پرش به محتوا

گاهنامه «مجله هفته» شماره ۲۰ منتشر شد

 

گاهنامه «مجله هفته» شماره ۲۰ منتشر شد

گاهنامه «مجله هفته» بهمن ماه ۱۳۹۰ را می توانید با مراجعه به بخش «گاهنامه هفته»  دریافت کنید.

دیگر شماره های  «گاهنامه هفته» را نیز می توانید از همین بخش دریافت کنید.

فهرست مطالب شماره ۲۰

مارکسیسم بدون لنین؟ ۱

 تقدیر ساختارگرای آلتوسر و پیآمدها ۱۷

 بازخوانی تجربه های جنبش اعتراضی مردم ایران در پیوند با مناسبات جهانی ۲۲

 ۳۲ سال در زندان اسرائیل ۲۹

 ایدولوژی کولاک زاده های وطنی ۳۲

 یادداشتهای روزانهٔ چه گوارا ۳۷

 پیشنهاد اصلاحیه قانون کار، چرا؟ ۴۱

 “من میترسم ، پس من هستم!”نگاهی به اکزیستانسیالیسم کیاکه گورد، کامو و سارتر ۴۴

 زمانی برای مستی چلبی های ایرانی ۵۱

 جنگ ارزی؟ آری ۵۹

 انسان،طبیعت ومحیط زیست – درآمدی بر “فلسفه طبیعت”مارکس ۶۱

 شصت و سه سال بعد از واقعه “نکبت”: کالبد شکافی مسئله فلسطین و راه کار حل آن ۶۹

 دیالک تیک رئال و ایدئال – رئال (واقعی) ۷۵

 دیالک تیک امکان و واقعیت ۷۸

 تزیین کاران لباسپراکنده ترین و بی حقوق ترین کارگران بخش پوشاک و لباس ۸۵

 باغ آلبالو ۹۴

 برخی نمودهای امپریالیسم ۱۰۰

 کشاورزی ایران و حذف یارانه ها ۱۰۳

 بازخوانی اختلاس بزرگ: زمینه ها و روایت ۱۰۸

 مسئله انسان پس از مارکس (۵) ۱۱۲

 وضع کنونی زنان افغانستان ۱۱۹

 آیا ولادیمیر لنین فیلسوف بود؟ ۱۲۳

 سایه دراز اوبژکتیویسم در زمینه پارادوکس های «خوانش نوین مارکس» ۱۲۵

 آموزش ایدئولوژی ۱۳۲

 اسلاوی ژیژک و نگرشی روانکاوانه به سینما ۱۳۶

 مدرنیته، مارکس و وبر ۱۳۹

 ازسرتاپای سرمایه داری خون و کثافت می بارد ۱۴۶

  حرفه ای ها و آماتورها ۱۵۲

 نفس کم آورده ام ۱۵۹

 دیکتاتور ۱۶۰

 ما از آن دلشدگانیم که دلبر گیرند ۱۶۱

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: