قتل 17 غیر نظامی افغان : انتقام با نقشۀ قبلی

 قتل 17 غیر نظامی افغان : انتقام با نقشۀ قبلی

به گفتۀ یکی از شاهدان عینی یک سرباز به روستائیان گفته بوده است : «شما تاوان خواهید داد»

نوشتۀ ژولی لوسک

ترجمه توسط حمید محوی

گاهنامۀ هنر و مبارزه

نظریۀ قتل 17 غیر نظامی افغان مبنی بر این که نتیجۀ حرکت منزوی و منفرد سربازی بوده که گویا  تحت تأثیر آسیب های مابعد افسردگی دچار عدم تعادل روانی شده، با توجه به اعترافات شاهدان عینی روستایی افغان، تردیدهایی را در آن وارد می سازد.

در مقاله ای که اخیرا منتشر شد(1)، شاهدان عینی، در روستای محل وقوع قتل عام از حضور چندین سرباز مست یاد کرده اند که به هر سویی تیراندازی می کردند. پدر چند تن از جان باخته گان سربازان را به سوزاندن اجساد کودکانش متهم کرده است.

از سوی دیگر، پلیس تجسسی افغانستان به دلیل چگونگی واقعه و زمان حوادث، قویا تردید دارد که این کشتار توسط یک فرد تنها انجام گرفته باشد.

کشف شواهد تازه به ما نشان می دهد که کشتار 17 کودک و زن و افراد سالخورده نه تنها کار یک گروه سرباز که با تکیه به نقشۀ  قبلی انجام گرفته است.

به نقل از گزارش خبرگزاری استرالیا، ساکنان دهکدۀ مجاور به دهکده هایی که محل کشتار افغان های غیرنظامی بوده «بر این باور هستند که ارتکاب به چنین جنایتی، در پاسخگویی به حمله با بمب دست ساز علیه نیروهای ایالات متحده، چند روز پیش از این در نزدیکی محل جنایت، صورت گرفته است.»

 (AP/The Australian, The Afghan Massacre of 16 Civilians in PREMEDITATED by The US Soliders, The 4th Media, 23 mars 2012.)

غلام رسول، ساکن منطقۀ پنجوایی می گوید : پس از واقعه، آنها قطعات تانک تهاجمی و زخمی هایشان را به بیرون از منطقه منتقل کردند […]. سپس به دهکده در نزدیکی محل انفجار بازگشتند و از همه خواستند که از خانه ها و مسجد بیایند بیرون […] آمریکایی ها به مردم دهکده گفتند : «یک بمب زیر وسیلۀ نقلیه ما منفجر شد […] ما برای انتقام به خاطر این واقعه، دست کم 20 نفر از دهکدۀ شما راخواهیم کشت.» (خبرگزاری استرالیا)

سربازان افغان گویا به نیک محمد و همسایۀ او از دهکدۀ موخویانف دستور داده بودند که به دیگر مردان دهکده بپیوندند، ایستاده پشت به دیوار، او صحنه را به شکل زیر روایت کرده است :

یک سرباز آمریکایی سوار یک تراکتور گفت : «من می دانم که شما همگی از شورشیان دفاع می کنید. حالا، بایدتاوانش را بدهید – شما و بچه هایتان تاوان این واقعه را می پردازید.»(خبرگزاری استرالیا)

بر اساس همین مقاله «بخت محمد و احمد شاه خان، دو همسایۀ نیک محمد، مطالب مشابهی را روایت کرده اند». «به گفتۀ افسران افغان و عبدالرحیم ایوب»  م.خان اعلام کرده است که سرباز ناتو مشخصا گفت که کودکان تاوان پرداخت خواهند کرد. شاهدان در دو دهکده روایات مشابهی را مطرح کرده اند.

ارتش ایالات متحده نخواست دربارۀ چنین گزارشاتی واکنش نشان دهد.

سرباز متهم هیچ چیزی از واقعه  به یاد نمی آورد

جان هانری براوون وکیل مدافع روبرت بالز، تنها سرباز متهم در کشتار 9 کودک، چهار مرد و سه زن در 11 مارس 2012 در افغانستان،   اعلام کرد که «او آغاز شب و بعد را به یاد می آورد، ولی آن چه را که بین آن به وقوع می پیوندد به یاد نمی آورد».

 (Agence France-Presse, Tuerie en Afghanistan: le sergent Bales inculpé de 17 assassinats, La Presse, 23 mars 2012.)

این فراموش کاری به وکیل مدافع بالز اجازه می دهد که استراتزی دفاعی اش را بر اساس «اختلال در تشخیص نزد سرگروهبان بالز در زمان ارتکاب به عمل، و معازیر قانونی تخفیف دهنده به پیش ببرد.» (مرجع بالا. آژانس خبری فرانسه. 23 مارس 2012).

دانیل کانوی، وکیل دعاوی امور نظامی، به آژانس خبری توضیح داد که : اگر دفاع بتواند هیئت داوری را قانع کند که ارتکاب به عمل با نقشۀ قبلی صورت نگرفته، ولی به دلیل مخدوش شدن قوۀ تشخیص و احتمالا افسردگی مابعد جراحت، انجام گرفته در این صورت، مجازات حداکثر حبس ابد خواهد بود که می تواند آزادی مشروط را برای او در پایان ده سال فراهم سازد.

نمی دانیم آیا ارتش ایالات متحده، ناتو در دادگاه نظامی تمام گزارشات شاهدان را مبنی بر این که متهم تنها قاتل نبوده است را به حساب خواهد آورد یا نه؟ در حال حاضر تنها مقامات افغان هستند که برای این تعبیر امتیاز قائل می شوند و به ارتش ایالات متحده به دلیل امتناع در همکاری در جمع آوری اطلاعات معترض هستند.

سخن گویان نیروهای ایالات متحده چندین بار تکرار کرده اند که سرگروهبان بالز تنها عامل کشتارها بوده است.

par Julie Lévesque

Mondialisation.ca, Le 25 mars 201

 منبع :

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=29937

پی نوشت :

1)مقالۀ مورد نظر نوشتۀ ژولی لوسک به تاریخ 16 مارس 2012 در گاهنامۀ هنر و مبارزه ترجمه و منتشر شده است. « چندین سرباز در کشتار 17 غیر نظامی افغان شرکت داشته اند.

«حملات مرگبار به شکل روزمره صورت می گیرد»

http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/9012.aspx

منبع اصلی در مرکز مطالعات جهانی سازی

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=29795