سرتیتر

اقتصاد سایه، تکیه‌گاه آمریکا

ديويد ميوير
برگردان: بابك پاكزاد

اين همان اقتصاد سايه است كه هر صبح وقتي خورشيد در شهرها و روستاهاي آمريكا طلوع مي‌كند جان مي‌گيرد. در مكان‌هايي از جنوب فلوريدا، جايي كه اتوبوس‌ها و كاميون‌ها، مهاجران غيرقانوني را براي كار در مزارع حمل مي‌كنند تا دوپلين كانتري جايي كه مهاجران به كار در مزارع گماشته مي‌شوند تا كنار خيابان نيوآرك جايي كه كارگران غيرقانوني و ثبت نشده منتظرند تا كسي نيروي كار آنان را به تملك خويش درآورد، اين صحنه‌هاي تكراري روزانه به وقوع مي‌پيوندد.
«خوزه» كه يك مهاجر اكوادوري است به ABC News ، گفت: «در جست‌وجو‌ي كار همراه با برادرم به آمريكا آمدم و تقريباً هفت سال است كه هر روز صبح در جست‌وجوي كار كنار خيابان نيوآرك مي‌ايستم.» وقتي خوزه در حال گفت‌وگو با ABC News بود، يك وانت از كارگراني شبيه او پر شد و خوزه از يافتن كار باز ماند. اين تنها يكي از چند وانت باري است كه كارگران غيرقانوني را براي انجام مشاغل ساختماني از اين اطراف جمع مي‌كند.

تكيه به نيروي كار ارزان

مهاجران غيرقانوني 9 درصد كالا و خدمات را با ارزش تقريبي 970 ميليارد دلار در اين كشور توليد مي‌كنند. باب جاستيچ، مديركل مركز تحقيقاتي استرن مي‌گويد: ‌«آمريكا به طور مطلق به نيروي كار ارزان تكيه كرده است.»

جاستيچ ادامه داد: «اگر ما تمام كارگران غيرقانوني را همين فردا به كشورشان برگردانده و ديپورت كنيم معادل آن است كه ايالات نيويورك را از سكنه خالي كنيم.»
او مي‌گويد: ‌«كنار گذاشتن كارگران غيرقانوني فرياد كركننده‌ی تمام خانواده‌هاي آمريكايي را بلند خواهد كرد.» «در خانواده‌هايي كه زوج هر دو، كار كرده و درآمد كسب مي‌كنند، در موارد بسياري ديده شده كه آن‌ها به كارگران غيرقانوني براي كمك به مراقبت از فرزندانشان، خدمات خانگي، باغباني و امور ساختماني وابسته‌اند.»
آن‌ها مردمي نظير لوييس هستند كه در جست‌وجو‌ي كار سيمانكاري در فعاليت‌هاي ساختماني و پي‌سازي است.
اما او ناگزير است با 10 درصد كل كارگران ساختماني ايالات متحده كه آن‌ها نيز حضوري غيرقانوني و ثبت نشده دارند، رقابت كند.
براساس آمار از هر چهار سنگچين و باغبان يكي حضوري ثبت نشده و غيرقانوني دارد. همين‌طور يكي از هر پنج كارگر در صنعت بسته‌بندي گوشت و يكي از هر شش كارگر در صنعت اوقات فراغت و امور تفريحي حضوري غيرقانوني داشته است.
پل ارسنيگو كه يك كشاورز فلوريدايي است، نخستين كسي است كه به شما مي‌گويد: «به كارگران براي درو در مزارعش نياز دارد، مزارعي كه برخي از آن‌ها به 700ر1 هكتار مي‌رسد.» او مي‌گويد: «حدود 90 درصد از كارگرانش خارجي هستند.»
بدون آن‌ها، روند كار در مزرعه‌ی او و ديگر مزارع مختل مي‌شود و هزينه‌هاي نيروي كار براي او و مصرف‌كنندگان در فروشگاه‌ها بيش‌تر مي‌شود. به همين دليل است كه كاميون‌ها دوباره و دوباره به خيابان نيوآرك و شهرهاي بي‌شمار ديگر در جست‌وجو‌ي كارگر ارزان بازمي‌گردند. كارگراني نظير لوييس كه فردا به كشور خود باز مي‌گردند.
منبع: