اختراع مدرک برای حمله به ایران؟

 

کردستان عراق پایگاه ثابت اسرائیل برای عملیات جاسوسی درایران

اختراع مدرک برای حمله به ایران؟

جاسوسان اسرائیلی در ایران با لباس نظامی سربازان ایرانی

نوشتۀ ژولی لوسک

ترجمه توسط حمید محوی

گاهنامۀ هنر و مبارزه

گزارش منتشر شده در ساندی تایمز به تاریخ 25 مارس 2012 اعلام شده است که «اسرائیل از طریق یک پایگاه ثابت در کردستان عراق، برای پرتاب موشک های اطلاعاتی استفاده می کند تا مدرکی عینی دربارۀ ساخت کلاهک های اتمی ایران به دست بیاورد.

منابع غربی به تایمز گفته اند که اسرائیل «رادیواکتیویته و درجۀ آزمایشات انفجاری را بررسی می کنند»  [و که] نیروهای ویژه هلیکوپترهای شاهین سیاه (بلاک هاوک) برای انتقال کوماندوهای ملبس به لباس نظامی ایران به عنوان عضو ارتش ایران استفاده می کنند و ماشین های نظامی ایرانی در محل را به کار می برند».

این منابع بر این باور هستند که «ایرانی ها سعی می کنند مدارک مرتبط به آزمایشات کلاهک اتمی را پنهان کنند و برای بازدید آژانس بین المللی انرژی اتمی آماده باشند».

 (Cité dans Report: Israeli soldiers scour Iran for nukes, Ynet, 25 mars 2012.)

بر اساس این گزارش، شمار مأموریت های اطلاعاتی اسرائیل در پایگاه نظامی پرچین در ایران در ماه های اخیر افزایش یافته است. طی این مدت، تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی که بازدید از پرچین را درخواست کرده بود، گفتگو می کرد. به گفتۀ نمایندۀ دائمی ایران در آزانس بین المللی انرژی اتمی، علی سلطانیه، در آغاز فوریه هر دو طرف موافقت کردند که این بازدید در ماه مارس انجام گیرد.

. (Gareth Porter, Details of Talks with IAEA Belie Charge Iran Refused Cooperation, IPS, 21 mars 2012.)

آژانس بین المللی انرژی اتمی در اواخر ژانویه و در اواخر فوریه برای بازدید پرچین درخواست کرده بود، و سپس برای ماه مارس به توافق رسیدند. در نتیجه، آژانس درخواست بازدید از پایگاه نظامی را به زمانی موکول کرده بود که اسرائیل عملیات سرّی خود را به هدف جستجوی مدرک «هفت تیری که از دهانۀ آن دود بر می خیزد»(1) شدت بخشیده بود.

چند سال پیش از این، نتیجه گرفتیم که در رابطه با فرضیۀ برنامۀ هسته ای ایران، اسرائیل منبع اطلاعات تحریف شده است، و کامپیوتر قابل حمل دزدیده شده یکی از این دروغ پردازی ها بود. نیویورک تایمز در سال 2005 پروندل مستندی را منتشر کرد که قرار بود «محکمترین مدرک» دال بر سلاح اتمی باشد :

«نمایندگان اطلاعاتی ایالات متحده رئیس آژانس بین المللی تجسسی اتمی را در بام یک آسمان خراش رو به دانوب در وین دعوت کرد و محتوای آن چیزی را که در کامپیوتر قابل حمل دزدیده شده پیدا کرده بودند، به نمایش گذاشتند. آنها اعلام کردند که مدارک نشان داده شده محرض ترین مدارکی است که دربارۀ ایران به دست آورده اند. اگر چه ایران هم چنان روی صلح آمیز بودن برنامۀ هسته ای اش تأکید دارد، ولی سعی کرده است کلاهکی مناسب موشک شهاب بسازد که اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه را هدف بگیرد.»

 (William J. Broad and David E. Sanger Relying on Computer, U.S. Seeks to Prove Iran’s Nuclear Aims – New York Times, 13 novembre 2005.)

در سال 2010، بررسی روزنامه نگارانه نشان داد که این مدارک تقلبی است :

« کلاهک نشان داده شده طرح های آشنای «کلاه بوقی» متعلق به موشک کرۀ شمالی نو دونگ است که ایران در اواسط سال های 1990  به آن تجهیز شد […]

مدارک کامپیوتری مهندسی معکوس را نشان می دهد […]

ممکن است هرگز مدارک قانع کننده ای وجود نداشته باشد، ولی مدارک جمع آوری شده نشان می دهد که منبع چنین اطلاعاتی اسرائیل بوده است.

Mondialisation.ca, Le 28 mars 2012

منبع :

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=29997

پی نوشت :

smoking gun1) در متن به انگلیسی آمده است