سال: 2011

آتئیسم میراثی است که ارزش جنگیدن را دارد

 اسلاوی ژیژک مترجم: هامان نويدپور برای قرنها به ما گفته شده است که بدون مذهب، ما چیزی بیش از حیوانات خودخواهی نیستیم که فقط برای منفعت و سهم خودمان میجنگیم و تنها اخلاقیاتمان [اخلاقیات حاکم بر] گله ای از گرگهاست و تنها مذهب میتواند ما را به مراحل متعالی تر روحی و معنوی ترفیع بدهد، به ما این چنین گفته شده است. امروز، هنگامی که مذهب به عنوان سرچشمه خشونت جنایتبار در سراسر جهان پدیدار شده است، تنها پشتگرمی بنیادگرایان مسیحی، مسلمان و هندو، سوء استفاده کردن از و منحرف کردن پیامهای متعالی معنوی است که بطور فزاینده ای حفره پوچ کیش و اعتقاد آنها را احاطه میکند و میپوشاند. چگونه میتوان شان و مقام آتئیسم را اعاده کرد، یکی از بزرگترین مواریث اروپایی و شاید تنها شانس ما برای صلح؟ بیش از یک قرن پیش «داستایوسکی» در کتاب برادران کارامازوف و دیگر آثار، علیه خطرات اخلاق نیهیلیستی بیخدا هشدار داد و استدلال کرد که «اگر خدا وجود نداشته باشد، آنگاه همه چیز مجاز است». فیلسوف فرانسوی، آندره گلوکسمان(1)، حتی نقد داستایوسکی از نیهیلیسم بی …

دیالک تیک نمود و بود (دیالک تیک پدیده و ماهیت)

نمود (پدیده) پروفسور گونتر کروبر برگردان شین میم شین دایره المعارف روشنگری • نمود (پدیده) بیانگر مجموعه خواص خارجی چیزها، روندها و غیره است که بکمک حواس، مشاهده و تجربه بیواسطه برای ما قابل دسترسی اند. • مفهوم «نمود» (پدیده) ضد دیالک تیکی مفهوم «بود» (ماهیت) را تشکیل می دهد. • نمود (پدیده) برخلاف بود (ماهیت) دارای خصلت منفرد، تصادفی و متغیر است. • نمود، هم بیانگر خواص اصلی و ماهوی است و هم بیانگر خواص فرعی و غیرماهوی. • تجربه بیواسطه، ما را فقط به شناخت نمود قادر می سازد و نه بیشتر. • از این رو، اکتفا به نمود ـ بلحاظ تئوریکی ـ بمعنی روی آوردن به امپیریسم (تجربه گرائی) است که سبب افتادن به دام ایدئالیسم ذهنی و اگنوستیسیسم (ندانمگرائی) می گردد. • مراجعه کنید به امپیریسم، اگنوستیسیسم، ایدئالیسم در تارنمای دایرة المعارف روشنگری • وظیفه اصلی هر علمی ـ در حیطه عمل و پژوهش خود ـ عبارت است از غلبه بر تضاد دیالک تیکی میان نمود و بود و یا پدیده و ماهیت. • تفکر تئوریکی از بررسی نمود (پدیده) چیزها …

​سرنگونی جمهوری اسلامی، توهم یا واقعیت!

خسرو صدری می گویند که ارزیابی دقیق پدیده در علوم انسانی، بخاطرعامل انسانی، غیر ممکن است.درحالی که اگربه مباحث دانشمندان فیزیک کلاسیک و کوانتوم هم نظری بیافکنیم، می بینیم که «قطعیت» درهیچ علم آزمایشگاهی هم حاصل شدنی نیست.با این وجود هرج و مرج علوم انسانی را در آزمایشگاه نمی بینیم.چرا؟ زیرا جهان خواران،علوم انسانی را گروگان منافع واهداف خود گرفته اند .علوم اجتماعی وروانشناسی،میدان خلق تئوری و تربیت عناصر خادم به سیستم حاکم هستند. از این رو، به عنوان مثال، در جایی «پایان تاریخ» و در جای دیگرهم زمان شروع آن تدریس می شود. این سوء استفاده ها را نمی توان با مرموز معرفی کردن «عامل انسانی» مدلل ساخت. در نظام دوقطبی گذشته، از مقایسه تولیدات دوقدرت در این زمینه و مطالعه نقد آن ها ازیکدیگر، مردم عادی هم فرصت می یافتند تا ریش و قیچی را تا حدودی از دست قدرتمندان درآورده و خود نیزدرتدوین نظریاتی که قرار است سرنوشت آنان را تحت تاثیر قرار دهد، فعالانه شرکت کنند. امروز ولی سرمایه داری از فلسفه تا سیاست را، بدون دغدغه خاطردر خدمت توجیه خود …

جای چپ در این توفان اقتصادی کجا ست؟

سرژ حلیمی باقر جهانباني Photo REUTERS/Charles Platiau در حاليکه سر مايه داري با جدي ترين بحران خويش پس از سالهاي ١٩٣٠ روبروست، احزاب اصلي چپ با ترديد و دو دلي، ساکت بنظر مي رسند. در بهترين حالت وعده وصله پينه کردن سيستم را مي دهند. اغلب براي نمايش رفتار مسئولانه شان آنها هم پاکسازي هاي نئوليبرالي را توصيه مي کنند. تا کجا اين بازي سياسي تکراري مي تواند ادامه يابد آنهم در شرائطي که خشم اجتماعي در حال افزايش است؟ آمريکائي هاي که عليه وال استريت تظاهر ميکنند، به حزب دمکرات و کاخ سفيد و رابطه آنها با اين نهاد نيزاعتراض دارند، بدون ترديد نمي دانند که سوسياليستهاي فرانسوي، آقاي اوباما را سر مشق خود قرار داده و معتقدند که او بر عکس آقاي سر کوزي، توانسته بر ضد بانکها اقدام کند. آيا اين فقط يک اشتباه است؟ کسي که نمي خواهد( و يا نمي تواند) به پايه هاي نظام ليبرالي حمله کند ( تسلط سرمايه داري مالي ، روند جهاني شدن و گردش آزادانه سرمايه و کالا) کوشش ميکند که اين فاجعه را فردي جلوه …

کودتای لباس شخصی ها

سرژ حلیمی شروین احمدی با چماق خطر ورشکستگی و با ترساندن مردم از هرج و مرج، دو بانکدار سابق، آقایان «لوکا پاپادمس» و «ماریو مونتی»، قدرت را در آتن و رم قبضه کردند. آنها متخصصینی غیرسیاسی نیستند، بلکه راست گرایانی اند عضو کمیسیون سه جانبه *، که بخاطر موضعگیری شان در انتقاد از افراط دموکراسی در جوامع غربی شهرت دارند. در نوامبر گذشته، درشکه سه اسبه(«تروایکا») ای متشکل از «هیئت رهبری » فرانسوی- آلمانی اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا(BCE) و صندوق بین المللی پول (FMI) طوفان خشم خود را برسر نخست وزیر یونان آقای جرج پپاندرئو(Georges Papandréou) فرود آورد. اوبرگزاری یک رفراندوم برای به ریاضت اقتصادی کشاندن کشور را اعلام کرده بود. بنظر آنها اینکار، توافقی که یک ماه پیش از آن انجام گرفته بود را زیر سوال می برد.این توافق تشدید بازهم بیشتر همان سیاست سخت اقتصادی را طلب می کرد که یونان را به زانو در آورده. دو رهبر اروپائی، نخست وزیر یونان را به اجلاس رهبرانی «احضار» کردند ، که این کشور به دلیل کوچک بودن در آن شرکت نمی کرد. رها …

پیونگ یانگ با احساسات

پیونگ یانگ با احساسات دوستان * مارتین بولارد نگین شریف سکانوسکی خواندن یک رمان کره شمالی نوشته نویسنده‌ای که هنوز در جمهوری مردمی دمکراتیک کره در قید حیات است آنقدر نادر می‌‌باشد که بررسی‌ این رمان را با ولع و کنجکاوی همراه می‌کند. داستان شرح درخواست یک طلاق است که نه تنها ثبات زوج بلکه ثبات اجتماعی را نیز تهدید می‌‌کند. قاضی مسول پرونده ابدا نمیتواند نقش خود رادر این کار به شوخی‌ بگیرد. مخصوصا که زندگی زناشویی خود او نیز زیاد رضایت بخش نیست. قاضی دست به تحقیقی موشکافانه زده و تا زمان اولین دوران عاشقی ها در زوج خود و بین زوج در حال طلاق به عقب میرود، دورانی که دوران کار و فداکاری برای آسایش جمعی هم بود. اما حالا دیگر وقت این حماسه سرایی‌های قهرمانانه نیست. از این به بعد، بر طبق رهنمود‌های رهبر بزرگ، هارمونی زندگی‌ خانوادگی، ضامن خوشبختی‌ و پایه کامیابی ‌ست که اهمیت دارد. چرا که رمان در سال ۱۹۸۸ نوشته شده: در آن زمان کیم جنگ ایل، رییس جمهور فعلی‌، که امروز بیمار و در شرف ترک …

