربوط می شد.سربازان آلمانی در آگوست 1914 رهسپار جبهه ها شدند . در چهارم آگوست 1914 حزب سوسیال دمکرات آلمان در رایشتاگ به لایحه جنگ رای مثبت داد . حزب سوسیال دمکرات آلمان از چنان جنگی دفاع کرد که به کشته شدن 10 میلیون انسان انجامید .تصمیم حزب برای شرکت در جنگ برای چپ اروپا گیج کننده بود .از دید انقلابی روس نیکلای بوخارین ، این بزرگترین تراژدی زندگی بود . لئون ترتسکی در مورد تصمیم حزب سوسیال دمکرات آلمان گفت : » وا دادن حزب سوسیال دمکرات آلمان مرا بیشتر از خود اعلان جنگ منقلب   کرد . » لنین رهبر تبعیدی بلشویک وقتی برای اولین بار این خبر را شنید ، پنداشت خبری جعلی است . تونی سندر یک عضو جوان حزب سوسیال دمکرات در همین مورد نوشت …

کمونیسم در تئوری و پراتیک راه و روش تسویه حساب با سرمایه و سرمایه سالاری قسمت هشتم

رضا خسروی     قسمت اول را در اینجا بخوانید قسمت دوم را در اینجا بخوانید  قسمت سوم را در اینجا بخوانید  قسمت چهارم را در اینجا بخوانید    قسمت پنجم را در اینجا بخوانید    قسمت ششم را در اینجا بخوانید    قسمت هفتم را در اینجا بخوانید   تئوری انقلاب پی در پی پیشگامان کمونیسم رهائی طبقه کارگر، حاکمیت سیاسی پرولتاریا برای کسست کامل با تمام مناسبات عهد کهن، با مالکیت تا کنونی را در مد نظر داشتند. دائم بفکر بسیج هرچه بیشتر کارگران برای یک نبرد آشکار طبقاتی هدفمند، بفکر تشکل مستقل پرولتاریای صنعتی، تدارک یک مبارزه آگاهانه و سازمانیافته در قبال بورژوآزی برسر قدرت سیاسی، برسر مدیریت جامعه بودند. رهائی طبقه کارگر، پیروزی انقلاب سوسیالیستی برای استقرار حاکمیت سیاسی پرولتاریا، مشروط به مبارزه آگاهانه و سازمانیافته خود کارگران است، تسویه حساب با بورژوآزی، مصادره انقلابی دمکراسی را مفروض می دارد. خرده بورژوآزی مرفه و نیمه مرفه شهری، خوب خورده ها، نجیب زاده ها، ارتش کارمندان حرفه ای، لشگری و کشوری و دانشگاهی، فیلسوف و اقتصاددان و جامعه شناس و… برخوردار از امتیازات فامیلی، وارث دارائی …

طبقه و پسامدرنیسم

فرشته دلاور مجله مهرگان شماره ۷ طلوع صبح کاذب پسامدرنیته در غروب حزن انگیز مدرنیسم          فرانسیس فوکویاما در تازه ترین تحلیلی که در مرکز پژوهشی «شورای روابط خارجی» با عنوان ” آیا در پی زوال طبقه متوسط آینده دموکراسی لیبرالی در جهان به خطر خواهد افتاد” در آمریکا منتشر کرده، با اشاره به بحران اقتصادی جهان در سال‌های اخیر می‌نویسد که وقوع این بحران در درجه اول محصول نظارت بسیار ضعیف بر سیستم اقتصادی سرمایه‌داری بود. وی می افزاید اما نکته عجیب این است که در واکنش به این بحران به جای جنبش‌های مردمی چپ‌گرا، نیروهای پوپولیستی دست راستی در آمریکا و اروپا تقویت شده‌اند.          به اعتقاد فوکویاما، دلیل اصلی ضعف نیروهای چپ ضعف اندیشه و فقدان ایده‌های روشن برای جلب و بسیج مردم است. در دهه‌های اخیر نظریه‌های دست راستی که طرفدار کاستن از نظارت بر کارکرد نظام سرمایه‌داری هستند ابتکار عمل را در دست داشته و طیف چپ در کشورهای پیشرفته به غیر از بازگشت به نظریه‌های کهنه سوسیال دموکراسی نتوانسته‌اند گزینه دیگری ارائه دهد.         وی هشدار می‌دهد که ضعف …

اصلاح ژنتیکی، سود و زیان آن

دکتر اکرم پدرام‌نیا مجله مهرگان شماره ۷   اصلاح ژنتیکی محصولات کشاورزی و دامداری یا استفاده از آخرین شیوه‌های بیولوژی مولکولی برای تولید شیر، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، میوه، سبزی و غلات نخست در آزمایشگاه‌ها انجام شد و سپس به کشتزارها و مزرعه‌ها آمد. برای این کار گاهی قطعه‌ای از دی‌ان‌ای (مولکول حامل پیام‌های ژنتیکی یا وراثتی) یکمحصول کشاورزی یا دی‌ان‌ای حیوانیرا با قطعه‌ی ویژه‌ای از دی‌ان‌ای دیگر که از غله‌ها یا حتا موجود زنده‌ی دیگری گرفته‌اند،جایگزین می‌کنند. این شیوه از کشاورزی چند برتری بر شیوه‌ی سنتی دارد. بی‌گمان جمعیت روی زمین در حال افزایش است و هواداران این شیوه معتقدند که با استفاده از شیوه‌ی سنتی به‌زودی مردم جهان با کمبود مواد غذایی روبرو خواهند شد. در صورتی‌که با اصلاح ژنتیکی می‌توان تولید را در اندازه‌ای بسیار زیادافزایش داد. به این دلیل که محصول اصلاح شده در برابر آفت‌ها، علف هرز، ویروس‌ها، بیماری‌ها و سرما مقاومت بیش‌تری دارد. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن رشد جمعیت روی زمین و کمبود زمین می‌توان میزان محصول بیش‌تری در قطعه زمین کوچکتر بدست آورد. برتری دیگرش غذا …

