کلیساها فرانسه را متهم می کنند که در صدد خالی کردن سوریه از مسیحیان است

ترجمه توسط حمید محوی

گاهنامۀ هنر و مبارزه

ویزا تنها برای مسیحیان !

پاتریارش ایگناسیوس چهارم و زاکای اوّل کشف کردند که طرح توطئه آمیزی برای تخلیه کردن سوریه از مسیحیان  توسط برخی سفارت خانه های غربی در دمشق و به ویژه توسط سفارت فرانسه، به جریان افتاده است.

این موضوع در آغاز ماه گذشته توسط پاتریارش کشف شد. بر این اساس، وزرای امور خارجۀ فرانسه، کانادا، سوئد، و آلما ن به نمایندگان دیپلماتیکشان در پایتخت سوریه دستور دادند که به هر سوری های مسیحی ویزا بدهند، بی آن که تاریخ مشخصی را برای بازگشت به کشور تعیین کنند.

اهداء ویزا

هم زمان، پاتریارش اعلام کرد که وزرای این کشورها از طریق تلفن با وابستگان این کلیساها و پاتریارش های سوری در سوریه تماس گرفته اند و از آنها خواسته اند که فهرستی از اسامی نزدیکان کلیسا و اهالی کلیساهای سوریه در اختیار آنها بگذارند، به ویژه آنهایی که قصد ترک کشور را دارند، تا سفارتخانه ها بتوانند با آنها تماس تلفنی بگیرند و برایشان ویزای باز صادر کنند، و از آنها بخواهند که برای دریافت ویزا به سفارتخانه ها مراجعه کنند.

بر اساس گزارش های مسئولان کلیسایی، متقاضیان ویزا می بایستی تأیید کلیسا را به پروندۀ خود ضمیمه کنند که کاملا مشخص باشد که آنها واقعا مسیحی هستند.

«کلیساهای سوری مشاهده کردند که ده ها درخواست گواهی نامه برای در خواست ویزا از سوئد از سوی شهروندان سوری دریافت کرده اند»، و کاملا شگفت زده شده بودند که چرا سفارتخانه ها از کلیسا گواهی نامه خواسته اند.

بررسی هایی که توسط پاتریارش انجام می گیرد، نشان می دهد که برخی دولت ها، به ویژه فرانسه می خواهند سوریه را از ساکنان مسیحی آن تخلیه کنند، این توطئه با همکاری ایالات متحده، انجام می گیرد که در رابطه با اسلام گرایان مسلح و تروریست در سوریه به اتفاق عربستان سعودی و قطر نقش پدرخواندگی را برای آنها ایفا می کند.

مسئولان کلیسایی با مشاهدۀ این طرح به دیپلمات های غربی اخطار کردند که از این نوع فعالیتها اجتناب کنند.

بازگشت تجارت برده

بر اساس همین گزارش، سخت ترین برخوردها بین پاتریارش ایگناسیو چهارم که پاتریارش انطاکیه و تمام شرق برای مسیحیان ارتدکس است و اریک شوالیه سفیر فرانسه در سوریه، دو روز پیش از آن که این کشور را ترک کند، روی داد.

اسقف اعظم سفیران غربی و به ویژه سفیر فرانسه، اریک شوالیه را به بازگشت به دوران تجارت برده متهم کرد، یعنی دورانی که تجار آفریقایی ها را مثل گله به قارۀ آمریکا می بردند تا آنها را در مزارعشان به کار گیرند!

بر اساس همین گزارش، برخی کلیساهای سوریه، و کاتولیک ها، به ویژه در فرانسه، در این شریک هستند، در حالی که کلیساهای دیگر به ویژه در سوئد علیه این طرح اعتراض کرده اند. این کلیساها حتی با مقامات سوریه تماس گرفته و از آنها خواسته اند که تمام تلاش خود را به کار ببندند که از حرکت مسیحیان جلوگیری کنند، و برای انها پاسپورت صادر نکنند، و یا برای آنهایی که پاسپورت دارند ویزای خروج ندهند.

«تصفیۀ قومی» در حمص

روز پنجشنبه، یادداشتی از کلیسای ارتدکس سوریه که 60 درصد مسیحیان سوریه را در بر می گیرد، خطاب به واتیکان از «تصفیۀ قومی» یاد کرده است : ارتش آزاد سوریه «بریگاد فاروغ» که عناصر ارتش القاعده نیز در آن هستند، به خانه های مسیحیان حمله کرده و آنها را مجبور کرده اند که حمص را ترک کنند. گروه های مسلح مزدور که از عراق و لیبی آمده بودند به آنها حتی اجازه نداند که چیزی باخودشان ببرند، و سپس خانه های آنها را غارت کردند.

Mondialisation.ca, Le 25 mars 2012

almanar.com