کلاغ‌ها و لاشخورها

منبع: مانتلی ریویو زین
نويسنده: اِمير صادر

تارنگاشت عدالت

آيا توجه کرده‌ ايد که افرادی وجود دارند که می‌گويند از چپ هستند اما به نظر می‌رسد که فقط چپ‌ها را مورد انتقاد قرار می‌دهند؟ هرگز عليه راست، هر کاری هم که بکند انتقادی ندارند. آن‌ها متخصص ريختن نفت بر روی هر آتش کوچکی در درون چپ هستند.

آن‌ها هرگز پيروزی‌ها، فتوحات، پيشروی‌ها را به رسميت نمی‌شناسند. آن‌ها فقط در بارۀ شکست‌ها، خيانت‌ها، چرخش‌ها به راست، که گناه آن هميشه به عنوان مسؤوليت چپ محکوم می‌شود، پيش‌بينی می‌کنند. آن‌ها در شکست‌ها، هر چه بزرگ‌تر بهتر، با سروصدا شادمانی می‌کنند، زيرا برای آن‌ها شکست‌ تقصير ديگران است، و اهميتی ندارد که مردم عادی بهای آن را می‌پردازند.

آن‌ها متخصص تهيه ترازنامه شکست‌ها هستند، اما هرگز نمی‌توانند آلترناتيوی ارايه نمايند و هرگز در رهبری هيچ روندی موفق نبوده اند. آن‌ها هميشه منتقدند. گونه‌ای از لاشخورها، که فقط از مُردار تغذيه می‌کنند. کلاغ‌هايی که هميشه فاجعه را پيش‌گويی می‌کنند.

اين‌که کسی بگويد از چپ است بدين معنی نيست که مورد احترام است، مگر اين‌که برای مبارزه عليه راست به پا خاسته باشد. آن‌ها در اين بخش آفتابی نمی‌شوند، برای حمله به چپ، به اين خاطر که به اندازه کافی راديکال نيست، و راست را به طور راديکال و قاطعانه شکست نمی‌دهد، کمين می‌کنند. آن‌ها خودشان قادر به وارد کردن کم‌ترين ضربه‌ای به قدرت راست نيستند، و اين اصلاً دل‌مشغولی آن‌ها نيست. آنچه قبل از هر چيز برای آن‌ها مهم است «خيانت‌های» چپ است.

در شرايط جدی، به عنوان مثال مانند بوليوی امروز، آن‌ها کينه‌توزی با مورالس و رهبری او را تشديد می‌کنند، درست شبيه موضعی که عليه لولا در برزيل گرفتند. همه، از آن‌جمله هوگو چاوز، رافائل کوررآ، په‌په موجيکا، کرشنر، فرناندو لوگو، موريسيو فونس «خيانت کرده اند»، تنها آن‌ها خالص هستند. با اين تفاوت که مردم به آن‌ها باور ندارند، چون آن‌ها هرگز يک جنبش مردمی با مشارکت توده‌ای را سازماندهی نکرده اند، آن‌ها هيچ روندی را هدايت نمی‌کنند، آن‌ها نمی‌توانند حتا يک مورد به شما بگويند که ايده‌های آن‌ها به پيروزی و پيشرفت انجاميده باشد.

آن‌ها ارزش اصلاحات ارضی، ملی کردن معادن، تشکيل مجلس مؤسسان از طرف اوو را نمی‌دانند. آن‌ها از اقدامات سياست خارجی مستقل برزيل- به رسميت شناختن فلسطين، ميانجی‌گری با ايران، حمايت از کوبا- حمايت نمی‌کنند. فقط محکوم می‌کنند، زيرا کهکشان آن‌ها مبارزه سراسری مردم نيست، بلکه کهکشان محدود چپ است. آن‌ها مبارزات توده‌ای را پيش نمی‌برند، فقط درگير مبارزات ايدئولوژيک هستند. آن‌ها برای پيشروی چپ قدرت سياسی بنا نمی‌کنند،، آن‌ها سعی دارند هميشه چپ را دچار تفرقه کنند.

کشمکش‌ها در چپ، در اردوی مردمی، بايد به مثابه کشمکش در ميان گرايشات چپ، خواه بيش‌تر ميانه‌رو باشند خواه بيش‌تر راديکال، بدون صدور احکام تکفيری که ديگران را از اردوی چپ اخراج می‌کند، تلقی و بحث شوند. اين رفتار اولين گام در جهت يک کاسه کردن ديگر گرايشات «چپ» با راست و فاصله مساوی گرفتن از هر دوی آن‌هاست.

توضیح مترجم تارنگاشت عدالت: اِمير صادر جامعه‌شناس برزيلی است که در اکتبر ۲۰۱۱ کتاب «موش جديد: راه‌های چپ آمريکای لاتين» به قلم او منتشر شده است.

http://mrzine.monthlyreview.org/2011/sader251011.html