جوزف کانی، بهانه ای برای آمریکا در تهاجم به آفریقا

 

 جوزف کانی (1)، بهانه ای برای آمریکا در تهاجم به آفریقا : نیروی دریایی ایالات متحده در پنج کشور آفریقایی گسترش یافتند

نوشتۀ پروفسور میشل شوسودوسکی

ترجمه توسط حمید محوی

گاهنامۀ هنر و مبارزه

نیّت پنهانی ایالات متحدۀ در اوگاندا، در آفریقای مرکزی و در شاخ آفریقا تسخیر نفت و منابع معدنی استراتژیک است. تعقیب جوزف کانی و حفاظت از کودکان اوگاندایی تنها ایجاد گرد و غبار، و بهانه ای افسانه گونه مانند «مداخلۀ بشر دوستانه» است، و آن هم مناطقی که «جنگ داخلی» به پشتیبانی ایالات متحده (سودان، روآندا، جمهوری دموکراتیک کنگو، سومالی، اتیوپی) بیش از هشت میلیون کشته طی 20 سال گذشته بر جا گذاشته است:

در مانوردیگری به هدف دستیابی به سلطۀ در منطقه و پیشی گرفتن از چین، ایالات متحده می کوشد تا از طریق «آفریکوم» (فرماندهی ایالات متحده در آفریقا) در آفریقای مرکزی یعنی منطقه ای که به شکل شگرفی از منابع طبیعی غنی می باشد جای پایی برای خود فراهم سازد. جمهوری دموکراتیک کنگو یکی از بزرگترین مناطق جهان به شمار می آید که فاقد دولت واقعی است. کنگو دارای منابع عظیم الماس، کوبالت، مس، اورانیوم، منیزیوم و قلع است و علاوه بر این، سالیانه بیش از یک میلیارد دلار طلا تولید می کند.

جستجو برای بازداشت جوزف کانی به احتمال خیلی زیاد چیزی به جز بهانه برای ایالات متحده نیست که در پی گسترش هر چه بیشتر حضورش در جمهوری دموکراتیک کنگو می باشد.

(Nile Bowie,  Merchandising and Branding Support for US Military Intervention in Central Africa, Global Research, 14 mars 2012.)

اخیرا پنتاگون اعلام کرد که نیروهای ویژۀ نیروی دریایی ایالات متحده را برای متشکل ساختن یگان های اوگاندایی گسیل داشته است. مأموریت این نیروها مبارزه علیه جوزف کانی و ارتش مقاومت پروردگار(یک گروه اوگاندایی با ایدئولوژی مسیحی)، و به همین ترتیب علیه الشباب در سومالی است. جوزف کانی به عنوان بهانه برای مداخله در پنج کشور آفریقایی به کار برده می شود :

به اعتبار یک بیانیۀ نیروی دریایی : تا کنون، یگان عملیاتی درگروه های کوچک در پنج کشور آفریقایی مستقر شده است که برخی از آنها در تهدید گروه تروریستی القاعده در مغرب اسلامی هستند

 (Stars and Stripes, 15 mars 2012.)

این مداخله رسما در چهار چوب «حفظ صلح» معرفی شده و باید با«عملیات ضد تروریستی» به پشتیبانی ایالات متحده به انجام رسد. هدف اعلام شده در این عملیات، آموزش سربازان اوگاندایی و تبدیل آنها به «مهندس ضد تروریست» یعنی ایجاد نیروی ویژۀ اوگاندایی تحت نظارت ایالات متحده است که متعاقبا در سومالی برای پیاده نظام نقش پشتیبانی را به عهده خواهد گرفت (در همان بیانیه).

گسیل نیروی دریایی ایالات متحده در پیوند با دوازدهمین یگان عملیاتی هوا نیروز برای اهداف ویژه است که در سیگونلا در سیسیل مستقر می باشد. این یگان، گروه های کوچکی را در تمام قارۀ آفریقا گسترش خواهد داد.

این اقدامات «در چهار چوب تلاش هایی که می بایستی برای آماده سازی ارتش های آفریقایی در عملیات ضد تروریستی» تحت نظارت ایالات متحده در سال 2011 آغاز شد.

این اقدامات از سوی دیگر حاکی از ورود مستقیم یگان های نیروی ویژۀ اوگاندایی در جنگ داخلی سومالی است:

چارلز بیکر، سخنگو نیروی دریایی، در بیانیه ای که توسط سفارت ایالات متحده در کامپالا (پایتخت اوگاندا) منتشر شده بود، اعلام کرد که : این مأموریت برای عملیات در موگادیشو در سومالی راه اندازی شد، یعنی در منطقه ای که سربازان حافظ صلح اتحادیۀ آفریقا با انفجار بمب های دست ساز و دیگر موانع پیچیده که آنها را در دام های الشباب می انداخت می بایستی مقابله کنند.

سرگرد نیروی دفاع ملی اوگاندا، ریچارد واکایینجا در بیانیۀ دیگری اعلام کرد که سربازان آموزش دیده، آموخته هایشان را در سومالی به کار خواهند بست، یعنی در کشوری که طی جنگ از هم گسیخته شده است، و جوزف کانی فرماندۀ ارتش مقاومت پروردگار را در هر کجایی که باشد پیدا خواهیم کرد.

متن اصلی به زبان انگلیسی. ترجمل فرانسه توسط ژولی لوسک
Article original en anglais : JOSEPH KONY, AMERICA’S PRETEXT TO INVADE AFRICA: US Marines Dispatched to Five African Countries, publié le 16 mars 2012.

par Prof. Michel Chossud

Mondialisation.ca, Le 19 mars 2012

پی نوشت :

JOSEPH KONY1)