جنبش دموکراتیک اگر در جهت گذار به سوسیالیسم نباشد ، جوهر دموکراتیک خود را از دست میدهد

جنبشی که سال ۵۷ در ایران روی داد با وجودی که یک جنبش دموکراتیکی سراسری بود و توانست با مکانیزم خارجی سلطنت استبدادی با نظام سرمایه داری را سرنگون کند ، اما نتیجه آن یک حکومت سرمایه داری با ایدئولوژی مذهبی درآمد . جنبش دموکراتیکی که سال ۸۸ در ایران روی داد ، یک جنبش سراسری نبوده و بدلیل عدم وجود نهادهای سیاسی و مدنی نیرومند در مواجهه با قدرت مالی و سپاهی قدرتمند طبقه حاکم نتوانست رژیم را دگرگون کند . جنبشهایی که در کشورهای عربی پس از جنبش ۸۸ ایران روی دادند و هنوز در پروسه تغییرات و تحول بسر میبرند ، همچون سایر جنبشهایی که در سایر نقاط جهان در کشورهای زیر سلطه دیکتاتوریهای سرمایه روی دادند ، همه بر یک نکته مهم تاکید دارند که برای دگرگونی و تغییر نظام ، جنبشهای دموکراتیک نیاز دارند در خود تحولی ایجاد کنند . بیش از یک قرن و نیم مارکس و همکار همفکرش انگلس توانسته بودند با مطالعه مناسبات اقتصادی و سیاسی و در پی شرکت موثرشان در تمام جنبشهای آنزمان کشورهای سرمایه داری اروپا نتیجه بگیرند که در تضاد کار و سرمایه …

شکست و فرار آمریکا از عراق

م.راد  امروز در یکی از پادگانهای آمریکا در عراق بدون آنکه کسی از محل آن اطلاع داشته باشد وزیر دفاع آمریکا ( Leon E. Panetta)  بهمراه جنایتکاران جنگی این کشور اعلام کرد که آمریکا جول و پلاس خودرا جمع کرده و از این کشور خارج میشود برای خالی نبودن عریضه تعدادی از سربازان که از قیافه شان همانند جناب وزیر پانتا نکبت و بدبختی می بارید صحنه این نمایش بیشرمانه را کارگردانی میکردند . در پشت دیواری که این مردان جنایت سیستم پلیسی نظامی آمریکا قرار داشتند دیوار بتونی قرار داشت که تنها محدوده ممکن برای اجرای این نمایش شکست بود تا نیروهای مقاومت پی بمحل این نیروها نبرند . از بدو جنگ جنایت کارانه و فاشیستی آمریکا و ناتو در عراق حتی تا به امرو هیچ شخصیت سیاسی و نظامی جرات نکرد تا اعلام کند کی و در چه ساعتی وارد کشوری میشود که صدها هزار نفر از مردم زحمتکش  آنرا قتل عام ، بیکار، آواره و سرگردان کرده است .  آنها همانند جغدهای شب فقط جرات ظاهر شدن  و فرود آمدن در پادگانها …

درگذشت هانس هاینتس هولتس

تارنگاشت عدالت هانس هاینتس هولتس «هانس هاینتس هولتس» کمونيست، ضدفاشيست و متفکر مارکسيست روز يک‌شنبه ١١ دسامبر ۲۰۱۱ در خانۀ خود در «سنت آبودينو»، در سوئيس، درگذشت. شهرت او  بيش‌تر به عنوان يک فيلسوف مارکسيست بود و آثار او به اشکال گوناگون و به زبان‌های مختلف منتشر شد. او در دانشگاهای ماربورگ و گرونينگن تدريس می‌کرد. در مقدمۀ فارسی کتاب «شکست و آيندۀ سوسياليسم» در «تارنگاشت عدالت» از زبان خود او می‌خوانيم: من در ٢۶ فوريه ١۹٢۷ در فرانکفورت/ماين به دنيا آمدم. ورود من به مدرسه (١۹۳۳) با آغاز حکومت زورمدارانه ناسيونال- سوسياليستی در آلمان مقارن بود. بدين ترتيب سال‌های نخستين کودکی من تحت صحنه‌سازی‌های عظمت‌طلبانه ناسيوناليستی سپری گشت. واقعه «پوگروم Pogrom» (قتل‌عام و آزار و کشتار سراسری يهوديان- م.) در ۹ نوامبر ١۹۳۸، که در آن يکی از دوستان خانوادگی ما نيز، يک پزشک يهودی، که از طرف SA (گارد حمله آلمان نازی- م.) به قتل رسيد، تأثيری عميق بر من گذارد. انزجار نسبت به نازی‌ها کم‌کم به نفرت ارتقا يافت. اين احساس انگيزه‌ای شد تا سال‌ها بعد با برخی از هم‌کلاسی‌هايم به تشکيل …

واقعیت کدام است و موضع اصولی کدام؟

ا. م. شیری ۲٣ آذر ۱٣۹۰ چگونه دیکتاتورهای بزرگ فراموش می شوند؟ در ارتباط با تحلیل ها و ترجمه هایی که درماههای اخیر در ارتباط با جنگهای امپریالیستی بطور کلی و تحرکات و تهاجمات استعمارگران غربی پس از آغاز «بهارعربی» و بمباران و اشغال لیبی بطور اخص، منتشر کردم، در نزد برخی دوستان و رفقا چنین توهمی ایجاد شده است که گویا اغلب آنها یک جانبه و اساساًَ جنبه حمایت از «دیکتاتورها» را دارد. با احترام و اطمینان به صمیمیت و صداقت این دوستان منتقد، لازم به گفتن است که چنین برداشتی در بهترین حالت از درک نادرست مسئله ناشی می شود و ناخواسته با توضیح و افشای ماهیت تجاوزکارانه امپریالیسم و شناساندن سفارش دهندگان جنگهای اشغالگرانه مخالفت می کند. چرا؟ به این دلایل ساده که: اولا- نباید از نظر دور داشت که مقوله دیکتاتور و رژیمهای دیکتاتوری اصولا خصلت و ماهیت طبقاتی دارند و بمعنی سیادت و اعمال حاکمیت دولتی یک طبقه بر دیگر طبقات و اقشار اجتماعی تعریف می شوند که از منافع طبقاتی طبقه خود در مقابل تعرض دیگر طبقات و اقشار اجتماعی حفاظت و …

ضد حمله مارکس

در بند مقررات کشیدن سرمایه مالی، یا گذر از سرمایه داری؟ لوسین سو مترجم: مرمر کبیر • تقریبا موفق شده بودند ما را متقاعد کنند که: پایان تاریخ فرارسیده و با توافق و رضایت جمعی، سرمایه داری شکل نهایی سازماندهی اجتماعی است… و در این میان تنها چند فرد تهی مغز معلوم نیست هنوز پرچم کدام آینده را مثل جغجغه به حرکت در می آورند. زمین لرزه مالی شگفت انگیز اکتبر ۲۰۰۸ با یک تنش از پایه بنای این نظریه را در هم ریخت … اخبار روز: www.akhbar-rooz.com  پنج‌شنبه  ۱۲ دی ۱٣٨۷ –  ۱ ژانويه ۲۰۰۹   تقریبا موفق شده بودند ما را متقاعد کنند که: پایان تاریخ فرارسیده و با توافق و رضایت جمعی، سرمایه داری شکل نهایی سازماندهی اجتماعی است، «پیروزی ایدئولوژیک جناح راست» بر آرزو های نخست وزیر فرانسه جامه عمل می پوشاند و در این میان تنها چند فرد تهی مغز معلوم نیست هنوز پرچم کدام آینده را مثل جغجغه به حرکت در می آورند. زمین لرزه مالی شگفت انگیز اکتبر ۲۰۰٨ با یک تنش از پایه بنای این نظریه را در …

قدرت انحصارها

پیر ژاله ترجمهٔ خسرو خرّم کتاب جمعه شماره ۱۲ – بایگانی مطبوعات ایران سرمایه‌داران به‌طور برابر از انباشتن سرمایه سود نمی‌برند، بلکه این کار معمولاً به‌تراکم سرمایه در دست اقلیتی خاص می‌انجامد. تراکم سرمایه در واقع نتیجهٔ رقابت است. در جریان رقابت برخی از مؤسسات از مؤسسات دیگر قوی‌ترند. قوی‌تر، ضعیف‌تر را نابود می‌کند یا در اختیار خود می‌گیرد و بدین‌گونه رقابت از میان می‌رود. مؤسسات عظیم نوظهوری که از تراکم سرمایه به‌وجود می‌آیند در سطح بالاتر به‌رقابت شدیدتر می‌پردازند. از رقابت، تراکم سرمایه ایجاد می‌شود و تراکم خود باز به‌رقابت می‌انجامد. در اینجا می‌توان آن حرکت دیالکتیکی‌ئی را بازشناخت که توسعهٔ اقتصاد جامعه را تنظیم می‌کند. لنین، دربارهٔ نخستین حرکت بزرگ دنیای سرمایه‌داری به‌سوی تراکم، که در اواخر قرن نوزدهم روی داد. تحقیق ویژه‌ئی دارد بهترین شکل تراکم سرمایه در تمایل آن به‌انحصارگرائی نمودار می‌شود. هر انحصاری در کامل‌ترین صورتش به‌شکل صنعتی نمایان می‌شود که بر تمام بازار تسلط مطلق دارد. چنین مؤسسه‌ئی در جهان واقعی بسیار نادر است و منظور از انحصار معمولاً شرکت‌های بزرگ‌اند که به‌قسمت قابل توجهّی از یک بازار فروش معین …

فوکویاما فروپاشی منطقه یرو را پیش بینی کرد

    سایت دوستان لوموند دیپلماتیک برگردان از انگلیسی : سید رضا میرصالحی برگرفته از سایت خبری سوئیس انفو به گفته فرانسیس فوکویاما ، دانشمند آمریکایی علوم سیاسی، احتمالا یونان و سایر کشورهای «جنبی» به منظور نجات اقتصادشان، ناحیه یرو را ترک خواهند گفت. روز سه شنبه در نشستی مطبوعاتی که در باشگاه خبری شهر ژنو برپا بود، این استاد دانشگاه و نویسنده نامدار خاطر نشان کرد: » به نظر من مسیری که در حال حاضر در پیش گرفته شده است، پایدار نخواهد بود».   » اتحادیه اروپا یا به تعمیق اتحادیه مالی خواهد پرداخت و یا شروع به از هم پاشیدگی خواهد نمود و یا حداقل بخش پولی آن از هم خواهد گسیخت». این اظهارات در حالی بیان گردید که همزمان، شش بانک مرکزی عمده که بانک ملی سوئیس هم در بین آنهاست اعلام کردند که راهکارهایی را برای کاهش خطرات ناشی از فروپاشی اعتباری مرتبط با بحران بدهی در منطقه اروپا، در نظر گرفته اند. سیستم مالی اروپا تحت فشار شدید بدهی های دولت یونان و سایر کشورها نظیر ایتالیا و اسپانیا قرار …

گردن کج اوباما !

ایرانی های شرافتمند و آزادی خواه، هرچند دل خوشی از حکومت ولایت فقیه ندارند، ولی از هر تودهنی که نیروهای نظامی ایران به جنایت کاران ومتجاوزین آمریکایی بزنند، استقبال می کنند. جمهوری اسلامی ، در پی «ما بودیم»!، «مابودیم»! کردن آمریکا و اسرائیل ، جهت تصاحب «افتخار» انفجار اخیر در ملارد و اصفهان، که به کشته شدن عده ای از هم وطنان ما هم منجر شد، با رو کردن «پهپاد» پیشرفته جاسوسی به غنیمت گرفته شده از اشغالگران آمریکایی، چنان شوکی به آن ها وارد کرد که جهت ماستمالی کردن آن ، رکورد جدیدی در دروغگویی از خود باقی گذاشتند. آن ها ابتدا کل ادعای جمهوری اسلامی را تکذیب کردند. بعد با اما و اگر، رسانه های فارسی خود را واداشتند تا با مصاحبه با این و آن ، وانمود کنند که این هواپیمای جاسوسی، یک قارقارک عهد بوقی و به درد نخور بوده است و آنچه را هم جمهوری اسلامی نشان داد، ماکتی است که خودشان ساخته اند. (همه این اظهارات در پادکس های صدای آمریکا، قابل دسترسی است). یک «دروغگویی روز» دیگر هم …

نگاهی به جنبش فتح وال استریت

یونس پارسا بناب   در بحبوحه ی آغاز سومین ماه » جنبش فتح» در بیش از سیصد شهر و شهرک بزرگ و کوچک در آمریکا بشریت شاهد این واقعیت است که امواج خروشان بیداری و رهائی بعد از شکلگیری و فراز در کشورهای سه قاره بالاخره به سواحل رأس نظام سرمایه ( و یا به قول فعالین جنبش «شکم هیولا» = ( “Belly of the Beast” نیز رسیده است. نگارنده از آغاز این جنبش در شهر واشنگتن (از 7 اکتبر 2011 به این سو) چندین بار در مجمع عمومی «پارک آزادی» و در مجمع عمومی  «میدان مک فرسن» (در محل تجمع فعالین جنبش) شرکت کرده و اطلاعات قابل توجهی را در باره ی جنبش جاری، اهداف و استراتژی ها و هم چنین در باره ی نظرگاه ها و نوع برخوردها و سبک و شیوه های توضیحی و آموزشی فعالین آن جمع آوری کرده که در این نوشتار (در دو بخش جداگانه) مورد بررسی قرار میدهد.   در بخش اول این نوشتار پیش از بررسی نوع برخوردها به نظام حاکم و سبک و بیان توده ایی …

جهت باد در جهان به سمت “چپ” تغییر کرده است

نوشته فاوستو برتینوتی نویس دویچلاند روزنامه روزانه سوسیالیستی حزب چپ آلمان  آینده ما – گزینش و ترجمه رضا نافعی مسیر باد در حال تغییر است، چپ باید بادبان خود را به آنسو بگرداند. من در آروز ی چپی هستم که قادر است در نهایت آرامش بگوید: “ما امروز هنوز ناکافی هستیم، ولی نسل تازه ای  در حال بالیدن است، با خواستهای تازه سیاسی و با زبانی نو. من در قرن بیستم آموزگار بودم، امروز می خواهم یاد بگیرم: از این زبا ن نو، از این پرسش ها و از این اشکال سازمانی بیاموزم.” “فـا وستـو برتـیـنـوتی ” (71 ساله و نویسنده مقاله) یکی  از اندیشه پردازان سیاست چپ در اروپاست. او عضو حزب کمونیست ایتالیا ست که بعدا از پایه گذاران ریفوندا کمونیستا ( حزب نوین کمونیستی) شد. او از سال 2004 تا 2007 در رأس حزب چپ های اروپا قرار داشت. در انتخابات 2008 ایتالیا بعنوان نامزد اتحاد چپ در انتخابات شرکت کرد ولی با کمبود یک رای در انتخابات باخت. امروز  ناشر مجله Alternative per il social- lismo  در ایتالیاست. اروپا غرق در بحران  است. …

کارتن‌خوابی در تهران

گزارشی از یک آسیب اجتماعی دلارام علی  این مقاله چند سالی از انتشارش گذشته متاسفانه تازگی اش را از دست نداده «شب گذشته، ۱۲۰ کارتن‌خواب در تهران در اثر سرمای هوا جان سپردند.» جمله‌ی بالا در زمهریر زمستان سال گذشته [۱۳۸۵]، خبر تیتر اول تمام روزنامه‌های تهران شد. گویا قرار بود عمق فاجعه را روزنامه‌ها با تعداد مردگان این واقعه بیان کنند؛ غافل از آن که فاجعه عمیق‌تر از آن است که با اعداد به تصویر درآید. چند شب بعد دانشجویان بسیجی عدالت‌خواه در حرکتی نمادین خواستار رسیدگی به وضع کارتن‌خواب‌های تهران شدند، اما تمام نمایش چند روزی بیش‌تر نپایید. بُلد خبری، فروش روزنامه‌ها را بالاتر برد، دانشجویان عدالت‌خواه، بهانه‌ای برای عدالت‌خواهی یافتند، حال آن‌که نه سرمای هوا تازگی داشت و نه وضعیت کارتن‌خواب‌های تهران و نه مرگ تعداد زیادی از آنان در یک شب سرد. و پس از آن گویا این فاجعه رفته‌رفته به دست فراموشی سپرده شد و تمرکز مصنوعی بر خبری سناریوگونه پس از جنجال بسیار ناگهان در تاریک‌خانه‌های فراموشی بایگانی شد. یک‌سال گذشته است و دوباره سوز شب‌های اول دی ماه، …

کل اندیش از میان ما رفت!