ارامنه، فریاد عدالت‌خواهی – بمناسبت 24 آوریل سالروز قتل عام و نسل کشی تاریخی ارامنه به فرمان ترکان جوان

  اندیشه جامعه «زنانی بودند که کودکانی کوچک در آغوش داشتند، یا روزهای آخر بارداری را سپری می‌کردند، با این همه همچون گله‌ای زیر تازیانه به جلو رانده شدند.به سه مورد برخوردم که زنی در طول راه وضع حمل کرد، و به سبب بی‌رحمی گاری‌رانی که او را می‌برد، بر اثر خون‌ریزی جان سپرد. عده‌ای از زنان چنان شکسته و درمانده بودند که نوزادان خود را در راه رها کردند.» جنگ آلمان با اعمال وحشت و ویرانی در مناطق ناآشنا با جنگ همانند بلژیک صلح‌جو و فرانسهء صنعتی آغاز شد و به زودی زخم‌های کهن از آن میان سر برآوردند که التیام‌ناپذیر می‌نمود. در حالی که مردم بالکان آخرین امید خود به برادری را از دست داده بودند، حاکمان ترکیه در حاشیهء شرقی میدان جنگ به یک تسویهء تاریخی با ارمنی‌ها می‌اندیشیدند. شاید ارمنی‌ها کهن‌ترین نژادی باشند که در آسیای غربی استقرار یافته بودند. موطن آن‌ها کوه‌های پر پیچ و خمی است که از دریای مازندران تا دریای مدیترانه و سیاه ادامه دارد. قلمرو ارمن‌ها نخستین مرکز تمدن جهانی بود که مسیحیت را به عنوان مذهب ملی برگزید. ارمن‌ها استعداد تجاری …

مهاجران و بازار کار

  باربارا گارسون برگردان: بابک پاکزاد مردي كه نياز دارد ميوه‌های باغ‌هايش چيده شود مي‌گويد: «آمريكايي‌ها خواهان انجام چنين مشاغلي نيستند.» در بازديد اخيرم از دو كشور همين موضوع در آن‌جا نيز صدق مي‌كرد. سنگاپور و سوييس شهروند كافي براي پر كردن تمام مشاغل ندارند. بنابراين اين دو كشور ثروتمند تعداد بسياري كارگر از كشورهاي فقير مناطق اطراف به كشور خود آورده‌اند. سوييسي‌ها و سنگاپوري‌ها چندان مهمان‌نواز نبوده و رابطه‌ی دوستانه‌اي با خارجي‌ها ندارند. اما مهاجران تنش چنداني در امور داخلي ايجاد نمي‌كنند و در نتيجه، كشور نيازي به استقرار نيروهاي نظامي در مرزها به منظور ممانعت از ورود مردم فقير نمي‌بيند. سنگاپور و سوييس به شيوه‌اي كاملاً متفاوت با مهمانشان رفتار مي‌كنند اما در عين حال استراتژي‌هايي را اتخاذ مي‌كنند تا از سطح دستمزد بومي در حال افول برخوردار نشوند. اين سياستي عمومي است كه مرزهايشان را ايمن نگه مي‌دارد. سياستي كه ما نيز مي‌توانيم از آن تقليد كنيم. اما نخست اجازه دهيد تفاوت‌هاي كارگران مهمان در سنگاپور را كه به شدت آنان را از جامعه تفكيك و مجزا مي‌كنند توصيف كنيم. كارگران ساختماني …

فاتحین مغلوب از جبهه ها به امریکا باز می گردند

یونگه ولت گزینش و ترجمه رضا نافعی در » جنگ علیه ترور » در افغانستان و عراق بیش از 6300 سرباز آمریکائی کشته شدند.  اما این رقم کمتر از  6500 نفر سربازان  سابق و افراد وابسته به نیروهای  نظامی آمریکا هستند که تنها در سال گذشته، در آمریکا خود کشی کردند. این خبر را نیکولاس  د. کریستف طی مقاله در نیویورک تایمز، 14 آوریل، اعلام کرد. مطابق ارقامی که او در دست دارد، در برابر هر یک سربازی که در میدان جنگ کشته می شود 25 نفر از پیشکسوتان جنگ های سابق به زندگی خود پایان می بخشند. این خبر و این رقم در نگاه نخست شگفت انگیز می نماید ولی شناخت تازه ای نیست. برنامه تلویزیونی سی.بی.اس. آمریکا نیز در فوریه سال 2009 بر اساس تحقیقات خود، ارقام مشابهی ارائه کرد و  از » اپیدمی خودکشی میان پیشکسوتان جنگ » سخن گفت. سی.بی.اس. بر اساس تحقیقاتی که در 45 ایالت از 50 ایالت آمریکا کرده بود اعلام کرد که در سال 2005 ــ 6256 تن از پیشکسوتان به زندگی خود پایان داده اند. به …

پرولتاریای جهان اتحاد!

