بابک پاکزاد, سياسی, سرتیتر

سوسیالیست های انقلابی مصر: شورای عالی ارتش حافظ دیکتاتوری و فساد است

مترجم: بابک پاکزاد

پس از آن که در نهم آوریل نیروهای ارتش آشکارا تجمع کنندگان در میدان تحریر قاهره را با گلوله های جنگی واقعی مورد هدف قرار دادند و یک نفر را کشته و تعدادی دیگر را مجروح کردند دوباره خشم مردم در مصر به غلیان درآمده است.شورای عالی ارتش که دو ماه پیش پس از سقوط حسنی مبارک قدرت را در دست گرفت ادعا می کند که ارتش اقدام به شلیک نکرده اما بسیاری از شاهدان می گویند شلیک از سوی سربازان مستقر در اطراف میدان صورت گرفته است.
این برخورد مرگبار هنگامی رخ داد که نظامیان در شورای عالی برای پاسخ به تقاضاهای سیاسی و اقتصادی میلیون ها مصری که علیه مبارک دست به انقلاب زدند تحت فشار شدید و فزاینده ای قرار گرفته اند. با خشونت های صورت گرفته در پایان هفته، تعداد هر چه بیشتری ازمردم نسبت به اعضای شورا چون فیلد مارشال محمد حسین تنتاوی و ژنرال سامی حافظ عنان مشکوک و مظنون می شوند.
سوسیالیست های انقلابی مصر دربیانیه ای که نه آوریل منتشر کردند حمله به تظاهرکنندگان میدان تحریر را محکوم کرده و به مرحله ی بعدی مبارزه در مصر نظر کرده اند:
شورای عالی ارتش حافظ دیکتاتوری و فساد است
حمله ی نیروهای نظامی به تظاهرکنندگان بی دفاع در صبح شنبه و استفاده از گلوله های واقعی جنگی و گاز اشک آور و همچنین ایجاد رعب و وحشت در میان تظاهرکنندگان با خودروهای زرهی،بوضوح شورای ارتش را در اردوگاه ضدانقلاب جای داد.
تلاش برای برهم زدن اجتماع معترضین هیچ معنای د یگری جز این ندارد که شورای نظامی از منافع دزدهای فاسدی دفاع می کند که طی سی سال گذشته ثروت مردم را به یغما برده اند . ژنرال هایی که در راس هرم ارتش نشسته اند، بخشی از دار و دسته ی فاسد مبارک اند و آنان هستند که وظیفه ی حفظ نظام مبتنی بر دزدی و فساد را پس از سقوط وی بر عهده گرفته اند. حالا ،همانطور که انقلابیون کار مبارک را تمام کردند، زمان خلاص شدن از دست آنها فرا رسیده است.
پس از امروز،دیگر هیچ کس فریب این شعار که»ارتش و ملت یکی هستند»را نخواهد خورد. طی دو ماه گذشته که شورای ارتش قدرت را در دست گرفته است اعتراضات را برهم زده،تظاهرکنندگان را شکنجه کرده و آنها را به دادگاه های نظامی کشیده است.
با این حال این بار ،در تلاش اخیر برای بر هم زدن اعتراض ارتش به تنهایی وارد عمل نشد بلکه این بار از نیروی پلیس استفاده کرد و در حقیقت دستکش پلیس به دست کرد. این در معنای آن است که ارتش و پلیس علیه مردم «یکی» هستند. و دستانشان به خون انقلابیون آغشته است.
در نتیجه مردم باید از دست هر دو خلاص شوند و یک اقتدار مردمی شهروندی خلق کرده که خواسته های انقلابیون را بازتاب دهد و آمال مردم مصر برای زندگی در آزادی و عظمت را متحقق کند.
این در معنای آن خواهد بود که مبارک و دار و دسته اش را به خاطر جنایاتی که علیه مردم مرتکب شده محاکمه و تمام دارایی هایشان را توقیف کند.
تا زمانی که تنتاوی و عنان و دیگر ژنرال های شورای ارتش در مصر قدرت را در دست دارند مبارک و دار و دسته اش هرگز دادگاهی نخواهند شد زیرا آنها بخشی از رژیم وی بوده اند و در فسادی که کشور را در دوران دیکتاتوری اش در بر گرفته بود درگیر بوده و پایشان گیر است.
ما باید تا زمانی که شورای نظامی مبارک از قدرت کنار رود وکشوراز عناصری این چنین پالوده گردد به انقلابمان ادامه دهیم.

پیروز باد انقلاب
درود بر شهیدان