سرتیتر

سال نو مبارک باد

بگذار تو را چون کوزه ای پر کند

و از دستهای تو

چون دانه های خوشبوی شای بردمد

نوروز خواهد آمد

و تو بر سفره ی هفت سین خواهی نشست

در آینه نگاه خواهی کرد

و همراه با ماهی سرخ

از تنگی تنگ آب خواهی رست

و از انزوای سنجد،

وقار سمبل،

اضطراب سیر،

مستی سرکه،

و شادی سکه خواهی گذشت

و همراه خواجه شیراز

از صدای عشق پر خواهی شد

و آنگاه، چه غم!

چون سیزده درآید

بر آبِ روان خواهی شد

و از زیبایی لحظه های عشق

با دشت و آسمان سخن خواهی گفت.

 

کوزه ی شای: نوروزانه 

مجید نفیسی