خدا مراد فولادی       همه ی شهرها در تصرفِ تواند در نخستین روز ماهِ می همه ی خیابان ها و کارخانه ها همه ی دست ها و قلم ها از نیویورک تا پکن  تا لندن و مسکو تا خواهر خوانده ی شان تهران که کارگری ترین محله اش همه ی این سال ها از کهریزکِ جنوب تا شمال و کهپاره های در بندش اوین بوده است . سالی یک بار اتحادمان در مشت و مشت های مان درهوا به حرکت در می آید به نامِ ارتش ِ رهایی بخشِ کار  و فراموش می کنیم به همراه مشت های مان بیرون بیاوریم سلاح ماتریالیسم ِ دیالکتیک را  از قفسِ کتابخانه ها و کامل کنیم وحدتِ آگاهِ طبقاتی مان را . این است که سندِ مالکیت ِ جهان به نامِ سرمایه است هنوز حتا همین امروز که سنگ سنگِ بنای سرمایه در تصرفِِ اراده ی ماست .

دربازگشت از جبهه «رایان» سرباز آمریکائی خودکشی کرد

  گاهنامۀ هنر و مبارزه 22 آوریل 2012 نوشتۀ لوکا سلادا مرکز مطالعات جهانی سازی 21 آوریل 2012 ترجمه توسط حمید محوی لوس آنجلس ارتش ایالات متحده، در خاک ایالات متحده نسبت به جبهۀ اصلی جنگ خیلی بیشتر تلفات می دهد. بر اساس گزارشات «آرمی تایمز» (1)  تعداد 950 نفر در ماه از بین سربازان قدیمی ایالات متحده خودکشی می کنند، یعنی 18 نفر در روز، و باز هم یعنی یک نفر در هر 80 دقیقه. در ایالات متحده سربازان 25 برابر بیشتر از صحنۀ واقعی جنگ کشته می شوند. این تعداد فوق العاده حاکی از این امر است که دولت ایالات متحده توجهی به سرنوشت سربازانی که از جبهه باز می گردند ندارد. علاوه بر این اگر به زودی به دو میلیون سرباز قدیمی بازگشته از جنگ افغانستان و عراق فکر کنیم، که 30 درصد آنها متأثر از اختلالات پسا جراحتی و یا جراحات عصبی، عوارضی که از طریق اختلالات هیجانی آشکار می گردد، افسردگی و ادوار برهم خوردن تعادل روانی مانند آن چه که به حوادث خشونت بار اخیر انجامید، مانند قتل عامی …

شانزده سال زندگی در آمریکا: گفتگو با آناهیتا

زهره روحی انسان شناسی و فرهنگ ز. ر: تشکر از اینکه دعوت به مصاحبه را پذیرفتید. لطفا خودتان را معرفی بفرمایید آناهیتا: آناهیتا هستم متولد سال 1331، دارای لیسانس پرستاری و فوق لیسانس مدیریت پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی ایران .قبل از مهاجرت به مدت 18 سال در تهران شاغل بودم.  9 سال در موسسات توانبخشی  و اتاق عمل بیمارستان های مختلف و 9سال دیگر در دانشکده پرستاری با عنوان مدرس خدمت می‌کردم. 22سال پیش ازدواج کردم .حاصل این ازدواج یک دختر 21 ساله می باشد که در حال حاضر  در امریکا مشغول به تحصیل در دانشگاه است . همسرم 5 سال پیش  دار فانی را وداع گفت. ز. ر: لطفا بفرمایید در چه سالی اقدام به مهاجرت کردید، به کدام کشور و مدت چند سال در آنجا زندگی کردید، و اگر شاغل بودید لطفا از شغل خود بگویید. آناهیتا : در سال  1996 همراه با شوهر و دخترم به آمریکا مهاجرت کردم و مدت 16 سال در آن کشور اقامت داشتم . در آنجا شغل های مختلفی را عهده دار شدم. از کار در …

چند سطر در همبستگى

نویسنده: تراب حق‌شناس اندیشه و پیکار ۱ـ رمون اوبراك (Raimond Aubrac) رمون اوبراك از برجسته ترين چهره هاى مقاومت ضد فاشيستى فرانسه در جنگ دوم جهانى، در هفته گذشته ۱۰ آوريل در سن ۹۷ سالگى درگذشت. حماسه مقاومت او و همسرش لوسى اوبراك عليه نازى ها و سه بار فرار وى از اردوگاه هاى هيتلرى چند سال پيش به صورت فيلم درآمد. چهار سال اشغال فرانسه به دست نازى ها (از ۱۹۴۰ تا ۴۴) چنان گنجينه عظيمى از مقاومت همه جانبه (واقعا همه جانبه) در عرصه فعاليت و بسيج و سازماندهى توده اى، در عرصه نظامى، سياسى و ديپلماتيك، در عرصه ادبيات و هنر و غيره فراهم كرده كه تاريخ فرانسه را رقم زده و فرهنگ آن را هر چه غنى تر كرده است. نقش كمونيست ها، دمكرات ها و مهاجران ارمنى در اين مقاومت دوران ساز فراموش نشدنى ست. رمان هاى مقاومت كه برخى به زبان فارسى ترجمه شده بود مانند «خاموشى دريا» اثر وركور ترجمه حسن شهيد نورايى و «برمى گرديم گل نسرين بچينيم» به ما كه تازه به اين وادى گام گذاشته …