  به مناسبت درگذشت هانس هاینتس هولتس (26 فوریه 1927 ـ 11 دسامبر 2011): توسعه دهنده مبانی فلسفی و سیاسی ـ نظری لازم برای تحول مناسبات از نو! دایرة المعارف روشنگری • سرلشکر ـ چنین می نویسد لنین ـ کسی است که «بقایای سپاه شکست خورده را گرد می آورد و به عقب نشینی به درون خطه خویش رهبری می کند تا نیرو از نو بسیج شود و سپاه رنجور از تلاشی و نومیدی، نفس تازه کند و سلامت پیشین باز یابد!» • (کلیات لنین، جلد 27، ص 146) • هانس هاینتس هولتس پس از شکست سوسیالیسم در میدان پراتیک فلسفی و سیاسی،سرلشکری از این دست بود: • به سال 1991 به همیاری دومه نیکو لوسوردو، فلاسفه مارکسیست را گرد آورد و هماندیشی در زمینه «آینده مارکسیسم» شروع شد. • در همان سال کتب بیشماری از این سرداران فلسفی به رشته تحریر در آمدند. • سوسیالیسم به جای بربریت، کمونیست ها امروز (حزب و جهان بینی آن) و شکست سوسیالیسم و آینده آن به قلم او، از آن جمله اند. جای خالی سردارمان، کوهی از درد و اندوه و اشک و آه سر بر خواهد کشید! پایان مطالب از و درباره …

ترکیه هم اکنون همه توانایی خود را علیه سوریه بسیج کرده است

منبع: سايت قاسيون نويسنده: محمد نورالدين، کارشناس مسايل ترکيه در روزنامۀ «الاخبار» لبنان برگردان: احمد مزارعی تارنگاشت عدالت   ترکيه هم اکنون همه توانايی خود را عليه سوريه بسيج کرده است کنفرانس‌ها، کنگره‌ها و جلسات مختلف و رنگارنگ در شهرهای آنکار، استانبول، آنتاکيه و غازی عيشاب در جهت بسيج سياست ترکيه برای تسلط بر «بهار عربی» برگزار می‌گردد. از ابتدا معلوم بود که همه راه‌ها پس از تونس، مصر و ليبی، به سوريه ختم خواهد شد و مبارزه اصلی ترکيه با سوريه و در سوريه خواهد بود. ترکيه به خوبی اين را می‌داند که سوريه دروازه اصلی به سوی جهان عرب است، و از طريق سوريه است که می‌تواند تمام سياست‌های خود را در منطقه پيش ببرد. سوريه گره‌گاه اصلی منظومه‌ای است که سرنوشت خاورميانه را تعيين می‌کند. ترکيه از چند ماه پيش گسترده‌ترين تبليغات را عليه سوريه به راه انداخته است، و اين تبليغات را در جهتی سوق داده که می‌توان آن را چنين خلاصه کرد: «بکش يا می‌کشم». لذا ترکيه اکنون همه امکانات خود را به کار گرفته است تا شايد بتواند از …

درخواست از رضا شهابی برای اتمام اعتصاب غذا

رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، امروز یکشنبه بیستم آذر، طی تماس تلفنی به خانواده اش اطلاع داد که بیستمین روز اعتصاب غذای خود را می گذراند. شهابی را به بند 350 زندان اوین منتقل کرده اند. مسئولان درمانگاه زندان پس از معاینه وی، گفته اند که اعزامش به بیمارستان، مشروط به بهبود حالش است! طی نوزده ماه «بازداشت موقت»، اوضاع جسمی شهابی بسیار وخیم شده است و نیاز فوری به بستری شدن در بیمارستان دارد. بدیهی است سلامت رضا شهابی، برای ادامه فعالیت های کارگری اش، ضروری است. کانون مدافعان حقوق کارگر، مسئولیت سلامت شهابی را همچون هر بازداشتی و زندانی دیگری، بر عهده زندانبانان می داند. در ضمن، از رضا شهابی درخواست می شود جهت حفظ سلامت، به اعتصاب غذایش پایان دهد. کانون مدافعان حقوق کارگر 20 آذر 1390

زیباترین غریق جهان – گابریل گارسیا مارکز

گابریل گارسیا مارکز    ترجمه احمد گلشیری اولین بچه‌هایی که برآمدگی تیره و مواج را دیدند که از وسط دریا نزدیک می‌شود. فکر کردند کشتی دشمن است. سپس دیدند که پرچم و دکلی در کار نیست پس فکر کردند نهنگ است. اما وقتی آب، آن را روی ساحل شنی آورد و آنها علفها، شرابه‌های عروس دریایی و بقایای ماهی و تخم صدف را از رویش پاک کردند، دانستند که مرد غریقی را یافته‌اند. از ظهر تا غروب سرگرم بازی با او بودند. توی ماسه‌ها دفنش می‌کردند و باز بیرونش می‌آوردند تا اینکه مردی به تصادف آن‌ها را دید و مردم روستا را از خطر آگاه کرد. مرد‌هایی که او را به نزدیکترین خانه بردند، دانستند که او از همه مرده‌هایی که دیده بودند سنگین تر است. تقریبا به وزن یک اسب بود! و آنها به هم گفتند که از همه مردها بلند بالاتر است اما پیش خود فکر کردند که شاید یکی از ویژگی‌های غریق‌ها این باشد که پس از مرگ هم رشد می‌کنند! همه جایش بوی دریا می‌داد و تنها شکل ظاهرش نشان می‌داد …

بهار عربی – قسمت پایانی

  نویسنده : سمیرامین مترجمان: ناصر زرافشان – قبال طالقانی قسمت اول را در اینجا بخوانید علیه وضعیت موجود *** استراتژیِ ایالت متحده : الگوی پاکستانی سه قدرتی که در تمام طول مدت پسرفت جنبش (یعنی از 1967 تا 2011) بر صحنه خاورمیانه مسلط بودند، عبارتند از ایالات متحده سرکرده آن نظام، عربستان سعودی و اسرائیل. سه هم پیمان خیلی نزدیک که هر سه گرفتار وحشت مشترک از پیدایش یک مصر دموکراتیک بودند. زیرا یک چنین مصری فقط میتوانست ضد امپریالست و طرفدار رفاه مردم باشد، از لیبرالیسم جهانی شده فاصله میگرفت، عربستان سعودی و کشورهای خلیج را از اعتبار می انداخت، همبستگی خلقهای عرب را احیا و آنها را دوباره بیدار میکرد و اسرائیل را وادار میکرد دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد. مصر، در استراتژی ایالات متحده برای کنترل جهان یک سنگ بنا است. هدف منحصر به فرد واشنگتن و هم پیمانان او، اسرائیل و عربستان سعودی، سقط جنین جنبش دموکراتیک مصر است، و به این منظور آنان میخواهند یک «رژیم اسلامی» را تحت رهبری اخوان المسلمین به مصر تحمیل کنند که برای آنان …

دوئالیسم

پروفسور مانفرد بور برگردان شین میم شین دایرالمعارف روشنگری • دوئالیسم به آموزش ثنویت اطلاق می شود. • دوئالیسم عنوانی است برای طبقه ای از جهان بینی های ایدئالیستی که منکر وحدت جهان اند و به جای آن ثنویتی را برای تعیین بنیادی واقعیت عینی به کار می برند. • این ثنویت بنظر دوئالیسم از اصول وعرصه های وجودی متضاد و یا همسان تشکیل می شود. • به عنوان مثال: 1 • دوئالیسم ماده و شعور 2 • دوئالیسم ماده و فرم 3 • دوئالیسم جسم و روح 4 • دوئالیسم اوبژکت و سوبژکت 5 • دوئالیسم پدیده و چیزدر خود 6 • دوئالیسم ضرورت و آزادی (جبر و اختیار) 7 • دوئالیسم خیر و شر • عنوان «دوئالیسم» را برای اولین بار ولف به کار برده است. • او فلسفه هائی را که برای توضیح جهان، وجود چیزهای روحی و مادی را می پذیرند، دوگرا (دوئالیستی) نامیده است. • دوئالیسم فلسفی ماهیتا فرم لائیک شده دوئالیسم مذهبی، بویژه تقسیم جهان به دنیا و عقبی از سوی مسیحیت بوده است. • دوئالیسم در تاریخ فلسفه …

اگوئیسم (خودپرستی)

Illustration: Jayachandran/Mint اثری از واترهاوس مسئله اگوئیسم از نظر کارل مارکس برگردان شین میم شین دایره المعارف روشنگری • انسان اگوئیست و یا خودپرست نتیجه منفعل جامعه منحل شده است. • انسان اگوئیست نتیجه صرف باقی مانده از جامعه منحل شده است. • انسان اگوئیست موضوع یقین بی واسطه است. • بنابرین امری طبیعی است…. • انسان، بمثابه عضو جامعه بورژوائی، بمثابه انسان واقعی، انسان است، بمثابه هیومن (Homme) در مغایرت با شهروند (citoyen) انسان است. • زیرا انسان در هستی محسوس فردی بی واسطه اش انسان است. • در حالیکه انسان سیاسی، انسان انتزاعی صرف است، انسان تصنعی است، انسان بمثابه یک شخص سمبولیک و اخلاقی است. • انسان واقعی در هیئت فرد اگوئیست (خودپرست) برسمیت شناخته می شود و انسان حقیقی در هیئت شهروند انتزاعی. • پس هر «حقوق بشر» کذائی هرگز از حد انسان اگوئیست فراتر نمی رود. • پس هر «حقوق بشر» کذائی هرگز از حد انسانی که عضو جامعه بورژوائی است، فراتر نمی رود. • پس هر «حقوق بشر» کذائی هرگز از حد انسان بی پناه رها شده به حال …

بِتِلهایم و تجربهٔ شوروی

از: رالف میلی‌باند برگردان ف. اباذری کتاب جمعه ۹ – بایگانی مطبوعات ایران شارل بتلهایم کتابی دارد به‌نام «نبرد طبقات در اتحاد جماهیر شوروی» دورهٔ اول این کتاب (۲۳-۱۹۱۷) اخیراً به‌نام «مبارزهٔ طبقاتی در اتحاد شوروی» به‌فارسی ترجمه شده است. آن چه در اینجا می‌خوانید نقدی است ازرالف میلی‌باند که در سال ۱۹۷۵ بر متن فرانسوی این اثر نوشته است. شارل بتلهایم در پیشگفتار کتاب نبرد طبقات در شوروی ۲۳-۱۹۱۷ اشاره می‌کند که مدت چهل سال در باب جامعهٔ شوروی تحقیق می‌کرده است و باز بنا به‌گفتهٔ خود او تا چند صباحی پس از کنگرهٔ بیستم سال ۱۹۵۶ هیچ دلیلی نداشته است که اتحاد شوروی، به‌رغم تمامی «مشکلات و تناقضات» بنابر اعتقاد همیشگی بتلهایم، نتواند به‌سوی سوسیالیسم و کمونیسم حرکت کند. در واقع بتلهایم می‌اندیشید کنگرهٔ بیستم حزب خود نمایانگر این امر است که حزب کمونیست اتحاد شوروی قابلیت آن را دارد که هر گاه «اشتباهات» او نیاز به‌اصلاح داشته باشد به‌انتقاد از خود بپردازد. بتلهایم از آن زمان به‌بعد تغییر عقیده داده است. لیکن ارزش دارد که در همه جانبه بودن این تغییر بررسی عمیق‌تری صورت گیرد. زیرا اکنون بتلهایم …

هواپیماهای بی‌سرنشین و دمکراتیزه کردن ویرانگری

نويسنده: جان فيفر برگرفته از «هافينگتون پست» تارنگاشت عدالت شما به زودی روزی، نرم‌افزار کاربردی (app) جديد خود به نام «آسمان صاف» را مرتباً به عنوان بخشی از آماده شدن برای بيرون رفتن شبانه از خانه، «چک» می‌کنيد. اول، به اسباب بازی هوشيار خود نگاه می‌کنيد تا آخرين «ای‌ميل» را بخوانيد و مطمئن شويد که برنامه‌ها تغيير نکرده اند. يک نگاه سريع به «فيس‌بوک» به شما اجازه می‌دهد ببينيد چه کسانی در ميخانه به گروه دوستان شما ملحق خواهند شد. نرم‌افزارهای کاربردی آب‌و‌هوا و ترافيک، شما را از لباسی که بايد به تن کنيد و از مسيری که بايد برويد، مطلع می‌کنند. «توئيتر» شما را در جريان تحولات خبری عمده‌ای که بايد به «هم توئيتی»های خود «توئيت» کنيد يا برای گپ موقع پياله‌زنی از آن‌ها استفاده کنيد، قرار می‌دهد. و نرم‌افزار کاربردی جديد «آسمان صاف» به شما امکان می‌دهد بدانيد آيا هيچ پهپاد (هواپيمای بی‌سرنشين) در ۲۴ کيلومتری بالای سر شما در فضا وجود دارد که در حال چرخ زدن، سر شما در تيررس آن قرار داشته باشد. به داستان علمی- تخيلی می‌ماند؟ مگر نه …

ایندیویدوئالیسم (فردگرائی، اصالت فرد)

پروفسور یورگن اشمولاک برگردان شین میم شین دایره  المعارف روشنگری شعار مضحک بورژوائی معاصر: ایندیویدوئالیسم تنها چیزی است که ما را به هم پیوند می دهد! • ایندیویدوئالیسم (فردگرائی، اصالت فرد) به طرز تفکر، طرز رفتار و یا درک تئوریکی وی اطلاق می شود که فرد انسانی را بلحاظ حقوق، منافع و حوایجش، مقدم تر از جامعه محسوب می دارد. • ایندیویدوئالیسم در مراحل آغازین توسعه جامعه بورژوائی، به معنی عمده کردن ارزش و اعتبار و عزت فرد انسانی، به عنوان شعاری هومانیستی در راستای رهائی انسان از قید و بند فئودالیسم و در جهت شکوفائی روحی و شخصیتی او تلقی می شد و در مبارزه ایدئولوژیکی بورژوازی آغازین، در ادبیات کلاسیک بورژوائی، اقتصاد سیاسی، تئوری اجتماعی و فلسفه جای خاص خود را داشت. • با رشد سریع سرمایه داری، با گسترش مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، استثمار سرمایه داری و ستم و با اضمحلال «عزت شخصی در ارزش مبادله» (مارکس)، این آرمان رفته رفته در تضاد با واقعیت ملموس قرار گرفت و از ایندیویدوئالیسم تنها دستاویزی باقی ماند برای توجیه مسائل زیر: 1 • …

در ستایش لحظه!

محمد غزنویان متن مقاله* محمد غزنویان برای سمینار همبستگی با جنبش جهانی ضد سرمایه داری (کرج – آبان1390) راست کیشان – ستایندگان صبوری قحطی زده ها و غرق شدگان در گنداب آبله و هپاتیت– و پوپولیست ها و اپورتونیست ها – وراجان به خشم متظاهر در مقام رجاله های ناسیونالیست و رفرمیست های گنگ– همه با هم و با زبان بازی های به ظاهر متعارض، به اعتبار شاخص های کمی، تاریخ را وجب می زنند و طول و عرض خشم مطرودان و حاشیه نشینان را به نقشه و نرم افراز تقلیل می دهند. آنان که چون موش در سوراخ های تنگ و تاریک سیلوهای سرمایه داری، حاصل رنج فرودستان جهان را تلنبار می کنند، دیگرانی که از بنیان متزلزل این بنای به ظاهر غول آسا، آگاهی دارند و دست اندکار ایضاح چرایی و چگونگی وجود بحران در ذات این سازه اند را؛ متوهمان و خوش خیالان می نامند. آنان خویش را فاتحان تاریخ بر می شمارند: فاتحان مستولی یافته بر بدن ها و مغزهای مردمان. لنین باور داشت، استفاده بردن از مقیاس تاریخ جهان، اشتباه …

دومین کنفرانس جهانی "لیبر استارت" و اهداف پیش رو!

کانون سوسیالیستهای کارگری دومین کنفرانس جهانی سالانه همبستگی کارگری » لیبر استارت »  ازتاریخ 18 تا 20 نوامبردر کشور ترکیه برگزار شد. درج بموقع این خبر از طرف سایت کانون مدافعان حقوق کارگر، گزارش و موضع گیری صحیح آنها توجه فعالین سوسیالیست درجنبش کارگری ایران را به خود جلب کرد. این دومین کنفرانسی است که با شرکت بسیاری ازاتحادیه های کارگری کشورهای مختلف دنیا و نیز حضور مرکز همبستگی آمریکایی (سالیدارتی سنتر) درآن به «میزبانی» لیبراستارت برگزارمی شود. اهداف و استراتژی ای که کنفرانس هایی از این نوع دنبال می نمایند از منظر جنبش کارگری جهانی بویژه در کشورهای شرکت کننده در آن که بیشتر آنها را کشورهای پیرامونی وعربی تشکیل می دهند حائز اهمیت است، به عبارتی ترکیب نیروهای شرکت کننده درآن و روندی که این کنفرانس با توجه به اوضاع جنبش کارگری جهانی پیش روی خود قرارمیدهد قابل بررسی و تعمق است. استراتژی و اهداف این کنفرانس تا چه حد می توانند در خدمت تقویت جنبش کارگری در بیایند جای سوال جدی دارد. خصوصن با توجه به این که در شرایط فعلی طبقه …

در ستایش از دیالکتیک

احمدسیف با اجازة برتولد برشت زكوه پرسیدم كه رمز پایداری تو، در چیست؟ چگونه است كه می مانی و سیل و برف و بهمن وطوفان،  حقیر و مغلوبند. فرو فكندسر از شرم وهیچ نگفت. به رودخانه رسیدم، سلام كرده، سپردم،  همیشه جاری باش. به من بگو،  چگونه است كه رفتن،  نیاز ماندن تست،  تو می روی همیشه خروشان،  و صخره ها وكوه باآنكه پر صلابت وسرسختند،‌اما،  تو راه باز می كنی  و می روی سوی دریا بگو، بگو كه رمز زندگی جاودانه ات در چیست؟ دهن اگرچه كف آلود،  بسان پتك ولی فروكوفت مشت   وره گشود و گذشت بدون این كه هیچ بگوید. بلور صاف خنده به لب داشت با تبسمی شیرین. كنار مزرعه ای بودم و پیرمرد وپیرزن دهقانی را دیدم  كه بذر گندم و جو بر زمین می افشاند. ز دانة‌جوئی پرسیدم. حقیرو خرد و ضعیفی،  ولی بگو كه رمز از هم دریدن سرسختی زمین،  در چیست؟ چه می كنی؟  تو و تمامی خُردی، زمین و این همه سرسختی وعاقبت، دریدن خاك و ظهور جوانه و امید غمی عمیق به چشمان نشست  …

مومیا ابوجمال از اعدام رَست، اما حبس ابد او را تهدید مى کند

اندیشه و پیکار روزنامه نگار و مبارز سياسى آفروـ آمريكايى، عضو جنبش پلنگان سياه كه با پرونده سازى عليه او قريب سى سال در دالان مرگ به سر برد، سرانجام از صندلى الكتريكى (كه نمونه اى از توحش حاكم بر ايالات متحده است) رهايى يافت. مبارزهء پيگيرانه و صبورانه در دفاع از اوست كه در جو ناشى از بحران و تظاهرات وال استريت، چنين نتيجهء نمادينى به بار آورده است. در ضرورت و نتيجه بخش بودن دفاع از زندانيان و لغو مجازات اعدام در ايران هم ترديد روا نيست. مهم پپگير بودن است. سومين دادگاه سيار شكايات در اوايل سال جارى اعلام كرده بود كه مجازات اعدام وى بايد كنار گذاشته شود و ياد آور شده بود كه توصيه هايى كه در جريان دادگاه به دادرسان شده ناروشن بوده است. در ماه اكتبر گذشته ديوان عالى ايالات متحده تقاضاى هيئت دفاع را مبنى بر آنكه حكم اعدامى كه ۳۰ سال پيش صادر شده بوده لغو شود، مجددا رد كرد و هيئت دفاع ناگزير تصميم گرفت تقاضا كند تا مسئله حكم اعدام ابوجمال را يك بار …

دو نتیجه از جنگ نظامی و جنگ سیاسی با ایران

“ودلادیمیر یوسه اف”،رئیس مرکز تحقیقات اجتماعی ـ  سیاسی روسیه- ریانووستی گزینش و ترجمه رضا نافعی در ماههای اخیر شاهد یک جنگ بزرگ روانی علیه ایران هستیم. رسانه های مهم غربی پیوسته خبرهای وحشت انگیز تری در باره باصطلاح نقشه های جنگی و تروریستی ایران منتشر می کنند و یا از پیشرفت های ایران  در ساختن بمب اتمی سخن می گویند. آیا از این استراتژی ایجاد ترس سودی برمی خیزد یا در دل آن خطر جنگ تازه ای در خاورنزدیک و میانه نهفته است؟ آمریکا در خطر است؟  در اواسط ماه مه روزنامه آلمانی “دی ولت ” نوشت که ایران قصد دارد یک پایگاه موشکی در ونزوئلا ایجاد کند. قرار است در این پایگاه که در نزدیکی شهر “سانتا آنا دِ کورو” خواهد بود راکت هائی با برد متوسط مستقر گردند که می توانند هر نقطه دلخواه را در آمریکا هدف قرار دهند. به این می گویند  خبر گمراه کننده  ــ ” دس اینفرماسیون ” ــ  :   فاصله نزدیکترین شهر ونزوئلا ــ ” ماراکایبو” ــ تا ” میامی ” 2 هزار کیلومتر است. این فاصله بیش …

فرم های حرکت ماده

پروفسور گونتر کروبر برگردان شین میم شین دایرالمعارف روشنگری • فرم های حرکت ماده بیانگر انواع اصلی حرکت و تأثیر متقابل سیستم ها، اوبژکت ها و وروند های مادی است. • حرکت نمی تواند بطور «درخود»، فی نفسه و مجزا از ماده وجود داشته باشد. • حرکت می تواند تنها بصورت حرکات مشخص و بی نهایت متنوع در سیستم ها و روندهای مادی وجود داشته باشد. • انگلس در مطابقت با توسعه علوم در قرن نوزدهم، پنج نوع اصلی حرکت را نام می برد: 1 • حرکت مکانیکی (تغییر جا) 2 • حرکت فیزیکی (حرکت مولکول ها) 3 • حرکت شیمیائی (حرکت اتم ها) 4 • حرکت بیولوژیکی (حیات) 5 • حرکت اجتماعی (توسعه اجتماعی) • مراجعه کنید به دیالک تیک حرکت و سکون، توسعه، پیشرفت در تارنمای دایرة المعارف روشنگری • در جریان توسعه علوم ـ بویژه در اواسط قرن بیستم ـ شناخت ما در باره فرم های حرکت ماده وسعت و دامنه خارق العاده ای کسب کرده، که روندهای هسته ای و تبدل ذرات هسته ای از آن جمله اند. • این امر …

ننگ تاریخ بر طرفداران حمله نظامی غرب به ایران

http://eb1384.wordpress.com دریافتی با ای- میل روی صحبت ما با طرفداران و مدیحه سرایان حمله نظامی غرب به ایران در برخی از رادیوها، تلویزیونها و سایتهای اینترنتی خائن و خود فروخته خارج از ایران میباشد.   در تاریخ ایران نام و تصویر ننگین شما خائنین به ملت (همانند خائنین به ملت در حمله اسکندر، اعراب و مغولها) ثبت خواهد گردید . چرا از صنایع منهدم شده آب، برق، جاده ها، پلها، کارخانه ها و انهدام زیر بنای اقتصادی یوگسلاوی، افغانستان، عراق و لیبی در زیر بمبارانهای طولانی غرب، جنایات وحشتناک، غارتگریها، حملات مسلحانه به منازل مردم، آدم ربائیها، دزدیده شدن زنان و دختران جوان، گرسنگی، فقر، فحشا، قحطی، بیکاری، آوارگی و شیوع بیماریهای ناشی از کمبود آب آشامیدنی و انتشار میکروبهای آزمایشگاهی و نبود لوازم اولیه درمان و دارو، سانسور روزنامه ها، رادیوها و تلویزیونها و زندانهای پر از زندانیان سیاسی حرفی نمیزنید؟ چرا در عوض جامه خیانت و نوکری به تن کرده و ابلهانه طرفدار و حمایت کننده حمله نظامی غرب به ایران شده اید؟ در عراق و لیبی (همانند دیگر کشورهای زیر سلطه غرب) فقط چهره …

هجمه ی نئولیبرال ها و "چپ"های سبز علیه کانون نویسندگان ایران

پژمان رحیمی سیزدهمین سالگرد قتل نویسندگان و کوشندگان راه آزادی و برابری، امسال هم با سکوت اغلب نیروهای وابسته به سبزها روبه رو شده است. امسال هم صداقت سیاسی این نیروها در پایبندی به آزادی و برابری محک می خورد. کانون نویسندگان ایران از آنجا که سنگربان آزادی بیان و اندیشه است و منشور مطالبات تاریخی مردم ایران را در این زمینه نمایندگی می کند همواره مورد حمله ی سیاست بازانی قرار گرفته است که برخلاف ادعاهای خود تنها و تنها دل در گرو پروژه های سیاسی مشخص والبته همبسته با جناح های به زعم آنان «بالنده و مترقی» در رژیم سرمایه پناهِ اسلامی دارند  و هر گونه مخالفت و انتقادی را با پوپولیزمی «آشنا» مورد حمله قرار می دهند. کانون نویسندگان در جریان مبارزات مردمِ به جان آمده از جهل و جنایت سی و چند ساله ی جمهوری اسلامی به درستی بر سیاست مستقل مردمی تاکید کرد و در چهارچوب وظایف خود به قتل و جنایت و سرکوب مردم اعتراض کرد. فعالین برجسته ی کانون نویسندگان هم که سابقه ی روشنی در تاریخ مبارزات آزادی خواهانه …

در وال استریت، بحران توفان زایید

فریبرز رییس دانا متن سخنرانی فریبرز رییس دانا در میزگرد تحلیل اجتماعی- اقتصادی جنبش اشغال وال استریت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هفتم آذر 1390 بر روی یکی از پلاکاردهای معترضان وال استریت نوشته شده بود: جهان به اندازه نیاز هر کس دارد، به اندازه حرص هر کس ندارد در همه جای امریکا، شرکت کنندگان در جنبش وال استریت، اندیشه مند، آگاه و هوشیارند؛ گرچه به طور متوسط، از متوسط جامعه کم درآمدتر اند، اما از متوسط جامعه، درد آشناتر و هدفمندتر اند. آنها نه جامعه ای خیالی را در سر می پرورند و نه در نوستالوژی بازگشت به گذشته اند. آنها نقطه ی مقابل تی پارتی محافظه کار اند، زیرا به آینده ای شدنی، بهتر و مطمئن تر می اندیشند. ایدئولوژی برای آنان، نظریه را نمی سازد و نظریه، زندگی را فدا نمی کند. بر عکس، آنها به زندگی شادکامانه، مردمی و آزاد می اندیشند و از آنجا نظریه می گیرند و از آن نظریه هاست که می روند تا به ایدئولوژی مقاومت و مبارزه، دست یابند. تی پارتی، آن قدر مغشوش و در …

من، توماس مان و بودنبروک‌ها

    نوشته زهره روحی صبح زود حوالی شش صبح بود که صفحات پایانی رمان «بودنبروک‌ها» را خواندم. مدتها می‌شد که هیچ رمانی نخوانده بودم و خواندن این کتاب حدود 5 ماه و نیم به طول انجامید. نه مبادا فکر کنید که کتاب برایم خسته کننده بوده (که اتفاقا به عکس، بسیار جذاب و خواندنی هم بود، آنقدر که می‌خواهم درباره‌اش برای شما بنویسم)، بلکه این طولانی شدن، تنها از اینرو بود که فرصت زیادی برای رمان خوانی ندارم. گذشته از اینکه همواره، پرسه زدن را در برخی از صفحات رمان و داستانهایی که به دلم می‌نشیند، از قدیم الایام دوست داشته‌ام. عادتی که حقیقتا دیگر فکر نمی‌کردم هنوز هم با من باشد بگذریم، بودنبروک‌ها را پنج، شش ماهه خواندم و هربار هنگام خواندن نسبت به توماس مان، حسی از تحسین و احترام داشتم؛ که ناگفته نماند این ایامِ رمان‌خوانی به زمانهای «کوچک و خُرد» و در عین حال گرانبهای روزهای تعطیل‌ام موکول می‌شد: لحظات گرانبهایی که بنا بر عادت رومان‌خوانیِ سالیان بسیار دور، با خود همانند مهمانی عالیقدر رفتار می‌کردم و همراه با نوشیدن …

سرده سرودت را هر آنگونه که خواهی !

برزین آذرمهر گر،گرم آوای تو یا سرد، ای مرغک من بانگ تلخ»حق حق»ات را آن سان که می دانی ویا خود می توانی دراین سرای سر به سر،بیداد سر ده ! سر ده ! به هر شوری که خواهی غرنده چون رعد یا که فرو خورده ترازآوای مرغی، دور ازدیار و یار خود ، سر گشته ،حتی افتاده در کنج قفس، در چنگ ِ کرکس. بیم ات نباشد نازنینا زآن که گویند با طنز و طعنی در ملاط ِ بغض و کینه : «کاندر نوای تو صفای بلبلان نیست کم تر نشانی ازجنون عاشقان نیست شیدائی ات ،شیدایی سوته دلان نیست از دل کلامی بر شده،در آن میان نیست ! ننشیند، ار، تلخینه ای این گونه، بر دل، فهمش نه مشگل ! ناسفته سنگی کی بود آرامش ِجان؟! هرگزنگردد سنگ خاره، دُر حا‌فظ ! هرگز ندارد خار وحشی ، خنده ی گل ! گو با زبان خود تو اما گو با زبانی که تو دانی یا هر زبان دیگری که می توانی : «دیریست دیریست کاین جا فضا آکنده از دود دروغ است هر سو …

قانون کار جمهوری فدراتیو روسیه

منظور ما ازچاپ پاره‌ئی قوانین و حقوق جاری در کشورهای پیشرفته جهان آگاهی دادن خوانندگان ماست به‌محتوای کلّی، فصول و مواد و حدود این قوانین و نحوهٔ برخورد این قوانین با وضع زنان، کارگران، و جز این‌ها. ـ در این شماره فشردهٔ بخشی از قانون کار جمهوری فدراتیو روسیه [مصوب نهم دسامبر ۱۹۷۱] را می‌خوانید. کتاب جمعه شماره ۷ – بایگانی مطبوعات ایران  موافق قانون اساسی اتحاد شوروی و قانون اساسی جمهوری شوروی روسیه شهروندان این کشور بدون در نظر گرفتن ملیّت یا نژاد از حقوق مساوی کار برخوردارند. زنان در رابطه با کار، پاداش کار و فراغت و امنیت اجتماعی از حقوقی مساوی با مردان برخوردارند. فصل سوّم قرارداد کار مادهٔ ۱۶. تضمین شغلی امتناع بی‌اساس در زمینهٔ دادن شغل به‌موجب قانون ممنوع است. برطبق قانون اساسی اتحاد شوروی و قانون اساسی جمهوری شوروی روسیه، هرگونه محدودیت مستقیم یا نامستقیم حقوق یا تبعیض مستقیم یا نامستقیم در زمینهٔ دادن کار، که بنا به‌دلائل جنس، نژاد، ملیت یا عقاید مذهبی صورت گیرد، ممنوع است.   فصل چهارم ساعات کار مادهٔ ۴۸. کار در شب به‌موجب قانون، کار در شب برای زنان آبستن و مادران پرستار، …

یادداشت هایی برای مطالعهء ایدئولوژی انقلاب کوبا – ارنستو چه گوارا

يادداشت هايی برای مطالعهء ايدئولوژی انقلاب کوبا ارنستو چه گوارا ترجمه تراب حق شناس http://www.peykar.org/articles/651-checuba.html اين ترجمهء قديمى ولى چاپ نشده تقديم مى شود به ياد مهدى خسروشاهى از مؤسسين سازمان راه كارگر [يادداشت: اخيراً گزارشى خواندم از يادبود رفيق مهدى خسروشاهى در فرانكفورت آلمان. رفقايش در باغچهء يكى از دوستان، درختى به يادگار او نشانده اند. چه ابتكار شايسته اى! پيش از اين در تورنتو كانادا نيز به ابتكار كانون خاوران و در مقياسى بزرگتر و رسمى، درختى نشانده بودند در افشاى ستم هاى رژيم جمهورى اسلامى ايران كه الهام بخش تهيهء فيلمى زيبا اثر مسعود رئوف شد به نام «درختى كه به ياد مى آورد». من مقالهء زير را در ۱۳۴۷ يا ۴۸ زمانى كه در سازمان مجاهدين فعاليت داشتم ترجمه كرده بودم. در آن زمان، در يك كلاس آموزشى كه مسؤوليتش با مجاهد شهيد سعيد محسن بود برخى از مقالات لنين، از جمله «چپروى»، را مى خوانديم.از بين رفقا كه در كلاس حضور داشتند يكى هم زنده ياد مهدى خسرو شاهى بود كه چهرهء شاد و صميمى اش از يادم نمى رود. …

در بطن

همگام با جنبش جهانی ضد وال استریت در آندمی، که جنبشی، چو موج می شود عیان                         چو قطره ای ز قطره هایِ بی شمار                                                    به ره زلال می روم به بیمِ چشمِ خویش می رمم، چه پر شرر!                        به ضدِ خوفِ شب، نشسته بر نگاه یار                                                   چو مه هلال می روم میانِ سیلِ مردمان گم ام، ز گم شدن چه باک                       چو همنوای ِ همرهانِ قله، بی قرار                                                  چنان غزال می روم ز جوشش تلاش خویش قائم ام، نه خم چو تاک                      که بهرِ سهمِ می ز اغنیاءِ میگسار                                                 به سرخیال می روم نه یک تنم، که تن به تن، چو قطره ها به موج                     به سویِ امنِ ساحلی ز دستهایِ کار                                              سویِ کمال می روم کنون که یاغی ام به شب و مست از شکوه داد                    ز بهر چیدن سپیده ای ز اختیار                                           چه بی ملال می روم                                                                              مسعود دلیجانی

