جنگ سرّی فرانسه علیه مردم سوریه

ترجمه توسط حمید محوی

شبکۀ ولتر

ارتش سوریه هنگام اشغال دژ شورشیان در محلۀ باب عمرو در حمص 1500 را به اسارات درآوردند که اکثریت آنها خارجی بودند. بین اسرای جنگی، دوازده نفر فرانسوی به هویت و درجۀ نظامی و یگانی که ّبه آن تعلق داشتند اعتراف کردند. یکی از آنها سرهنگ سرویس اطلاعاتی در «مدیریت عمومی امنیت خارجی» (1) است.

فرانسه طی ده ماه نبرد، با مسلح ساختن یگا نهای وهابی و  با تهیۀ اطلاعات ماهواره ای برای عملیات این گروه های مسلح، جنگ محرمانه ای را علیه ارتش سوریه بر پا کرد که بیش 3000 کشته از بین نظامیان و 1500 کشته از بین غیر نظامیان بر جا گذاشت.

این اطلاعات به شکل جزئی و پراکنده توسط تی یری میسان در یک مصاحبۀ تلویزیونی روسی به تاریخ دوشنبه 13 فوریه 2012 مطرح گردید. سپس در مقاله ای تحت عنوان «پایان بازی در خاورمیانه» (منتشر شده در گاهنامۀ هنر و مبارزه) سه شنبه 14 فوریه توسط کومسومواسکایا پراودا…

فرانسه برای آزاد کردن اسرای جنگی از فدراسیون روسیه جهت مذاکره با سوریه درخواست کمک کرده است.

شبکۀ ولتر تعداد 120 اسیر فرانسوی در منطقۀ «زبدانی» را تأیید نکرد، و اعلام داشت که شواهد و مدارک کافی برای ا ثبات این امر در اختیار ندارد. این گزارش اغراق آمیز به نظر می رسد و بی اعتبار است.

از سوی دیگر، شبکۀ ولتر دربارۀ گزارشات ویژه ای که در این چند روز گذشته در رسانه های فرانسوی منتشر شده است، می گوید : یک هفته پس از اشغال محلۀ شورشیان، و در حالی که تنها درگیری های مختصری در داخل شهر ادامه داشته، گزارشگران هم چنان اصرار دارند صحنه های تخیلی انقلابی ترسیم کنند، و با استتار کردن حقیقت در اذهان عمومی، به آلن ژوپه فرصت کافی بدهند که به شکل سرّی برای آزاد سازی زندانیان فرانسوی مذاکره کند.

17 فوریه، نیکلا سرکوزی و دیوید کامرون یک بیانیۀ مشترک به امضا رساندند. در این این بیانیه می توانی مجملات زیر را بخوانیم :

«فرانسه و انگلستان یادآور می شوند که افرادی که مسئول خشونت در سر تا سر سوریه بوده اند، نباید تردید داشته باشند که روزی فراخواهد رسید که باید پاسخگوی اعمال خود باشند. فرانسه و انگلستان با قاطعیت تأکید می کنند که به شیوه ای عمل خواهند کرد که مدارک و شواهد مرتبط به جنایات جمع آوری شده و افرادی که مسئول آن بوده اند مورد بازجویی قرار گیرند.»

جنگ سرّی رئیس جمهور نیکلا سرکوزی و دولت او عملی بی سابقه در پنجمین جمهوری بوده، و چنین عملی مادۀ 35 قانون اساسی را نقض کرده و در نتیجه قضاوت در مورد این جرم بر اساس مادۀ 68 به عهدۀ دیوان عالی خواهد بود.

2 Comments

 1. دوستان مجله هفته
  شبکه ولتر که ظاهری مترقی و ضد امپریالیستی دارد، با هر کس که به آمریکا و امپریالیست های اروپائی فحش بدهند، دوست است.
  مسئول این شبکه تیری میسان چند بار با دعوت احمدی نژاد، بشار اسد و قذافی از کشورهای ایران، سوریه و لیبی بازدی کرده و ده ها مقاله در تعریف و دفاع از احمدی نژاد وجمهوری اسلامی منتشر کرده است.
  در مقاله بالا نیز گرچه ظاهرا با دولت فرانسه مخالفت می کند ولی یک سری دروغ بدون مدرک و ادعای تایید نشده پشت هم سربند کرده است.
  عملکرد واقعی امپریالیسم فرانسه یا آمریکا به حد کافی ارتجاعی، سلطه گرانه و وحشیانه است که برای افشای و مبارزه با آنان نیازی به دروغ و افترا باشد.
  مقاله ولتر عملا جنایات اسد را توجیه می کند. هر انتقاد و ایرادی که به مخالفان سوریه وارد باشد – که حتما وارد است_ نمی توان جنایات رژیم استبدادی را توجیه کرد.
  ولتر سایتی ارتجاعی است و دوست جمهوری اسلامی و رژیم سوریه که باید تقبیحش کرد
  دشمن دشمن ما دوست ما نیست البته نه الزاما

  • عزیز شما به ماهیت خیلی ابراز علاقه کرده ای اما به محتوی متن اصلا هیچ ننوشته ای این روش ایرانی است مثلا اگر متن از لوموند باشد خوب است چون با احمدی نژاد و اسد بد است؟ ولی هم دست سارکوزی است و امپریالیست ها است؟ شما به اینکه مطلب از کجا آمده چه کار داری بخوان و در مورد مطلب نظر بده این کار شما اسمش آژیتاسیون است می خوای خواننده را از تحت تاثیربگذاری تا اصل جنایت امپریالیستی فراموش شود.
   هدف شما این است مجله هفته را از حقیقت گوئی بز حزر داری تا از ترس برچسب احمدی نژاد مطلب را منتشر نکند امیدوترم ومطمئنم مجله هفته پرچم حقیقت را بلند خواهد کرد

Comments are closed.