ایدئولوژی کولاک زاده های وطنی (عبور از مارکس)

بهمن شفیق رضا خسروی چندی قبل یادداشتهایی کوتاه نوشت با عنوان «ایدئولوژی کولاک زاده های وطنی (بازگشت به مارکس از در عقب)» که در آن به افاضات بی پایان جناب دکتر قراگزلو پرداخته بود. نمی دانم که آیا خسروی آخرین نوشتجات سریالی جناب دکتر را دیده است یا نه. کار کولاک زاده ها دیگر از بازگشت به مارکس گذشته است و رسما به عبور از مارکس رسیده است. اگر تا پیش از این احکام من درآوردی خویش را به مارکس نسبت می دادند، حالا دیگر پنبه خود مارکس را می زنند. عرصه سیاست در ایران پر از یاوه گو است. چپ ایران هم یاوه گو کم ندارد. یک مشخصه اساسی مارکسیسم وولگار در ایران همین یاوه گوئی است. اما کمتر کسی را می توان یافت که به اندازه این استاد معظم از وضع آشفته چپ سوسیالیست در سالهای اخیر سرمایه برای خود اندوخته باشد. علت آن هم این است که کمتر کسی را می توان یافت که به اندازه این آقای دکتر حراف، پر مدعا، گزافه گو، مذبذب و بی پرنسیپ باشد. حکم صادر کند …

کودکان فراموش شده زنان کارگر مهاجر

  برگردان: بابک پاکزاد قانون ملي تضمين اشتغال در مناطق روستايي – اگر به صورت موثر اجرا شود – برخي تبعات مثبت را به همراه خواهد داشت، يكي از مزاياي بالقوه قانون فوق كه تاكنون كم‌تر پيرامون آن بحث شده، بهبود وضعيت رفاهي 60 ميليون كودك است. آن‌ها فرزندان كاگران مهاجرند كه اكنون به شكل مخربي تحت تاثير فشارهاي مادي فزاينده‌اي قرار دارند؛ همان فشارهايي كه بزرگسالان زن و مرد را ناگزير از مهاجرت كوتاه‌مدت براي يافتن كار، كرده است. شواهد موجود را در نظر بگيريد. هم داده‌هاي رسمي جمع‌آوري شده و هم تمام مطالعات خرد در دسترس بر اين امر صحه مي‌گذارند كه اخيرا با افزايش قابل توجهي در مهاجرت‌هاي اقتصادي كوتاه ‌مدت مواجه بوده‌ايم كه عامل آن كاهش امكان كشت، جابه‌جايي، سلب مالكيت و از بين رفتن امكان ايجاد اشتغال در بخش‌هاي وسيعي از مناطق روستايي هند بوده است. تحول مهم‌تر اخير، مهاجرت فزايندهء زنان به همراه مردان يا به صورت گروهي يا حتي مهاجرت زنان به همراه فرزندانشان بوده است. البته، اين اقدام با فشارهاي سنگيني همراه است و براي به استضعاف …

انرژی هسته ای, خلاقیت هنری, مبارزۀ طبقاتی, در جبهه ای مشترک علیه امپریالیسم جهانی و آلترناتیوهای آن

گاهنامۀ هنر و مبارزه خلق های جهان علیه امپریالیسم و اختناق پیروز خواهند شد نخستین موضوع مفهوم تهدیدات ایالات متحده و کشورهای هم پیمان با او در ناتو علیه ایران است که طی سال ها، دست کم از سال 2003 تا به امروز ادامه داشته است. مفهوم این تهدیدات – در رابطه با موضوع تولید انرژی هسته ای در ایران –  متأسفانه در رسانه های حاکم غالبا به عمد و یا از روی ناآگاهی به دقت مطرح نشده است. روشن است که رسانه های حاکم در عرصۀ بین المللی، به دلایل تبلیغاتی، و به شکلی که میشل شوسودوسکی به آن پرداخته و می گوید که این رسانه ها کاری نداشته اند به جز «واژگونه جلوه دادن حوادث جهان» به شکلی که بتوانند جنایتکاری های امپریالیسم را در اذهان جهانی به عنوان «مداخلۀ بشر دوستانه» جلوه دهند. و همین امر نیز خود به تنهائی گواه بر یکی از تناقضات عمیق نظام سرمایه داری و جامعۀ طبقاتی است که از پیشرفته ترین ابزارها – محصولات چهار انقلاب صنعتی در تاریخ بشریت – برای دروغ پردازی و تحریف …

دوبی بر دوش کارگران جنوب شرقی آسیا ساخته شد

  مايك ديويس برگردان: بابك پاكزاد دوبي همراه با ديگر همسايگانش در امارات ،در زمينه‌ی سلب امتياز و حقوق از نيروي كار الگو و نمونه محسوب مي‌شوند. در كشوري كه در سال 1963 برده‌داري الغا شد، اتحاديه‌هاي كارگري و بخش اعظم اعتصاب‌ها غیرقانونی بوده و فعالان كارگري مورد پيگرد قرار مي‌گيرند و 99 درصد نيروي كار بخش خصوصي شهروند اين كشور نبوده و هر لحظه مي‌توان آن‌ها را فوراً به كشور مبدا خود بازگرداند. در عمل نيز متفكراني كه در موسسات تحقيقاتي آمريكايي نظام طبقاتي و نظام اعطاي امتياز در دوبي را تحقير مي‌كنند، دهانشان آب افتاده است. در راس هرم اجتماعي، البته، خاندان ال مكتوم و پسرعموهايشان هستند كه مالك هر ذره‌ی ارزشمند از شن‌هاي اين شيخ‌نشين هستند. پس از آن‌ها 15 درصد جمعيت بومي (كه بخش اعظم آن‌ها عرب زبانان جنوب ايران هستند) قرار دارند كه اطاعت از خاندان سلطنتي را با انتقال درآمدها، آموزش و تحصيل رايگان، مسكن‌هاي يارانه‌اي و مشاغل دولتي جبران مي‌كنند.در رده‌ی بعد بيش از 100 هزار مهاجر انگليسي (صد هزار شهروند انگليسي ديگر نيز خانه‌ی دومي در دوبي …

اسلام ستیزی در تضاد با منافع ملی!

خسرو صدری متناسب با رشد سریع علم و دانش، روز به روز از تعداد دین باوران جهان کاسته می شود. زیرا بیشتر سرحدات فرمانروایی» خدا» در ادیان کلاسیک، بخصوص نوع ابراهیمی آن، اینک به تصرف شاخه های مختلف علوم درآمده است. امروز، تنها همین «برخورد دهنده هادرون»، در»سرن»، با شبیه سازی پیدایش اونیورسال ما در «مهبانگ» ، بسیاری از وظایفی را که دین بردوش آفریدگار نهاده بود، به گردن گرفته و به پاس قدردانی از او، کوچکترین ذره بنیادین (بوزون هیگز)را هم که نیرو، انرژی و جرم را به وحدت می رساند، «ذره خدا» نام نهاده است. البته استنباطی کاملا متفاوت از تعاریف دینی از خدا، حتی در بین 6هزار دانشمند «سرن»، همچنان وجود دارد واحتمالا هیچگاه محو نخواهد شد؛ نه بخاطر ابهام در «چگونگی» پیدایش جهان، که به گفته استیون هاوکینگ،جوابش به خدا نیازی ندارد، بلکه برای بی پاسخ ماندن همیشگی «چرایی» آن. ولی آیا می توان چنین مباحث علمی- فلسفی را وارد حوزه سیاست کرد و برای ضربه فنی کردن رقبای استراتژیک مورد استفاده قرار داد؟ پاسخ مسلما مثبت است. زیرا عرصه ای …

از ریاض تا تهران پس لرز​ه های سوریه در منطقه ای پر تشنج

آلن گرش ترجمه بهروز عارفی با وجود سرکوبی سنگدلانه و وحشیانه، تظاهرکنندگان سوری همچنان رژیم را به چالش می طلبند. مطالبات آنان با خواست مردم در بحرین و اردن یکی است؛ اما این خطر وجود دارد که پراکندگی اپوزیسیون و دخالت های بیگانه به کشمکش های مذهبی کشیده شود که در آن صورت، کل منطقه را تهدید خواهد کرد. پاتریک سیل، روزنامه نگار انگلیسی  در سال 1965 کتابی نوشته است با عنوان مبارزه برای سوریه (The struggle for syria). این کتاب اثری کلاسیک است در مورد درگیری ها برای کنترل سوریه  پس از جنگ جهانی دوم.(1) این مبارزه  هم زمان در بستر جنگ سرد میان امریکا و شوروی  و نیز «جنگ سرد عربی» جای می گرفت. در آن زمان، مصر جمال عبدالناصر و عربستان سعودی برای کسب هژمونی (برتری) منطقه ای  با یکدیگر در جدال بود. این رودرروئی ها تا کوهستان های یمن را در بر گرفت. در آن نیروهای نظامی مصر از جمهوری جوان علیه سلطنت طلبان مسلحی  پشتیبانی می کردند که از حکومت ریاض کمک مالی می گرفتند. از سال های دهه 1950 …

دلتنگی

احمد سیف نیاک من به اندازه ی یک پیرزنی فاحشه تنها هستم و به اندازه ی ابری گریان، غمگینم و به اندازه ی آنان که مرا ازخدا می ترسانند دل ناپاک من دلم سخت گرفته ست و زبیدادزمان دل رنجورم من ز بی مهری یاران، همه تا نیمه ی راه دائما درفکرم من از این که همه صورتها مثل یخ سرد است و چه شیشه بی روح خسته ام، خسته و جان برلب من از این سال شماری منحوس فصل هایش همه افتادن برگ است و خزان جان بیمارم من دلم می پیچد حالت قی دارم و دلم می طلبد قی بکنم زندگی را که نشسته ست به مانند غذائی مانده برروی دلم حالت قی دارم حالت استفراغ من، به اندازه ی لبخند زنی فاحشه معصومم و به اندازه ی یک پیرزنی فاحشه تنها هستم من دلم سخت گرفته ست… 6 مه 1990

