تروریسم در فرانسه : جراحات عملیات روانشناسانۀ سرویس های اطلاعاتی و عملیات زیر پرچم دروغین

photo von EPA

نوشتۀ کورت نیمو

ترجمه توسط حمید محوی

گاهنامۀ هنر و مبارزه

خصوصیات محمد مراح، فرانسوی الجزایری تبار که از اهالی شهر تولوز می باشد، مظنون در قتل هفت نفر (سه نظامی و سه کودک یهودی و مدیر مدرسۀ یهودی) در تولوز در فرانسه، به عنوان عضو القاعده به آن دسته از افرادی شباهت دارد که  آلت دست سرویس های اطلاعاتی قرار گرفته اند.

بر اساس گزار ش [بی بی سی]، او به دلیل مسافرت هایش به افغانستان و در «آشیانۀ مبارزان» در استان وزیرستان در پاکستان، در رادار مقامات فرانسوی تحت نظارت قرارداشت. به شکل مشخص تر، محمد مراح، به گفتۀ کلود گیانت، وزیر امور داخلی فرانسه از سال ها پیش، تحت کنترل مدیریت مرکزی اطلاعات داخلی فرانسه بود.

محمد مراح، شهروند فرانسوی الجزایری تبار، پیش از این، روز 19 دسامبر 2007 بازداشت شده و به دلیل بمب گذاری در قندهار در جنوب افغانستان به سه سال زندان محکوم می شود؛ یعنی در جایی که افراد مظنون به تروریسم بی آن که متهم باشند، بازداشت شده و مورد بازجویی قرار می گیرند. در آوریل 2011، ایالات متحده اعتراف کرد که زندان های نظامی سرّی در افغانستان ایجاد کرده و افراد مظنون بی آن که متهم باشند بازداشت شده و در آن جا مورد باز جویی قرار می گیرند.

زندان مرکزی پایگاه هوایی بگرام که شهرت تأسف باری دارد، توسط «پشتیبانی فرماندهی عملیات ویژه» (1) و مرکز دفاع ضد جاسوسی اداره می شود.  این مرکز وظیفۀ گسترش توانایی در عملیات تهاجمی ضد جاسوسی را برای وزارت دفاع به عهده دارد که در عین حال عملیات نفوذی و خنثی نمودن فعالیت های اطلاعاتی نیروهای بیگانه ای را به عهده دارد که ایالات متحده را تهدید می کنند.

پنتاگون و سازمان سیا در زمینۀ ایجاد تروریست مهارت ویژه ای کسب کرده که به پیکرۀ نظریۀ به اصطلاح جنگ سرّی و نامتعارف تعلق دارد که از پایان جنگ دوّم جهانی آغاز شد (2).

اگر چه به شکل مجازی رسانه ها منشأ القاعده را ندیده گرفتند، ولی آشکار است که این سازمان محصول سازمان سیا و سرویس های اطلاعاتی پاکستان بود که پس از پایان جنگ سرّی سازمان سیا علیه شوروی در افغانستان، که به بهای سه میلیارد دلار تمام شد، از بازماندۀ مجاهدین افغان متشکل گردید.

این به اصطلاح کلوب سفری، توسط سازمان سیا و سرویس های اطلاعاتی فرانسوی، مصری، عربستان سعودی، مراکش و ایران (که هنوز تحت سلطۀ رژیم پهلوی به سر می برد) سازمان دهی شده بود، و تلاش می کردند تا از کاه کوه بسازند و چیزی به نام تروریسم بین المللی را در اذهان عمومی جهان تزریق کنند.

سرویس های اطلاعاتی در زمینۀ ایجاد شبکه های تروریستی سرّی مهارت ویژه ای کسب کرده  و نه چندان سرّی زیرا از آنها به عنوان بهانه برای مداخلۀ نظامی در چهار گوشۀ جهان و ایجاد دولت و وضعیت پلیسی و امنیتی و گسترش آن استفاده می کنند.

نمونۀ بارز این استراتژی (پرجم دروغین) شکست طرح تروریستی با شورت در نوئل 2009 بود. جوان 24 ساله عمر فاروغ عبدالمطلب که به شکلی که در رسانه ها منعکس شد، او در لباس زیرش موارد منفجره پنهان کرده بود…بعدا آشکار شد که این حرکت تروریستی در واقع از نوع مبارزه زیر پرچم دروغین است، و به این علت آن را به راه انداخته بودند که قانونی را به تصویب برسانند که اتاق امنیت در فرودگاه های آمریکا بتواند افراد را در زیر لباس ببیند(کنترل افراد با اشعه که در سراسر فرودگاه های اروپا صورت می گیرد، همچنان به دلیل آنکه بدن لخت افراد را قابل رویت می سازد مشگل آفرین است)، و آنها را در معرض تشععات خطرناکی قرار دهد، و از بدن عریان آنها عکس بگیرد.

موضوع دستگیری و زندانی شدن محمد مراح توسط «پشتیبانی فرماندهی عملیات ویژه» در افغانستان، و به همین گونه، فرار او از زندان سارپوزا که گویی توسط طالبانی ها سازمان دهی شده بود (یک اختراع سازمان سیا و سرویس های اطلاعاتی پاکستانی بوده)، مسائلی را در رابطه با حملاتی که اخیرا در فرانسه صورت گرفت مطرح می سازد، زیرا این وقایع در نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری روی داد.

تلگراف روزنامۀ بریتانیایی تخمین زده است که حملات محمد مراح، که به اصطلاح با شبکۀ القاعده در رابطه می باشد، شانس کاندیدای جبهۀ ملی فرانسه (راست افراطی) را برای نمایندۀ آن، مارین لوپن افزایش خواهد داد، که در واقع شانس خیلی کمی دارد که روزی برندۀ انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه شود.

علاوه بر این، این حوادث به دست نیکلا سرکوزی بهانۀ کافی داد تا جنوب فرانسه را زیر پوشش آماده باش حداکثر ببرد و گردهم آیی های نامزدهای ریاست جمهوری را در این منطقه منحل سازد. سرکوزی برندۀ این حملات تروریستی است و در نقش رهبر سیاسی قدرتمندی ظاهر شده است که با بحران ملّی مقابله می کند.

در کوتاه مدت، کاملا روشن است که رئیس جمهور سرکوزی در وضعیت مساعدی قرار خواهد گرفت. گاوین هویت برای بی بی سی می نویسد : «ادارۀ امور را خیلی زود به دست گرفت، با شتاب در محل حادثه حضور به هم رساند. او اردوی کاندیدای خود را به حالت تعلیق درآورد. او به عنوان ریاست جمهور سخنرانی کرد.»

par Kurt Nimmo

Mondialisation.ca, Le 22 mars 2012
متن اصلی به زبان انگلیسی

Article original en anglais : French Terror Attack: All the Hallmarks of an Intelligence Psy-op and False Flag

Traduction par Résistance 71

منبع :

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=29911

پی نوشت :

1)

Joint Special Operation Command

2)

(voir Michael McClintock’s Instruments of Statecraft: U.S. Guerilla Warfare, Counterinsurgency, and Counterterrorism, 1940-1990 pour plus de détails).