گاهنامه مجله هفته شماره ۲۲ با مطالب زیر منتشر شد

 

 

آیا می توان طرحی نو در جهان در انداخت 

لیبرالیسم نو چیست ؟

نئولیبرالیسم،در درس‌گفتارهای میشل فوکو 

خطر آپارتایدی دیگر  

فوکو در تبیین‌ زندگی «آدم‌های بدنام» 

آتئیسم میراثی است که ارزش جنگیدن را دارد 

دیالک تیک نمود و بود (دیالک تیک پدیده و ما 

مارکس و خودکشی  

شکست و فرار آمریکا از عراق 

برای پیروزی آلترناتیو، مبارزه باید کرد!  

درگذشت هانس هاینتس هولتس 

رفرمیسم و انقلاب 

واقعیت کدام است و موضع اصولی کدام؟ 

قدرت انحصارها 

بهار عربی   

دیکتاتور لیبی بر ویرانه‌های کشور و کشتار مردمش می‌گرید!؟ – قسمت دوم 

گفتگو با ابراهیم (کودک کار در اصفهان)  

جهت باد در جهان به سمت “چپ” تغییر کرده است  

بِتِلهایم و تجربهٔ شوروی  

فرم های حرکت ماده  

غرب و شمشیر دو لبه سوریه : بازی دو سر باخت ایالات متحده  

کارتن خوابی در تهران  

آیا مارکسیسم دچار بحران است؟ 

دیالک تیک پیوست و گسست (دیالک تیک تداوم و شکست)  

مروری بر نظریه‌های جنبش‌های اجتماعی 

صدای وجدانهای بیدار از دل هیاهو: سوریه لیبی نیست 

جامعه مدنی ـ گرامشی و صداقت سیاسی  

حکایت دلدادگی و خیانت فمینیست های اسلامی ایران و ترکیه …  

دو نمونه از پدیده های جهانی شده در مسیر حرکت جهانی سرمایه – بخش دوم  

مردم “زندانی” شدند تا قیمت‌ها “آزاد” باشد

پست مدرنیسم و امپریالیسم

پشت جنگ طلبان صف نکشید!

از حرف به عمل

کاسه لیسان امپریالیسم درمقابل آزادی خواهان! 

به همراه «ویژه نامه ادبیات و هنر»