مانیفست های فلسفی فوئرباخ

لوئي آلتوسر برگردان: بهزاد باقري    لا نووو كريتيك (La Nouvelle Critique) از من خواسته است تا نوشته هاي فوئرباخ كه در مجموعه اپي مته (توسط انتشارات P.U.F.) چند ماه قبل منتشر شده را در زمينه اش قرار دهم. خوشحالم كه با پاسخ مختصر به برخي پرسشها بتوانم اين كار را انجام دهم. زير عنوان مانيفستهاي فلسفي، من مهمترين متون و مقالات منتشر شده توسط فوئرباخ بين سالهاي 1839 و 1845 را گردآوري كرده ام: درآمدي بر نقد فلسفه هگل (1841)، مقدمه بر ذات مسيحيت (1841)، تزهاي موقت براي اصلاح فلسفه (1842)، اصول فلسفه آينده (1843)، پيش درآمد بر ويراست دوم ذات مسيحيت (1843) و مقاله اي در پاسخ به حملات اشتيرنر (1845). اين مجموعه تمامي آثار فوئرباخ بين سالهاي 1839 تا 1845 را دربرنميگيرد اما نكات ضروري تفكر وي را در طول اين سالهاي تاريخي بازنمايي ميكند. چرا عنوان «مانيفستهاي فلسفي» را انتخاب كرديد ؟ اين عنوان متعلق به فوئرباخ نيست. من به دو دليل به انتخاب آن اقدام كردم؛ يكي ذهني و ديگري عيني. هر كسي كه متون اصلاح فلسفه و پيش درآمد …

بحران، بحران و بازهم بحران

احمدسیف مستقل از این که چه دین و آئینی داریم، جوانیم یا پیر، زنیم یا مرد بقای آدمیزاد بستگی دارد به این که درطول شبانه روز غذائی بخورد، تن  پوشی داشته باشد، و سرپناهی هم. و این ها و بسیار چیزهای دیگر، آن چه هائی است که باید « تولید» شود و تولیدشان هم ضروری می سازدتا عوامل مختلف تولید و مواد اولیه ترکیب شوند تا محصولی که یکی از نیازهای انسان را برآورده می کند تولید شود. حداقل در300 سال گذشته درباره این که تولید چگونه باید سازمان یابد، بحث و جدلهای زیادی صورت گرفته است. تا بحران بزرگ سالهای 1920 دیدگاه غالب اقتصادی این بود که نیروهای بازار، اگر با حداقل مداخلات دولت روبروباشند، به بهترین شیوه ممکن می توانند تولید را سازمان دهند. هرگونه عدم تعادلی که پیش بیاید، عدم تعادلی زودگذر است. اگردراقتصاد بیکاری دارید، رقابت بیکاران باعث می شود تا میزان مزد پائین بیاید و همین کاهش مزد برای کارفرماها انگیزه ای ایجاد می کند تا بیکاران را بکار بگیرند وبه این ترتیب مشکل بیکاری اگر کاملا رفع نشود، تخفیف …

صهیونیسم و دوستدارانش در پناهگاهِ سلطنت‌طلبهای ایران و بیانِ چند وظیفه

علی سالکی از زمستان سال 89، با تکانهای انقلابیِ جنبشِ فرودستان – «جنبشِ نان و برابری و آزادی»-  در کشورهای مصروتونس و…، خاورمیانه و شمال آفریقا و سرتاسر جهان را وارد دورانِ دیگری کرده است. ابتدا با توجه به فاکت ها و واقعیاتِ آشکار در اخبار و شواهد، مسائلی را هر چند کوتاه به میان می آورم؛ در همان اوایل شروعِ  انقلابات، استیصالِ حاکمانِ وقتِ مصر و تونس و… و حامیان آنها همچون باراک حسین اوباما و نتانیاهو و سارکوزی و طبقه و دولِ همراه آنها، به وضوح دیده می شد. به عنوان مثال در صبحِ یک روزِ اعتراضی توده‌ها در مصر، رئیس جمهور آمریکا(اوباما) نطق و دستور می داد که : « مصر باید با مسالمت به سوی دموکراسی گذار کند» و شامگاهان، حسنی مبارک همان جملات را در گوش توده‌های انقلابی، یاوه می کرد. در تونس، بِن علی و دستگاه حاکمه اش که باعث و بانیِ فقر و تبعیض در این کشور بود، بعد از فرار از کشور به پناهِ پادشاهی ِ آل سعود عربستان در آمد، در یمن، علی عبدالله صالح که …

احساس نمی کنید در محاصره خبری قرار دارید؟

هینترگروند( پس پرده)  گزینش و ترجمه رضا نافعی – آینده ما   اکارت اسپو ، نویسنده این مقاله از 1962 تا 1997 دبیر روزنامه فرانکفورتر روند شاو، از 1970 تا 1986 رئیس اتحادیه  روز نامه نگاران آلمان بود. در سال 1997 همرا با چند روزنامه نگار دیگر مجله  اوسیتسکی را بنیاد نهاد که تا امروز نیز سردبیر مسئول آنست. بخش هائی از مقاله او را می خوانید.   از رادیو برلن می شنوم که در سوریه هزاران نفر علیه دولت دست به تظاهرات زده اند. تمام روزنامه های دیگر  هم همین خبر را منتشر کرده اند. در  روزنامه  یونگه ولت خبر دیگری می خوانم. این  یک روزنامه استثنائی،  کوچک و غیر وابسته به کنسرن های بزرگ  رسانه ای آلمان است، چون سهام آن متعلق به نویسندگان و کارکنان خود روزنامه است و از لحاظ مالی وابسته به کنسرن ها نیست. این روزنامه می نویسد در سوریه صدها هزار نفر در حمایت از دولت و مخالفت با دخالت کشورهای دیگر در امور داخلی سوریه تظاهرات کرده اند. بنظرم می رسد که هردو خبر درست هستند، نباید …