بازبینی تراژدیِ عاشورا

آرمین نیکنام وفرمانی که بر حیات نازل بود، من آنرا منزل بر مرگ خواندم. (پائولوس رسول) 1) تراژدی نمودِ سقوط است. در هر تراژدی، قهرمانی بسیار توانمند و فراتر از سایرین، با سویه ای پیامبرگونه از اوجی بی بدیل به حضیضی تیره می افتد که هیچ برون شدی از آن ندارد. 2) تراژدی ارتباط مستقیمی با بدن دارد و خشونتی که در آن به چشم می آید دارای نوع خاصی از والایی است. این خشونت نوعی دوگانگی را در مخاطب نسبت به رواداشتن یا عدم رواداشتن آن بر می انگیزاند. 3) کنشهای اجتماعی در بدو امر خاستگاهی ذهنی دارند. در مقابل در تعامل با کنشهای دیگران و بر هم نهی آثار حاصل از این کنشها، سویه ای عینی می یابند. این استحاله ی کنشی، پدیدآورنده ی حیات اجتماعی تراژیک است. قیام علیه ظلم در قدم اول، کنشی ذهنیست ولی وقتی یاران، ساعتی پیش از نبرد، کارزار را ترک می کنند، استحاله ی ابژکتیو، سویه ی تراژیک را رقم می زند. 4) در تراژدی هر امری می تواند رخ دهد. پسران، پدرانشان را می کشند و با مادرانشان …

سوریه : قتل عام ناتو نزدیک است

گاهنامۀ هنر و مبارزه 6 دسامبر 2011 ترجمه توسط حمید محو گزارش سازمان ملل متحد دربارۀ سوریه به هم کاری اتاق های فکری خصوصی در ایالات متحده نوشته شده است نوشتۀ تونی کارتالوچی مرکز مطالعات جهانی سازی. 1 دسامبر 2011 par Tony Cartalucci دروغ های بی شرمانه ای که «فعالان حقوق بشر» مطرح کرده اند به خشونت هایی توسط ناتو انجامیده است که هنوز نامی برای آنها در فرهنگ واژگان وجود ندارد. همین دروغ های بی شرمانه و بی نامی (مترجم : بی نام پدر) بود که نمایندۀ بی پی («بریتیش پترولیوم») و شرکت نفتی به پشتیبانی مالی توتال، عبدالرحیم الکیب را در لیبی به قدرت رساند. اکنون، همان منافع مالی- صنعتی، در طریق همان شبکه های تبلیغاتی، در حال پی ریزی مقدمات برای اجرای همان جنایات در سوریه هستند. اخیرا آشکار شد که گزارشات شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد در مورد «جنایت علیه بشریت در سوریه» به همکاری کارن کونینک، ابوزید، و یک اتاق فکری خصوصی در واشینگتن نوشته شده بوده است : به نام : Middle East Policy Council  (MEPC) که …

«عقاید یک دلقک» اثر هاینریش بل

«عقاید یک دلقک» اثر هاینریش بل به همراه مروری بر آثار و زندگی هاینریش بل مسیح نوروزی مد ومه عقاید یک دلقک [Ansichten Clowns] در ۱۹۶۳ منتشر شد. هانس اشنیر دلقک، تنها به اتاق خود در بن، پناه برده است و چند ساعت شکست‌های زندگی عاطفی و حرفه ایش را جمع بندی می کند تا بعد برود مانند گدایی بر پله های ایستگاه راه­آهن بنشیند و بازگشت ماری، زن محبوبش را که از دست داده است و هم امروز باید از سفر ماه عسل به رم بازگردد، انتظار بکشد (یا به هرحال چنین وانمود کند). کتاب تک گویی بلندی، ساخته از «ملاحظات» (یا عقاید) آدمی سرخورده و مایه گرفته از خاطره های شخصی است که تنها چند مکالمه تلفنی و ملاقات کوتاه پدر آن را قطع می کند. هانس اشنیر، برخلاف اکثر شخصیتها در داستانهای کوتاهی که بول پس از جنگ نوشته است، در خانواده ای بورژوا به دنیا آمده است. استعدادش در کار معرکه گیری، از او (در دل جامعه‌ای مرفه) انسانی مرتد ساخته است. او به نسلی تعلق دارد که اگرچه جوانتر از …

علوی‌ها را به دریا بریزیم، مسیحیان به بیروت برگردند، خانه‌های آن‌ها را تصاحب کنیم و با همسران آن‌ها هم‌بستر شویم

Photo: AFP منبع: اومانيته نويسنده: مارک د ميرامون تارنگاشت عدالت مارک د ميرامون با الن چوئت مصاحبه می‌کند. الن چوئت، سرپرست سابق بخش اطلاعاتی امنيتی سرويس ضدجاسوسی فرانسه (DGSE) تا سال ۲۰۰۲، چندين سال در سوريه زندگی کرد و هنوز در آنجا ارتباط‌های بسياری دارد. او در اين مصاحبه نظر خود را دربارۀ حملات ديپلماتيک جامعۀ عرب و ترکيه ابراز، و ترس خود را از اين‌که اوضاع ممکن است به جنگ بيانجامد بيان می‌کند.۱ *** اومانيته: تعليق عضويت سوريه در جامعۀ عرب را چگونه تفسير می‌کنيد؟ چوئت: جامعۀ عرب از نظر مالی تحت سلطه قطر و عربستان سعودی- که سوگند خورده اند رژيم علوی در سوريه را که آخرين رژيم سکولار و غيرسنی عرب است سرنگون کنند- قرار دارد. اين را نيز بايد خاطرنشان کرد که جامعۀ عرب، به طور حيرت‌انگيزی، آن قدر که بر سر سوريه به غيرت آمده است به فلسطين توجهی ندارد… با اين وجود، پی‌آمد محلی آن می‌تواند فاجعه‌بار باشد چون اقليت علوی که وهابی‌ها قول نسل‌کسی آن‌ها را داده اند، بدون نبرد زمين نخواهند خورد. خطر اين است که بشار …

با تشکیل اتحادیه حوزه کارائیب, امریکا ی لاتین امریکا و کانادا را دور می زند

نویس دویچلاند گزینش و ترجمه رضا نافعی کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب اتحادیه تازه ای ایجاد می کنند، بدون آمریکا و کانادا. وحدت بیشتر اما بدون آمریکا و کانادا. این شعار 33 کشور آمریکای لاتین و حوزه کارائیب است که در روزهای جمعه و شنبه برای اعلام رسمی اتحادیه کشورهای پیشگفته گرد هم می ایند. دهسال پیش کسی فکرش را هم نمی توانست بکند که کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب بتوانند خارج از کنترل آمریکا برای خود اتحادیه ای مستقل بر پا سازند. اینک این زمان فرارسیده و همین گرد همآئی نشان می دهد که که آمریکا حتی در آن بخش از جهان که آنرا ” حیاط خلوت ” خود می خواند، یعنی جائی که آمریکا اختیار دار آنست و هر کار بخواهد می تواند بکند، نیز نفوذ سنگین خود را از دست داده است، چه رسد به بقیه جهان. ایجاد اتحادیه کشورهای آمریکای لاتین، حوزه کارائیب و مکزیک، که از لحاظ جغرافیائی بخشی از آمریکای شمالی محسوب می گردد، نقطه اوج سیاست خارجی مستقل این کشورها در لحظه کنونی است. عوامل گوناگونی به …

مرگ داستان‌های هدایت

    مرگ و سیاه‌نمایی در آثار صادق هدایت «وای به حال مملکتی که من بزرگ‌ترین نویسنده‌اش باشم» صادق هدایت   مرگ در ادبیات ما موضوعی است که نویسندگان بسیاری به آن پرداخته‌اند. در این میان صادق هدایت را می‌‌توان پرچم‌دار مرگ‌نویسی نامید. در ادامه نگاهی به مرگ در آثار او خواهیم داشت. مرگ یا سیاه‌نمایی یکی از عناصری است که هدایت در بیش‌تر آثارش از آن بهره برده است: «آثار هدایت با مناظر ترسناک، با دهشت و خشونت قطعه قطعه کردن، با بوی گند و همهمه و فریاد و خاک و خل، با کارد و چنگ و تبر،‌ با لاشه‌های تکه تکه شده و دل و روده درآمده و به ویژه با جویبارهای خون آغاز می‌شود.» (1) به طور کلی آثار هدایت را به چند دسته می‌توان تقسیم کرد: در این میان داستان‌های هدایت نیز خود به چند دسته تقسیم پذیرند: داستان‌های کوتاه،‌ بلند و رمان‌های هدایت. داستان‌های کوتاه صادق هدایت نیز چند دسته‌اند: بعضی از آن‌ها رنگ رئالیستی دارند. در این داستان‌ها هدایت می‌کوشد چهره‌ها، خلق‌ها و رفتارهای طبقات مختلف مردم را طراحی …