فروردین ماه گل‌ها

فرشته مولوی در خیال من که از خطه‌ی گل و بلبل آمده‌ام، فروردین ماه گل‌هاست. در بلاد فرنگیان آوریل گرچه وقت رگبارهایی‌ست که ماه مه را گلباران می‌کند، ماه شعر و شاعران هم هست. در شیلی که می‌گویند دیار شعر و شراب است، آوریل هم‌چنین یادآورِ ماه به دنیا آمدن شاعری‌ست که در 1945 نوبل گرفت. این شاعر، که آموزشگر و دیپلمات و فمینیست هم بود، گابریلا (گابری‌یلا) میسترال است که  در پنجاه و شش سالگی نخستین نوبل ادبی را از آن امریکای لاتین و شیلی کرد. بعدها، در 1971، پابلو نرودا دومین نوبل را برای شیلی به ارمغان آورد. برخلاف نرودا که در ایران بسیار پرآوازه و پرخواننده بوده، میسترال چندان که باید و شاید نزد فارسی‌زبانان شناخته شده و خوانده شده نیست.             در این فروردینِ گل‌ها و آوریلِ شاعران که خیال پرسه‌زن هم مثل دل بی‌قرار آرام ندارد، یادم افتاد که در میان پراکنده‌‎کاری‌های گم و گور شده‌ام برگردان شعرهایی از میسترال را داشتم. این هم یادم آمد که یکی از آن‌ها همراه با شرحی کوتاه در باره‌ی شاعر به قلم من در …

گفت‌وگو با ژرژ رشماوی نماینده جبهه دمکراتیک برای آزادی فلسطین

منبع: عصر جديد ترجمه از تارنگاشت عدالت س: وضعيت در غزه پس از اعلام آتش‌بس چگونه است؟ – اول اين‌که اين آتش‌بس باثبات نيست و هر لحظه می‌تواند شکسته شود، زيرا اسرائيل هميشه از غزه به عنوان گروگان عليه خلق و رهبری خلق ما استفاده می‌کند تا از طريق فشار بر غزه به برخی از امتيازات دست يابد. در نتيجه وضعيت بسيار ناپايدار است. در غزه شرايط زندگی بسيار سخت است. در برخی از بخش‌های غزه الکتريسته موجود نيست، به طوری که  تأمين مواد غذايی، بيمارستان‌ها و ترافيک هر از گاهی مختل می‌گردد. تصور می‌کنم که آخرين حمله اسرائيل به مردم غيرنظامی غزه اين هدف را دنبال می‌کرد که از نزديکی حماس و الفتح جلوگيری به عمل آورد. نتانياهو بارها گفته، يا ما يا حماس. يا مذاکره با اسرائيل و يا وحدت با حماس و عباس بايد بين اين دو گزينه يکی را انتخاب کند. تصور می‌کنم که مردم فلسطين می‌دانند که چه کسی را بايد انتخاب کرد و عباس نيز می‌داند که خواستار چه چيز است: وحدت مردم فلسطين. س: تهديدات جنگی اسرائيل عليه …

مروری بر پیدایش و انسجام جنبش کارگری ایران (1)

ناصر آقاجري شرایط اجتماعی حکومت ایلیاتی قاجاریه با مالیات های ویران گر، اقتصاد کشاورزی – صنعتی ایران را تحلیل برده بود. و از سوی دیگر استعمارگران(روسیه تزاری از سمت شمال و انگلیس از سمت جنوب) با فشارهای نظامی و با صادرات کالاهای شان باقی مانده ي کشاورزی و منابع داخلی را به چالش گرفتند. بدین صورت ایران به سوی دگرگونی های خونینی رانده شد، که از نی ریز فارس تا آمل و زنجان تداوم یافت. در اواخر سلطنت محمد شاه قاجار و اوایل حکومت فرزندش ناصرالدین شاه، ایران شاهد شکل گیری بزرگ ترین و خونین ترین جنبش دهقانی بر علیه ساختار واپس گرای قاجاریه بود. جنبشی که به دلیل ضعف های ایدئولوژیکی نتوانست همه ی مردم را بر علیه سیستم عشیره ای، بسیج کند. اگر چه دهقانان و زحمتکشان شهری فداکاری های بسیاری از خودشان نشان دادند، و در مقابل ارتش امیرکبیر مسلحانه مقاومت نمودند. حاکمیت توانست آن ها را با وحشیانه ترین شیوه های ضد بشری قتل عام کند. ( زنان و کودکان آن ها را در غاری در نیریز فارس زنده زنده آتش …

یادداشتی از سربی حوصلگی

  یادداشتی از سربی حوصلگی: احمدسیف   مدتی است درباره اقتصاد چیزی نمی نویسم و حتی وبلاگ فکسنی ام نیاک هم هفته ها می شود که به روز نمی شود.البته که اخبار اقتصادی زیادی هست که هرروزه از گوشه و کنار می شنویم ولی دروغ چرا، دیگر نمی دانم به این اخبار چگونه باید عکس العمل نشان بدهم. سوء مدیریت به حدی است که دیگر مفید فایده ای نیست که بخواهی نشان بدهی اصول ومبانی اقتصادی که مورد قبول خودشان هم هست را به امان خدا رها کرده اندو بارمل واسطرلاب دارند مملکت داری می کنند. از یک طرف در کشور گل و بلبل خودمان که با همه ادعاهای خنده آور و مضحک احمدی نژاد، اقتصاد ایران حسابی پنجرشده است- درواقع پنجرتر شده است. هم تورم دارد از کنترل خارج می شود و هم بیکاری رو به افزایش است و هم رشد اقتصاد هم تعریفی ندارد. البته بازتاب این اوضاع خطرناک اقتصادی خودش را به صورت بحران سیاسی نشان می دهد. این روایت جن گیری و رمالی و « فتنه» نه تازه است و نه …

«آلترناتیو»سازی دیگری برای ایران، این‌بار در کانادا

نوشته: احمد مزارعی تارنگاشت عدالت در روز چهارشنبه ۲۸ مارس ۲۰۱۲ «کنفرانس کانادا و خاورميانه جديد» در شهر تورنتو، توسط بخش کانادايی سازمان «ناتو» و گروهی که خود را طرفداران «آزادی‌های جامعه مدنی» می‌نامند در هتل «هايت ريجنسی» واقع در شمارۀ ۳۷۰ خيابان کينگ تورنتو برگزار شد. شرکت‌کنندگان در اين کنفرانس عبارت بودند از: تعدادی از مسؤولان ناتو؛ نمايندگان سازمان امنيت کانادا (CSIS) و پليس سواره‌نظام سلطنتی کانادا (RCMP)؛ چند کارشناس مسايل امنيت جهانی و «خاورميانه نوين»؛  يک چهره عرب که خود را صاحب‌نظر در مسايل «بهار عرب و ايران» معرفی می‌کرد؛  پيتر مک‌کی وزير دفاع کانادا که خواستار تحريم اقتصادی و فشارهای بيش‌تر عليه ايران است و اخيراً تهديد به ارسال نيروهای کانادايی به خاورميانه کرده است؛ نازنين افشين‌جم دختر شايسته کانادا در سال ۲۰۰۳ و همسر پيتر مک‌کی وزير دفاع کانادا و هماهنگ کننده «شورای انتقالی» (که منظور از آن حکومت آيندۀ ايران است)؛ رامين جهانبگلو استاد فلسفه در دانشگاه تورنتو که در تشکيل «شورای انتقالی» با افشين‌جم همکاری می‌کند و به گفته اين خانم جلسات مشترکی با هم داشته‌ اند (قابل ذکر …

تاریخچه مختصر نئو لیبرالیسم

بيست سال اقتصاد نخبه سالار و فرصت های پيش آمده برای تغيير ساختار • نئوليبراليسم نيروئی چون جاذبه زمين نيست بلكه ساختاری است مصنوعی، بهمان صورتی كه عده ای آن را ايجاد كرده اند، عده ای ديگر می توانند آن را تغيير بدهند  سوزان جورج (2) – برگردان: بهروز امين نشر بیدار  سازمان دهندگان اين همايش از من خواسته اند كه تحت عنوان «بيست سال اقتصاد نخبه سالار» تاريخچه مختصری از نئوليبراليسم ارايه كنم. متاسفم به شما اطلاع بدهم كه برای اين كه حرف معنی داری زده باشم بايد بيشتر، يعنی 50 سال به عقب برگردم. به سالهائی كه جنگ دوم جهانی تازه به پايان رسيده بود. در 1945 يا 1950 اگر شما از سياست هائی كه اساس نگرش نئوليبرالی را تشكيل می دهند سخن می گفتيد نه فقط به شما می خنديدند بلكه شما را به تيمارستان می فرستادند. حداقل در كشورهای غربی در آن دوران، همگان پيرو كينز، سوسيال دموكرات، سوسيال دموكرات مسيحی بوده و حتی رگه هائی از ماركسيسم داشتند. اين نظر كه به بازار بايد اجازه داد تا در باره ی مسائل …

گرامیداشت سعید سلطانپور به مناسبت سی امین سالگرد اعدام او

گزارشی از گرامیداشت سعید سلطانپور در دانشگاه شیکاگو عزت گوشه گیر مرگ در فضا بود، همان گونه که تولد گزارشی از گرامیداشت سعید سلطانپور در دانشگاه شیکاگو شهروند: در ژانویه 2012 دکتر سعید یوسف استاد ادبیات و زبان پارسی، به پیشنهاد پروفسور فرانک لوئیس، رییس دپارتمان زبان و فرهنگ پارسی و خاور نزدیک در دانشگاه شیکاگو، سمپوزیومی در گرامیداشت سی امین سالگرد اعدام سعید سلطانپور در دانشگاه شیکاگو برگزار کرد که با استقبال بی نظیر شرکت کنندگان روبرو گردید. برنامه ای صمیمی، با کنکاشی عمیق و پژوهشی همه جانبه در زوایای زندگی، اندیشه و هنر انقلابی وی. در این برنامه سعید یوسف، هایده ترابی، فرخ اسدی، فرانک لوئیس و من شرکت داشتیم.پروفسور لوئیس در معرفی برنامه دو شعر از کارل سندبرگ شاعر سوسیالیست آمریکایی خواند و متذکر شد که سلطانپور ارادتی ویژه به شعر او داشته است. اشعار سندبرگ هر چند بیش از 75 سال پیش سروده شده اند، اما زبان حال زمان و فضای اجتماعی کنونی نیز هستند. هایده ترابی و سعید یوسف از جمله سخنرانان بزرگداشت سعید سلطانپور بودند هر چند پروفسور لوئیس …